ცოლ-ქმრის კონფლიქტი

რა გავლენას ახდენს ოჯახური დავები და განქორწინება ბავშვის ფსიქიკაზე ფსიქოლოგი გვირჩევს

701
(განახლებულია 19:45 24.09.2019)
რუბრიკა „ფასილიტატორის“ სტუმარი – პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი და ტრენერი ნანა ფაცაცია მშობლების განქორწინებისას ბავშვის განცდებსა და მათ ფისქოლოგიურ მდგომარეობაზე საუბრობს.

ბავშვები ყველაზე რეალურად აღიქვამენ ოჯახურ ატმოსფეროს და ოჯახში მიმდინარე პროცესების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან. დაძაბულობა, ხშირი კონფლიქტები, განქორწინების პროცესი და შემდგომი დავები ყოფილ პარტნიორებს შორის ყველაზე რთულად აისახება ბავშვის ფსიქო-ემოციურ განვითარებაზე. როცა დგება განქორწინების საკითხი, ხშირად არ ხდება ბავშვების ინფორმირება განქორწინების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.

უფრო მეტიც, განქორწინების შემდგომ პარტნიორები იმდენად მოცულები არიან ერთმანეთის მიმართ ტკივილის მიყენებით, რომ შვილები ცნობიერად თუ არაცნობიერად ხდებიან ქიშპობის მთავარ იარაღად. ხშირად ეს უთანხმოება ეხება მშობლებს შორის უფლებების გადანაწილებასა და ბავშვის აღზრდის პროცესში რომელიმე მშობლის უპირატესად ჩართულობის საკითხებს. ფაქტობრივად ბავშვები მსგავს გარემოში ოჯახის წევრებისა და მშობლების მხრიდან პირდაპირი თუ ირიბი ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან. მნიშვნელოვანია ბავშვები ინფორმირებული იყვნენ მშობლების გადაწყვეტილების შესახებ განქორწინების საკითხებზე, ჰქონდეთ ორივე მშობელთან თანაბარი ურთიერთობის უფლება.

განსაკუთრებით რთულად აისახება ბავშვის ფსიქიკაზე მისი რომელიმე მშობლის აუგად მოხსენიება გარემომცველი ახლობლების მხრიდან, ხშირად ბებია-ბაბუა, ოჯახის ახლო ნათესავებიც კი აქტიურად არიან ჩართული განქორწინების შემდგომი დავის პროცესში და ბავშვების თანდასწრებით ხდება განხილვები და შეფასებები კონფლიქტური საკითხების, რაც რთულად აისახება მოზარდის შემდგომ სრულფასოვან ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე. არის შემთხვევები, როცა მშობელი, რომელთანაც ბავშვი იმყოფება, ხშირად უზღუდავს მას მეორე მშობელთან ურთიერთობას, რაც მოზარდს აყენებს არათანაბარ მდგომარეობაში მშობლებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. მსგავსი ფაქტები, რა თქმა უნდა, ბავშვზე ფსიქოლოგიურ ძალადობად და დანაშაულად არის მიჩნეული.

მეორე რთული საკითხია ასევე მშობლები, როლებიც განქორწინების შემდგომ უგულებელყოფენ შვილებს, არც ყოფილ პარტნიორებთან აქვთ ურთიერთობა, არც შვილებთან. მსგავსი სტრესული გამოცდილება, რა თქმა უნდა, უარყოფითად აისახება მოზარდის ფსიქიკაზე და აფერხებს მოზარდის სრულფასოვან განვითარებას.

მიუხედავად მშობლების განქორწინებისა, ბავშვის და მოზარდის ჯანსაღი ფსიქო-ემოციური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია უსაფრთხო გარემოს შექმნა ორივე მშობლის მხრიდან, ორივე მშობლის თანაბარი ზრუნვა და სიყვარული მოზარდის მიმართ, მათი თანაბარი ჩართულობა შვილების აღზრდისა და განვითარების პროცესში, მშობლების დაპირისპირების მიუხედავად ასევე მნიშვნელოვანია, ბავშვებს ჰქონდეთ ურთიერთობა უფროსი თაობის წარმომადგენლებთან ბებია–ბაბუასთან და ოჯახის ახლო ნათესავებთან. მშობლები თუ ოჯახის წევრები უნდა მოერიდონ ერთმანეთის შეურაცხყოფას, უთანხმოების განხილვა-შეფასებას შვილების თანდასწრებით.

ბავშვის და მოზარდის ტრავმირების შედეგები:

ოჯახში მიმდინარე კონფლიქტები და შვილების მიმართ პირდაპირი თუ ირიბი ძალადობის ფაქტები ბავშვების ტრავმირებას ახდენს, რაც შემდგომ უარყოფითად აისახება მოზარდის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე – როგორც ემოციურ-ნებელობით სფეროზე, ასევე ქცევით-კოგნიტურ პროცესებზე. 

ფიზიკური – სომატური შედეგები: სხეულის დაზიანებები (ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში), ტკივილები მუცლის არეში და საჭმლის მონელების პრობლემები, საკვების მიღებასთან დაკავშირებული სირთულეები, ძილის დარღვევები, ღამის კოშმარები, ენურეზი, ენის ბორძიკი ან ტიკები, ხშირი თავის ტკივილები და ა.შ.

ემოციური შედეგები: ადვილად გაღიზიანებადობა, ბრაზიანობა, განშორების და მარტოდ დარჩენის შიში, ფობიები, ბრალეულობის განცდა, გუნება-განწყობილების ხშირი ცვალებადობა, ყურადღების კონცენტრაციის დაღვევები, სწავლაში ჩამორჩენა და ა.შ.

ქცევითი დარღვევები: ჰიპერაქტიულობა ან პასიურობა, ხშირი ტირილი, იზოლაცია, აუტიზმი, აგრესიულობა, ხშირი კონფლიქტები და ა.შ.

განსაკუთრებული სირთულეები იჩენს თავს მოზარდების შემთხვევაში – სახლიდან გაქცევა, სირთულეები თანატოლებთან ურთერთბაში, ტყუილების თქმა, მიდრეკილება დანაშაულებრივი ქმედებისადმი, ძალადობის გამოყენება თანატოლების მიმართ,  იზოლაცია, დაბალი თვითშეფასება, დეპრესიისკენ მიდრეკილება, სუიციდური მცდელობები და ა.შ.

რომელ მშობელთან არის სასურველი ბავშვის ცხოვრება?

განქორწინებული მშობლების შემთხვევაში მათ შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, თუ ვისთან უნდა ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი. მთავარია, ბავშვი ცხოვრობდეს უსაფრთხო, მზრუნველ და თბილ გარემოში, სადაც ორივე მშობელს აქვს შესაძლებლობა შვილთან თანაბარი ურთიერთობის. მშობლებს თანაბრად აქვთ ყველა უფლება და მოვალეობა თავიანთი შვილების მიმართ, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ მშობელთან იზრდება ბავშვი.

შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, კანონის თანახმად, დავას იმის თაობაზე, თუ ვისთან უნდა ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი, განსაზღვრავს სასამართლო ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის წარმომადგენელი სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის სასამართლოში განხილვის დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს.

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის მიზნით აუცილებელია მშობლები შეთანხმდნენ შვილების საცხოვრებელი ადგილის შესახებ და მათ აღზრდა-განვითარებაში ორივე მშობლის თანაბარ ჩართულობაზე.

წლობით გაგრძელებული ოჯახური დავების უარყოფითი შედეგები

წყვილებს შორის განქორწინების შემდგომი უთანხმოება ხშირად წლების განმავლობაში გრძელდება. როცა პარტნიორებს უჭირთ ურთიერთობის ბოლომდე დასრულება, ხშირად ერთმანეთის ცხოვრებაში ერევიან და ცდილობენ განკარგონ პარტნიორის დამოუკიდებელი ცხოვრება განქორწინების შემდეგაც. „ყოფილი“ პარტნიორის ცნება თითქმის არ არსებობს ასეთ ცნობიერების ადამიანებისთვის, ისინი მუდმივად ძალადობენ ყოფილ მეუღლეებზე და ცდილობენ ბოლომდე აკონტროლონ და განკარგონ მათი ცხოვრება. ისინი ხელმძღვანელობენ საზოგადოებაში და მათ სოციუმში დამკვიდრებული სტერეოტიპული და ირაციონალური შეხედულებებით, რომ განქორწინების შემდგომ (ქალს ან კაცს) არა აქვს უფლება დამოუკიდებელი ცხოვრების წარმართვის და ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლის. ეს კიდევ ამძაფრებს ყოფილი პარტნიორის მხრიდან კონტროლის მექანიზმებს და მათ უპირატეს ძალაუფლებას. არის შემთხვევები, როცა შვილების გამოყენებით ცდილობენ ინფორმაციის მიღებას ყოფილ მეუღლეზე.  წლობით გაგრძელებული დაუსრულებელი დაპირისპირება და უთანხმოება ყოფილ პარტნიორებს უქმნის პრობლემებს საკუთარი ცხოვრების სტილის ცვლილებაში და ახალი ურთერთობების დაწყებაში.

მნიშვნელოვანია განქორწინებამდე წყვილმა ბოლომდე გაარკვიოს უთანხმოების მიზეზები, მიიღონ მათთვის სასურველი გადაწყვეტილება, შეთანხმდნენ განქორწინების შემდგომ ურთიერთობებზე და უფლება-მოვალეობებზე. მისცენ ერთმანეთს საშუალება დამოუკიდებლი ცხოვრების და ახალი პირადი ურთიერთობების წარმართვის. მიუხედავად განქორწინებისა მნიშვნელოვანია მოზარდს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა ორივე მშობელთან ურთიერთობის.

ოჯახური კონფლიქტები და განქორწინების დაუსრულებელი შემდგომი დავები აფერხებს მოზარდის ჯანსაღ ფსიქო-ემოციურ განვითარებას, ბავშვების „ქიშპობის იარაღად“ გამოყენება და მშობლებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით მოზარდის არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ბავშვების განვითარებას.

ყოფილმა პარტნიორებმა აუცილებელია იზრუნონ შვილების სრულფასოვან ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე, უზრუნველყონ მათთვის უსაფრთხო თბილი და მზრუნველი გარემო, შეძლონ შვილების ინტერესების ხელშეწყობა, დაცვა და მათ აღზრდა-განვითარების პროცესში აქტიური ჩართულობა.

როგორ უნდა მოხდეს მშობლის მიერ შვილის ინფორმირება ახალი პარტნიორის არსებობის შესახებ?

მნიშვნელოვანია შვილმა თავად მშობლებისგან შეიტყოს მათი ცხოვრების ცვლილების და გეგმების შესახებ და არა სხვა პირებისგან. შვილებთან გულახდილი საუბრები და ახსნა მისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეტაპების შესახებ არის აუცილებელი, რათა თავიდან ავარიდოთ მოზარდის გარკვეული ფსიქოლოგიური ტრავმები. ბავშვმა ჯანსაღად უნდა შეაფასოს და აღიქვას მოვლენები. ასევე მნიშვნელოვანია პარტნიორის გაცნობა შვილებისთვის და მათ შორის პოზიტიური ურთიერთდამოკიდებულების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 

701
ავადმყოფი ბავშვი

როგორ დავიცვათ ბავშვები „დელტა“ შტამისგან: უმაღლესი კატეგორიის პედიატრის რჩევა

190
(განახლებულია 16:17 28.07.2021)
პედიატრი კომაროვსკი მშობლებს განუმარტავს, როგორ უნდა დაიცვან ბავშვები კორონავირუსის „დელტა“ შტამისგან, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ 5 წლამდე ასაკის პატარებისთვის პირბადეების ტარება კატეგორიულად მიუღებელია

თბილისი, 28 ივლისი —Sputnik. მშობლებმა ბავშვების კორონავირუსის „დელტა“ შტამისგან დასაცავად ისეთივე ზომები უნდა მიიღონ, როგორსაც ზრდასრულების შემთხვევაში მიმართავენ, აცხადებს უმაღლესი კატეგორიის პედიატრი ევგენი კომაროვსკი.

მისი თქმით, ბავშვების კორონავირუსული ინფექციისგან დაცვის სპეციფიკური საშუალებები არ არსებობს, თუმცა გვაქვს ზოგადი რეკომენდაციები, რომლებიც ინფიცირების შანსებს ამცირებს.

კერძოდ, პირველ რიგში საუბარია კარგად განიავებულ ოთახებზე.

„თუ იმ შენობის ვენტილაციის ხარისხში მცირე ეჭვი მაინც გეპარებათ, სადაც ბავშვის წაყვანას აპირებთ, სჯობს საერთოდ არ წახვიდეთ იქ. გამომდინარე იქიდან, რომ 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია პირბადეების ტარება, ჩვენი მუდმივი საუბრები დამაინფიცირებელ დოზაზე, ორპირ ქარზე, სუფთა ჰაერსა და კონტაქტების მინიმუმამდე დაყვანაზე, მათთვის განსაკუთრებით აქტუალურია“, — წერს ექიმი.

კომაროვსკის თქმით, ბვშვმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იკონტაქტოს უცნობ ადამიანებთან, ხოლო „სრულ ჭკუაზე მყოფი დედა“ პატარასთან ერთად არ უნდა წავიდეს ხალხმრავალ ადგილებში, ბაზარსა თუ სუპერმარკეტში.

როგორც ექიმი განმარტავს, კონკრეტულად „დელტა“ ვარიანტის თავისებურება ისაა, რომ ის „დაავადებას მცირე დამაინფიცირებელი დოზით იწვევს. თუმცა სარწმუნო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ „დელტა“ უფრო რთულ ფორმას იწვევს ბავშვებში, არ არსებობს“.

მიუხედავად ამისა, პედიატრი მოუწიდებს მშობლებს, არ დაივიწყონ, რომ დაავადების სიმძიმე ყოველთვის უკავშირდება დამაინფიცირებელ დოზას.

 • „გამოდის, რომ თეორიულად „დელტა“ კორონავირუსს შეუძლია დაავადების ბევრად მძიმე ფორმის გამოწვევა უბრალოდ იმის გამო, რომ ინფიცირებისთვის ნაკლები ვირუსული ნაწილაკები ესაჭიროება“, — ამბობს ექიმი.

მანამდე ევგენი კომაროვსკიმ განაცხადა, რომ საკმაოდ ფეხმოკიდებული მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო სავაქცინო პრეპარატები უნაყოფობას იწვევს, „სისულელეა და მანიპულაცია“.

190
თემები:
ექიმი გირჩევთ
მამაკაცი ჭამისას

ვინც COVID-19 გადაიტანა, ეს უნდა იცოდეს: აღმდგენი დიეტის თავისებურებები

61
(განახლებულია 21:59 28.07.2021)
ცნობილი ენდოკრინოლოგი ასახელებს პროდუქტებსა და მათ რაოდენობას, ასევე კვების რეჟიმს მათთვის, ვინც კორონავირუსული ინფექცია გადაიტანა.

თბილისი, 28 ივლისი —Sputnik. დაბალანსებული მრავალფეროვანი კვება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნებისმიერი დაავადების შემდეგ ორგანიზმის აღდგენის პროცესში, მაგრამ COVID-19-ს განსაკუთრებული თავისებურებები აქვს, განაცხადა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატმა, ენდოკრინოლოგმა იურგიტა ვარაევამ რადიო Sputnik-თან ინტერვიუში.  

მისი თქმით, ისინი, ვინც კორონავირუსული ინფექცია გადაიტანა, კალორიულ საკვებს უნდა მიეძალონ. მათი რაციონის კალორიულობა სხეულის მასის ერთ კილოგრამზე 20-30 კილოკალორიას უნდა შეადგენდეს დღე-ღამეში — მდგომარეობის სიმძიმისა და სხეულის თავდაპირველი წონის გათვალისწინებით.

ამასთან უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მაღალი ენერგეტიკული სიმკვრივის პროდუქტებს. კუნთოვანი ქსოვილის ატროფიასთან ბრძოლისთვის, თირკმელების მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაციონში ცილების რაოდენობა სხეულის მასის ერთ კილოგრამზე 1,2-2 გრამს უნდა აღწევდეს.

ექიმის თქმით, სასურველია, რომ დღეში მიიღოთ შემდეგი პროდუქტების სამი-ოთხი ულუფა: რძე, რძემჟავა პროდუქტები, იოგურტი, ხაჭო, თევზი, კვერცხი, ხორცეული (განსაკუთრებით, ფრინველის ხორცი; სოსისები და ძეხვეული არ ითვლება), პარკოსნები – ლობიო, სოიოს პროდუქტები.

ამასთან ენდოკრინოლოგი ურჩევს კოვიდ-გადატანილებს, რომ მენიუ შეძლებისდაგვარად მრავალფეროვანი გახადონ.

„რაც უფრო დიდი სხვაობა იქნება ერთ კვებასა და მეორეს შორის, მით უფრო მეტი რაოდენობით სასარგებლო ნივთიერებებს მიიღებთ. ამასთან დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოთ სეზონურ ხილსა და ბოსტნეულს და დღეში ხუთი ულუფა (ერთი ულუფა 80 გრამი) მაინც მიირთვათ“, — განმარტა სპეციალისტმა.

როგორც ენდოკრინოლოგი ამბობს, აუცილებელია დაიცვათ კვების რეჟიმი: დღეში სამი ძირითადი კვება და ერთიდან სამამდე წახემსება – ზომიერი ულუფებით, თუმცა ხშირად და რეგულარულად.

„სასურველია, რომ ბოლო კვება დაძინებამდე 2-4 საათით ადრე მოასწროთ“, — დააზუსტა ექიმმა.

მისი თქმით, პოსტკოვიდური სინდრომის დროს კვება ძირითადად ზემოხსენებულ პრონციპებზე იგება, თუმცა იდეალური იქნება, თუ რაციონს, სამედიცინო გამოკვლევების საფუძველზე, ექიმს დააკორექტირებინებთ.

61
თემები:
ექიმი გირჩევთ
ბედნიერების შეგრძნება

რა გველოდება აგვისტოში: თვის ასტროპროგნოზი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

0
(განახლებულია 19:18 28.07.2021)
ასტროლოგების პროგნოზით ზოდიაქოს ზოგიერთი ნიშნის წარმომადგენლებს მოუსვენრობა შეიპყრობს, აქეთ–იქით მიაწყდება, რომ რამე გამოსავალი იპოვოს და პრობლემები გადაჭრას. რისი გაკეთება ღირს ამ დროს და რისი არა, გაეცანით ჩვენს ჰოროსკოპს.

აგვისტოს პირველი ნახევარი ძირითადად უარყოფითი მოვლენების გარეშე ჩაივლის. სიმშვიდე იქნება ოჯახებში, ასევე სტაბილურობა შენარჩუნდება მატერიალური თვალსაზრისით. საჭიროა ამ პერიოდის გამოყენება იმისთვის, რომ დავისახოთ კონკრეტული, ცხოვრებისთვის აუცილებელ მომენტებთან დაკავშირებული მიზანი. ასეთ შემთხვევაში თეთრი ლითონის ხარი გულმოწყალებას გამოიჩენს და მის რეალიზებაში დაგეხმარებათ. ფუჭი მიზნები და წამიერი სიამოვნებები ხარისგან წახალისებული არ იქნება.

აგვისტოს მეორე ნახევარი მშფოთვარე პერიოდი იქნება, დაიწყება პრობლემები, ცვლილებები. ვისაც ჩანაფიქრის რეალიზება აქვს ამ დროისთვის დაგეგმილი, უნდა მოემზადოს მოულოდნელი მოვლენებისა და ამ მოვლენებზე „აწყობისთვის“. გასათვალისწინებელი იქნება გარე ფაქტორები და საკუთარი ქცევების კორექტირება.

აგვისტოში კალეიდოსკოპივით შეიცვლება მოვლენები. ამისთვის მორალურად უნდა იყოთ მზად. თავი ხელში უნდა აიყვანოთ, არ აჩვენოთ თქვენი ნირი და ხასიათი. ასე შეძლებთ შეინარჩუნოთ ურთიერთობები, ფიზიკური და მორალური მდგომარეობა.

ფულის ხარჯვის მოყვარულებს ასტროლოგები აფრთხილებენ, რომ ფინანსების უკმარისობა გელოდებათ, თუ ფულს არაპრაქტიკულ ნივთებზე დახარჯავთ.

აგვისტო კარგ შემოსავალს ჰპირდება სასოფლო–სამეურნეო სფეროში დაკავებულებს. ცნობილია, რომ ხარი უყურადღებოდ არ დატოვებს სოფლის მცხოვრებლებს. წარმატებები ხელფასის მომატების მხრივ სხვა სფეროს წარმომადგენლებსაც ელოდებათ, თუ ისინი მუხლჩაუხრელად იმუშავებენ და პასუხისმგებლობას გამოიჩენენ.

ფინანსებთან დაკავშირებით ასევე უნდა აღინიშნოს აგვისტოს ბოლო დეკადა – ამ დროს ბევრს გაუჩნდება ფული (სხვადასხვა წყაროდან). აჯობებს, თუ თანხას რამე სასარგებლო საქმეში ჩადებთ, „შავი დღისთვის“ გადადებთ, ან რამე მნიშვნელოვან ნივთს იყიდით.

ადამიანები უფრო გულღია იქნებიან და თამამად ისაუბრებენ თავიანთ გრძნობებზე, გახდებიან უფრო ემოციური და პოზიტიური, ბევრი გამოუტყდება თავის რჩეულს სიყვარულში.

მარტოხელების უმრავლესობას მიეცემა შანსი, რომ თავისი ბედი გაიცნოს, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ურთიერთობები თავდაპირველად მეგობრული ხასიათის შეიძლება იყოს და სიყვარულის ელფერი მოგვიანებით მიეცეს.

დაოჯახებული წყვილები ჰარმონიაში იცხოვრებენ, თუ, რა თქმა უნდა, გამოძებნიან კომპრომისს, ერთმანეთს ესაუბრებიან და სატკივარს გაუზიარებენ.

ტრანზიტული პლანეტები ზოდიაქოს ნიშნებს ახალ, პირველ რიგში შესასრულებელ ამოცანებს ავალებენ. კერძოდ:

 • ვერძებს მთელი პოტენციალის მობილიზება და ამის გარშემომყოფებისთვის ჩვენება მოგიწევთ, ამით შეძლებთ, რომ დაინახონ და დააფასონ თქვენი ნიჭი.
 • კუროებმა პრობლემების გადაჭრისთვის მეგობრებს ან ნათესავებს უნდა მიმართოთ. ასე ყველაფერს დროულად გაართმევთ თავს.
 • ტყუპებმა ახალი პროექტები შემდეგ თვემდე უნდა შეაჩეროთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში პროფესიული გამოფიტვა გელოდებათ.
 • კირჩხიბებმა სასწრაფო საკითხების გადაჭრაზე უნდა იზრუნოთ და გადახედოთ თქვენს ქმედებებს წინა პერიოდში.
 • ლომებმა ნებისყოფა უნდა გამოიჩინოთ და აჩვენოთ, რომ შეგიძლიათ ბრძოლა მოულოდნელად გამოჩენილ პრობლემებთან.
 • ქალწულებს გაგიჭირდებათ პრობლემებთან დამოუკიდებლად გამკლავება. შეინარჩუნეთ სიმტკიცე და ყველაფერი გამოგივათ.
 • სასწორებს დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ, რომ პოპულარობა მოიხვეჭოთ. იღბალი თქვენ ხელშია.
 • მორიელებს წარსული აგედევნებათ შეამოწმეთ, ყველაფერს სწორად აკეთებთ?
 • მშვილდოსნებისთვის უპრიანია მედიტაცია. სწორედ რომ დროა, ითვისოთ ორგანიზმის მოდუნების ტექნიკა.
 • თხის რქები სწავლაზე უნდა დაფიქრდეთ. ეს თვე თვითსრულყოფაზე მუშაობისა და ახალი ცოდნის ათვისების გზას გთავაზობთ.
 • მერწყულები პრობლემებს თავს აარიდებთ, თუ მთელი თვე შვებულებაში იქნებით და მას ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად გაატარებთ.
 • თევზები ცხოვრებას თვითონ გაირთულებთ. უფრო მარტივი იქნება, თუ წვრილმანებს არ გამოეკიდებით.

ახლა კი აგვისტოს უფრო დეტალური პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის.

ვერძი

ყველაზე იღბლიანები ხართ ამ თვეში. იღბალი აგვისტოს დასაწყისშივე გაგიღიმებთ ნებისმიერ წამოწყებაში – სიყვარულში, სამუშაოზე თუ სხვა სფეროებში. შეძლებთ პოტენციალის წარმოჩენას და ირგვლივ მყოფების აღიარების მოპოვებას. თვის შუა რიცხვებში სიტუაცია შეიცვლება. დაიწყება რაღაც აუხსნელი. ყველაფერი გართულდება. სჯობს, შვებულება აიღოთ და დაისვენოთ. პირადი ცხოვრება დუღს – ეს ძალიან კარგია მარტოხელებისთვის, დაოჯახებულებს კი პრობლემებს უქადის, რადგან მეორე ნახევრის მხრიდან ეჭვიანობის სცენებია მოსალოდნელი. ყურადღება მიაქციეთ ჯანმრთელობას – განსაკუთრებით ნივთიერებათა ცვლის პროცესს.

კურო

კუროებს ზომიერება გიყვართ, მაგრამ აგვისტოს დასაწყისში თქვენს ცხოვრებაში სრული ქაოსი შემოვა. განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ მათ, ვისაც საკუთარი ბიზნესი აქვს. შესაძლებელია უსიამოვნებები კონკურენტების და ასევე პარტნიორების მხრიდანაც. ამ პრობლემებთან მარტოს გამკლავება გაგიჭირდებათ, ამიტომ მიმართეთ სანდო ადამიანებს დახმარებისთვის. სასიყვარულო სფეროში ჩამი–ჩუმი არ ისმის. პოტენციური პარტნიორი რომ გაიცნოთ კიდეც, მალე მიხვდებით, რომ მასთან ურთიერთობებს ვერ ააწყობთ. ჯანმრთელობის მხრივ ყურადღება მიაქციეთ საყრდენ–მამოძრავებელ სისტემას.

ტყუპი

საკმაოდ რთული პერიოდი გელოდებათ. პრაქტიკულად ყველა პროექტის ფინალი, რომელზეც იმუშავებთ, არაპროგნოზირებადი იქნება. გარე ფაქტორებთან ბრძოლისთვის არც დრო გექნებათ და არც ძალა. ამის გამო შეიძლება ჩამოყალიბებულ ფატალისტებად გამოჩნდეთ. ასტროლოგები გირჩევენ, საერთოდ არ წამოიწყოთ ახალი საქმეები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ვერ შეგაშინებთ. თქვენი სიმშვიდე შესაშური იქნება. პრობლემები მოსალოდნელია ფინანსების მხრივ. ეს გახდება მთავარი პრობლემა ურთიერთობებში, თუმცა წყობილებიდან ვერც ეს ვერ გამოგიყვანთ. ჯანმრთელობის მხრივ საყურადღებოა იქნება არტერიული წნევა, რომელიც ხალხური საშუალებებით შეგიძლიათ მოაგვაროთ.

კირჩხიბი

საკმაოდ დაძაბული თვე გელოდებათ. მოვლენების სწრაფმა ცვლამ და ნერვულმა ვითარებებმა, შესაძლოა, კალაპოტიდან ამოგაგდოთ. ბევრი თქვენგანი გამოთქვამს უკმაყოფილებას იმის გამო, რომ მოგიწევთ საკუთარი „ნიჟარიდან“ გამოსვლა და სასწრაფო საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება. მაგრამ მხოლოდ ასე შეძლებთ სამუშაოზე მიღწეულის შენარჩუნებას. ეცადეთ, უარი თქვათ ნებისმიერ ავანტიურულ წინადადებაზე – ასე შეიძლება ფული დაკარგოთ. მარტოხელები უფრო მტკიცე უნდა გახდეთ და სითამამე აჩვენოთ. პირადი ბედნიერება იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ ძალისხმევას გამოიჩენთ სიყვარულის ძებნისას. ეცადეთ, გონებაში ნეგატიური ფიქრები არ შეუშვათ – ასე შეიძლევა ნევროზიც დაგემართოთ.

ლომი

როგორც წესი, აგვისტო თქვენთვის იღბლიანი პერიოდია, მაგრამ არა 2021 წლის შემთხვევაში. თვე მოვლენებით სავსე იქნება, უნდა აჩვენოთ ძლიერი ხასიათი, ნებისყოფა და ებრძოლოთ ნეგატიურ გარემოებებს. თუ საბრძოლველად არ ხართ განწყობილი, მაშინ ვითარებას უნდა შეეგუოთ და დაელოდოთ, როდის შეიცვლიან ვარსკვლავები პოზიციას და შემდეგ გაუმკლავდეთ დაგროვებულ პრობლემებს. ვარსკვლავები გირჩევენ, არ გამოიჩინოთ ზედმეტი ინიციატივა სამუშაოზე, რადგან ხელმძღვანელობა მკაცრად მიადევნებს თვალს თქვენს მოქმედებებს და კრიტიკას არ დაიშურებენ. სამაგიეროდ, წყნარი და მშვიდი გარემო გელოდებათ სახლში. არაა საჭირო ეკონომიის გაწევა საკუთარ ჯანმრთელობაზე – შეუძლოდ ყოფნისას მალევე მიმართეთ ექიმს.

ქალწული

თუნდაც მაქსიმალურად ანგარიშიანი და პრაგმატული იყოთ, მაინც ვერ გაექცევით ნეგატიურ გამოვლინებებს. თუ არის საშუალება, შეაჩერეთ მიმდინარე საქმეები და შვებულება აიღეთ. ასე ზედმეტი პრობლემების თავიდან არიდებას შეძლებთ. ვინც ვერ მოახერხებს დასვენებას, მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა იყოს, დეტალურად დაგეგმოს და გადაამოწმოს საკუთარი ქმედებები. შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულებს ეს არ ეხება – პირიქით, გელოდებათ წარმატებები და საზოგადოების მხრიდან აღიარება. აგვისტოში ფინანსური პრობლემები მოსალოდნელი არაა, მაგრამ გარკვეული ხარჯი მაინც გექნებათ. ეცადეთ, სკანდალებს თავი აარიდოთ ოჯახში, რადგან მეორე ნახევრის მხრიდან ეჭვიანობაა მოსალოდნელი. ჯანმრთელობის მხრივ უსიამოვნებები მოსალოდნელი არ არის.

სასწორი

საკმაოდ წარმატებული თვე გელოდებათ. შეგიძლიათ დიდი ხნის დაწყობილი გეგმები განახორციელოთ, იქნება ეს საცხოვრებელი ადგილისა თუ სამუშაოს გამოცვლა, კარდინალური ცვლილებები იმიჯში, პროფესიაში და ოჯახურ სტატუსშიც კი. ასეთ სიახლეებს თეთრი ხარი სათანადოდ დააფასებს. მაგრამ მოემზადეთ იმისთვის, რომ უდიდესი ძალისხმევა და მთელი თავისუფალი დრო დაგჭირდებათ. ვინც ბევრი იშრომა, ხელმძღვანელობისგან შესაბამის აღიარებას მიიღებს და არა მხოლოდ მორალური, არამედ მატერიალური თვალსაზრისითაც. მარტოხელა სასწორები ბევრ საინტერესო ადამიანს გაიცნობთ და ბევრი პაემანიც გელოდებათ წინ. ვისაც ჰყავს პარტნიორი, მათ, შესაძლოა, მისი გამოცვლის სურვილი გაუჩნდეს, მაგრამ ასტროლოგები ამას არ გირჩევენ. ყურადღება მიაქციეთ კვებას, რათა კუჭ–ნაწლავის სისტემა არ დაიზიანოთ.

მორიელი

შესაძლოა, კვლავ დადგეს პრობლემები, რომლებიც თითქოსდა დიდი ხნის წინ გადაწყვიტეთ. წარსული ყველა მხრიდან შეგახსენებთ თავს და საქმიანობაში შეგიშლით ხელს. გაიხსენეთ თქვენი ყველა არაკეთილმოსურნე და გათვალეთ მათი თავდასხმები როგორც სახლში, ისე სამუშაოზე. ყველაფერს აჯობებს, თუ შვებულებას აიღებთ ცოტა ხნით გაეცლებით საცხოვრებელ ადგილს. მას შემდეგ, რაც ძალასა და ენერგიას აღიდგენთ, უკვე ადვილად შეძლებთ პრობლემებთან გამკლავებას. ამასთან წარსულის „აჩრდილები“ შესაძლოა, პოზიტიურიც იყოს, მაგალითად, დაგიბრუნონ უკვე დავიწყებული ძველი ვალი. მარტოხელებს ცოტა მოთმინება გმართებთ – თქვენთვის სიმპათიურ ადამიანზე „შტურმი“ არ მიიტანოთ. აჯობებს, თავი პერიოდულად შეახსენოთ, ოღონდ დაუჟინებლად და ის თავად მოგაქცევთ ყურადღებას. ფრთხილად გამოიყენეთ სხვადასხვა ხელსაწყო, ტექნიკა – დიდია ტრავმის მიღების ალბათობა.

მშვილდოსანი

ყველაზე წარმატებული პერიოდი აგვისტოს პირველი დეკადაა თქვენთვის. სწორედ ამ დროსაა უპრიანი, რომ განახორციელოთ თქვენი გეგმები. შემდეგ უკვე იღბალი ზურგს შეგაქცევთ და ახალ–ახალი პრობლემების გადაჭრა მოგიწევთ როგორც სახლში, ისე სამსახურში. ოჯახში შესაძლებელია არაერთი ჩხუბი და აყალ–მაყალი მეორე ნახევართან, ხოლო სამუშაოზე – თანამშრომლების მიერ ჩახლართული ინტრიგები. მაქსიმალურად შეიკავეთ თავი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ყველასთან იჩხუბოთ. დაეუფლეთ მედიტაციის ხელოვნებას – ასე ისწავლით მოდუნებას და იმას, რომ ყურადღება არ მიაქციოთ ირგვლივ განვითარებულ ვნებებს. უსიამოვნებები არ ეხება მატერიალურ მხარეს. მარტოხელებს ასტროლოგები ურჩევენ, ჯერ არ ეძებონ ახალი სიყვარული – დიდია ალბათობა, რომ კვლავ მარტო დარჩეთ.

თხის რქა

ის პრობლემები, რაც ზოდიაქოს ნიშნების უმრავლესობას შეაწუხებს აგვისტოში, თხის რქებს გვერდით ჩაუვლის. ეს თვე თქვენთვის ერთ–ერთი ყველაზე იღბლიანი პერიოდი იქნება ამ წელიწადში. ამასთან, გაგაჩნიათ უნარი, რომ რაღაც დაბრკოლებას დროულად გაეცალოთ, უფრო სწორად, მაშინვე, როგორც კი ის ჰორიზონტზე გამოჩნდება. მიხედეთ სწავლას, იმუშავეთ სრულყოფაზე, ისწავლეთ მაგალითად, უცხო ენა, ან აიმაღლეთ კვალიფიკაცია. ფინანსური პრობლემები მოსალოდნელი არ არის, მაგრამ გაითვალისწინეთ – ფული მხოლოდ საკუთარ თავს კი არა, ახლობლებსაც უნდა მოახმაროთ. ამასთან, ასტროლოგები თანხის გადადებასაც გირჩევენ, რომ წლის ბოლოს რაღაც ძვირფასი ნივთი შეიძინოთ. ვისაც ჰყავს პარტნიორი, ვარსკვლავები დროის მასთან ერთად გატარებას ურჩევენ. ჯანმრთელობას საფრთხე შეიძლება ავარიულმა სიტუაციებმა შეუქმნას, ამიტომ გაფრთხილდით.

მერწყული

მთელი თვე, დიდი ალბათობით, ახალ–ახალ პრობლემებთან მოგიწევთ ჭიდილი, რომლებიც თითქოს „პანდორას ყუთიდან“ ამოიყრება. მაგრამ საშიში მაინც არაფერია და ცუდი არაფერი მოხდება. უსიამოვნებების უმრავლესობა დასანანი, მაგრამ წვრილმანი აღმოჩნდება (მაგალითად, თვალწასული წინდა ან დაკარგული მანჟეტის საკინძე). ხელსაყრელი თვეა მოგზაურობის თვალსაზრისით. აიღეთ შვებულება და დაისვენეთ სახლიდან მოშორებით. არ შეგეშინდეთ ფულის ხარჯვის – მას მალე აინაზღაურებთ. თუ პარტნიორი გყავთ და ურთიერთობები ჯერ არ დაგიკანონებიათ, ამისთვის აგვისტო შესანიშნავი თვეა – ქორწინება მყარი და ბედნიერი იქნება. ასევე კარგი დროა ბავშვის ჩასახვისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით  ყველაფერი კარგად იქნება, მხოლოდ მოერიდეთ წყალს.

თევზები

თუ ჯიუტი ბრძანდებით და თან თევზების ნიშნით დაიბადეთ, ეს თვისება აგვისტოში უსიამოვნებებს მოგიტანთ. თავად გაირთულებთ ცხოვრებას, გამოეკიდებით კოლეგებისა თუ ნათესავების სულ უბრალო წვრილმან შეცდომებს. ასე მხოლოდ გაირთულებთ ურთიერთობებს სამსახურშიცა და ოჯახშიც და მთელი თვის „ამაყად“, მაგრამ მარტოობაში გატარება მოგიწევთ. მატერიალური თვალსაზრისით ეს თვე წარმატებულია. შესაძლებელია ძველი ვალების დაბრუნება, ადრე შესრულებული სამუშაოსთვის თანხის გადახდა ან მომავალი საქმისთვის ავანსის მიღება. ასტროლოგები გირჩევენ, რომ ეს თანხა საცხოვრებლის მოწყობას მოახმაროთ. მარტოხელებს დიდი ხნის ნანატრი რომანი გელოდებათ, მაგრამ ის როპგორც მოულოდნელად აღმოცენდება, ისე მოულოდნელად გაქრება კიდეც. ჯანმრთელობის პრობლემები არ შეგაწუხებთ, თუ იაქტიურებთ და ყოველდღიურად ისეირნებთ.

0