მისაბაძი კაცი, ანუ „იხალისეთ ჩემთან ერთად, ჩემსავით და უკეთესად“

95

თუ ადამიანი კრეატიულია, ის ყოვლად ერთფეროვან და მოსაწყენ საქმესაც კი ხალიასიანად გადააქცევს
შემოთავაზებულ კადრებზე ჩანს, როგორ შემოქმედებითად უჩვენებს მიმართულებას ასაფრენ ზოლზე გასასვლელად თვითმფრინავს აეროპორტის თანამშრომელი.

95