ბავშვები მინდორში

„მსხვერპლი“ და „მოძალადე“ ბავშვები როგორ დავიცვათ შვილები

411
(განახლებულია 16:50 28.07.2020)
რუბრიკა „ფასილიტატორის“ სტუმარი, ფსიქოლოგი, სპეციალური მასწავლებელი სკოლაში ნატო ბაქრაძე საუბრობს იმაზე, თუ როგორ და რა ვასწავლოთ ბავშვს იმისათვის, რომ არც სხვა აქციოს მსხვერპლად და არც თავად გახდეს სხვისი მსხვერპლი.

სოციალიზაცია – ბავშვის ზრდისა და განვითარების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ის აქტიურ ფაზაში შედის, როცა ბავშვი იწყებს ენის – მეტყველების დაუფლებას, ხდება ქცევის ტიპების და ურთიერთობების სხვადასხვა ფორმების ჩამოყალიბება – თანატოლებთან, უფროსებთან, ოჯახის წევრებთან და უცხოებთან. ბავშვებს ამ პერიდოდში განსაკუთრებით უვითარდებათ საკომუნიკაციო უნარები, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია კონფლიქტური სიტუაციების წარმოშობა და მათთან გამკლავება. ეს კი, თავის მხრივ, პირდაპირ კავშირშია ბავშვის მიერ ემოციების ამოცნობასა და მართვასთან.

ნატო ბაქრაძე
photo: courtesy of Nato Bakradze
ნატო ბაქრაძე

ბავშვები გამოცდილებით, ცდისა და შეცდომის გზით სწავლობენ. გარდა ამისა ბავშვები ქცევით მოდელებს ავტორიტეტებისგან მზა სახით იღებენ და ამიტომ მნიშვნელოვანია მშობლის მხრიდან სწორი მაგალითის მიწოდება. ის, თუ როგორ მოაგვარებს ბავშვი კონფლიქტურ სიტუაციებს, მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მშობლის მითითებებსა და მის მიერ ნაჩვენებ ქცევით მოდელებზე. კონფლიქტური სიტუაციების ეფექტური გადაჭრა ბავშვს საშუალებას აძლევს ჰქონდეს და შეინარჩუნოს ეფექტური ურთიერთობა თანატოლებთან.

წარმოიდგინეთ სიტუაცია:

სკოლამდელი ასაკის ბავშვები სათამაშო მოედანზე თამაშობენ, უეცრად ხედავთ, რომ ორივეს ერთი და იგივე სათამაშო უნდა, A სწრაფად იღებს სათამაშოს, B – მივარდება და გამოსტაცებს სათამაშოს, A კი ურტყამს ან ტირის.

ამ სიტუაციის ბევრნაირი ვარიანტი შეიძლება გათამაშდეს. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი შემთხვევები ბუნებრივია, ამ დროს ბავშვები თავიანთ ძალებს გამოცდიან, გამოხატავენ ემოციებს, იბრძვიან სასურველისთვის. დარტყმა, წართმევა – ეს პირველადი იმპულსური რეაქციებია მტკივნეულ სტიმულებზე, სასურველის მისაღებად.

როდესაც ბავშვს ვასწავლით, რომ დაარტყას, მას ავტომატურად წავაქეზებთ ძალადობრივი ქცევისკენ. ხოლო როდესაც ბავშვს ვასწავლით, რომ ხელი არასდროს შეუბრუნოს, როდესაც დაარტყამენ, მას საშუალებას არ ვაძლევთ დაიცვას თავი, გათავისუფლდეს იმ წუთში წამოსული მძლავრი ემოციური იმპულსისგან. შედეგად – ის მსხვერპლია როგორც მოწინააღმდეგის, ისე თავისივე ბრაზის, რომელიც მის მიმართ განხორციელებულმა აგრესიულმა ქცევამ გამოიწვია და დაბლოკა.  

ბავშვებს სჭირდებათ კონფლიქტის გადაჭრის მრავალფეროვანი სტრატეგიების ჩვენება, ახსნა და განმარტება და არა მხოლოდ ძალადობრივი წაქეზება ან გაქცევა.

კონფლიქტური სიტუაციების გადაჭრის შესახებ ბავშვებს (ასაკი 3-6) ნეიტრალურ სიტუაციაში უნდა ესაუბროთ.  მოუყვეთ თქვენ მიერ ნანახი კონფლიქტური სიტუაციის მსგავსი სიტუაცია და ბავშვს ჰკითხოთ, რა გზით გადაჭრიდა თვითონ ისე, რომ არავის არაფერი სტკენოდა, ერთმანეთისთვის არ დაერტყათ. უმჯობესია ამბის თხრობისას გამოიყენოთ სათამაშოები და გაათამაშოთ აღნიშნული ამბავი. ასეთ დროს ბავშვი გარედან ხედავს სიტუაციას და მეტი შანსია, რომ მან თავად შემოგთავაზოთ საჭირო ვერსიები პრობლემის მოსაგვარებლად. სხვა შემთხვევაში თქვენ შესთავაზეთ, რა შეეძლო გაეკეთებინათ სათამაშოების პრობლემის მოსაგვარებლად.

აქტიურად გამოიყენეთ ისეთი ტიპის სათამაშოები, სადაც ბავშვს შეუძლია მათ სახეზე ამოიცნოს ემოცია, უჩვენეთ კონკრეტული სათამაშო, რომელიც, მაგალითად, გაბრაზებულია და ჰკითხეთ: შეხედე, დააკვირდი სახეზე და მითხარი, შენი აზრით, რას გრძნობს – ბრაზს თუ სიხარულს? როგორ ფიქრობ, რატომ? როგორ შეუძლია სხვებს გააგებინოს, რომ გაბრაზებულია? აქაც შეგიძლიათ ბავშვს დაეხმაროთ და მასთან ერთად დაასახელოთ ბრაზის გამოხატვის საშუალებები, მაგალითად, „მე გაბრაზებული ვარ!“ ან „მე გაბრაზებული ვარ, რადგან სათამაშო წამართვი“ (შესაბამისი ინტონაციით). ამ გზით ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე ასწავლით ამოიცნოს, გამოხატოს და ისაუბროს არა მარტო თავის განცდებზე, და თანატოლს გააგებინოს რას გრძნობს და რატომ.  

კონფლიქტის გადაჭრის გზების სწავლისას მნიშვნელოვანია ბავშვს ვასწავლოთ არა მარტო საკუთარი, არამედ სხვისი ემოციების ამოცნობა. ეს მათ ეხმარება გააცნობიერონ, რომ მისი მსგავსი ემოციები მის თანატოლებსაც აქვთ, შესაძლოა ისინიც გაბრაზდნენ, მათაც ეტკინოთ ან გაუხარდეთ, ან ის უნდოდეთ, რაც მათ სურთ. ბავშვებს ხაზგასზმით უნდა მივუთითოთ, რომ სიტაუციას სხვისი თვალებითაც შეხედონ და ესმოდეთ სხვათა ემოციები.

ყოველთვის ეცადეთ პრობლემის მოგვარების სტრატეგიები პოზიტიური კუთხით წარმოაჩინოთ მათთან, სადაც წინა პლანზე მოლაპარაკება, თანაგრძნობა და ზოგჯერ დათმობაც კი შეიძლება ეფექტური იყოს. ფიზიკური აგრესია კი  უკიდურეს ვარიანტად განიხილეთ, რომელსაც ზარალის მიყენება შეუძლია ორივე მხარისთვის. განუმარტეთ ფიზიკური ძალადობის რისკები და საფრთხეები, რომ ფიზიკური აგრესია მხოლოდ ფიზიკური აგრესიისგან თავდასაცავად შეიძლება იყოს გამართლებული.

გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვები სხვადასხვაგვარი ხასიათის, ტემპერამენტის, ფიზიო-ბიოლოგიური სტრუქტურისანი არიან, ბუნებრივია, ემოციის გამოხატვა-შეკავების მექანიზმებიც სხვადასხვაგვარი აქვთ. ზოგიერთი მარტივად უმკლავდება ემოციებს, ზოგიერთი კი მეტად იმპულსური და ფეთქებადია. სწორედ ამიტომ მშობელმა ადრეული ასაკიდან მიზნად უნდა დაისახოს ბავშვს დაეხმაროს ემოციების მართვაში. ადრეულ ასაკში გამომუშავებული უნარები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მოზარდობის პერიოდში როგორც მეგობრულ ურთიერთბებში, ისე სხვადასხვა კონფლიქტური სიტუაციის გამკლავებაში.

ბავშვის ასაკის მატებასთან ერთად გაუზიარეთ მას თქვენი სურვილები და მოლოდინები, ასწავლეთ, რომ ყველას აქვს უფლება თავს გრძნობდეს ემოციურად და ფიზიკურად უსაფრთხოდ. განუსაზღვრეთ უთანხმოების მოგვარების წესები. განუსაზღვრეთ რომელი ქცევაა მისაღები და/ან მიუღებელი, ესაუბრეთ პირველ პირში, მტკიცე, მშვიდი ტონით და ხაზი გაუსვით რას გრძნობთ, ქმედება აღნიშნეთ ზოგად კონტექსტში, მაგალითად, „ჩემთვის მიუღებელია, როცა სათამაშოებს აქეთ-იქით ყრიან, უმჯობესია მითხრა რა ხდება“.

იყავით კარგი მაგალითი. ბავშვებს უთხარით, რომ შეუძლიათ რაც სურთ ის იგრძნონ, მაგრამ აკონტროლონ ის, რას გააკეთებენ. უჩვენეთ ან დაუსახელეთ ქმედება, რომელსაც მისგან ელით. თუ არ გსურთ, რომ თქვენი შვილი უხეშობდეს, შეურაცხყოფას აყენებდეს ვინმეს ან ურტყამდეს, თქვენგან არ უნდა ხედავდეს მსგავს ქცევებს. ამიტომ პირველ რიგში თქვენ შეიცვალეთ ქცევები.

წაახალისეთ, რომ პრობლემა მოაგვაროს სიტყვით. ჰკითხეთ ბავშვებს რა სურთ ან რა სჭირდებათ. აჩვენეთ, რომ მისგან ითხოვთ საუბარს და არა ბუზღუნს, ან ხელის კვრას: „მითხარი, თუ კიდევ გჭირდება რამე“.

ასწავლეთ ბავშვებს გაუმკლავდნენ ემოციებს კონსტრუქციულად, დაეხმარეთ ბავშვებს ამოიცნონ თავიანთი ემოციები. „გაბრაზებული ჩანხარ, საწყენია, როდესაც სათამაშოს წაგართმევენ, ტირილი ვერ დაგეხმარება, შეგიძლია სხვა სათამაშოთი ითამაშო, სანამ იმ სათამაშოს დაგიბრუნებენ“. ამ გზით ბავშვებს უჩვენებთ, რომ პრობლემის მოგვარება აგრესიის გარეშეც შესაძლებელია. აუცილებელია ბავშვებსაც ვასწავლოთ პირველ პირში ემოციებზე საუბარი, განუმარტეთ, რომ ნაცვლად იმისა, დაარტყას თანატოლს, შეუძლია თქვას და გამოხატოს, რომ ნაწყენია. მაგალითად, „მე ნაწყენი ვარ, სათამაშო რომ წამართვი“. უჩვენეთ ინტონაცია, დაეხმარეთ ემოცია ინტონაციითაც გამოხატოს.

მკაფიოდ უჩვენეთ, რომ ფიზიკური აგრესიის წინააღმდეგი ხართ. „მე არ მოგცემ უფლებას გიორგის ატკინო, არც გიორგის მივცემ უფლებას შენ გატკინოს. იფიქრე იმაზე, სხვაგვარად როგორ გადაჭრი პრობლემას“.

როდესაც კონფლიქტში გიწევთ ჩარევა, საშუალება მიეცით ორივე მხარეს ისაუბროს. დასვით კითხვები, ოღონდ ისე, რომ ნურც ერთის მხარეს ნუ დაიჭერთ, დადექით მათ შორის თანაბარად დაშორებულ მანძილზე, ჩაიმუხლეთ მათ სიმაღლეზე და ჰკითხეთ: რა პრობლემაა? უკვე ეცადეთ რამით მოგეგვარებინათ? კმაყოფილები ხართ? კიდევ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ? ერთად განიხილეთ კონკრეტულ სიტუაციაში გამოყენებული სტრატეგიის ნაკლი და უპირატესობა. გამოყავით საუკეთესო სტრატეგია.

აუცილებელია წახალისება. როდესაც ბავშვი სწორად გადაწყვეტს პრობლემას, შეგიძლიათ უთხრათ, მაგალითად, „მე გავიგე, რომ შენ და ანა კამათობდით თოჯინის გამო, მომეწონა, რომ უთხარი შენც გინდოდა და შესთავაზე ცოტა ხანში მოეცა შენთვის“.

არასდროს აიძულოთ ბავშვები ერთმანეთს ბოდიში მოუხადონ! ამით მხოლოდ თქვენ იმშვიდებთ თავს, ისინი არც თანაგრძნობას განიცდიან და არც დანაშაულის გრძნობა აქვთ.

ბავშვის აღზრდის პროცესი მრავალფეროვან მიდგომას საჭიროებს. მშობლისგან სრულ ჩართულობასა და ემოციურ კავშირს მოითხოვს. კონფლიქტურ სიტუაციებთან გამკლავების გზები ყოველდღიური საუბრის შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს, ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, იგი დროს და ენერგიას საჭიროებს. მოითხოვს ადრეული ასაკიდან მუშაობას, მოთმინებასა და სწორი გზების ეფექტურად ჩვენებას, რისი მიღწევის ერთადერთი გზა მშობლის განათლება, შეგნება და მოტივაციაა, მჭიდრო კავშირი და ურთიერთობა შვილთან.

 

411
თემები:
ჯანმრთელობა და სილამაზე (48)
დიეტა

სახელდება სასარგებლო პროდუქტები, რომლებიც გახდომას უშლის ხელს

302
(განახლებულია 17:27 18.09.2020)
კვების სპეციალისტების თქმით, არსებობს ისეთი პროდუქტები, რომლებიც სასარგებლოდ მიიჩნევა, თუმცა რეალურად ისინი ხელს უშლის წონაში დაკლებას

თბილისი, 18 სექტემბერი ― Sputnik.  არსებობს პროდუქტები, რომლებიც სასარგებლოდ მიიჩნევა, მაგრამ ისინი წონის დაკლებას ხელს უშლის, იუწყება გამოცემა Clarin-ი დიეტოლოგ როსა მარია ესპინოზაზე დაყრდნობით.

ესპინოზას თქმით, ასეთ პროდუქტად მიიჩნევა მშრალი ბურბუშელა საუზმისთვის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ბევრ შაქარს შეიცავს და ამავე დროს მასში საერთოდ არ შედის უჯრედისი.

გარდა ამისა, ექსპერტი გვირჩევს, თავი ავარიდოთ მზა ტომატ-პასტის შეძენას და შინ დავამზადოთ ის, ვინაიდან ქარხნულ პროდუქციაში დიდი რაოდენობით შაქარი შედის.

ესპინოზას თქმით, გახდომაში ხელის შემშლელად ასევე შეიძლება ჩაითვალოს სმუზი. გარდა ამისა, ირკვევა, რომ ამ სასმლის კვირაში ხუთზე მეტი ულუფა გულ-სისხლძრღვთა დაავადებას იწვევს.

კიდევ ერთი სპეციალისტი, კვების ტრენერი სიუზანა ლეონი წონაში დაკლების მსურველებს ურჩევს, არ მიირთვან ჩირი (რომელშიც შაქრის მაღალი კონცენტრაციაა) და ასევე მოერიდნენ ბალზამიკოს, რომლის 100 გრამიც 22 გრამ შაქარსა და 110 კკლ-ს შეიცავს.

სპეციალისტის თქმით, ასევე ძალიან კალორიულია სოიოს სოუსიც: 100 გრამი 175  კალორიას და დიდი რაოდენობით მარილს შეიცავს.

302
თემები:
სასარგებლო რჩევები
შესაწვავად გამზადებული სტეიკის ნაჭერი

მითი თუ რეალობა: ვნებს თუ არა ღორის ხორცი ადამიანის ჯანმრთელობას

913
(განახლებულია 19:46 17.09.2020)
პაპა-ბებიებისგან, ნათესავ-მეზობლებისგან არაერთი სამედიცინო მითი გვსმენია. მითი კი, მოგეხსენებათ, სინამდვილისგან ხშირად შორს დგას. სამწუხაროდ, საზოგადოებაში დღემდე შემორჩა მცდარი შეხედულებები და მკურნალობის მეთოდები, რომლებიც შესაძლოა უარყოფითად აისახოს ჯანმრთელობაზე.

საზოგადოებაში ბევრს საუბრობენ ღორის ხორცის ავკარგიანობაზე. ხშირად ღორის ხორცი ხასიათდება როგორც არაჯანსაღი ხორცი და ადამიანების ნაწილი ფიქრობს, რომ მისი მიღება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს წარმოქმნის. როგორც აღმოჩნდა, ღორის ხორცი უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ჩვენ გვგონია.

ღორი არ იცოხნება, შესაბამისად, იგი არ გადაამუშავებს საკვებს ხელმეორედ და ამიტომ ღორის სხვა მახასიათებლები უფრო თავსებადია ადამიანის ჯანმრთელობასთან, ვიდრე საქონლის. ამასთან, თუ ღორი იზრდება ღია ცის ქვეშ, ამ შემთხვევაში მის ხორცში დიდი რაოდენობით ომეგა 3 იქნება. ღორის ხორცი ცილების წყაროა. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მისი დიეტა სასარგებლოა სპორტსმენებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მზად არიან წონაში დაიკლონ. ღორის ხორცი მატებს ენერგიას და ფიზიკურ აქტივობას, ეხმარება ადამიანებს დაავადების შემდეგ ძალების სწრაფად აღდგენაში ან ოპერაციის შემდეგ რეაბილიტაციაში.

ინფექციონისტმა მაია ბუჭაშვილმა გააქარწლა მითი, თითქოს ღორის ხორცი ვნებს ადამიანის ჯანმრთელობას.

- შეიძლება ეს საკითხი დიდად მნიშვნელოვანი არ იყოს და ამდენ მსჯელობას არც იმსახურებდეს, ზოგს გაუკვირდება, ამ გაგანია პანდემიის დროს რა დროს ეს არისო, უბრალოდ, საყოველთაოდ დამკვიდრებული სტერეოტიპების კიდევ ერთი უმარტივესი მაგალითი მინდა მოვიყვანო.

პაციენტების უმრავლესობა მეუბნება, რომ არ ჭამს ღორის ხორცს და დარწმუნებული არიან, რომ ამით ძალიან უწყობენ ხელს თავიანთ ჯანმრთელობას. ეს განსაკუთრებით ხშირია ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებში.

გაუგებარია, საიდან მოდის ეს ძალიან მყარად დამკვიდრებული აზრი. არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ღორის ხორცს რაიმე სპეციფიკური მავნებლობა ახასიათებდეს ძროხის ხორცთან შედარებით.

ღორის ხორცთან მებრძოლთა ერთ-ერთი არგუმენტი ალბათ ის არის, რომ ცხიმიანია, თუმცა არგუმენტად ეს ვერ გამოდგება, რადგან თუ ჩვენ განვიხილავთ კუნთოვან ნაწილს (ანუ „მჭლე“), სატურირებული ცხიმის შემცველობით, ძროხის ხორცი აღემატება ღორისას. მეორე მხრივ, მთელი რიგი ვიტამინების, მინერალური ნივთიერებების შემცველობით ღორის ხორცს უპირატესობებიც გააჩნია (გარდა რკინისა, რომელიც მეტია ძროხის ხორცში).

ასევე დამკვიდრებულია მოსაზრება, რომ ბავშვებს (განსაკუთრებით ჩვილ ბავშვებს) არ უნდა მივცეთ ღორის ხორცი. თუ დავაკვირდებით, დასავლეთის ქვეყნებში ბავშვთა კვებაში ჩვეულებრივ არის წარმოდგენილი ღორის ხორცი ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე. არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციაში არ არის აკრძალული ჩვილი ბავშვებისთვის ღორის ხორცის გამოყენება.

დასკვნა კი ის არის, რომ როდესაც რაღაც შეზღუდვებს ვუწესებთ ჩვენს თავს (ან, პირიქით, როდესაც რაღაც პროდუქტის თუ ნივთიერების მარგებლობის გვჯერა), კარგი იქნება, თუ შესაბამის არგუმენტებს მოვიძიებთ. ეს პირველ რიგში ეხება ჯანდაცვის მუშაკებს, რომლესაც დიდი პასუხისმგებლობა აქვთ პაციენტებისთვის თუნდაც ასეთი მარტივი რეკომენდაციების მიცემის დროს და მათი ეს რჩევები გამყარებული უნდა იყოს შესაბამისი მტკიცებულებით.

 

913
თემები:
ჯანმრთელობა და სილამაზე (48)
საქართველოს ბანკის ფილიალი

რატომ არ შეუმცირდება 120 ათასზე მეტ მომხმარებელს რეფინანსირებაზე მიბმულ სესხებზე პროცენტი

0
(განახლებულია 20:04 20.09.2020)
საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო - იგი ისევ 8.0 პროცენტს შეადგენს.

არასამთვარობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკების“ ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძის განმარტებით  ეროვნული ბანკის ეს გადაწყვეტილება იმას  ნიშნავს, რიმ 120 300 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი არ შეეცვლება.

„მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილება ზედმეტად ფრთხილი მიდგომის გამოვლინებაა, რომელიც, შესაძლოა, გამართლებული ყოფილიყო ეკონომიკური სტაბილურობის პერიოდში. მაგრამ, მაშინ, როდესაც ეკონომიკა რეცესიაშია და სწრაფი გაჯანსაღება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ეროვნული ბანკი უფრო მკვეთრ ნაბიჯებს უნდა დგამდეს“ - აღნიშნა გიორგიო კეპულაძემ Sputnik- საქართველოსთან საუბრისას.

გიორგი კეპულაძის თქმით,  ეროვნულ ბანკის მხრიდან რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება ლარში სესხები უფრო მეტად გაიაფებდა, რასაც  ბიზნესის და მომხმარებლების უფრო მეტი დაკრედიტება მოჰყვებიოდა.

„განაკვეთის შემცირება გამართლებული იმ პირობებშიც იქნებოდა, როდესაც, ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი ბოლო პერიოდში შეუქცევადად მცირდება და შესაძლოა მიზნობრივ მაჩვენებელს ჩამოსცდეს კიდეც, მით უმეტეს  წარმოიქმნება სივრცე აგრესიული მონეტარული პოლიტიკის გატარებისათვის“-აღნიშნა გიროგი კეპულაძემ.

აგვისტოში წლიური ინფლაციის დონემ  4.8  პროცენტი შეადგინა, მიზნობრივი მაჩვენებლი კი 3 პროცენბტია. მოსალოდნელია, რომ მაღალ ნიშნულზე ინფლაცია  წლის ბოლომდე დარჩება, ხოლო 2021 წლის პირველ ნახევარში მიზნოიბრივ მაჩვენებელს მიუახლოვდება და კლებასაც დაიწყებს.

რაც შეეხება ბოლო დღეებში, დოლარის მიმართ ლარის გაუფასურებას, გიორგი კეპულაძის აზრით  ეს  COVID19-ის შემთხვევების მზარდ მაჩვენებელს და ბაზარზე შექმნილ გაურკვევლობას შეიძლება მივაწეროთ,

„რადგან სხვა ფუნდამენტური ფაქტორები უცვლელია. შესაბამისად, ეროვნულმა ბანკმა უნდა მიმართოს საზოგადოებასთან და ეკონომიკურ სუბიექტებთან აქტიური კომუნიკაციის მეთოდს და გაანეიტრალოს ნეგატიური მოლოდინები გაცვლით კურსთან და მოსალოდნელ ინფლაციასთან დაკავშირებით“- აღნიშნა გიორგი კეპულაძემ

„საზოგადოება და ბანკებმის“ ხელმძღვანელის ცნობით, 2020 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 120300 სესხია გაცემული. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული.

„დღესდღეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 6185.408 მლნ ლარის მოცულობის სესხია გაცემული. 1 ივლისიდან 1 აგვისტომდე გაცემული სესხების რაოდენობა გაზრდილია 1800-ით, ხოლო მთლიანი პორტფელი - 6058.88  მილიონიდან  6466.80 მილიონ ლარამდე გაიზარდა“ - აღნიშნა გიორგი კეპულაძემ.

მისი თქმით, 120300 ხელშეკრულებიდან 34400 სამომხმარებლო ტიპის სესხია, მოცულობა კი 865.9 მილიონი ლარი.

აღსანიშნავია ისისც, რომ  ლარში გაცემული სამომხმარებლო სესხების საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთმა 1 აგვისტოს მდგომარეობთ 13.24% შეადგინა.

რაოდენობრივად პირველ ადგილზეა უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები. რეფინანსირების განაკვეთზე 1 აგვისტოს მონაცემებით 46600 სესხია მიბმული, საშუალოდ 10.35%-ში. მთლიანი პორტფელი კი 2060.9  მილიონი ლარია.

35400 ხელშეკრულებაა გაფორმებული ბიზნეს სესხების გასაცემად, რაც წინა პერიოდთან შედარებით 300-ით ნაკლებია. მთლიანი პორტფელი 3302.1 მილიონი ლარია. აქედან მცირე და საშუალო ბიზნესის დასაფინანსებლად ბანკებმა 1129.7 მილიონი ლარი გასცეს, საშუალოდ 13.61%-ში. ხოლო მსხვილი ბიზნესი კი 1 აგვისტოს მონაცემებით 2172.4 მილიონი ლარით დააკრედიტეს, საშუალო შეწონილ 11.96%-ში.

ყველაზე მცირე რაოდენობით გაცემულია რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული ავტოსესხი. სულ 1 აგვისტოს მონაცემებით 900 ხელშეკრულებაა გაფორმებული. 18 მლნ ლარი ბანკებმა საშუალოდ 14.18%-ში გაასესხეს.

ასევე გაცემულია 2900 ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხი, რომელთა კონკრეტული მიზნობრიობა უცნობია. ამ სესხების მთლიანი მოცულობა 87.15 მილიონი ლარია.

1 აგვისტოს მდგომარეობით, გაზრდილია როგორც სასესხო პორტფელი, ასევე ხელშეკრულებების რაოდენობა. შემცირებულია საპროცენტო განაკვეთი სამომხმარებლო სესხებზე 14.23%-დან 14.12%-მდე.

რეფინანსირების განაკვეთი – პროცენტის ოდენობაა წლიური გაანგარიშებით, რომელსაც საკრედიტო ორგანიზაციები ეროვნულ ბანკს მათთვის გამოყოფილი კრედიტებისთვის უხდიან. რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ძირითადი ინსტრუმენტია და საფინანსო სექტორში საბაზრო განაკვეთების ორიენტირად არის მიჩნეული.

ნატა პატარაია

 

0