ნატო ბაქრაძე

რა პრობლემების წინაშე დგანან შშმ მოსწავლის მშობლები საქართველოში - მათ უწევთ მტკიცება...

549
(განახლებულია 13:24 13.11.2019)
რუბრიკა „ფასილიტატორის“ სტუმარი – ფსიქოლოგი, სპეციალური მასწავლებელი სკოლაში ნატო ბაქრაძე საუბრობს, რა პრობლემების წინაშე დგანან სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობლები ბავშვის სწავლის პერიოდში.

ეს პატარა თანატოლების მსგავსად სკოლაში მიდის ან უკვე სკოლის მოსწავლეა. აქვს ახალი ჩანთა, ტანსაცმელი, ღელვა და შეგუება ახალი გარემოს მიმართ... გარემოს, რომელმაც  უნდა მიიღოს, შეიყვაროს და დაუმეგობრდეს.

პირველი დღეები დაბნეულია, შეშინებულიც, უჭირს ქცევისა და იმპულსების მართვა, რის გამოც ყველა მას უყურებს. გაკვირვება, სიბრალულის განცდა, მორიდება, ინტერესი, ყველა ემოცია ერთდროულად ირევა. ის გრძნობს და აღიქვამს ყველაფერს, ცდილობს ახალი გარემოს შესწავლას. მასთან ერთად კი მხოლოდ ერთი ადამიანია, რომელიც ხედავს გარშემო არსებულ ატმოსფეროს და განიცდის - ეს მშობელია, დედა ან მამა (ან ორივე), რომლის ერთადერთი სურვილია მისი შვილი მიიღონ, უყვარდეთ და ასწავლონ, როგორც სხვა ბავშვებს.

სასკოლო გარემოში კი რეალური სურათი ასეთია:  სკოლა, კლასი, მასწავლებელი, მოსწავლეები, სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე (სსსმ მოსწავლე). ხშირ შემთხვევაში, იგი ცალკეა, განყენებულად მდგომი. ბავშვი, სპეციალური საჭიროებით, ვერ აღიქმება კლასის სრულუფლებიან წევრად.

რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება?

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება გულისხმობს სწავლის სირთულეებს ან შეზღუდულ შესაძლებლობას სწავლის პროცესში, რომლის დასაძლევად მოსწავლეს სჭირდება სპეციალური დახმარება.  სსსმ მოსწავლეს  დახმარება სჭირდება კოგნიტურ და აკადემიურ სფეროებში, რომელიც მოიცავს: კითხვას, წერას, თხრობას, ანგარიშს, აზროვნებას, აღქმას, მეხსიერებას, ინფორმაციის გადამუშავებას, საშინაო და საკლასო დავალების შესრულებას, ქცევის ფორმირებას, თანატოლებთან ურთიერთობას, მასწავლებელთან ურთიერთობას.

სასკოლო გარემო სამწუხაროდ დღემდე ვერ უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლეებისათვის საჭირო ყველა რესურსს. ბევრ სკოლაში ჯერ კიდევ არ არის სტანდარტის შესაბამისი რესურს ოთახი, არ არის საკმარისი საგანმანათლებლო რესურსი, ზოგიერთ სსსმ მოსწავლეს საგაკვეთილო პროცესში სჭირდება ინდივიდუალური ასისტენტი, რომლის მომსახურება სკოლამ უნდა უზრუნველყოს, თუმცა…

საბოლოოდ მშობელი მარტო რჩება მთელი რიგი პრობლემების წინაშე. სსსმ მოსწავლეთა მშობლებს გამუდმებული ბრძოლა უწევთ იმისათვის, რომ მათი შვილები, შენიშნონ და შეუქმნან გარემო, სადაც ისინი შეძლებენ თავიანთი უნარების შესაბამისი განათლების მიღებას, თანატოლებთან ურთიერთობას, სოციუმთან ადაპტაციასა და საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრის სტატუსის მოპოვებას.

მშობლის დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის მიმართ

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მშობლები, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილები ჰყავთ, სხვადასხვა სახის დამოკიდებულებებს, რეაქციებს ავლენენ შვილის მიმართ.

მწუხარება

ზოგიერთი მშობელი თავს უბედურად მიიჩნევს შვილის მდგომარეობის გამო. ეცოდება ის, იმედგაცრუებულია. მშობელს უფლება აქვს ჰქონდეს ასეთი გრძნობა, მაგრამ ეს არასოდეს არ უნდა გამოიტანოს სააშკარაოზე, არ უნდა აგრძნობინოს შვილს.

ამბივალენტუობა

ასეთი დამოკიდებულება ჩნდება მაშინ, როცა მშობლები იმის დამტკიცებას ცდილობენ, რომ მათი შვილის პრობლემა არ იცვლება, ვერ გადაიჭრება. დიდი ინფორმაცია აქვთ, ამიტომ იბნევიან და თვითონ ცდილობენ განსაზღვრონ, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ბავშვმა.

ოპტიმიზმი

მიუხედავად პრობლემებისა, იმედით უყურებენ ბავშვის მომავალს. ყურადღებას აქცევენ ბავშვის პიროვნებას, მის ძლიერ მხარეებს და ამ ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით ცდილობენ ბავშვის საჭიროებების მოგვარებას. ხშირად მშობლებს უჭირთ სწორი ბალანსის მოძებნა.

მშობელს და ბავშვს შორის ურთიერთობის და ინტერაქციის გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია:

ხშირად ვესაუბროთ; შევეცადოთ ჩავწვდეთ მისი საქციელის არსს; არ დავადანაშაულოთ; აქცენტი გავაკეთოთ მის დადებით საქციელზე, ძლიერ მხარეებზე; გამოვნახოთ საერთო ენა; მხარი დავუჭიროთ მის ინიციატივას და დავეხმაროთ ჩანაფიქრის შესრულებაში; დავარწმუნოთ მის შესაძლებლობებში და ძალებში; მივცეთ გადაწყვეტილების და არჩევანის მიღების საშუალება.

მშობლებმა უწევთ იზრუნონ, რათა შვილებმა განავითარონ უნარ-ჩვევები; ადექვატურად მოიქცნენ; შეიძინონ მეგობრები; მიიღონ განათლება, ანუ გახდნენ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები. დასავლეთის ქვეყნებში დიდი ყურადრება ეთმობა მშობელსა და ბავშვს შორის ინტერაქციის გაუმჯობესებას. შემუშავებულია მრავალი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მშობლების განათლებას ბავშვის განვითარებაში. მშობელი ვალდებულია იზრუნოს შვილის სასწავლო შესაძლებლობების გაუმჯობესებაზე. სასურველია მშობლები ბავშვის განვითარების შესახებ საკუთარი განათლების ამაღლებას უთმობდნენ დროს. სკოლისა და ოჯახის ერთობლივ მუშაობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მშობელთა პედაგოგიზაციას, მათში ელემენტარული პედაგოგიური კულტურის ამაღლებას, საერთო მიზნის - ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მისაღწევად.

პრობლემები:

- არის შემთხვევები, როდესაც მასწავლებელი კლასში სსსმ მოსწავლის არსებობის წინააღმდეგია;

- არასაკმარისი ცოდნის გამო, მასწავლებელს უჭირს სსსმ მოსწავლის  მიღება და მასთან ურთიერთობა, რის გამოც ბავშვი  ხშირად ყურადღებისა და მზრუნველობის გარეშე რჩება;

- ბავშვს ვერ უყალიბდება სათანადო ემოციური კავშირი მასწავლებელთან, რაც ართულებს მის გარემოსთან ადაპტაციას;

- როდესაც მასწავლებელი გულგრილ დამოკიდებულებას ავლენს სსსმ მოსწავლის მიმართ, იგი ვერ აღიქვამს მას როგორც ავტორიტეტს, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს და რომლის ინსტრუქციებიც უნდა შეასრულოს;

- ზოგჯერ, თანატოლებიც გულგრილად და აგრესიით განეწყობიან სსსმ მოსწავლის მიმართ, რასაც ხშირად ემატება სხვა მშობელთა უკმაყოფილებაც;

- შედეგად, მშობელს უწევს შვილის დაცვა და მტკიცება იმისა, რომ მისი შვილისათვის საჭიროა სტრუქტურირებული და კეთილგანწყობილი გარემო, რასთანაც პირდაპირ დაკავშირებულია ბავშვის ქცევა და ემოციური სფერო.

- საქართველოს სკოლებში დიდ კონტიგენტიანი კლასებია, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს სსსმ მოსწავლის სრულფასოვნად ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში, რადგან როგორც წესი მას დამატებითი მითითებები, მეტი ყურადღება და კონტროლი სჭირდება.

რჩევები მშობლებსა და მასწავლებლებს

- გამოხატეთ მასწავლებელთან/მშობლებთან თანამშრომლობის სურვილი;

- ორივე მხარემ გადაინაწილეთ ბავშვის განათლებაზე პასუხისმგებლობა;

- გაუზიარეთ ერთმანეთს ცოდნა, გამოცდილებები, შთაბეჭდილებები, თქვენი დაკვირვებები და აღქმები;

- მშობლებო, ნუ დაელოდებით მასწავლებლის მხრიდან ინიციატივებს, იყავით აქტიურები თქვენი შვილების სასიკეთოდ;

- მშობლებმა სკოლას უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა საგნისადმი ან რა საკითხისადმი გამოიჩინა ბავშვმა განსაკუთრებული ინტერესი ან პირიქით, რა აქტიობების მიმართ გაუჩნდა ბავშვს უარყოფითი რეაქცია.

მშობლის წინაშე არსებული პრობლემები და გამოწვევები მრავალმხრივია, აღნიშნული საკითხები მისთვის ძალიან ემოციურია.  სირთულეები თავისთავად არსებობს, თუმცა მთავარი რეკომენდაცია სსსმ მოსწავლეებთან და მათ მშობლებთან ურთიერთობისას, მათი უპირობოდ მიღება და მხარდაჭერაა.

 

549
დიეტა

დუკანის დიეტის საფრთხეები: ნუტრიციოლოგი საშიშ უკუჩვენებებსა და აკრძალვებს სახელებს

25
(განახლებულია 14:47 16.07.2020)
ცნობილი ნუტრიციოლოგის თქმით, დუკანის დიეტის დაცვა, სხვა პრობლემებთან ერთად, ზოგ შემთხვევაში ჰორმონალურ მოშლასაც იწვევს

თბილისი, 16 ივლისი — Sputnik. პიერ დუკანის პოპულარული დიეტა გარკვეულ შემთხვევებში საზიანოა ჯანმრთელობისთვის და შეუძლია სერიოზული პრობლემები შექმნას, აცხადებს დიეტოლოგების ეროვნული საზოგადოების წევრი, ნუტრიციოლოგი ოლგა დეკერი.

როგორც ცნობილია, დუკანის სისტემის საფუძველი — ეს არის დიდი რაოდენობით ცილების შემცველი საკვების მიღება და ცხიმებისა და ნახშირწლების მინიმუმამდე დაყვანა. ამასთან, დიეტა ითვალისწინებს დიდი რაოდენობით წყლის სმასა და რაციონიდან შაქრის სრულად გამორიცხვას.

დეკერის თქმით, დუკანის დიეტას უკუჩვენება აქვს თირკმელებისა თუ ღვიძლის დაავადებების, ასევე ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის, პოდაგრის, ორსულობისა და ძუძუთი კვების დროს.  

„გადაჭარბებული ცილის გამო ორგანიზმში კეტონური სხეულები გამომუშავდება: ისინი თრგუნავს მადას და იწვევს დაღლილობის შეგრძებას, წარმოქმნის უსიამოვნო სუნს პირის ღრუში და ასვე სხეულზე“, — განმარტავს ნუტრიციოლოგი.

მისი თქმით, მიკროელემენტებისა და ვიტამინების მკაფიოდ გამოხატული დეფიციტი პრობლემებს ქმნის არა მარტო გარეგნობის, არამედ ნერვული, გულ–სისხლძარღვთა და საჭმლის მომნელებელი სისტემების მხრივ.

  • „ამან კი შეიძლება ჰორმონალური მოშლა გამოიწვიოს“, — აფრთხილებს დუკანის დიეტის მოყვარულებს ექსპერტი.

გარდა ამისა, დეკერის თქმით, ცხიმების ნაკლებობამ შესაძლოა ადამიანს ნაღვლის ბუშტისა და გაუვალობის პრობლემაც შეუქმნას.

„ამგვარი დიეტის პირობებში ნელდება ნაწლავთა სისტემის მუშაობა და ხდება ორგანიზმის ინტოქსიკაცია“, — განმარტავს მედიკოსი.

სპეციფიკური შემთხვევა: სალა გახდომაში დაგეხმარებათ, თუ...>>

როგორც ნუტრიციოლოგი ამბობს, დუკანის დიეტას ასევე უკუჩვენება აქვს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც გონებრივი სამუშაოთი არიან დაკავებულები, ვინაიდან მათი ტვინი ამ დროს ნახშირწყლების მწვავე დეფიციტს განიცდის.

 

25
თემები:
მსოფლიო და მეცნიერება
დიეტა

კეტოგენური დიეტა რა უნდა ვიცოდეთ კვების ამ რეჟიმზე

99
(განახლებულია 17:17 16.07.2020)
კეტოგენური დიეტა ბოლო დროს დიდი პოპულარობით სარგებლობს მთელ მსოფლიოში და ამ მხრივ გამონაკლისი არც საქართველოა, თუმცა წონაში კლების ამ მეთოდს არა მხოლოდ დადებითი, არამედ უარყოფითი მხარეებიც აქვს და მათ შესახებ კეტო-დიეტის დაცვის მსურველებმა აუციელებლად უნდა იცოდნენ.

რა არის კეტოგენური დიეტა და როგორ მუშაობს ის, ამაზე „Sputnik–საქართველოსთან“ ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ექიმი თინათინ კაჭარავა საუბრობს.

ექიმი ენდოკრინოლოგი თინათინ კაჭარავა
photo: courtesy of Tinatin Katcharava
ექიმი ენდოკრინოლოგი თინათინ კაჭარავა

კეტოგენური, იგივე კეტო-დიეტა გულისხმობს საკვებ რაციონში ნახშირწყლების მინიმუმამდე შემცირებას. აქ 70% მოდის ცხიმებზე, 25% ეთმობა ცილებს, ხოლო დანარჩენ 5%-ს იკავებს ნახშირწყლები. ცნობილია, რომ ჩვენი ორგანიზმი ენერგიის ძირითად წყაროდ იყენებს ნახშირწყლებს, ხოლო კეტოგენური რეჟიმის დროს ენერგიის ძირითადი წყარო ხდება ცხიმი, კონკრეტულად კი ცხიმის წვისგან მიღებული კეტონური სხეულები. ორგანიზმი ამ დროს იწყებს აქტიურ ცხიმის წვას, რასაც კეტოზი ჰქვია. თუმცა რაოდენ მომხიბვლელადაც არ უნდა გამოიყურებოდეს ეს ტერმინი,  კეტო-დიეტას თან ახლავს არაერთი გვერდითი მოვლენა.

წონაში დაკლება
© CC0 / Pixabay
წონაში დაკლება

რისგან შედგება კეტოგენური რაციონი?

კეტო კვების დროს რაციონი გაჯერებულია ძირითადად ცხიმოვანი საკვებით. ამ დროს დაშვებულია: რძის პროდუქტები ცხიმის მაღალი შემცველობით, კვერცხი, ნებისმიერი ხორცეული, თევზი და ზღვის პროდუქტები, მწვანე ბოსტნეული, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით უჯრედისს, სოკო, თხილეული, მცენარეული ზეთი, ნაღების კარაქი, ხილიდან – კენკროვნები და ავოკადო. რაციონის მთავარი პრინციპი კი არის პროცენტული ბალანსის დაცვა: 70% – ცხიმი, 25% – ცილა და 5% – ნახშირწყლები. აქვე აღვნიშნავ, რომ კალორაჟის კონტროლი აუცილებელია კეტო-დიეტის დროსაც.

რატომ ირჩევენ ადამიანები ამ დიეტას?

პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ბევრი კეტო-დიეტას პოპულარულობის გამო იცავს და თან ისე, რომ არ აქვს გაანალიზებული შესაძლო გვერდითი მოვლენები. ზოგადად ინფორმაციაც ამ საკითხზე არასაკმარისია.

რა დადებითი და უარყოფითი მხარები აქვს კვების ამ რეჟიმს?

დადებით მხარეებს რაც შეეხება, ყველაზე ხშირად, რასაც ამ დროს აღნიშნავენ პაციენტები, არის ის, რომ მათ პრაქტიკულად არ შივდებათ. ამ ტიპის რეჟიმის დროს რეგულირდება ჰორმონ ინსულინის დონე. ინსულინი არის ანაბოლური (მაშენებელი) ჰორმონი, რომელიც იწვევს მადის გაძლიერებას, შესაბამისად, ამ ტიპის კვების დროს ხდება მადის დაქვეითება, წონაში კლება კი მიმდინარეობს ცხიმების ხარჯზე და თან ნაკლებად ხდება კუნთური მასის შემცირება.

ამავე დროს კეტოგენურ კვებას შეუძლია ორგანიზმში გამოიწვიოს ყაბზობა (შეკრულობა), სიმძიმე კუჭ-ნაწლავის არეში, გულისრევის შეგრძნება, კუნთების ტკივილი, საერთო სისუსტე, რომელიც მიკრო-, მაკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტის ფონზე შეიძლება განვითარდეს. რადგან აღნიშნული კვების რეჟიმის დროს უფრო მეტი დატვირთვით უწევთ მუშაობა ღვიძლს და თირკმელებს, ამიტომ შესაძლებელია მოხდეს მათი ფუნქციის დარღვევა, ასევე გვერდით მოვლენას მიეკუთვნება ორგანიზმში ე.წ. ცუდი ქოლესტერინის მატება. ადამიანები, რომლებიც იწყებენ ამ დიეტას, მალევე გრძნობენ ძლიერ სისუსტეს, თავბრუსხვევას, კუნთების ტკივილს, არტერიული წნევის დაქვეითებას.

ვისთვის არის კატეგორიულად აკრძალული კეტო-დიეტის დაცვა?

კეტო რეჟიმის დაცვა არ შეიძლება ორსულებისთვის და ლაქტაციაში მყოფი ქალებისთვის. აკრძლულია ნებისმიერი ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანისთვის (დიაბეტი, გულის უკმარისობა და ა.შ.), მისი დაცვა ასევე კატეგორიულად აკრძალულია ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში.

ქართული ტრადიციული სამზარეულო რამდენად არის ახლოს კეტო-რეჟიმთან?

ქართული სუფრა მდიდარია არა მარტო ცხიმიანი საკვებით, არამედ ნახშირწყლებითაც და მათი მიღება ხშირად ერთად ხდება, თანაც, როგორც წესი, დიდი ულუფებით და არა იმ პროცენტული გადანაწილებით, რაზეც დასაწყისში ვისაუბრეთ. ამავე დროს მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ კვების ნებისმიერი ტიპის დროს მხოლოდ რაციონს არ ენიჭება უპირატესობა, აუცილებელია კალორაჟის და კვების ჯერადობის კონტროლი.

წელიწადის რომელ დროს არის უფრო მოსახერხებელი კეტოგენური დიეტის დაცვა?

სეზონურ უპირატესობებზე თუ ვისაუბრებთ, ზაფხულში ნაკლებ სასურველი იქნება აღნიშნული ტიპის რეჟიმის დაცვა, რადგან ზაფხული მდიდარია მრავალფეროვანი სეზონური ხილით და ბოსტნეულით, რომლებიც ძალიან საჭიროა ჯანმრთელობისთვის. ხოლო წელიწადის ცივ დროს, როცა არ ვართ განებივრებული ხილ-ბოსტნეულის მრავალფეროვნებით, თან ორგანიზმს მეტი ცხიმი სჭირდება გასათბობად ზამთრის სეზონზე, კეტო-დიეტის დაცვა უფრო მოსახერხებელია.

და ბოლოს, მინდა ხაზგასმით ვთქვათ, რომ არ არსებობს ყველასთვის მორგებული არც კვების ტიპი და არც კვების რაციონი, რადგან ყველა ორგანიზმი ინდივიდუალურია მისთვის დამახასიათებელი ინდივიდუალური ნივთიერებათა ცვლით.

 

ნატა პატარაია

99
თემები:
ჯანმრთელობა და სილამაზე
სოფია კვინიკაძე

„ძალიან ლამაზი სასიძო გვყავს ქუთაისლებს“ - კორეაში მცხოვრები ქართველი ვლოგერი შეყვარებულია

0
(განახლებულია 17:26 16.07.2020)
ქართველი ვლოგერი სოფია კვინიკაძე, რომელიც კორეაში ცხოვრობს და მისი ვიდეოები სოციალურ ქსელში ძალიან პოპულარულია, საკუთარ რჩეულთან გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს

დღესდღეობით ინტერნეტ სივრცეში პოპულარობის მოპოვება არც თუ ისე მარტივია. აუდიტორის გაზრდისთვის აუცილებელია სწორად შერჩეული კონტექტი, ხარისხიანი და საინტერესო ვიდეოები, რომელიც გათვლილი იქნება ნებისმიერი ასაკის მაყურებლისთვის.

წელიწადზე მეტია „ფეისბუკზე“ ახალი გვერდი Depressed Georgian in South Korea გამოჩნდა, რომელმაც პოპულარობა ძალიან მალე მოიპოვა და ქართული ინტერნეტ სივრცე დაიპყრო. ქართველი დები – სოფია და ანა სამხრეთ კორეაში სწავლობენ და ცხოვრობენ. ისინი იღებენ საინტერესო ვიდეოების კორეულ ფილმებზე, სამზარეულოზე, კულტურაზე, მუსიკაზე და ა.შ.

View this post on Instagram

💏💙

A post shared by 소피아🍂 (피아 🤎) (@sophiaaa.kv) on

დები, რომელთაგან სოფია უფრო აქტიურია, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე სახალისო ვიდეოებს იღებენ და ქართულ აუდიტორიას სთავაზობენ. მათი ვიდეოები დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ახლა უკვე მათ გვერდს 189 821 გამომწერი ჰყავს.

View this post on Instagram

💙

A post shared by 소피아🍂 (피아 🤎) (@sophiaaa.kv) on

სოფიას თქმით გვერდის შექმნის მიზანი ის არის, რომ კორეაში ცხოვრების მანძილზე თავისი პირადი გამოცდილების საშუალებით საზოგადოებას გააცნოს კორეული კულტურა და გაუზიაროს თავისი იუმორისტული თავგადასავლები.

View this post on Instagram

#친동생♡ . . . . #외국인 #자매 #depressedgeorgianinsouthkorea

A post shared by 소피아🍂 (피아 🤎) (@sophiaaa.kv) on

სოფია კვინიკაძე წარმოშობით ქუთაისიდანაა. ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტში, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, სადაც კორეული ენის შესწავლა დაიწყო. სოფიამ კორეული ენის ერთ-ერთ კონკურსში გაიმარჯვა, რის შედეგადაც მოიპოვა სრული დაფინანსება სამხრეთ კორეის ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტში.

ამით მან ბავშვობის ოცნება აიხდინა და კორეაში მალევე გაემგზავრა. ამჟამად სოფო მაგისტრატურას გადის, ამასთან ასწავლის ბაღსა და სკოლაში ინგლისურ ენას. ასევე მუშაობს მსახიობად ტელევიზიაში. პარალელურად მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გადაღებაში.

0
თემები:
სელებრითების ცხოვრება