პარიზი

როგორ დავსაქმდეთ საფრანგეთში ლეგალურად? პრაქტიკული რჩევები

1893
(განახლებულია 20:13 23.05.2019)
გლობალიზაციის ეპოქაში მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი გადაადგილდება ქვეყნიდან ქვეყანაში უკეთესი სამუშაოს მოსაძებნად. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობის მთავარ გამოსავლად შრომითი მიგრაცია რჩება. ასეთი ქვეყნების რიგებშია საქართველოც.

ამჟამად საქართველოდან ემიგრაციაში ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებში მიდიან, რადგანაც მიგრაციის ერთ-ერთ მამოძრავებელ ძალად მიჩნეულია უფრო მაღალი ანაზღაურების მიღების სურვილი, უკეთესი სამუშაო გარემო, ადამიანების უფლებების დაცვის მეტი გარანტია.

დღევანდელ სტატიაში შევეცდებით მოკლედ აგიხსნათ, როგორია ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის – საფრანგეთის დასაქმების პოლიტიკა და როგორ მოახერხოთ, ლეგალური გზებით იპოვოთ იქ თქვენთვის სასურველი და შესაფერისი სამუშაო.

გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში გამოყენებულია სამუშაო ძალის შემდეგი სახის კლასიფიკაცია:

არაკვალიფიციური მუშაკები – სამუშაო ძალა, რომელიც ფიზიკურად ასრულებს სამუშაოს და არ სჭირდება სპეციფიკური განათლება

კვალიფიციური მუშაკები – პროფესიული განათლების მქონე სამუშაო ძალა

მაღალკვალიფიციური მუშაკები – უმაღლესი (აკადემიური და/ან პროფესიული) განათლების მქონე სამუშაო ძალა

მოთხოვნა მიგრანტ მუშახელზე საფრანგეთში:

2019-2020 წლებში საფრანგეთის შრომის ბაზარზე მოსალოდნელია, რომ მაღალი მოთხოვნა იქნება შემდეგ პროფესიებზე: ჯანდაცვისა და ვეტერინარიის პროფესიონალები, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის სპეციალისტები, ფინანსისტები, ინჟინრები, იურისტები და ა.შ.

ევროკავშირის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, საფრანგეთში მესამე ქვეყნებიდან შრომითი მიგრაცია დამოკიდებულია არა შრომის ბაზარზე არსებულ დეფიციტზე, არამედ სამუშაო ძალის კვალიფიკაციაზე. ანუ, საფრანგეთში არ იწარმოება ე.წ. დეფიციტური პროფესიების სია.

საფრანგეთში მოქმედებს ე.წ. შრომის ბაზრის ტესტი, რომელიც გულისხმობს დამსაქმებლის ვალდებულებას, შეატყობინოს დასაქმების ეროვნულ სამსახურს, რომ აქვს სურვილი დაიქირავოს მესამე ქვეყნის მოქალაქე და გაუგზავნოს შესაბამისი ვაკანსია. დასაქმების სამსახური აქვეყნებს ვაკანსიას და ეძებს შესაბამის კანდიდატს ქვეყნის შიგნით ან ევროკავშირის მასშტაბით. თუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ რესურსებიდან ვაკანსია ვერ შეივსო, დასაქმების სამსახური ნებას რთავს დამსაქმებელს, გააგრძელოს მესამე ქვეყნის მოქალაქის დაქირავების პროცესი.

საფრანგეთს საკმაოდ ბევრ ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული ორმხრივი შეთანხმება შრომითი მიგრაციის შესახებ (მათ შორის საქართველოსთან. აღნიშნული დოკუმენტი ამჟამად საფრანგეთის პარლამენტის მიერ ელოდება რატიფიცირებას). ამ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის შეღავათი ის არის, მათ დასასაქმებლად საფრანგეთში დარეგისტრირებული დამსაქმებლებისთვის არ არის სავალდებულო შრომის ბაზრის ტესტის ჩატარება. 

მიგრანტი მუშახელის დასაქმება საფრანგეთში – პრაქტიკული რჩევები

რასაკვირველია, ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეებს საფრანგეთში სამუშაოდ ნებართვის მიღება არ სჭირდებათ. მესამე ქვეყნის მოქალაქის დასაქმების შემთხვევაში კი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ტარდება შრომის ბაზრის ტესტი.

თუ საფრანგეთში რეგისტრირებული დამსაქმებელი თქვენს დასაქმებაზე თანახმაა, მან თქვენთვის შრომის ნებართვა უნდა მოიპოვოს. ამისათვის უნდა მიმართოს ბიზნესის, კონკურენციის, შრომისა და დასაქმების დირექტორატს (http://direccte.gouv.fr/) და შეავსოს განაცხადი. განაცხადი აუცილებლად მუშაობის დაწყებამდე ორი თვით ადრე უნდა შეივსოს.

დამსაქმებელმა შრომის უფლების მოსაპოვებლად ბიზნესის, კონკურენციის, შრომისა და დასაქმების დირექტორატს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

·  სამუშაოს მოკლე აღწერა

 · განაცხადის ფორმა

· პასპორტისა და პირადობის მოწმობის ასლი;

· მუშახელის ბინადრობის ნებართვის მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

· მუშახელის ბიოგრაფია;

· მუშახელის განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

შრომის ნებართვის მოსაპოვებლად უპირატესობას რამდენიმე ფაქტორს ანიჭებენ:

1. შეეფერება თუ არა თქვენი კვალიფიკაცია და უნარები ვაკანსიას

2. შეესაბამებით თუ არა კანონით განსაზღვრულ დასაქმებისა და სოციალური დაცვის ნორმებს

3. შეესაბამება თუ არა ანაზღაურების ოდენობა დადგენილ მინიმალურ სტანდარტს

4. როგორი იქნება შრომითი პირობები სამუშაო ადგილზე

5. უზრუნველყოფს თუ არა დამსაქმებელი საცხოვრებელს და ა.შ.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო კონტრაქტი 3 თვეს აღემატება, მესამე ქვეყნის მოქალაქეს ბინადრობის ნებართვა დასჭირდება. ბინადრობის ნებართვაზე განაცხადის გაკეთება კი შესაძლებელია საფრანგეთის დიპლომატიურ მისიებში, ხოლო საფრანგეთში ყოფნის შემთხვევაში – ბინადრობის დეპარტამენტის პრეფექტურაში (www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures)

 

1893
თემები:
სასარგებლო რჩევები (259)
მოწყენილი ბავშვი მარტო გზაზე

როგორ ამოვიცნოთ დეპრესია ბავშვებში: სახელდება ფარული ნიშნები

9
(განახლებულია 15:54 07.08.2020)
ბევრი ბავშვი უჩივის ხოლმე მუცლის ტკივილს მნიშვნელოვანი მოვლენის წინ, როცა მათი შფოთვისა და სტრესის დონე ძალიან მაღალ ნიშნულს აღწევს. ზოგი მშობელი შეიძლება დიდად არც რეაგირებდეს ამაზე და წარმოდგენაც არ ჰქონდეს, რომ რეალურად ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს

თბილისი, 7 აგვისტო - Sputnik. სიეტლის ბავშვთა საავადმყოფოს (Seattle Children's) ექიმი ნიკოლ სავანგპონტ პატამანუჩი მშობლებს შფოთვითა და სტრესით გამოწვეული მუცლის ტკივილის შესახებ ესაუბრება და უმნიშვნელოვანეს სიმპტომებზე ამახვილებინებს ყურადღებას.

თურმე ბევრი მშობელი ვერც ხვდება, რომ სწორედ შფოთვა (რაც მუცლის ტკივილს იწვევს) ხდება დეპრესიის მიზეზი ბავშვებში, რაც, თავის მხრივ, შემდგომში ფსიქიკური დარღვევების საფუძველი ხდება.

 

9
თემები:
მშობლები და შვილები
ხარ უნიკალური, ოპერაციებით კი ხდები „სტანდარტული“: თხელი ცხვირი, დაბერილი ტუჩები...

როგორ მოვიშოროთ უსიამოვნო სუნი პირიდან: პრობლემა, რომელიც საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული

123
(განახლებულია 16:22 07.08.2020)
ალბათ არაერთხელ აღმოჩენილხართ ისეთ სიტუაციაში, როცა საუბრის დროს თანამოსაუბრის პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნი გიგრძვნიათ. ეს ჰალიტოზია.

აღმოჩნდა, რომ ჰალიტოზი მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 50%-ზე მეტს სისტემატურად ან პერიოდულად მაინც აწუხებს. აღნიშნული პრობლემა დიდ დისკომფორტს უქმნის ადამიანს და ხშირიდაც ფსიქოლოგიურ პრობლემამდეც კი მივყავართ.

რა არის ჰალიტოზი

ჰალიტოზი ანუ პირის ღრუში უსიამოვნო სუნი დამოუკიდებელი დაავადებაა და უმეტეს შემთხვევაში მას სხვადასხვა დაავადება ან პრობლემა იწვევს. ზოგ შემთხვევაში ჰალიტოზს პირის ღრუს ჰიგიენის ნორმების დაუცველობა წარმოქმნის. როგორც წესი, ადამიანი საკუთარ პირის ღრუში უსიამოვნო სუნს თავად ვერ გრძნობს.

რა იწვევს ჰალიტოზს

ჰალიტოზის გამომწვევი  ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არსებობს, მიზეზთა ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. ჰალიტოზის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს პირის ღრუს ჰოგიენის არასაკმარისი დაცვა, (დღე-ღამის განმავლობაში ადამიანი, სულ ცოტა, 2-ჯერ მაინც უნდა იხეხავს კბილებს, რადგან საკვების ნარჩენების დაშლის შედეგად უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება) სტომატოლოგიური დაავადებები, კარიესი, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადება, ღრძილების ანთება და სხვა. ასევე, მოწევა და ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით მოხმარება, შინაგანი ორგანოების სისტემური დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, კუჭ-ნაწლავის დაავადებები, თირკმლისა და ღვიძლის უკმარისობა, ონკოლოგიური დაავადებები, შიმშილი ან გარკვეული ტიპის დიეტა, სტრესი და ა.შ.

როგორ ავიცილოთ თავიდან ჰალიტოზი

არსებობს გარკვეული პროფილაქტიკური ზომები, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაში თავიდან ავიცილებთ ჰალიტოზს.

· ყველაზე მნიშვნელოვანია, მკაცრად დაიცვათ პირის ღრუს ჰიგიენა. კბილები და ენის ზედაპირი დღეში, სულ ცოტა, 2-ჯერ მაინც გაიწმინდეთ. სასურველია, ეს პროცედურა ორ წუთს  გაგრძელდეს. კბილებს შორის სივრცე კი სტომატოლოგიური ძაფით გაიწმინდეთ.

· აუცილებლად ისაუზმეთ. შეზღუდეთ რაციონში კვერცხი, ხახვი, ნიორი, მწარე წიწაკა და ყველი.

· თქვენი საკვები რაციონი გაამდიდრეთ მცენარეული ზეთით და ყოველდღიურად მიიღეთ იოგურტი, რომელიც ლაქტობაცილებს შეიცავს.

· შეზღუდეთ ალკოჰოლური და გაზიანი სასმელის მიღება.

· თუ ხართ მწეველი, ეცადეთ შეწყვიტოთ სიგარეტის მოწევა.

· დალიეთ საკმარისი რაოდენობის წყალი,  მწვანე ჩაი.

· პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნის გამძაფრების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს!

როგორ მოვიშოროთ არასასიამოვნო სუნი პირის ღრუდან

არსებობს სპეციალური სპრეები, რომელიც  სუნთქვის გასაჯანსაღებლად გამოიყენება, მათი შეძენა აფთიაქებში შეგიძლიათ. არსებობს ასევე აბებიც. თუ არ გსურთ მათი გამოყენება, არსებობს მარტივი გამოსავალიც, შეიძინეთ ტიკ-ტაკი.

აქვე შემოგთავაზებთ რამდენიმე ხალხურ მეთოდს, რომელიც დაგეხმარებათ პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნის მოცილებაში. დაღეჭეთ ოხრახუში, პიტნა, ყავის ან ქინძის მარცვლები, ლიმონის კანი. ყოველდღიურად გამოივლეთ მარწყვის ფოთლების ნახარში. აიღეთ ნაძვის ხის 10 ცალი მწვანე გირჩი, დანაყეთ. ორი ჭიქა ძმარში მოადუღეთ და დილაობით გამოივლეთ პირში.

123
თემები:
ჯანმრთელობა და სილამაზე