ჩვენ და ბუნება

გარემოს დაცვა გულისხმობს ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის და ბუნების სასიცოცხლო საფუძვლების მთლიანობაში შენარჩუნებას და გარემოს არსებული დაზიანებების აღმოფხვრას. გარემო ბინძურდება გათბობის მოწყობილობათა გამონაბოლქვებით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებითა  და ქიმიური ნივთიერებებით.  ერთ-ერთ ყველაზე ძნელად გადასაჭრელ პრობლემას წარმოადგენს წყლის და ჰაერის დაბინძურება.  საქართველოს ტერიტორიაზე იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები წითელ წიგნშია შესული. საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილ ცხოველებზე ან ფრინველებზე ნადირობა ისჯება ჯარიმით ან ორ წლამდე ვადით გამოსასწორებელი სამუშაოებით, ან სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. სიახლეებს გაეცანით „Sputnik საქართველოს“  ვებგვერდზე.