ბავშვები მინდორში

„მსხვერპლი“ და „მოძალადე“ ბავშვები როგორ დავიცვათ შვილები

425
(განახლებულია 16:50 28.07.2020)
რუბრიკა „ფასილიტატორის“ სტუმარი, ფსიქოლოგი, სპეციალური მასწავლებელი სკოლაში ნატო ბაქრაძე საუბრობს იმაზე, თუ როგორ და რა ვასწავლოთ ბავშვს იმისათვის, რომ არც სხვა აქციოს მსხვერპლად და არც თავად გახდეს სხვისი მსხვერპლი.

სოციალიზაცია – ბავშვის ზრდისა და განვითარების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ის აქტიურ ფაზაში შედის, როცა ბავშვი იწყებს ენის – მეტყველების დაუფლებას, ხდება ქცევის ტიპების და ურთიერთობების სხვადასხვა ფორმების ჩამოყალიბება – თანატოლებთან, უფროსებთან, ოჯახის წევრებთან და უცხოებთან. ბავშვებს ამ პერიდოდში განსაკუთრებით უვითარდებათ საკომუნიკაციო უნარები, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია კონფლიქტური სიტუაციების წარმოშობა და მათთან გამკლავება. ეს კი, თავის მხრივ, პირდაპირ კავშირშია ბავშვის მიერ ემოციების ამოცნობასა და მართვასთან.

ნატო ბაქრაძე
photo: courtesy of Nato Bakradze
ნატო ბაქრაძე

ბავშვები გამოცდილებით, ცდისა და შეცდომის გზით სწავლობენ. გარდა ამისა ბავშვები ქცევით მოდელებს ავტორიტეტებისგან მზა სახით იღებენ და ამიტომ მნიშვნელოვანია მშობლის მხრიდან სწორი მაგალითის მიწოდება. ის, თუ როგორ მოაგვარებს ბავშვი კონფლიქტურ სიტუაციებს, მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მშობლის მითითებებსა და მის მიერ ნაჩვენებ ქცევით მოდელებზე. კონფლიქტური სიტუაციების ეფექტური გადაჭრა ბავშვს საშუალებას აძლევს ჰქონდეს და შეინარჩუნოს ეფექტური ურთიერთობა თანატოლებთან.

წარმოიდგინეთ სიტუაცია:

სკოლამდელი ასაკის ბავშვები სათამაშო მოედანზე თამაშობენ, უეცრად ხედავთ, რომ ორივეს ერთი და იგივე სათამაშო უნდა, A სწრაფად იღებს სათამაშოს, B – მივარდება და გამოსტაცებს სათამაშოს, A კი ურტყამს ან ტირის.

ამ სიტუაციის ბევრნაირი ვარიანტი შეიძლება გათამაშდეს. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი შემთხვევები ბუნებრივია, ამ დროს ბავშვები თავიანთ ძალებს გამოცდიან, გამოხატავენ ემოციებს, იბრძვიან სასურველისთვის. დარტყმა, წართმევა – ეს პირველადი იმპულსური რეაქციებია მტკივნეულ სტიმულებზე, სასურველის მისაღებად.

როდესაც ბავშვს ვასწავლით, რომ დაარტყას, მას ავტომატურად წავაქეზებთ ძალადობრივი ქცევისკენ. ხოლო როდესაც ბავშვს ვასწავლით, რომ ხელი არასდროს შეუბრუნოს, როდესაც დაარტყამენ, მას საშუალებას არ ვაძლევთ დაიცვას თავი, გათავისუფლდეს იმ წუთში წამოსული მძლავრი ემოციური იმპულსისგან. შედეგად – ის მსხვერპლია როგორც მოწინააღმდეგის, ისე თავისივე ბრაზის, რომელიც მის მიმართ განხორციელებულმა აგრესიულმა ქცევამ გამოიწვია და დაბლოკა.  

ბავშვებს სჭირდებათ კონფლიქტის გადაჭრის მრავალფეროვანი სტრატეგიების ჩვენება, ახსნა და განმარტება და არა მხოლოდ ძალადობრივი წაქეზება ან გაქცევა.

კონფლიქტური სიტუაციების გადაჭრის შესახებ ბავშვებს (ასაკი 3-6) ნეიტრალურ სიტუაციაში უნდა ესაუბროთ.  მოუყვეთ თქვენ მიერ ნანახი კონფლიქტური სიტუაციის მსგავსი სიტუაცია და ბავშვს ჰკითხოთ, რა გზით გადაჭრიდა თვითონ ისე, რომ არავის არაფერი სტკენოდა, ერთმანეთისთვის არ დაერტყათ. უმჯობესია ამბის თხრობისას გამოიყენოთ სათამაშოები და გაათამაშოთ აღნიშნული ამბავი. ასეთ დროს ბავშვი გარედან ხედავს სიტუაციას და მეტი შანსია, რომ მან თავად შემოგთავაზოთ საჭირო ვერსიები პრობლემის მოსაგვარებლად. სხვა შემთხვევაში თქვენ შესთავაზეთ, რა შეეძლო გაეკეთებინათ სათამაშოების პრობლემის მოსაგვარებლად.

აქტიურად გამოიყენეთ ისეთი ტიპის სათამაშოები, სადაც ბავშვს შეუძლია მათ სახეზე ამოიცნოს ემოცია, უჩვენეთ კონკრეტული სათამაშო, რომელიც, მაგალითად, გაბრაზებულია და ჰკითხეთ: შეხედე, დააკვირდი სახეზე და მითხარი, შენი აზრით, რას გრძნობს – ბრაზს თუ სიხარულს? როგორ ფიქრობ, რატომ? როგორ შეუძლია სხვებს გააგებინოს, რომ გაბრაზებულია? აქაც შეგიძლიათ ბავშვს დაეხმაროთ და მასთან ერთად დაასახელოთ ბრაზის გამოხატვის საშუალებები, მაგალითად, „მე გაბრაზებული ვარ!“ ან „მე გაბრაზებული ვარ, რადგან სათამაშო წამართვი“ (შესაბამისი ინტონაციით). ამ გზით ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე ასწავლით ამოიცნოს, გამოხატოს და ისაუბროს არა მარტო თავის განცდებზე, და თანატოლს გააგებინოს რას გრძნობს და რატომ.  

კონფლიქტის გადაჭრის გზების სწავლისას მნიშვნელოვანია ბავშვს ვასწავლოთ არა მარტო საკუთარი, არამედ სხვისი ემოციების ამოცნობა. ეს მათ ეხმარება გააცნობიერონ, რომ მისი მსგავსი ემოციები მის თანატოლებსაც აქვთ, შესაძლოა ისინიც გაბრაზდნენ, მათაც ეტკინოთ ან გაუხარდეთ, ან ის უნდოდეთ, რაც მათ სურთ. ბავშვებს ხაზგასზმით უნდა მივუთითოთ, რომ სიტაუციას სხვისი თვალებითაც შეხედონ და ესმოდეთ სხვათა ემოციები.

ყოველთვის ეცადეთ პრობლემის მოგვარების სტრატეგიები პოზიტიური კუთხით წარმოაჩინოთ მათთან, სადაც წინა პლანზე მოლაპარაკება, თანაგრძნობა და ზოგჯერ დათმობაც კი შეიძლება ეფექტური იყოს. ფიზიკური აგრესია კი  უკიდურეს ვარიანტად განიხილეთ, რომელსაც ზარალის მიყენება შეუძლია ორივე მხარისთვის. განუმარტეთ ფიზიკური ძალადობის რისკები და საფრთხეები, რომ ფიზიკური აგრესია მხოლოდ ფიზიკური აგრესიისგან თავდასაცავად შეიძლება იყოს გამართლებული.

გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვები სხვადასხვაგვარი ხასიათის, ტემპერამენტის, ფიზიო-ბიოლოგიური სტრუქტურისანი არიან, ბუნებრივია, ემოციის გამოხატვა-შეკავების მექანიზმებიც სხვადასხვაგვარი აქვთ. ზოგიერთი მარტივად უმკლავდება ემოციებს, ზოგიერთი კი მეტად იმპულსური და ფეთქებადია. სწორედ ამიტომ მშობელმა ადრეული ასაკიდან მიზნად უნდა დაისახოს ბავშვს დაეხმაროს ემოციების მართვაში. ადრეულ ასაკში გამომუშავებული უნარები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მოზარდობის პერიოდში როგორც მეგობრულ ურთიერთბებში, ისე სხვადასხვა კონფლიქტური სიტუაციის გამკლავებაში.

ბავშვის ასაკის მატებასთან ერთად გაუზიარეთ მას თქვენი სურვილები და მოლოდინები, ასწავლეთ, რომ ყველას აქვს უფლება თავს გრძნობდეს ემოციურად და ფიზიკურად უსაფრთხოდ. განუსაზღვრეთ უთანხმოების მოგვარების წესები. განუსაზღვრეთ რომელი ქცევაა მისაღები და/ან მიუღებელი, ესაუბრეთ პირველ პირში, მტკიცე, მშვიდი ტონით და ხაზი გაუსვით რას გრძნობთ, ქმედება აღნიშნეთ ზოგად კონტექსტში, მაგალითად, „ჩემთვის მიუღებელია, როცა სათამაშოებს აქეთ-იქით ყრიან, უმჯობესია მითხრა რა ხდება“.

იყავით კარგი მაგალითი. ბავშვებს უთხარით, რომ შეუძლიათ რაც სურთ ის იგრძნონ, მაგრამ აკონტროლონ ის, რას გააკეთებენ. უჩვენეთ ან დაუსახელეთ ქმედება, რომელსაც მისგან ელით. თუ არ გსურთ, რომ თქვენი შვილი უხეშობდეს, შეურაცხყოფას აყენებდეს ვინმეს ან ურტყამდეს, თქვენგან არ უნდა ხედავდეს მსგავს ქცევებს. ამიტომ პირველ რიგში თქვენ შეიცვალეთ ქცევები.

წაახალისეთ, რომ პრობლემა მოაგვაროს სიტყვით. ჰკითხეთ ბავშვებს რა სურთ ან რა სჭირდებათ. აჩვენეთ, რომ მისგან ითხოვთ საუბარს და არა ბუზღუნს, ან ხელის კვრას: „მითხარი, თუ კიდევ გჭირდება რამე“.

ასწავლეთ ბავშვებს გაუმკლავდნენ ემოციებს კონსტრუქციულად, დაეხმარეთ ბავშვებს ამოიცნონ თავიანთი ემოციები. „გაბრაზებული ჩანხარ, საწყენია, როდესაც სათამაშოს წაგართმევენ, ტირილი ვერ დაგეხმარება, შეგიძლია სხვა სათამაშოთი ითამაშო, სანამ იმ სათამაშოს დაგიბრუნებენ“. ამ გზით ბავშვებს უჩვენებთ, რომ პრობლემის მოგვარება აგრესიის გარეშეც შესაძლებელია. აუცილებელია ბავშვებსაც ვასწავლოთ პირველ პირში ემოციებზე საუბარი, განუმარტეთ, რომ ნაცვლად იმისა, დაარტყას თანატოლს, შეუძლია თქვას და გამოხატოს, რომ ნაწყენია. მაგალითად, „მე ნაწყენი ვარ, სათამაშო რომ წამართვი“. უჩვენეთ ინტონაცია, დაეხმარეთ ემოცია ინტონაციითაც გამოხატოს.

მკაფიოდ უჩვენეთ, რომ ფიზიკური აგრესიის წინააღმდეგი ხართ. „მე არ მოგცემ უფლებას გიორგის ატკინო, არც გიორგის მივცემ უფლებას შენ გატკინოს. იფიქრე იმაზე, სხვაგვარად როგორ გადაჭრი პრობლემას“.

როდესაც კონფლიქტში გიწევთ ჩარევა, საშუალება მიეცით ორივე მხარეს ისაუბროს. დასვით კითხვები, ოღონდ ისე, რომ ნურც ერთის მხარეს ნუ დაიჭერთ, დადექით მათ შორის თანაბარად დაშორებულ მანძილზე, ჩაიმუხლეთ მათ სიმაღლეზე და ჰკითხეთ: რა პრობლემაა? უკვე ეცადეთ რამით მოგეგვარებინათ? კმაყოფილები ხართ? კიდევ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ? ერთად განიხილეთ კონკრეტულ სიტუაციაში გამოყენებული სტრატეგიის ნაკლი და უპირატესობა. გამოყავით საუკეთესო სტრატეგია.

აუცილებელია წახალისება. როდესაც ბავშვი სწორად გადაწყვეტს პრობლემას, შეგიძლიათ უთხრათ, მაგალითად, „მე გავიგე, რომ შენ და ანა კამათობდით თოჯინის გამო, მომეწონა, რომ უთხარი შენც გინდოდა და შესთავაზე ცოტა ხანში მოეცა შენთვის“.

არასდროს აიძულოთ ბავშვები ერთმანეთს ბოდიში მოუხადონ! ამით მხოლოდ თქვენ იმშვიდებთ თავს, ისინი არც თანაგრძნობას განიცდიან და არც დანაშაულის გრძნობა აქვთ.

ბავშვის აღზრდის პროცესი მრავალფეროვან მიდგომას საჭიროებს. მშობლისგან სრულ ჩართულობასა და ემოციურ კავშირს მოითხოვს. კონფლიქტურ სიტუაციებთან გამკლავების გზები ყოველდღიური საუბრის შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს, ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, იგი დროს და ენერგიას საჭიროებს. მოითხოვს ადრეული ასაკიდან მუშაობას, მოთმინებასა და სწორი გზების ეფექტურად ჩვენებას, რისი მიღწევის ერთადერთი გზა მშობლის განათლება, შეგნება და მოტივაციაა, მჭიდრო კავშირი და ურთიერთობა შვილთან.

 

425
თემები:
ჯანმრთელობა და სილამაზე (85)
იოგურტის საუზმე

მითები კვების შესახებ: სასარგებლოა თუ არა იოგურტი?

48
(განახლებულია 12:16 25.02.2021)
თითოეული ჩვენგანი ცხოვრებაში ალბათ ერთხელ მაინც დაფიქრებულა, სწორად ვიკვებებით თუ არა და აქვე დგება დღეს ძალზე პოპულარული „ნუგბარი“ პროდუქტის - იოგურტის ავკარგიანობის საკითხი.

კვება ორგანიზმის მიერ საკვები ნივთიერებების მიღების, მონელების, შეწოვისა და ათვისების რთული პროცესია, რომელიც აუცილებელია ორგანიზმის ენერგეტიკული დანახარჯის აღსადგენად, უჯრედებისა და ქსოვილების განახლებისა და მათი ფუნქციის რეგულაციისთვის. ამიტომ ორგანიზმმა უნდა მიიღოს აუცილებელი საკვები საჭირო რაოდენობით, საჭირო დროს.

და მაინც როგორია სწორი, რაციონალური კვება? ირგვლივ უამრავი მითი არსებობს სწორი კვების შესახებ. სრულ ინფორმაციულ ქაოსში ნამდვილად ძნელია, გაარჩიო მითი რეალობისგან.

დღევანდელ სტატიაში შევეცდებით, დავამსხვრიოთ მითი  იმის შესახებ, რომ  იოგურტი  ჯანსაღი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი  შემადგენელი ნაწილია.  იოგურტი რომ კარგია, ამაზე არავინ დავობს, თუმცა არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა იცოდეთ.

იოგურტი  ნამდვილად მოსახერხებელი, საკვები ნივთიერებებით მდიდარი პროდუქტია. მას  აქვს ცილების, კალციუმის, მინერალებისა და ვიტამინების ძალიან მაღალი შემცველობა და  სასარგებლოა არა მხოლოდ ძვლებისა და კბილებისთვის, არამედ კუჭ-ნაწლავის მიკროფლორისთვისაც.

ზოგი იოგურტი შეიცავს სასარგებლო ბაქტერიებს და  ჩვეულებრივ ეტიკეტზე უნდა ჰქონდეს წარწერა  „ცოცხალი“. ეს ბაქტერიები ხელს უწყობენ ნაწლავებში  ბაქტერიების ბალანსის გაუმჯობესებას, რასაც ჯანმრთელობისთვის მრავალი სარგებელი მოაქვს.

მაშ, სად არის პრობლემა? სამწუხაროდ, ყველა იოგურტი არ არის ხარისხიანი და თუ ცუდ არჩევანს გავაკეთებთ, მან შეიძლება ზიანი მიაყენოს ჩვენს ჯანმრთელობას.  მაღაზიის დახლებზე იოგურტების უდიდესი არჩევანი გვაქვს: ცხიმიანი თუ ნაკლებ ცხიმიანი, ტკბილი თუ უშაქრო, გარდა ამისა, მაღაზიებში არსებული იოგურტის უმეტესობა არომატულია, რაც ნიშნავს, რომ ის სავსეა შაქრით. მაქსიმალურად მოერიდეთ მოერიდეთ ტკბილ, არომატიზირებულ იოგურტებს, რადგან სარგებლის მოტანის ნაცვლად, მან შეიძლება კუჭ-ნაწლავი დაგიზიანოთ.

ასევე, მოერიდეთ,  იმპორტირებულ იოგურტებს, რომელთა უმეტესობა თერმულად არის დამუშავებული (პასტერიზებული), ანუ არ შეიცავს ცოცხალ რძემჟავა ბაქტერიებს. შესაბამისად, ასეთი იოგურტები მხოლოდ გემრიელი დესერტია და ჯანმრთელობაზე დიდ გავლენას არ ახდენს.  ბუნებრივია, როცა იოგურტის შენახვა თვეობითაა შესაძლებელი, მასში არანაირი ცოცხალი ბაქტერია არ იქნება.

უპირატესობა მიანიჭეთ ნატურალურ იოგურტს დანამატების გარეშე, რადგან ის არ შეიცავს საღებავებს,  არომატიზატორებს  და კონსერვანტებს. შეიძლება,  ზოგიერთი  არომატიზატორების მოხმარება უსაფრთხოც იყოს, მაგრამ მათ არც  სარგებელი არ მოაქვთ ჯანმრთელობისთვის.

დაიმახსოვრეთ, იოგურტის სარგებლიანობის ყველაზე ზუსტი მაჩვენებელი მისი შენახვის ვადაა - რაც უფრო ნაკლებია ეს დრო, მით უფრო სასარგებლოა პროდუქტი.

ბოლოს, კი რამდენიმე რჩევას მოგცემთ, როგორ შევარჩიოთ და შევამოწმოთ იოგურტი:

- იოგურტის შენახვის ვადა 10 დღეს არ უნდა აღემატებოდეს. თუ ეტიკეტზე 3-4 თვეა მითითებული, ე.ი. იოგურტს კი არა, მის მსგავს პროდუქტს ყიდულობთ, რომელიც ცოცხალ ბაქტერიებს არ შეიცავს და არც სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა. მის ერთადერთ ღირსებად მხოლოდ გემო შეიძლება ჩაითვალოს.

- გაითვალისწინეთ, რომ ორ კვირაზე მეტი შენახვის ვადა ჩვეულებისამებრ იმპორტირებულ ნაწარმს აქვს.

- იოგურტის ხარისხის მთავარი კრიტერიუმი ცხიმის შემცველობაა. ყველაზე კალორიული ნაწარმის ცხიმიანობა კი 20%-ს არ აღემატება.

- დაიმახსოვრეთ, იოგურტის ხარისხი მისი სისქით არ განისაზღვრება. რადგან სისქეს არა ცხიმის, არამედ ე.წ. მშრალი ნივთიერების ხარჯზე არეგულირებენ.


48
თემები:
ჯანმრთელობა და სილამაზე (85)
ექოსკოპიაზე ორსულობა დადგინდა

რატომ ვერ ორსულდებიან ჯანმრთელი ქალები? - ექიმის განმარტება

203
(განახლებულია 16:25 24.02.2021)
ქალის უნაყოფობის მიზეზი შეიძლება იყოს არა მარტო ფიზიკური, არამედ ფსიქოლოგიური ჯანრთელობის პრობლემებიც

ანუ, თუ ქალს რეპროდუქციული ორგანოები წესრიგში აქვს, მაგრამ მაინც ვერ ოსრულდება, ესე იგი, პრობლემა „თავშია“, მიაჩნია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ცენტრის ფსიქოთერაპევტ ელეონორა კოზლოვას.

მისი თქმით, უნაყოფობის შემთხვევების ნახევარი რაიმე ტიპის ფიზიოლოგიური პრობლემებით აიხსნება, დანარჩენ შემთხვევებში კი მიზეზი ფსიქოსომატიკაში იმალება. ანუ, მარტივად რომ ვთქვათ, ფსიქოლოგიურ განწყობაში — თანაც როგორც ქალის, ისე მამაკაცისა.

„ფსიქოლოგიური უნაყოფობა — ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ქალს, გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად, არ სურს ჰყავდეს შვილი. ზოგჯერ ეს არის ორსულობისა თუ მშობიარობის შიში, კონკრეტული მამაკაცისგან შვილის გაჩენის სურვილის არქონა, ფეხმძიმობით გამოწვეული ფიზიკური ცვლილებებისადმი შიში და სხვა“, — ამბობს ექიმი.

გარდა ამისა, ფსიქოლოგიური უნაყოფობის მიზეზები ასევე შეიძლება იყოს: კარიერის წინა პლანზე წამოწევა, საკუთარი თავისადმი ზედმეტად მაღალი მოთხოვნები (პერფექციონიზმი), ბავშვის გაზრდა–აღზრდისთვის არასაკმარისად კომფორტული პირობები, ბავშვობის დროინდელი ტრავმები, საკუთარი სიამოვნებისთვის ცხოვრების სურვილი (განსაკუთრებით მაშინ, თუ ქალმა ცოტა ხნის წინ დააღწია თავი ზედმეტად მკაცრ მშობლებს).

როგორც ფსიქოლოგი ამბობს, ადამიანის ტვინს უზარმაზარი გავლენა აქვს სხვა ორგანოებზე. შესაბამისად, „თუ მან რაიმე არასწორად მიიჩნია, შეუძლია სხვა ორგანოებს გარკვეული ოერაციების შესრულება აუკრძალოს“.

„მაგალითად, თუ ქალს მომავალი ორსულობის მიმართ ეჭვები აწუხებს, ტვინს შეუძლია ისარგებლოს ამით და სიგნალი გაუგზავნოს რეპროდუქციულ ორგანოებს, არ დაუშვან ნაყოფის ჩასახვა, ან თავიდან მოიშორონ უკვე ჩასახული ნაყოფი“, — ამბობს რეპროდუქტოლოგ–ფსიქოთერაპევტი.

ფსიქოლოგიური უნაყოფობის რისკი განსაკუთრებით მაღალია მგრძნობიარე ნატურისა და ასევე იმ ქალებში, რომლებიც ყველაფერს „საკუთარ თავში იმარხავენ“. აქედან პირველების პრობლემა ისაა, რომ ზედმეტად აზვიადებენ არსებულ თუ მოსალოდნელ სიძნელეებს, ხოლო მეორეებისა ის, რომ ემოციებს გამოსავალს არ აძლევენ.

ამასთან ექიმი განმარტავს, რომ არ შეიძლება თავს ნაჩქარევად დავუსვათ უნაყოფობის დიაგნოზი. საქმე ისაა, რომ სტატისტიკის თანახმად, აქტიური სექსუალური ცხოვრების პირობებში ქალების 85% ერთი წლის განმავლობაში ორსულდება, ხოლო 95% — ორი წლის განმავლობაში.

როგორ დავადგინოთ ფსიქოლოგიური უნაყოფობა

ქალებში ფსიქოლოგიური უნაყოფობის პროვოცირება შეუძლია შემდეგ ძირითად მიზეზებს:

  • სისტემატური სტრესი სამსახურში;
  • თავის დადანაშაულება უნაყოფობაში, ან ფიქრი იმაზე, რომ ეს არის სასჯელი თქვენი ცხოვრების წესის გამო;
  • პარტნიორის მიმართ უნდობლობა და ფიქრი, რომ ის მზად არ არის ბავშვის დაბადებისთვის;
  • გაურკვევლობა, გჭირდებათ თუ არა ბავშვი სწორედ ახლა;
  • ზოგადი დეპრესიის ნიშნები;
  • გადაუჭრელი ფინანსური თუ საყოფაცხოვრებო პრობლემები, რაც ბავშვის დაბადებას უკავშირდება;
  • ბოლო პერიოდში განცდილი სერიოზული ფსიქოლოგიური რყევა (ახლობლის დაკარგვა, ხანძარი, დიდი ფინანსური კრახი);
  • გარშემო მყოფების მხრიდან გამუდმებული პრესინგი, ანუ გამუდმებული შეკითხვები ორსულობაზე.

როგორც ელენა კოზლოვა ამბობს, პირველი, რაც ფსიქოლოგიური უნაყოფობის შემთხვევაში უნდა გააკეთოს ქალმა, ეს ისაა, რომ ხმამაღლა წარმოთქვას ყველა თავისი პრობლემა და აზრი. მეორე ნაბიჯი — ეს პარტნიორის გამოკითხვაა, რა აწუხებს და აშფოთება მას.

მამაკაცები, როგორც წესი, ნაკლებად საუბრობენ ამ თემაზე, მაგრამ გამორიცხული არ არის, წყვილის უნაყოფობის მიზეზი სწორედ მამაკაცის შინაგანი შფოთვები იყოს.

ფსიქოლოგიური უნაყოფობის მკურნალობა

პირველ რიგში, დარწმუნდით, რომ თქვენცა და თქვენს პარტნიორსაც ფიზიკური ჯანმრთელობის მხრივ ყველაფერი წესრიგში გაქვთ;

შემდეგ თავიდან მოიშოროთ ყველანაირი ღელვა და ფიქრი ორსულობაზე — უბრალოდ მოდუნდით. რაც ნაკლებს იფიქრებთ იმაზე, რომ თქვენი მიზანი ბავშვის გაჩენაა, მით უფრო მალე გამოგივათ დაფეხმძიმება;

თუ სამსახურში სტრესს განიცდით, აიღეთ შვებულება და სადმე შორს წადით მეუღლესთან ერთად. ან რაიმე ახალი „პროექტი“ წამოიწყეთ, მაგალითად, დაიწყეთ რომელიმე უცხო ენის შესწავლა.

მთავარი ისაა, რომ ორსულობაზე ფიქრები თავში არ შეუშვათ!
203
თემები:
ექიმი გირჩევთ
რკინიგზის სადგური

საქართველოში სარკინიგზო მიმოსვლა 27 თებერვლიდან აღდგება

0
(განახლებულია 14:30 25.02.2021)
ხელისუფლება ქვეყანაში დღეს შექმნილი გაუმჯობესებული ეპიდვითარების ფონზე ბიზნესისგან პასუხისმგებლიან დამოკიდებულებას მოითხოვს

 

თბილისი, 25 თებერვალი - Sputnik. სამთვიანი პაუზის შემდეგ მატარებლები მაგისტრალურ მიმართულებებზე მოძრაობას 27 თებერვლიდან განაახლებენ, ნათქვამია „საქართველოს რკინიგზის“ Facebook-გვერდზე გავრცელებულ ინფორმაციაში.

გუშინ, საქართველოს მთავრობამ ქვეყანაში მოქმედი რიგი კოვიდ–შეზღუდვების შემსუბუქების გადაწყვეტილება მიიღო – 25 თებერვლიდან მუშაობა განაახლა საერთაშორისო ტრანსპორტმა, გაიხსნა სასტუმროები და სამთო კურორტები.

როგორც დღეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა, რკინიგზას ფუნქციონირების განახლებისთვის გარკვეული მომზადება სჭირდება, რის გამოც სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა ორი დღით გადაიდო. 

„მატარებლების განახლებულ განრიგს „საქართველოს რკინიგზა“ უახლოეს საათებში საკუთარ ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელში განათავსებს. ბილეთების გაყიდვა ონლაინ–რეჟიმში დღეიდან დაიწყება, ხოლო რკინიგზის სალაროები ხვალიდან,  26 თებერვლიდან გაიხსნება“, – აღნიშნულია განცხადებაში.

გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანია მოძრაობას შემდეგი მიმართულებებით აღადგენს: თბილისი-ბათუმი-თბილისი; თბილისი-ზუგდიდი-თბილისი; თბილისი-ოზურგეთი-თბილისი; თბილისი-ფოთი-თბილისი და თბილისი-ქუთაისი-თბილისი.

„საქართველოს რკინიგზა“ მოქალაქეებს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციების მაქსიმალური დაცვისკენ მოუწოდებს. როგორც უწყებაში განმარტავენ, მგზავრებმა წინასწარ იცოდნენ, რომ ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში მატარებელში არ დაიშვებიან.

გარდა ამისა, მგზავრებს რიგი წესების დაცვა მოუწევთ. კერძოდ, პირს ეკრძალება მატარებელში პირბადის გარეშე ასვლა და  მგზავრობის პროცესში მისი მოხსნა. გარდა ამისა, მგზავრებს ვაგონის შესასვლელებში ჩაუტარდებათ თერმოსკრინინგი,  მათ უნდა გაიარონ დეზობარიერი და ხელები დაიმუშაონ სადეზინფექციო ხსნარით.

დღეს, საქართველოს პრემიერ–მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობას კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით დაწესებული ყველა რეგულაციის – პირბადის ტარება, დისტანციის დაცვა, თავყრილობებისგან თავის არიდება –  დაცვის თხოვნით მიმართა. 

ხელისუფლება მუდმივად აკვირდება ქვეყანაში შექმნილ ეპიდვითარებას და შეზღუდვების შემსუბუქებისა და გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება სწორედ ვითარების ანალიზის საფუძველზე მოხდება.

0