ავსტრია

თუ ავსტრიაში დასაქმება გადაწყვიტეთ პრაქტიკული რჩევები

1052
(განახლებულია 14:01 30.07.2019)
მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი გადაადგილდება ერთი ქვეყნიდან მეორეში უკეთესი სამუშაოს მოსაძებნად.

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობის მთავარ გამოსავლად შრომითი მიგრაცია რჩება. ასეთი ქვეყნების რიგებშია საქართველოც შრომითი მიგრაციის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი უმუშევრობაა, რომელიც საქართველოში დღემდე ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება.

ამჟამად საქართველოდან ემიგრაციაში ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებში მიდიან, რადგანაც მიგრაციის ერთ-ერთ მამოძრავებელ ძალად მიჩნეულია უფრო მაღალი ანაზღაურების მიღების სურვილი, უკეთესი სამუშაო გარემო, ადამიანების უფლებების დაცვის მეტი გარანტია.

დღევანდელ სტატიაში შევეცდებით მოკლედ აგიხსნათ, როგორია ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის – ავსტრიის დასაქმების პოლიტიკა და როგორ მოახერხოთ, ლეგალური გზებით იპოვოთ იქ თქვენთვის სასურველი და შესაფერისი სამუშაო.

ავსტრია ეკონომიკურად საკმაოდ ძლიერი სახელმწიფოა, შესაბამისად, საკმაოდ დაბალია უმუშევრობის დონეც (5.5%).

ბოლო წლებში ავსტრიისათვის მნიშვნელოვან პრობლემას მოსახლეობის დაბერება წარმოადგენს. თუმცა, ამის მიუხედავად, შრომის ბაზარზე სამუშაო ძალის მიწოდება არ შემცირებულა. ამის ძირითადი მიზეზი კი ისაა, რომ გაიზარდა ქალების, ხანდაზმულებისა და მიგრანტების დასაქმების მაჩვენებელი.

აღსანიშნავია, რომ ავსტრიაში შრომის ბაზარზე დეფიციტის შემთხვევაში პირველ რიგში ადგილობრივ მუშახელს გადაამზადებენ, ხოლო თუ საკუთარი ძალებით ვერ მოხერხდა არსებული მოთხოვნის დაკმაყოფილება, მხოლოდ შემდეგ მიმართავენ მესამე ქვეყნებს.

ავსტრიაში მესამე ქვეყნების მოქალაქეებისთვის არსებობს ე.წ. „წითელ-თეთრ-წითელი“ ბარათი, რომელიც მაღალკვალიფიციურ და კვალიფიციურ მუშებს მუშაობის უფლებას აძლევს.

მოთხოვნა მიგრანტ მუშახელზე ავსტრიაში:

ავსტრიაში გამოცხადებულ ვაკანსიაზე პირველ რიგში ადგილობრივი სამუშაო ძალა განიხილება, შემდეგ ევროკავშირის ზონის და ბოლოს – მესამე ქვეყნის მოქალაქე.

ისევე, როგორც ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში, ავსტრიაშიც მოქმედებს ე.წ. შრომის ბაზრის ტესტი, რომლის მიხედვით, თუ დამსაქმებელს მესამე ქვეყნის მოქალაქის დაქირავება სურს, ის ვალდებულია აცნობოს ადგილობრივ დასაქმების სამსახურს, რომელიც ვაკანსიას გამოაქვეყნებს თავის ვებ-პორტალზე. თუ აღნიშნულ პოზიციაზე ვერ მოხერხდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრის პოვნა ავსტრიაში, მაშინ დასაქმების სააგენტო თანხმდება შრომისა და ბინადრობის ნებართვა გასცეს მესამე ქვეყნის მოქალაქეზე.

შრომის ბაზრის ტესტის გარდა, მნიშვნელოვანია ქულების სისტემაც. 2013 წელს ძალაში შევიდა ე.წ. „წითელ-თეთრ-წითელი“ ბარათი, რომელიც საჭირო კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეიძლება მიენიჭოს მესამე ქვეყნის მოქალაქეს.

იმისათვის, რომ მიიღოთ „წითელ-თეთრ-წითელი“ ბარათი, უნდა შეავსოთ სპეციალური კითხვარი, სადაც მიიღებთ ქულებს სხვადასხვა კრიტერიუმზე დაყრდნობით, მაგალითად, ასაკი (უპირატესობა ენიჭებათ ახალგაზრდებს), განათლება, კვალიფიკაცია, სამუშაო გამოცდილება, გერმანული ენის ცოდნა და სხვ.

აღნიშნული ბარათის მიღების შემთხვევაში თქვენ ავსტრიაში მუშაობის უფლება ორი წლის ვადით მოგეცემათ (შესაძლებელია ვადის გახანგრძლივება). გაითვალისწინეთ, „წითელ-თეთრ-წითელი“ ბარათი განკუთვნილია მხოლოდ მაღალკვალიფიციური და კვალიფიციური სამუშაო ძალისთვის.

ბოლო წლებში ავსტრიის შრომის ბაზარზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა მეტალურგიის, მშენებლობის, მანქანათმშენებლობის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, აგრარულ და ხანდაზმულთა/პაციენტთა მოვლის სფეროებში არსებობს.

მიგრანტი მუშახელის დასაქმება ავსტრიაში – პრაქტიკული რჩევები

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მესამე ქვეყნის მოქალაქისთვის ავსტრიაში შრომისა და ცხოვრებისათვის საჭიროა სპეციალური ნებართვა – ე.წ. „წითელ-თეთრ-წითელი“ ბარათი.

აღნიშნულ ბარათზე განაცხადის გაკეთება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ, თუ თქვენი პროფესია დეფიციტური საქმიანობების სიაშია, ხოლო თუ მაღალკვალიფიციურ მუშახელი ხართ, ნებისმიერი ვაკანსიის შემთხვევაში.

ბარათზე განაცხადი კეთდება ავსტრიის დიპლომატიურ მისიებში (საელჩოები, საკონსულოები).

განაცხადის გაკეთების დროს შემდეგი დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოთ:

 - პასპორტი

- დაბადების მოწმობა

- ფოტოსურათი

- ინფორმაცია საცხოვრებელი ადგილის შესახებ

- ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი

- არსებობისთვის საჭირო შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (შრომითი კონტრაქტი, საბანკო ამონაწერი და სხვ.)

- კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

- განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

- სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

- უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

აღსანიშნავია, რომ დაინტერესების შემთხევაში თქვენ შეგიძლიათ ტესტი გაიაროთ ონლაინ (https://www.migration.gv.at/en/service-and-links/points-calculator/), რომელიც გიჩვენებთ დაახლოებით რამდენ ქულას დააგროვებდით ავსტრიაში ქულებით შეფასების დროს.

 

1052
ნანუკა ჟორჟოლიანი

დაიკელით უსაფრთხოდ და სწრაფად: დიეტა, რომლითაც ნანუკა ჟორჟოლიანმა სასურველი წონა დაიბრუნა

87
(განახლებულია 18:20 22.09.2020)
ბევრი ადამიანი საჭიროებს წონის კონტროლს, ამისთვის კი სხვადასხვა დიეტას მიმართავენ. დღეს მეტად აქტუალურია და ადამიანები უპირატესობას ანიჭებენ ბალანსირებულ, რაციონალურ კვებას. ასეთი კვების დროს ორგანიზმი დაცულია შლაკების, ქოლესტერინის თუ სხვა მავნე ნივთიერებებისგან.

ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალურია ე.წ. 18-საათიანი დიეტა, რომელსაც ქართველი ცნობილი სახეებიც აქტიურად მიმართავენ. სწორედ ამ დიეტით დაიკლეს ჟურნალისტმა, ტელეწამყვანმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა და მოდელმა ალექსანდრა პაიჭაძემ.

წლების მერე ნანუკამ სასურველი ფორმა სწორედ აღნიშნული დიეტით დაიბრუნდა და სოციალურ ქსელში თავის ხელმომწერებს გამოცდილება გაუზიარა.

ნანუკა ჟორჟოლიანი
ნანუკა ჟორჟოლიანი

„ამდენწლიანმა წვალებამ და რინგმა საკუთარ წონასთან დამარწმუნა, რომ ჩემ შემთხვევაში (ყველაფერი ინდივიდუალურია) გაამართლა ცომის და ტკბილის ამოღებამ. შიმშილი იწვევს განგაშს და სტრესს და შემდეგ უფრო მატებას. ბევრი წყალი, ბოსტნეული. ცოტა ბურღული. 16 საათიანს ვაკეთებ ბოლო სამი თვეა და ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა. ბოლო კვება 18:00, პირველი 10:00“, – წერს ფეისბუქ-გვერდზე ჟორჟოლიანი.

მოგვიანებით ნანუკამ 16-საათიანი შუალედი გაზარდა და 18-საათიანზე გადავიდა.

„ჭამის დროს სრულად ამოვიღე პური, მხოლოდ კეტო პურს ვჭამ, ამოვიღე ბურღულეული სრულად, ტკბილიც და გაზიანიც. ვარ 18 საათიანზე“, – წერს ნანუკა.

რას ნიშნავს 18-საათიანი დიეტა

18-საათიანი დიეტის დროს 24 საათიდან 18 საათის განმავლობაში არ უნდა მიიღოთ საკვები. მაგალითად, 12 საათიდან 6 საათამდე შეგიძლიათ მიირთვათ ნებისმიერი სახის საკვები, ხოლო დროის დანარჩენ მონაკვეთში – მხოლოდ წყალი. ამ პერიოდის განმავლობაში არ მიირთმევთ არც ჩაის და არც ყავას.

თუ დღის რეჟიმის გამო ვერ ახერხებთ აღნიშნული რეჟიმის ზუსტად დაცვას, შეგიძლიათ შუალედი შეცვალოთ. მაგალითად, არ ჭამოთ 8 საათის მერე, შუადღის 2 საათამდე. ან, უკეთეს შემთხვევაში, 7-ის მერე შუადღის პირველ საათამდე.

დიეტის დროს შეგიძლიათ მიირთვათ რაც გსურთ, მაგრამ თუ მოკლე დროში გსურთ სასურველი შედეგის მიღწევა, რაციონში შეამცირეთ ცხიმიანი საკვების და ცომეულის რაოდენობა, სრულად ამოიღეთ გაზიანი სასმელები.

თუ 18-საათიანი შუალედის დაცვა გაგიჭირდებათ, შეგიძლიათ დაიწყოთ 16-საათიანი დიეტით და შემდეგ გაზარდოთ შუალედი.

აღნიშნული დიეტის დროს მოერიდეთ უმოძრაობას, ყოველდღიურად ირბინეთ, იძუნძულეთ, ან დაკავდით სპორტის რომელიმე სახეობით. დაკლებული კილოგრამების რაოდენობა დამოკიდებულია ადამიანის წონაზე. რაც უფრო მძიმეწონიანია ადამიანი, მით უფრო მეტის დაკლებას შეძლებს.

18-საათიანი დიეტის მთავარი ღირებულება ის არის, რომ დაკლებულ კილოგრამებს არ აღიდგენთ ისე სწრაფად, როგორც ეს სხვა დიეტების შემდეგ ხდება.

როგორც ენდოკრინოლოგი ლაშა უჩავა განმარტავს, შესაძლოა 18-საათიანი შიმშილი ჩაითვალოს ჯანსაღი კვების ერთ-ერთ სახეობად, თუმცა მოუწოდებს ადამიანებს, დიეტის დაწყებამდე მიმართონ ექიმს.

„18-საათიანი შიმშილი შეიძლება ჩაითვალოს ჯანსაღი კვების ერთ-ერთ სახეობად, თუმცა, რა თქმა უნდა, სანამ გადავწყვეტთ კვების ცვლილებებს, აუცილებელია წინასწარი დიაგნოსტიკა ორგანიზმის მდგომარეობის დასადგენად და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს ნებისმიერი კვების სტილის რეკომენდაციის გაცემა. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შემდგომ გადავწყვიტოთ ნებისმიერი სამკურნალო კვების დაცვა“, – ამბობს უჩავა.

გაითვალისწინეთ, დიეტოლოგები გვირჩევენ, რომ ე.წ. 18-საათიანი დიეტის ხანგრძლივად დაცვა სასურველი არ არის. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღეს მთელ მსოფლიოში უპირატესობას ანიჭებენ ბალანსირებულ, რაციონალურ კვებას და არა მკაცრ დიეტებს, მით უმეტეს, შიმშილს.

 

87
თემები:
ჯანმრთელობა და სილამაზე
ფსტა

ვისთვისაა რეკომენდებული: მეცნიერებმა ფსტის უცნობი სიკეთეები დაადგინეს

55
(განახლებულია 17:00 22.09.2020)
კალიფორნიელმა მეცნიერებმა რამდენიმე ათეულ მოხალისეზე ექსპერიმენტი ჩაატარეს და დარწმუნდნენ, რომ ფსტას არაერთი მანამდე უცნობი სასარგებლო თვისება აქვს.

თბილისი, 22 სექტემბერი — Sputnik. ფსტის რეგულარული მიღება ხელს უწყობს წონაში დაკლებასა და სისხლის მაღალი წნევის დარეგულირებას, იუწყება გამოცემა La Vanguardia კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერებზე დაყრდნობით.

გავრცელებული ინფორმაციით, ამგვარ დასკვნამდე მკვლევარები მას შემდეგ მივიდნენ, რაც რამდენიმე ათეული მოხალისის მონაწილეობით ექსპერიმენტი ჩაატარეს.

ირკვევა, რომ საცდელი პირების ნახევარი ოთხი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად მიირთმევდა დაახლოებით 40 გრამ ფსტას — სუფთა სახით, დანამატების გარეშე. ამასთან, მათ მიეცათ რეკომენდაცია ფიზიკური დატვირთვების გაზრდისა და კალორიული საკვების შემცირების თაობაზე.  

შედეგად – ყველა მათგანი, პირველად წონასთან შედარებით, 5%-ით გახდა და ამასთან შეუმცირდათ ცხიმის პროცენტულობა წელის ირგვლივ.

გარდა ამისა, იმ საცდელ პირებს, რომლებიც ფსტას მიირთმევდნენ, დამატებითი „სიკეთეებიც“ გამოუვლინდათ. მეცნიერებმა დაადასტურეს, რომ მათ შეუმცირდათ სისტოლური და დიასტოლური არტერიული წნევა, ხოლო ანტიოქსიდანტ ლუთეინის, ალფა–კაროტინისა და ბეტა–კაროტინის კონცენტრაცია სისხლში გაიზარდა. ამასთან მათვე აღენიშნებოდათ უჯერი და გაჯერებული ცხიმმჟავების ბევრად ჯანსაღი შეფარდება.

55
თემები:
მსოფლიო და მეცნიერება
ნიკოლოზ ბასილაშვილი

ბასილაშვილის კრიზისი გრძელდება: საქართველოს პირველი ჩოგანი კიდევ დამარცხდა

0
(განახლებულია 17:22 22.09.2020)
კორონავირუსის პანდემიის გამო შეჩერებული საჩოგბურთო სეზონის განახლების შემდეგ ბასილაშვილმა შვიდი მატჩი წააგო ისე, რომ არც ერთი სეტი არ მოუგია.

თბილისი, 22 სექტემბერი – Sputnik. საქართველოს პირველმა ჩოგანმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა (33–ე ნომერი АТР–ს რეიტინგში) საჩოგბურთო სეზონის განახლების შემდეგ უკვე მეშვიდედ წააგო.

ჰამბურგის ტურნირის პირველივე წრეში (Hamburg European Open) ბასილაშვილი ესპანელ რობერტო ბაუტისტა–აგუტთან (11) ორ სეტში დამარცხდა. მატჩს საათნახევარზე ნაკლები დრო დასჭირდა.

ქართველ ჩოგბურთელს ჰქონდა გარკვეული შანსები, თუმცა თავად მან მისცა ბაუტისტა აგუტს ოთხი ბრეიკის გაკეთების საშუალება. ამან კი საბოლოოდ მისი დამარცხება გამოიწვია.

ბასილაშვილი ჰამბურგის ტურნირებს ბოლო ორი წელი იგებდა. ამჯერად მან ვერ შეძლო თავისი ტიტულის დაცვა და 500 სარეიტინგო ქულა დაკარგა. ეს ნიშნავს, რომ АТР–ს განახლებულ რეიტინგში, რომელიც 28 სექტემბერს გამოქვეყნდება, ბასილაშვილი 33–ე ადგილიდან დაახლოებით მე–60 პოზიციაზე გადაინაცვლებს.

საჩოგბურთო სეზონის განახლების შემდეგ, რომელიც COVID-19–ის პანდემიის გამო იყო შეჩერებული, ბასილაშვილმა შვიდი მატჩი წააგო ისე, რომ არც ერთი სეტი არ მოუგია.

ბასილაშვილს ბრალი არ დამძიმებია: გენპროკურატურა ინფორმაციას უარყოფს>>

ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ბასილაშვილის ასეთი უსახური თამაში ყოფილ მეუღლესთან დაკავშირებულ ვითარებას უკავშირდება. ნეკა დოროყაშვილი ბასილაშვილს ოჯახურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ამ საკითხზე სასამართლო პროცესი 20 ოქტომბერს არის დანიშნული. ასეთ ვითარებაში სპორტსმენს, როგორც ჩანს, უჭირს ჩოგბურთზე კონცენტრირება.

0
თემები:
სპორტის ამბები