მესკიტა, კორდობა, ესპანეთი

როგორ დავსაქმდეთ ესპანეთში: პრაქტიკული რჩევები

2503
(განახლებულია 15:57 09.07.2019)
მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი გადაადგილდება ერთი ქვეყნიდან მეორეში უკეთესი სამუშაოს მოსაძებნად. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობის მთავარ გამოსავლად შრომითი მიგრაცია რჩება. ასეთი ქვეყნების რიგებშია საქართველოც.

შრომითი მიგრაციის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი უმუშევრობაა, რომელიც საქართველოში დღემდე ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. ამჟამად საქართველოდან ემიგრაციაში ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებში მიდიან, რადგანაც მიგრაციის ერთ-ერთ მამოძრავებელ ძალად მიჩნეულია უფრო მაღალი ანაზღაურების მიღების სურვილი, უკეთესი სამუშაო გარემო, ადამიანების უფლებების დაცვის მეტი გარანტია.

დღევანდელ სტატიაში შევეცდებით მოკლედ აგიხსნათ, როგორია ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის – ესპანეთის დასაქმების პოლიტიკა და როგორ მოახერხოთ, ლეგალური გზებით იპოვოთ იქ თქვენთვის სასურველი და შესაფერისი სამუშაო.

აღსანიშნავია, რომ ესპანეთში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. საკმაოდ მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელი, რომელიც 17%-ს აღემატება, განსაკუთრებით მაღალია უმუშევრობა ახალგაზრდებში. 2008 წლის კრიზისამდე ესპანეთი თავად ითვლებოდა მიგრანტების მიმღებ ქვეყანად, უმეტესად დაბალკვალიფიციური მუშახელისთვის. კრიზისის შემდგომ წლებში კი ესპანეთიდან ემიგრაცია გასამმაგდა.

მოთხოვნა მიგრანტ მუშახელზე ესპანეთში:

ესპანეთში მოთხოვნა ძირითადად დაბალკვალიფიციურ მუშახელზეა, რომელთა მოძიება ადგილობრივადაც არ ჭირს. ამავე დროს ქვეყანა ცდილობს უცხოეთიდან მაღალკვალიფიციური კადრები მოიზიდოს. 

ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნების მსგავსად, შრომის ბაზარი ესპანეთში საკმაოდ განსხვავებულია: ბევრი სამუშაო ადგილი ითხოვს ძალიან მაღალ კვალიფიკაციას და ბევრიც – ძალიან დაბალს. თუმცა, განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, ესპანეთში ძირითადად არასრული საშუალო განათლების მქონე მუშახელს ითხოვენ, რომელიც ე.წ. ელემენტარული პროფესიების შესასრულებლად არის საჭირო.

თავად ესპანეთში არაა დაბალკვალიფიციურ სამუშაო ადგილებზე აპლიკანტების სიმცირე, მათ ურჩევიათ საკუთარი კადრები გადაამზადონ, ვიდრე მესამე ქვეყნიდან შეიყვანონ მუშახელი.

ესპანეთის დასაქმების ეროვნული სამსახური ყოველ კვარტალში აქვეყნებს პრობლემური ვაკანსიების ჩამონათვალს რეგიონების მიხედვით, რომლის მიხედვითაც დგება ე.წ. დეფიციტური პროფესიების/სპეციალობების სია. ასეთი სახით მიღებული დეფიციტური პროფესიების სია მიგრანტი მუშაკების მოსაზიდად გამოიყენება, რომლებიც შესაბამის პროფესიებს/უნარებს ფლობენ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ ეს სია საკმაოდ შეთხელდა.

კერძოდ, ესპანეთში არსებობს სამუშაო ძალის დეფიციტი შემდეგ სფეროებში: ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტები, ინჟინერია და წარმოებასთან დაკავშირებული მაღალკვალიფიციური პროფესიები, მენეჯერული და გაყიდვების სფეროსთან დაკავშირებული პროფესიები და ასევე ჯანდაცვის სფეროს სპეციალობები, საზღვაო სფეროს სპეციალისტები, პროფესიონალი სპორტსმენები, მწვრთნელები და ა.შ.

მიგრანტი მუშახელის დასაქმება ესპანეთში – პრაქტიკული რჩევები

იმისათვის, რომ ესპანეთში ლეგალურად დასაქმდეთ, უნდა მოიპოვოთ სამუშაო ვიზა და ბინადრობის უფლება.

სამუშაო ვიზის გაცემის დროს ხდება ქვეყნის შრომის ბაზარზე არსებული მდგომარეობის გათვალისწინება. კერძოდ, მესამე ქვეყნის მოქალაქის სამუშაო უნდა ხვდებოდეს დასაქმების ეროვნული სამსახურის მიერ შედგენილ „დეფიციტური პროფესიების“ სიაში. თუ ამ სიაში არ ხვდება, დამსაქმებელმა ვაკანსია უნდა გამოაცხადოს დასაქმების სამსახურის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლები ვერ მოიძიებენ შესაბამის კანდიდატს ვაკანსიისთვის ადგილობრივი ან ევროკავშირის მასშტაბით, მათ შეუძლიათ მესამე ქვეყნის მოქალაქეების დაქირავება.

დამსაქმებელი აკეთებს განაცხადს შესაბამის უწყებაში, სადაც ითხოვს მუშახელისთვის სამუშაო ნებართვას და/ან ბინადრობის უფლებას. მას შემდეგ, რაც დამსაქმებელი მიიღებს თანხმობას ნებართვაზე, მესამე ქვეყნის მოქალაქემ უნდა გააკეთოს შესაბამისი განაცხადი თავის ქვეყანაში წარმოდგენილ ესპანეთის დიპლომატიურ მისიაში ან საკონსულოში.

განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს:

- კონტრაქტის ასლი

- პასპორტი

- ცნობა ნასამართლეობის შესახებ

- ჯანმრთელობის ცნობა.

გაითვალისწინეთ, ესპანეთში შესვლიდან 3 თვის განმავლობაში უნდა დარეგისტრირდეთ სოციალური უსაფრთხოების სისტემაში, რადგან დაურეგისტრირებლობა ქვეყანაში არალეგალურად ყოფნად ითვლება.

 

2503
თემები:
სასარგებლო რჩევები (375)
დამცავი პირბადეები

როდის აღარ დაგიცავთ COVID-19-სგან მრავალჯერადი პირბადე: სახელდება ნიშნები

88
(განახლებულია 17:14 04.12.2020)
ერთჯერად სამედიცინო პირბადეებზე არანაკლებ, რომლებიც გარემოს მნიშვნელოვნად დაბინძურების მიზეზიც კი შეიძლება გახდეს, ქსოვილის ნიღაბი დაგიცავთ, თუ...

თბილისი, 4 დეკემბერი — Sputnik. ქსოვილისგან დამზადებულმა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებმა კარგად ჩაანაცვლა სამედიცინო ერთჯერადი პირბადეები, თუმცა, გარკვეულ ეტაპზე კორონავირუსული ინფექციისგან დაცვაში მათი ეფექტურობა მნიშვნელოვნად მცირდება და უსარგებლო ხდება, იუწყება Huffington Post-ი ექსპერტებზე დაყრდნობით.

გარდა იმისა, რომ ქსოვილის ნიღბები ერთჯერად სამედიცინო პირბადეებზე ნაკლებად არ იცავს ადამიანს ინფიცირებისგან, მათი უპირატესობა იმაშიცაა, რომ გარემოს დაბინძურებით არ ემუქრება.

შესაბამისად, ექსპერტები რეკომენდაციას უწევენ მრავალჯერად „ბუნებრივ“ ნიღბებს. თუმცა განმარტავენ, რომ მათაც აქვს გამოყენების ლიმიტი.

სპეციალისტებმა ჩამოთვალეს ნიშნები, რომლებითაც უნდა დადგინდეს, რომ ნიღაბი მოძველებულია და მისი გადაგდებაა საჭირო. ესენია: 

  • რეზინის ცვეთა — ეს პირბადის უვარგისობის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალია. გაწელილი და მოსუსტებული სამაგრების გამო, დამცავი ქსოვილი სახეს მჭიდროდ აღარ ეკვრის, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ინფიცირების რისკს;
  • აღარ გამოიყენოთ ნახვრეტებიანი და გარღვეული, გამოძენძილძაფებიანი  ქსოვილის ნიღაბი. ეს ხარვეზები ვირუსს ორგანიზმში შეღწევას უადვილებს;
  • გადააგდეთ პირბადე, თუ მასზე ლაქები გარეცხვის შემდეგაც შემორჩა. არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს ყავა თუ კოსმეტიკა — ნიღაბი უკვე გასანადგურებელია;
  • თუ ნიღაბი იმდენად გათხელდა, რომ ჰაერს ატარებს — რისი შემოწმებაც სანთლისთვის სულის შებერვით ან ცივ ამინდში ამონასუნთქზე დაკვირვებით შეგიძლიათ, ესე იგი, ის გაცვეთილია და უნდა შეიცვალოს.
გახსოვდეთ: მრავალჯერადი პირბადის ლიმიტი 30 გაკეთებაა. ყოველი გამოყენების წინ ის აუცილებლად უნდა გაირეცხოს!
88
თემები:
სასარგებლო რჩევები (375)
გამელოტება

ჩვეულებრივი სასმელი გამელოტების წინააღმდეგ: როგორ შევაჩეროთ თმის ცვენა

72
(განახლებულია 17:52 04.12.2020)
მეცნიერებმა არა მარტო მღრღნელებზე, არამედ ადამიანებზე გამოსცადეს აღნიშნული საშუალება და მან ორივე შემთხვევაში დაადასტურა ეფექტურობა

თბილისი, 4 დეკემბერი — Sputnik. თმის ცვენის შესაჩერებლად და გამელოტების თავიდან ასაცილებლად წარმატებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ წვანე ჩაი, წერს Daily Express–ი.

მკვლევარებმა დაადასტურეს, რომ ჩაიში შემავალი ორგანული ნივთიერება კატეხინები ტესტოსტერონისა და დიჰიდროტესტოსტერონის ნეგატიურ ეფექტებს ბლოკავს. სწორედ ეს ორი ჰორმინი აქვეითებს თმის ზრდას და აჩქარებს ცვენის პროცესს.

გავრცელებული ინფორმაციით, მეცნიერებმა კვლევა ჩაატარეს ადამიანთა ჯგუფზე, რომლებიც გამელოტებას უჩიოდნენ. ექსპერიმენტის დროს საკვლევ პირებს თავის კანზე მწვანე ჩაის ექსტრაქტს უსმევდნენ. შედეგად აღმოჩნდა, რომ ამის შემდეგ თმამა აქტიურად დაიწყო ზრდა.

კიდევ ერთი კვლევა ჩატარდა მღრღნელებზე. სწავლულები თაგვების საჭმელში რეგულარულად ურევდნენ მწვანე ჩაის ექსტრაქტს. ნახევარი წლის შემდეგ მათ ბეწვის ზრდა დაეწყოთ.

აღსანიშნავია, რომ, როცა ადამიანს დღეში 50–დან 100 ღერამდე თმა სცვივა, ეს სრულიად ნორმალურია და ბუნებრივი. მაგრამ თუ მაჩვენებელი მაღალია, მაშინ აუცილებლად უნდა მიმართოთ ტრიხოლოგს.

 

72
თემები:
მსოფლიო და მეცნიერება
საქართველოს პროკურატურა

ხუსკივაძე–კობალაძის მიმოწერა: პროკურატურა ახალ მტკიცებულებებს აqveynebs

0
(განახლებულია 18:46 04.12.2020)
გამოძიების მტკიცებით, გავრცელებული მიმოწერა ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ბრალდებულები მათთვის სასურველი შედეგის მისაღებად გობეჯიშვილს ემუქრებოდნენ.

თბილისი, 3 დეკემბერი – Sputnik. საქართველოს პროკურატურამ  ისნის საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თეოდორე გობეჯიშვილის  გარდაცვალების საქმის გამოძიება დაასრულა და ახალი მტკიცებულებები გაასაჯაროვა იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი სიკვდილამდე მიიყვანეს. 

გობეჯიშვილი 7 ნოემბერს საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს.  წინასწარმა გამოძიებამ მის სიკვდილში იმავე კომისიის წევრების – აკაკი კობალაძისა და აკაკი ხუსკივაძის არაპირდაპირი ბრალეულობა დაადგინა. გამოძიების ვერსიით, გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე ბრალდებულებმა ერთ–ერთი პოლიტიკური პარტიის სახელით გობეჯიშვილს 50 ათასი დოლარი შესთავაზეს, სანაცვლოდ კი თანამდებობის დემონსტრატიულად დატოვება და თითქოსდა გაყალბებული არჩევნების შესახებ განცხადების გაკეთება მოსთხოვეს. როდესაც გობეჯიშვილმა შეთავაზებაზე უარი განაცხადა, მას ანგარიშსწორებით დაემუქრნენ.

„დასრულდა ისნის N5 საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თედო გობეჯიშვილის მიმართ ჯგუფურად განხორციელებული იძულების, მუქარისა და ქრთამის მიცემის ფაქტზე გამოძიება და სისხლის სამართლის საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოში წარიმართა“, – ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.

პროკურატურამ ასევე გაავრცელა გობეჯიშვილთან კობალაძისა და ხუსკივაძის მიმოწერა, რაც გამოძიების მტკიცებით, მათ ბრალეულობას ადასტურებს.

გავრცელებული მიმოწერის სქრინის მიხედვით, კობალაძე გობეჯიშვილს უხსნის, რომ ყოფილი მმართველი პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა ხატია დეკანოიძემ იგი მათ სიაში შეიყვანა, რომლის დაკავებასაც ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გეგმავდნენ. გარდა ამისა, მიმოწერაში ქრთამზეც არის საუბარი.

პროკურატურის განმარტებით, გამოძიებას ასევე აქვს კობალაძისა და ხუსკივაძის ბრალეულობის სხვა მტკიცებულებებიც, რომელსაც უწყება სასამართლოს წარუდგენს.

ამ დროისთვის თავად კობალაძეს და ხუსკივაძეს  აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვთ შეფარდებული.

0
თემები:
შემთხვევები საქართველოში