ჩიჩილაკები

რა სიახლეები ამოქმედდა 2021 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში

8990
(განახლებულია 10:05 01.01.2021)
სიახლეების ნაწილი დიდი ხანი მზადდებოდა და საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმების ნაწილია, ხოლო ნაწილი კორონავირუსის პანდემიისა და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარეობს

საქართველოში 1 იანვრიდან რიგი სიახლეები ამოქმედდა, რომლებიც სხვადასხვა სფეროს ეხება: ახალი ტარიფებიდან პენსიების მომატებამდე, სოფლის მეურნეობიდან ბავშვთა უფლებების დაცვამდე.

პენსიები იზრდება

წელს ყველაზე სასიამოვნო სიურპრიზი პენსიონერებს ელოდება – პენსიები ასაკობრივი პენსიონერებისთვის კვლავ გაიზრდება და ასე იქნება ყოველ წელს.

პენსია 70 წლამდე პენსიონერებისთვის გაიზრდება ინფლაციის, ხოლო 70 წელს ზემოთ – ინფლაციისა და ეკონომიკური ზრდის 80%–ის გათვალისწინებით.

2021 წლის 1 იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერები 240 ლარს, ხოლო 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერები 275 ლარს. ამჟამად საქართველოში საპენსიო ასაკი ქალებისთვის 60, ხოლო მამაკაცებისთვის 65 წელია განსაზღვრული.

მასწავლებლების ხელფასი იზრდება

გაზრდილ ხელფასს 1 იანვრიდან მასწავლებლების ნაწილიც მიიღებს.

სრული სამუშაო დატვირთვის მქონე სახელმწიფო სკოლების მასწავლებლები 100 ლარით მეტ ხელფასს მიიღებენ.

როგორ უმკლავდებოდა საქართველო პანდემიის ზეგავლენას განათლების სფეროში: მინისტრის ანგარიში>>

მასწავლებლების ხელფასის მატება სკოლების დაფინანსების 106 მლნ ლარით ზრდის ფარგლებშია გათვალისწინებული.

ახალი კომპენსაციები უმუშევრებს

შეზღუდვების ახალი ტალღის პერიოდში, რომელიც 28 ნოემბერს დაიწყო, ოფიციალური სამუშაოს გარეშე დარჩენილები 1 იანვრიდან ფულად კომპენსაციებს მიიღებენ.

კომპენსაციის ოდენობაა 200 ლარი და ის ნახევარი წლის განმავლობაში გაიცემა.

უმუშევრებს რეგისტრაციის გავლა თვითონ არ მოუწევთ. ინფორმაციას დაკარგული სამუშაოს შესახებ მათი დამსაქმებლები წარადგენენ.

ტარიფების ზრდა

მთელ საქართველოში – როგორც რეგიონებში, ისე თბილისში 2021 წლის 1 იანვრიდან 0,035 თეთრით იზრდება ელექტროენერგიის ტარიფი. ამასთან, ტარიფის ზრდა გათვალისწინებულია მთელი სატარიფო ქსელით და არ არის დამოკიდებული დახარჯული კილოვატების რაოდენობაზე.

თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია 3.5 თეთრით გაძვირდა>>

ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა 2021 წელს გაზრდილი ტარიფის მიხედვით ყველას არ მოუწევს. სახელმწიფომ ელექტროგამანაწილებელი კომპანიებისთვის განსხვავების გადახდა გადაწყვიტა მათთვის, ვინც ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს და ამგვარად, მოსახლეობის ეს ნაწილი ელექტროენერგიის საფასურს ძველი ფასებით გადაიხდის.

ამას გარდა, თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში გაიზარდა წყლის ტარიფიც.

ექსკურსიები უფრო უსაფრთხო გახდება

2021 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მიერ ორგანიზებული ექსკურსიების უსაფრთხოების წესები.

უსაფრთხო ექსკურსიები: სკოლის მოსწავლეების გადაყვანის წესები გაცილებით მკაცრი გახდება>>

ამიერიდან ბავშვების ექსკურსიაზე წაყვანა შეიძლება მხოლოდ იმ ტრანსპორტით, რომელმაც ტექდათვალიერება მაქსიმუმ ექვსი თვის წინ გაიარა, ხოლო მძღოლი კონკრეტულ კრიტერიუმებს უნდა შეესაბამებოდეს.

საქართველოდან გასვლის ახალი სტანდარტები

საქართველოს მოქალაქეებისთვის 1 იანვრიდან ქვეყნიდან გასვლაზე ახალი შეზღუდვები მოქმედებს. საქართველოს მოქალაქეს ამიერიდან გასვლაზე ან პასპორტის გაცემაზე შეიძლება უარი უთხრან, თუ ის ძებნაშია გამოცხადებული, სარგებლობს ყალბი დოკუმენტებით.

საქართველოს მოქალაქეთა ევროპაში გასვლის ახალი წესები დამტკიცდა>>

გარდა ამისა, საქართველოს მოქალაქეს შეიძლება უარი ეთქვას ქვეყნიდან გასვლაზე, თუ მას არ გააჩნია ბიომეტრიული პასპორტი, გაცემული ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რომლის მოქმედების ვადა მოქალაქის სამშობლოში დაბრუნების დღისთვის შეადგენს არანაკლებ სამ თვეს. საქართველოს მოქალაქე ქვეყნიდან ვერ გავა ასევე იმ შემთხვევაში, თუ მას არ აქვს უკან დასაბრუნებელი ბილეთი ან ბილეთის დაჯავშნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან დაჯავშნილი სასტუმრო, ან კიდევ შენგენის ზონაში მცხოვრები მასპინძლის თანხმობა მის განთავსებაზე და ზუსტი საცხოვრებელი მისამართი.

ზრუნვა ტყეზე

საქართველოში 1 იანვრიდან მოქმედებს ტყის კოდექსი, რომელიც ტყეების მართვის ახალ წესებს ითვალისწინებს. ქვეყანაში ყველა ტყე საკუთრებისა და დანიშნულების კატეგორიებად დაიყოფა. დანიშნულების მიხედვით დარეგულირდება ამ ტყით სარგებლობის წესებიც.

გარდა ამისა, 1 იანვრიდან დაიწყება ტყეების აღრიცხვა და მათი მდგომარეობის შეფასება, მკაცრად დარეგულირდება მათი ჩეხვა, ასევე შეიქმნება სატყეო მეურნეობების, თავშესაფრები ველური ცხოველებისთვის.

შშმ პირების ფართო უფლებები

საქართველოში 1 იანვრიდან ფართოვდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებები.

ამიერიდან შშმ პირების უფლებები გათანაბრდება სამუშაოს კუთხით, კანონის ორგანოების წარმომადგენლებთან მიმართებით, სამედიცინო საიდუმლოს შენახვის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მათთვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების მიღების უფლება.

ახალი შანსი: შშმ პირებისთვის პროფესიული განათლება უფრო ხელმისაწვდომი გახდება>>

სახელმწიფო ასევე დაიცავს ამ პირებს დამამცირებელი დამოკიდებულებისგან, დაიცავს მათ პირად ცხოვრებას და უზრუნველყოფს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ მონაწილეობას.

შრომის გარანტირებული უსაფრთხოება

შრომის ინსპექციას 1 იანვრიდან უფლება აქვს, გაუფრთხილებლად შევიდეს ნებისმიერ კომპანიაში და შეამოწმოს მისი როგორც შრომის უსაფრთხოება, ისე მის მიერ შრომის კოდექსის დაცვა.

ინსპექციას ასევე აქვს უფლება, დააჯარიმოს არა მარტო შრომის უსაფრთხოების წესების, არამედ საქართველოს შრომის კოდექსის სხვა ნორმების დამრღვევიც, მათ შორის, დისკრიმინაციის, სამუშაოს იძულებისა და კოლექტიური შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევების გამო.

ჯარიმის ოდენობა 200 ლარი და მეტია, დარღვევიდან გამომდინარე.

გათამაშებების ახალი წესები

საქართველოში 1 იანვრიდან სისტემურ–ელექტრონული თამაშები და წამახალისებელი გათამაშებები შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სპეციალური ლიცენზიის არსებობის შემთხვევაში.

ლიცენზიის თანხა ყველა ელექტრონულ თამაშზე კვარტალში 250 ათასიდან 300 ათას ლამადე შეადგენს. წამახალისებელ გათამაშებებზე კი საპრიზო ფონდის 10%–ის გადახდა იქნება საჭირო.

ლიცენზიის თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში დამრღვევს დიდი ჯარიმა ელოდება.

8990
ადამიანები პირბადეებით

რამდენი მოქალაქე მიიღებს 200-ლარიან დახმარებას

14
(განახლებულია 10:55 21.01.2021)
შემოსავლების სამსახური გადაამოწმებს, აკმაყოფილებს თუ არა პირი კომპენსაციის მიღების პირობას და სამი სამუშაო დღის ვადაში წარუდგენს ინფორმაციას ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს, რომელიც ასევე სამ სამუშაო დღეში ჩარიცხავს კომპენსაციას

თბილისი, 21 იანვარი - Sputnik. 200–ლარიანი დახმარების მიღების მიზნით ონლაინ-პლატფორმაზე ჯამში 160 ათასზე მეტი ფიზიკური პირი დარეგისტრირდა, იუწყება ტელეკომპანია „იმედი“ შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის ფარგლებში, კოვიდ–შეზღუდვების პერიოდში შემოსავლის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეებისთვის ექვსი თვის განმავლობაში 200-ლარიანი კომპენსაციები გაიცემა. თუმცა, ყოველთვიური დახმარების  მისაღებად რიგი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაა საჭირო.

200–ლარიანი დახმარების მიღების მიზნით დაქირავებულთა შესახებ პირველი თვის მონაცემების წარდგენის ვადა გუშინ, 20 იანვარს ამოიწურა. შესაბამისი ფინანსური დახმარების გაცემა კი 28 იანვრიდან დაიწყება.

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის განახლებული პროგრამული უზრუნველყოფა https://www.rs.ge/kompensacia მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას, თავად გადაამოწმოს კომპენსაციის მიმღებთა რეესტრი. დაინტერესებული პირი საძიებო სისტემაში პირადი ნომრის, დაბადების თარიღისა და ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდის შეყვანის შემდეგ მარტივად გადაამოწმებს, უკვე წარმოადგინა თუ არა მონაცემები დამსაქმებელმა.  

ერთჯერადი კომპენსაციის მიღების მსურველთა რაოდენობამ 80 ათასს გადააჭარბა>>

უწყებაში აღნიშნავენ, რომ დამქირავებლის მხრიდან არასწორი ინფორმაციის წარმოდგენისა და კომპენსაციის უსაფუძვლოდ გაცემის შემთხვევაში, სახელმწიფოსთვის მიყენებულ ზიანზე პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებელს.

შემოსავლების სამსახური მოქალაქეებს მოუწოდებს კანონდარღვევის ფაქტების, ე.წ. თაღლითური სქემების გამოყენების შესახებ დაუყოვნებლივ  მიმართონ უწყებას და შესაბამისი საგამოძიებო უწყებები მოახდენენ რეაგირებას თითოეულ გამოვლენილ ფაქტზე.

ვინ მიიღებს სახელმწიფოსგან კომპენსაციას?

ერთჯერადი დახმარების მიღების უფლება აქვთ ოფიციალურად დასაქმებული ან დეკრეტულ შვებულებაში მყოფ პირებს, თუ  ისინი 2020 წელს მინიმუმ ორი თვის განმავლობაში დასაქმებული იყვნენ და იღებდნენ ხელფასს, რომელიც დამსაქმებლის საგადასახადო დეკლარაციით დასტურდება, ხოლო 2020 წლის ნოემბრიდან 2021 წლის თებერვლის ჩათვლით კი ხელფასი არ მიუღიათ ერთი ან რამდენიმე თვის განმავლობაში. 

ამასთან, 200 ლარიანი კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს კორონავირუსის გავრცელების პერიოდში დაზარალებულ დაქირავებულ პირს, რომელიც ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო იმყოფება შვებულებაში.

უწყების ცნობით, კომპენსაციას ვერ მიიღებენ ის პირები, რომლებზეც ფიქსირდება სახელფასო განაცემი საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან, საქართველოს ეროვნული ბანკიდან, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოდან, ასევე საწარმოდან, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკა ან მუნიციპალიტეტი.

ყველა დოკუმენტს წარმოადგენს დამსაქმებელი, რომელიც შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განაცხადს ყოველთვიურად ავსებს.

კომპენსაციის გაცემა შეწყდება იმ შემთხვევაში, თუ 2021 წლის მარტიდან მიმღები პირის ანგარიშზე ხელფასის სახით მინიმუმ 10 ლარი ჩაირიცხება.

14
თემები:
სოციალური სფერო საქართველოში
ლაბორატორია

COVID-19 საქართველოში 21 იანვრის მონაცემები

35
(განახლებულია 10:45 21.01.2021)
ამ დროისათვის სულ გამოჯანმრთელდა 238.101 ადამიანი, გარდაიცვალა – 2.998, კარანტინის რეჟიმშია 536, სტაციონარებში ექიმების დაკვირვების ქვეშ 3.478 პაციენტი, ხოლო კოვიდ–სასტუმროებში 534 ადამიანი იმყოფება

თბილისი, 21 იანვარი – Sputnik. საქართველოში ახალი კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობა ბოლო დღე-ღამეში 1.137-ით გაიზარდა და ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა 251.071-ს მიაღწია. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის სპეციალურ ვებ-გვერდზე Stopcov.ge განახლდა.

ამ დროისათვის სულ გამოჯანმრთელდა 238.101 ადამიანი (ბოლო 24 საათში – 1.179), გარდაიცვალა – 2.998 (ბოლო 24 საათში – 11), კარანტინის რეჟიმშია 536, სტაციონარებში ექიმების დაკვირვების ქვეშ 3.478 პაციენტი, ხოლო კოვიდ–სასტუმროებში 534 ადამიანი იმყოფება. 

ბოლო 24 საათში ჩატარდა 17.019 კვლევა ტესტით, მათ შორის ანტიგენის სწრაფი ტესტით – 9.840, PCR ტესტით – 7.179.

საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 2020 წლის 26 თებერვალს დაფიქსირდა.

35
თემები:
კორონავირუსი საქართველოში: ბოლო ცნობები
ჯო ბაიდენი

ბაიდენმა აშშ ჯანმოში დააბრუნა და ქვეყანაში შესვლა დაუშვა

0
აშშ-ის ახალმა პრეზიდენტმა ინაუგურაციისთანავე გააუქმა წინამორბედის მიერ გამოცემული რამდენიმე ბრძანებულება

თბილისი, 21 იანვარი — Sputnik. ჯო ბაიდენმა, გახდა რა აშშ–ის 46–ე პრეზიდენტი, პირველსავე დღეს გააუქმა დონალდ ტრამპის რამდენიმე განკარგულება.

კერძოდ, შეერთებული შტატები მან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში დააბრუნა. ჯანმოდან გამოსვლის პროცესი ექს–პრეზიდენტმა გასული წლის ივლისში წამოიწყო, როდესაც ორგანიზაციას კორონავირუსის ეპიდემიის მასშტაბების დამალვაში დასდო ბრალი ჩინეთის სასარგებლოდ.

გარდა ამისა, ბაიდენმა ქვეყანა ასევე დააბრუნა პარიზის კლიმატის შეთანხმებაში, რომელიც ატმოსფეროში ნახშირბადოვანი გამონაბოლქვების შემცირებას ითვალისწინებს.

ახალმა პრეზიდენრმა შეაჩერა მექსიკასთან კედლის მშენებლობა და გააუქმა საგანგებო მდგომარეობა საზღვრისპირა ტერიტორიებზე.

ტრამპის ადმინისტრაციამ მანამდე გაამკაცრა მიგრანტებისთვის ქვეყანაში შესვლის წესები და კედელიც ააგო საზღვრის უმეტეს ნაწილზე, რათა აშშ–ის ტერიტორიაზე არალეგალური შეღწევა აღეკვეთა. ტრამპის მიერ აღთქმული 800 კილომეტრიანი წინაღობის სიგრძე 5 იანვრისთვის უკვე 727 კმ–ს  შეადგენდა.

აღსანიშნავია ისიც, რომ მანამდე ბაიდენმა მიანიშნა, რომ უკვე აგებული კედლის დანგრევას არ აპირებდა.

კიდევ ერთი ბრძანებულება, რომლიც ახალმა პრეზიდენტმა გააუქმა, ეს აშშ–ის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთის მთელი რიგი ქვეყნებიდამ მოქალაქეთა შესვლის აკრძალვაა. ტრამპის 2017 წლის ბრძანებულების თანახმად, შეერთებულ შტატებში ჩასვლა ეკრძალებოდათ ირანის, ლიბიის, სირიის, იემენის, სომალის, სუდანისა და ერაყის მოქალაქეებს. თუმცა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე სასამართლო ინსტანციამ ადგილობრივ დონეზე ბრძანებულება არაკანონიერად ცნო, სიიდან ერაყი და სუდანი ამოიღეს, თუმცა დაამატეს ჩადი და ჩრდილოეთ კორეა. ამასთან შავ სიაში მოხვდნენ ვენესუელელი ჩინოვნიკებიც.

ჯო ბაიდენმა ასევე გააუქმა გაზსადენ Keystone XL–ის მშ ენებლობაც კანადასთან საზღვარზე, რომელსაც ტრამპის ადმინისტრაცია მხარს უჭერდა.

 

0
თემები:
საერთაშორისო პანორამა