საპარტნიორო ფონდის ხელომძღვანელი დავით საგანელიძე

რატომ არის საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა ზარალიანი

253
(განახლებულია 17:21 03.06.2019)
ბოლო დროს კიდევ ერთხელ მოექცა ყურადღების ცენტრში „საპარტნიორო ფონდის“ საქმიანობა. გასულ კვირაში საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ ფონდიდან იმ სახელმწიფო კომპანიების გამოყოფა მოითხოვა, რომლებიც ზარალით მუშაობენ.

ცნობილია, რომ 2017 წელს ფონდის ზარალმა 481 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ამ მომენტამდე არ არის გამოქვეყნებული 2018 წლის ანგარიში, შესაბამისად, ლაპარაკია 2 წლის წინანდელ მაჩვენებლებზე. როგორც ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ქობულიამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, მისი მინისტრობისას შეისწავლეს და დაასკვნეს, რომ წლების მანძილზე ფონდი არაეფექტიანად იმართება, ბევრი გადაწყვეტილება მიიღება პოლიტიკური კუთხით, ზეწოლით დ ა.შ. 

„ფონდის ეფექტიანობის დათვლა ძალიან მარტივია – რამდენი ფული გაქვს ჩადებული თავიდან ბოლომდე და რამდენი გაქვს ამონაგები დასაწყისიდან დღემდე, და რაც ახლა გაქვს აქტივები, რომ გაყიდო, რამდენს მიიღებ. რა ფულიც აქვს ფონდს ჩადებული თავიდან, ის ამონაგები, რაც მიიღო ამ წლების განმავლობაში და რაც დარჩა აქტივები, სულ რომ გაყიდო არის –25%-ში მიახლოებით, ანუ რაც ფული აქვს ფონდს ჩადებული, 25% აქვს დაკარგული“, - ამბობს ქობულია.

ფონდის დირექტორი დავით საგანელიძე კი ირწმუნება, რომ ფონდი სახელმწიფო კომპანიების მართვაში საერთოდ არ მონაწილეობს და მათგან მხოლოდ დივიდენდებს იღებს.

„ამ კონსოლიდირებული ანგარიშიდან თუ ამოვიღებთ სახელმწიფო ელექტროსისტემისა და რკინიგზის ზარალს, რომლებსაც არ ვმართავთ და მათი მუშაობა ჩვენზე დამოკიდებული არ არის, საპარტნიორო ფონდმა 192.6 მლნ ლარის მოგება მიიღო. ვიმეორებ, 2017 წელი ბოლო მონაცემია და 2018 წლის ბალანსი ჯერ არ გვაქვს. 2018 წლის მონაცემების სამუშაო ვერსია გვაქვს და ის უკვე გადაეცა აუდიტორულ კომპანიას. შემიძლია გითხრათ, რომ მონაცემები ისევ ძალიან კარგია. თუ უშუალოდ საპარტნიორო ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს და იქიდან მიღებულ შემოსავლებს განვიხილავთ, აქ მოგება 18 მლნ ლარს აჭარბებს“, - განაცხადა საგანელიძემ 27 მაისს პარლამენტში გამოსვლისას.

მისი აზრით, ფონდის შვილობილი ობიექტები – „საქართველოს რკინიგზა“, „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ და სხვა სახელმწიფო კომპანიები, რომლებსაც „საპარტნიორო ფონდი“ არ მართავს, ფონდის მფლობელობაში არ უნდა იყოს. როგორც ის ამბობს, ფონდის რეფორმირების პროექტი უკვე შეტანილია მთავრობაში განსახილველად.

რას წარმოადგენს საპარტნიორო ფონდი

ფონდის ვებ-გვერდზე ვკითხულობთ, რომ სს „საპარტნიორო ფონდი“ არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, რომელიც დაარსდა 2011 წელს. „საპარტნიორო ფონდი“ შეიქმნა სატრანსპორტო, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში არსებული მსხვილი სახელმწიფო საწარმოების კონსოლიდაციის ბაზაზე. ფონდის აქტივების პორტფელი შედგება შემდეგი კომპანიებისგან:

• საქართველოს რკინიგზა - 100% წილი

• საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია - 100% წილი

• საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა - 100% წილი

• ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი - 100% წილი

• სს თელასი - 24.5% წილი

გარდა ამისა, საპარტნიორო ფონდის შემადგენლობაშია „თბილისის ლოგისტიკური ცენტრი“, რუხის სავაჭრო ცენტრის 100%, „ბორჯომი–ლიკანი ინტერნეიშენალის“ 50% და სხვ.

ფონდი მართავს საკუთარ აქტივებს და ასევე ეწევა საინვესტიციო საქმიანობას. იზიდავს ინვესტიციებს და აბანდებს საქართველოში მოქმედ კერძო და სახელმწიფო კომპანიებში, სააქციო კაპიტალისა და ვალის დაფინანსების და გარანტიის გზით. პრიორიტეტი ენიჭება ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და უძრავი ქონების სექტორებში განხორციელებულ პროექტებს.

საპარტნიორო ფონდი ბოლო წლებში არასტაბილურობით გამოირჩა. 2017 წელი 481 მლნ ლარის ზარალით დაამთავრა. 2016-ში 24 მლნ მოგება ჰქონდა, 2015-ში – 194 მლნ ზარალი, 2014-ში – 124 მლნ მოგება. ფონდის საქმიანობის შესახებ წერია 2018-2021 წლების ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში, რომელიც საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონს ერთვის.

დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ 2015 წელს საპარტნიორო ფონდმა განახორციელა ინვესტიციები სამშენებლო მასალების და თვითმფრინავების სათადარიგო ნაწილების წარმოების, ხილის ექსპორტის, მშენებლობისა და სავაჭრო ცენტრების ლიზინგის პროექტების საწესდებო კაპიტალში. ასევე გაიცა სესხები სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურული სექტორების პროექტებზე.

2016 წელს ფონდმა განახორციელა 25 მლნ ლარის ინვესტიცია ენერგეტიკის, უძრავი ქონების და სამეწარმეო სექტორის პროექტებზე.

ფისკალური ანალიზის დოკუმენტში ასევე წერია, რომ საკუთარი საქმიანობის დასაფინანსებლად საპარტნიორო ფონდმა 150 მლნ აშშ დოლარის სესხი აიღო, რომლის დაფარვა 2017 წელს დაიწყო და ეს პროცესი 2020 წლის ჩათვლით გაგრძელდება.

ყოველწლიურად იზრდება საპარტნიორო ფონდის დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრებით.

კაპიტალში შენატანები საბიუჯეტო ასიგნებებიდან
photo: courtesy of Temur Ioseliani
კაპიტალში შენატანები საბიუჯეტო ასიგნებებიდან

„სახელმწიფო საწარმოებში 2017 წლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალში შენატანის მნიშვნელოვანი ზრდა განპირობებულია დაგეგმილი კაპიტალური პროექტებით“, - ვკითხულობთ დოკუმენტში.

„სესხის მომსახურებისთვის საჭირო შემოსავლების ძირითად წყაროს ფონდისთვის წარმოადგენს შვილობილი კომპანიებიდან მიღებული დივიდენდები. 2016 წელს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გადაიხადა 12.7 მლნ ლარი დივიდენდი, ესკომ - 24 მლნ ლარი. 2015 წელს გადახდილი დივიდენდი ჰქონდა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას (29 მლნ ლარი). საკმარისი დივიდენდების არარსებობის შემთხვევაში ფონდს მოეთხოვება საკუთარი ინვესტიციების ლიკვიდაცია ან შვილობილი კომპანიებისგან სესხება. 2016 წელს საპარტნიორო ფონდს მოუწია 6 მლნ ლარის სესხება საკუთარი კომპანიისგან საქართველოს რკინიგზისაგან – ვალის მომსახურების დასაფარად“, - წერია დოკუმენტში.

ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში განმარტებულია 2017 წლის ზარალის მიზეზი.

„მიღებული ზარალის ძირითადი მიზეზია ფონდის შვილობილ საწარმოებში დაფიქსირებული უარყოფითი შედეგები. კერძოდ, სს „საქართველოს რკინიგზამ“ 2017 წელი დაასრულა 354 მლნ ლარის ზარალით, რაც აუდიტორული კომპანია „KPMG საქართველოს“ მიხედვით, განპირობებულია ე.წ. „თბილისის შემოვლითი რკინიგზის“ პროექტით. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ 2017 წელი აგრეთვე დაასრულა 320 მლნ ლარის ზარალით, რაც, აუდიტორული კომპანია „KPMG საქართველოს“ მიხედვით, განპირობებულია სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ შვილობილი კომპანია შპს „ენერგოტრანსის“ წმინდა საოპერაციო ფულადი ნაკადების დაგეგმილზე მნიშვნელოვნად ნაკლები რაოდენობით. ზემოაღნიშნული ძირითადად განპირობებული იყო ელექტროენერგიის ტრანზიტით გამოწვეული საბიუჯეტო ფულადი ნაკადების დეფიციტით“, – ნათქვამია დოკუმენტში.

ცხრილი. საპარტნიორო ფონდის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები (ათასი ლარი)

საპარტნიორო ფონდის ჯამი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი
შემოსავლები 1,365,724.8 1,349,719.3 1,465,071.4 1,855,648.8 2,190,263.8 2,367,414.6
ხარჯები 1,334,420.7 1,252,323.8 1,289,016.8 2,018,227.4 2,105,529.3 2,804,332,1
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ 199,911.2 59,373.7 156,121.5 -154,912.6 100,067.0 -441,517.5

2016 წლის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ წმინდა მოგება, 2015 წელთან შედარებით, 2.5-ჯერ გაიზარდა და 78.0 მლნ ლარი შეადგინა. 2016 წელს ასევე გაიზარდა GOGC-ს საოპერაციო მოგებაც და 149.6 მლნ ლარს გაუტოლდა, რაც 2015 წლის ანალოგიურ მონაცემზე 65,5%-ით მეტია. 2015 წელს კორპორაციის საოპერაციო მოგება 90,4 მლნ ლარი იყო, ჯამური აქტივები კი 12,6%-ით გაიზარდა და 1.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. აგრეთვე გაიზარდა კორპორაციის ჯამური შემოსავალი და 2016 წელს მან 633,6 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 2015 წლის მონაცემებზე 27,9%-ით მეტია. 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 495,4 მლნ ლარი იყო.

რაც შეეხება სახელმწიფო ელექტროსისტემას, სსე-ს და მისი შვილობილი კომპანიების შემოსავლები 2016 წელს 15%-ით გაიზარდა და 120.2 მლნ ლარი შეადგინა. წლის ბოლოსთვის, კომპანიის ანგარიშზე არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა 25.3 მლნ-ს შეადგენდა. წლიური მოგება კი პროცენტის, გადასახადების, ცვეთისა და ამორტიზაციის დარიცხვამდე გაიზარდა 1.1-ჯერ და შეადგინა 73.6 მლნ ლარი.

სამაგიეროდ, მცირდება საქართველოს რკინიგზის შემოსავალი. 2016 წელს, 2015-თან შედარებით, სახელმწიფო კომპანიის მთლიანი შემოსავლები 23%-ით ნაკლებია, ტრანსპორტირების მოცულობა კი წლიურად 16%-ით შემცირდა. 2016 წელს საქართველოს რკინიგზის მთლიანი შემოსავალი 440 მლნ ლარი იყო, 2015 წელს კი 575 მლნ ლარი.

2016 წელს სს „თელასის“ მოგება ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად გაიზარდა. 2016 წელი კომპანიამ 38,8 მილიონი ლარის წმინდა მოგებით დაასრულა. 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 6,5 მლნ ლარი იყო, 2014 წელს – 27 მილიონი. 2013 წელი კომპანიამ 37,8 მლნ ლარის ზარალით დაასრულა, 2012 წელი კი 24 მილიონი ლარის მოგებით.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რკინიგზა და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია წარმოადგენენ „საპარტნიორო ფონდის“ საინვესტიციო საქმიანობის დაფინანსების მთავარ წყაროს.

დეპუტატი რომან გოცირიძე საპარტნიორო ფონდის ზარალს სახელმწიფო საწარმოების არაეფექტიან მართვას უკავშირებს და ამბობს, რომ კორუფციის შედეგად შემოსავალი ყოველწლიურად იკლებს.

„ეს არის იმ ორგანიზაციების ზარალი, რომლებიც ფორმალურად შედიან საპარტნიორო ფონდში. ამ ზარალიდან ძირითადი, ანუ 300 მილიონზე მეტი არის რკინიგზის ზარალი. დანარჩენი ზარალი ეკუთვნის ელექტროგადაცემას. ეს ორივე არის სახელმწიფო ორგანიზაცია და ორივე ძალიან არაეფქტიანად მუშაობს. შესაძლოა ვთქვათ, რომ ესენი გაკოტრებული ორგანიზაციები არიან და საპარტნიორო ფონდს ფორმალურად არიან მიკუთვნებულები“, – ამბობს გოცირიძე.

მისი თქმით, რკინიგზა იმართება კორუფციულად, მენეჯმენტი არის ნულის ტოლი, ტვირთები განახევრდა და, საერთოდაც, რკინიგზას აქვს უზარმაზარი ვალი.

„შემოსავალი კლებულობს რკინიგზაში და ეს გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე იყო წინა წლებში. ჯამში 2017 წელს სახელმწიფო საწარმოებისაგან მიღებულმა ზარალმა მილიარდნახევარ ლარამდე შეადგინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის რესურსებიდან იფარება ეს ხარჯი, არადა, ამ ზარალის დასაფარი ფული შესაძლოა ბიუჯეტში მოხვედრილიყო და სოციალურად დაუცველებსა და გაჭირვებულებს მოხმარებოდა, ან დარგის განვითარებას“, - ამბობს რომან გოცირიძე.

ამ ფონზე მნიშვნელოვანია როგორ გააგრძელებს საპარტნიორო ფონდი მუშაობას. ფონდის ერთ-ერთი მიზანი ინვესტიციების მოზიდვაა. გასული წლის მონაცემებით კი ინვესტიციების მხრივაც მნიშვნელოვანი კლებაა წინა წლებთან შედარებით.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (მილიონი აშშ დოლარი)

წელი 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
სულ 1022.9 1020.5 1817.7 1665.6 1565.8 1894.5 1232.4

 

თემურ იოსელიანი

 

253
განახლებული მოესანი პარლამენტის წინ

საარჩევნო ალიანსები, პირველი დამკვირვებლები და რეიტინგები - კვირის შედეგები

48
მოულოდნელი გაერთიანებები, ყოფილი მინისტრების აჩრდილები და ბოლო მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებები - ქვეყანამ, რომელიც ყველაფერთან ერთად აქტიურად ებრძვის კორონავირუსს, წინასაარჩევნო რბოლის კიდევ ერთი რთული კვირა გადაიტანა

გასული კვირა უხვად იყო გაჯერებული საარჩევნოდ შექმნილი კავშირებით და პოლიტიკური რეიტინგებით, რომლებიც ამ დღეებში ამომრჩევლებს ერთი მეორეს მიყოლებით მიაყარეს. ამ უამრავ რეიტინგში აქტიური წინასაარჩევნო რბოლის წინ წინასაწარი შედეგები შეჯამდა.

საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება, და, ხელისუფლება ირწმუნება, რომ კორონავირუსით ინფიცირებულთა ნებისმიერი რაოდენობის შემთხვევაში მაინც შედგება.

კორონავირუსი ხელს ვერ შეუშლის ვერც საერთაშორისო ამომრჩევლების ჩამოსვლას - პირველივე კვირაში რეგისტრაცია ექვსმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გაიარა. ადგილობრივი ორგანიზაციების რაოდენობა ბევრჯერ მეტი იქნება - 49-მ უკვე გაიარა რეგისტრაცია, განაცხადების მიღება კი ახალი დაწყებულია.

საარჩევნოდ თითქმის მთლიანად დაკომპლექტებულია ყველა საუბნო კომისია. ცესკომ 21 942 ვაკანტურ ადგილზე 21 894 ადამიანი უკვე შეარჩია.

კვირის მთავარი მოვლენა

ამჯერად კვირის მთავარი მოვლენა გახდა ერთბაშად ორი შერწყმა - ხუთი პარტიის კავშირი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მეთაურობით, ასევე „პატრიოტთა ალიანსის“ და „მემარცხენე ალიანსის“ კავშირი. ამგვარად, საქართველოში გაჩნდა ახალი წინასაარჩევნო ბლოკი, ხოლო „მემარცხენე ალიანსმა“ წინასაარჩევნო რბოლა შეწყვიტა.

ახალი წინასაარჩევნო ბლოკი ატარებს სახელწოდებას „ძალა ერთობაშია“ და მასში შევიდნენ: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „სახელმწიფო ხალხისათვის“, „პროგრესი და თავისუფლება“, „საქართველოს რესპუბლიკური პარტია“ და „ევროპული დემოკრატები“.

ყველაზე უჩვეულოა ამ გაერთიანებაში რესპუბლიკელების ხილვა. ჯერ კიდევ რვა წლის წინ ეს პარტია იყო კოალიციაში „ნაცმოძრაობის“ დაუძინებელ მოწინააღმდეგესა და ბლოკის ამჟამინდელ მთავარ კონკურენტებთან, მოქმედ მმართველ პარტიასთან „ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველო“, ხოლო მათ ლიდერებს მთავრობასა და პარლამენტში ხელმძღვანელი პოსტები ეკავათ.

კვირის სკანდალი

თუმცა, შექმნიდან რამდენიმე დღეში ბლოკში ნამდვილი სკანდალი აგორდა.

მიზეზი უყო ჭორები, თითქოს ბლოკის სიაში თუ მომავალ მთავრობაში ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის გვარი წერია.

სკანდალი ააგორა პარტიის გენერალურმა მდივანმა ნიკა მელიამ, რომელმაც განაცხადა, რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავს იმ პარტიაში, რომლის წევრი ვანო მერაბიშვილი იქნება.

აღსანიშნავია, რომ მელია ოპოზიციის ერთადერთი მაჟორიტარობის კანდიდატია, რომელსაც, რეიტინგების მიხედვით, არჩევნებზე მოგების შანსი აქვს.

კვირის აქცია

სანამ მთავარ ოპოზიციურ ძალაში სიის გამო ვნებათაღელვა არ ცხრებოდა, სხვა ოპოზიციურმა პარტიამ „ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა“ გააკეთა თავისი სვლა ბანკირ მამუკა ხაზარაძის პარტია „ლელოს“ წინააღმდეგ.

ვინ გახდება პრემიერი? ახალმა კვლევამ პარტიების გამარჯვების შანსები შეაფასა >>

ულტრანაციონალისტურმა „ქართულმა მარშმა“ „ლელოს“ ოფისთან საპროტესტო აქცია გამართა და მის ლიდერს ხალხის ფულის მოპარვა დასდო ბრალად. პოლიციის ჩარევის წყალობით აქციამ მშვიდობიანად ჩაიარა. თუმცა, თავად „ლელოში“ „ქართული მარშის“ უკან მმართველი პარტიის ინტერესები დაინახეს.

ოპოზიციური მხარდაჭერა

ამ კვირაში საბოლოოდ გახდა ცხადი განხეთქილება ბლოკ „ძალა ერთობაშიას“ და დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტრს შორის.

ბოლო შტრიხი ამაში შეიტანა პარტიამ „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, რომელმაც მცხეთა-მთიანეთის საარჩევნო ოლქში მხარი დაუჭირა არა ბლოკის კანდიდატ ცეზარ ჩოჩელს, არამედ „ლეიბორისტული პარტიის“ კანდიდატ ბექა ნათელაშვილს.

საზოგადოება გააკვირვა ოპოზიციური პარტია „ქართული დასის“ ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ, რომელიც საარჩევნოდ გაერთიანდა ორ ძალასთან, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას საერთოდ არ იღებს. მისმა პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება არ წამოაყენოს კანდიდატები თბილისში და მხარი მმართველი პარტიის კანდიდატებს დაუჭიროს.

გამოკითხვები, გამოკითხვები, გამოკითხვები...

გასულ კვირას პარტიების რამდენიმე რეიტინგი დაიდო. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა ერთბაშად ოთხმა ორგანიზაციამ: GORBI, Edison Research, NDI და IRI.

გამოკითხვის შედეგებით, ამომრჩეველთა უმრავლესობა მზად არის ხმა მმართველ პარტია „ქართულ ოცნებას“ მისცეს. სხვადასხვა გამოკითხვებით, მისი რეიტინგი 17%-დან 56,3%-მდე მერყეობს. მეორე ადგილზეა „ნაცმოძრაობა“ რეიტინგით 5%-დან 15%-მდე.

გამოკითხვებმა ასევე აჩვენა, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს არჩევანი ჯერ არ გაუკეთებია და ის გადაწყვეტილებას ბოლო მომენტში მიიღებს.

48
თემები:
საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები 2020
მშენებლობა

როგორ იმოქმედა იპოთეკის სუბსიდირების პროგრამამ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაზე

68
(განახლებულია 19:13 17.09.2020)
ქვეყანაში 1 აგვისტოსთვის 2,1 მილიარდი ლარის საერთო ღირებულების უძრავი ქონების იპოთეკაზე 46,6 ათასი კრედიტი გაიცა.

თბილისი, 17 სექტემბერი – Sputnik. საქართველოს ეკონომიკის სექტორებისთვის მთავრობის დახმარების პროგრამა, პირველ რიგში, იპოთეკური კრედიტის პროცენტების სუბსიდირება, ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის შერბილების ანალოგიურია, იუწყება ეროვნული ბანკი.

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა გუშინ რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად, 8%-ზე დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო.

  • რეფინანსირების განაკვეთი არის პროცენტის მოცულობა წლიური დაანგარიშებით, რომელსაც ეროვნულ ბანკს ორგანიზაციები მათთვის გაცემული კრედიტებისთვის უხდიან. განაკვეთი არის ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ძირითადი ინსტრუმენტი და საფინანსო სექტორში საბაზრო განაკვეთებისთვის ორიენტირად მიიჩნევა.

როგორ ეხმარება ხელისუფლება იპოთეკის მიღების მსურველებს

„ერთობლივ მოთხოვნაზე პოზიტიურად მოქმედებს მნიშვნელოვანი ფისკალური სტიმული, მათ შორის, იპოთეკური სესხების საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივი სუბსიდირება, რასაც, ფაქტობრივად, მონეტარული პოლიტიკის შერბილების მსგავსი ეფექტი აქვს“, – ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში.

გაყიდვების შემცირების პრობლემის მოსაგვარებლად ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მოქალაქეებისთვის ბინების შეძენის პროცესის გამარტივება. მაისში მთავრობამ იპოთეკის საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებისთვის 70 მილიონი ლარის გამოყოფის გადაწყვეტილება მიიღო. გარდა ამისა, 14 მილიონი ლარი გამოიყო იპოთეკური კრედიტების პორტფელის სახელმწიფო გარანტიებისთვის.

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და 2020 წლის ბოლომდე ბინების შეძენის მსურველებს მთავრობა იპოთეკური კრედიტების საპროცენტო განაკვეთის დასაფარად სუბსიდიებს გამოუყოფს. 4%-იანი სუბსიდია 5 წლის განმავლობაში გავრცელდება ყველა საკრედიტო შეთანხმებაზე, რომელიც 200 ათას ლარს არ აღემატება.

გარდა ამისა, კრედიტების გასასტუმრებლად ვადამდელი შენატანების მატების, ასევე საპროცენტო განაკვეთის ზრდის თავიდან ასაცილებლად მთავრობა იძლევა 20%-ის გარანტიას ყველა კრედიტზე, რომელიც 2020 წლის ბოლომდეა აღებული. გარანტია შეეხება კრედიტებს პირველი შენატანის არანაკლებ 10%-ის მოცულობით.

რა უნდა ვიცოდეთ, სანამ ბინას ვიგირავებთ... ანუ სად იმალება ეშმაკი>>

საერთაშორისო პროგნოზებისა და კვლევების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკა შენგელია ფიქრობს, რომ მთავრობა, ძირითადად, მოსახლეობის შედარებით შეძლებულ ფენებს ეხმარება.

„დღეს ბინას ყიდულობენ ისინი, ვისაც აქვს ფული ან მაღალი ხელფასი. რატომ უნდა დაუფარონ კრედიტის პროცენტი ბიუჯეტიდან იმათ, ვისაც უკვე შეუძლია თავს ამის უფლება მისცეს? აჯობებდა ამ თანხის გამოყენება სოციალური დახმარების პაკეტებში“, – განუცხადა შენგელიამ „Sputnik-საქართველოს“.

თუმცა, მისი თქმით, მეორე მხრივ, მთავრობა ცდილობს წაახალისოს არა მხოლოდ მოსახლეობის შედარებით შეძლებული ფენები, არამედ დეველოპერები და საბანკო სექტორი.

„გაიზარდა არა მხოლოდ ბინების, არამედ სამშენებლო მასალების გაყიდვების მოცულობა, გარდა ამისა, შეჩერდა ფასების ვარდნა ახალაშენებულ ფართსა და მშენებარე ბინებზე, ზოგ შემთხვევაში კი გაიზარდა კიდეც“, – აღნიშნა ექსპერტმა.

მთლიანობაში, შენგელიას აზრით, სახელმწიფოს მიერ ნებისმიერი საქონლის გაყიდვის სუბსიდირება არ იქნება შეცდომა, პირიქით, ეს სარგებელს მოუტანს ეკონომიკასაც და მოსახლეობასაც.

„მით უმეტეს, რომ სექტემბრის ბოლოდან საბაზრო მოთხოვნილება საგრძნობლად დაიწევს, რადგან ადამიანებს სულ უფრო ნაკლები ფული ექნებათ საქონლისა და მომსახურების შესაძენად“, – აღნიშნა ექსპერტმა.

რამდენი კრედიტია გაცემული საქართველოში

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკების“ მონაცემებით, 2020 წლის 1 აგვისტოსთვის საქართველოში საერთო ჯამში 6,2 მილიარდი ლარის მოცულობის 120,3 ათასი კრედიტი გაიცა. კრედიტების საერთო რაოდენობიდან მნიშვნელოვანი ნაწილის საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია რეფინანსირების განაკვეთზე.

არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, 1 აგვისტოსთვის ქვეყანაში გაცემულია 2,1 მილიარდი ლარის ოდენობის 46,6 ათასი იპოთეკური კრედიტი. მათი საშუალო საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 10,35%-ს.

რადგან ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელი დატოვა, შესაბამისად, არ შეიცვლება საპროცენტო განაკვეთი უკვე აღებულ კრედიტებზეც.

როგორ იცვლებოდა წელს რეფინანსირების განაკვეთი

ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის შერბილება ხანგრძლივი გამკაცრების პერიოდის შემდეგ, მიმდინარე წლის აპრილიდან დაიწყო. ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნით გამოწვეული ინფლაციის ზეწოლის გასანეიტრალებლად განაკვეთის აწევა რეგულატორმა 2019 წლის სექტემბრიდან დაიწყო.

სექტემბრიდან დეკემბრამდე რეფინანსირების განაკვეთი 6,5%-დან 9%-მდე გაიზარდა. საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ქვეყნის ხელისუფლებამ 2020 წლის 21 მარტს კარანტინი და კომენდანტის საათი დააწესა. ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებისთვის ეროვნულმა ბანკმა აპრილიდან სამ ეტაპად შეამცირა მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი განაკვეთი 8%-მდე.

ნიკა შენგელიამ უკმაყოფილება გამოთქვა რეგულატორის ბოლო გადაწყვეტილებით – დაეტოვებინა რეფინანსირების განაკვეთი იმავე დონეზე.

„ჩვენ იმედი გვქონდა, რომ რეგულატორი შეამცირებდა განაკვეთს, ვინაიდან მთელ მსოფლიოში – ევროპაში, აშშ-ში, ჩინეთში, რუსეთშიც კი, განაკვეთი შემცირდა. უკვე დროა მონეტარული პოლიტიკა შეიცვალოს, ვგულისხმობ, რომ საჭიროა რეფინანსირების განაკვეთის ნულთან მიახლოება, რადგან ეკონომიკა რეცესიაშია და საჭიროა მისი წამოწევა“, – აღნიშნა შენგელიამ „Sputnik-საქართველოსთან“ საუბრისას.

ექსპერტის აზრით, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ნამდვილად არ იმოქმედებს პოზიტიურად ეკონომიკაზე, უბრალოდ არ ჩაძირავს მას.

როგორ იცვლებოდა ინფლაცია წლის დასაწყისიდან

ინფლაციის დონის რეგულირება საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა.

უფრო იაფად, ვიდრე გუშინ, ანუ შეიძინე ბინა და გადმოდი დღესვე!>>

„ბოლო თვეებში ფასების დინამიკა ეროვნული ბანკის პროგნოზებს შეესაბამება. როგორც მოსალოდნელი იყო, წლიური ინფლაცია შემცირებას განაგრძობს და მან აგვისტოში 4.8 პროცენტი შეადგინა“, – აღნიშნულია რეგულატორის განცხადებაში.

წლიურმა ინფლაციამ 2019 წელს 7% შეადგინა. მის შესაკავებლად ეროვნულმა ბანკმა 2019 წლის სექტემბრიდან მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება დაიწყო. რეფინანსირების განაკვეთი ამ პერიოდში 6,5%-დან 9%-მდე გაიზარდა, ბოლოს – 2019 წლის დეკემბერში.

წლის დასაწყისიდან ინფლაციის დონემ კლება დაიწყო – იანვარსა და თებერვალში მან 6,4%, მარტში – 6,1% შეადგინა.

ეროვნული ბანკის მიმდინარე პროგნოზით, სხვა თანაბარ პირობებში, წლიური ინფლაციის შემცირების ტენდენცია წლის ბოლომდე შენარჩუნდება, ხოლო მიზნობრივ 3%-იან დონეზე დაბლა ინფლაციის დონე 2021 წლის პირველ ნახევარში ჩამოვა.

„ინფლაციის მოსალოდნელ ცვლილებას, ძირითადად, სუსტი ერთობლივი, მეტწილად, საგარეო მოთხოვნა განსაზღვრავს. თუმცა კომიტეტმა ასევე გაითვალისწინა ინფლაციის მოლოდინების კუთხით არსებული რისკები, რომლებიც სავალუტო ბაზრებზე გაზრდილ მერყეობასა და მიზნობრივზე მაღალი ინფლაციის მაჩვენებლის ხანგრძლივად შენარჩუნებას თან ახლავს“, – ნათქვამია განცხადებაში.

ნიკა შენგელია არ იზიარებს ეროვნული ბანკის პროგნოზს ინფლაციის შემცირებასთან დაკავშირებით.

პანდემია და არჩევნები საქართველოში: რა ხდება ლარის კურსთან დაკავშირებით>>

„ჩვენ ველით ინფლაციის მნიშვნელოვან ზრდას, ძირითადად, ოქტომბრის ბოლოდან, რადგან ამ პერიოდიდან კვლავ მოსალოდნელია საქონლისა და მომსახურების გაძვირება. ვინაიდან ამ დროისთვის ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის მარაგი უკვე ამოწურულია, ჩვენ კვლავ დამოკიდებული ვიქნებით იმპორტირებულ საქონელზე“, – განუცხადა შენგელიამ „Sputnik-საქართველოს“.

მისი თქმით, ქვეყანას სასურსათო კალათის 80%-მდე კვების პროდუქტების შემოტანა მოუწევს.

68
თემები:
საქართველოს ეკონომიკა
ნახევარმთვარე

მთვარის კალენდარი: 20 სექტემბერი რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა

0
(განახლებულია 11:33 18.09.2020)
გაეცანით ჩვენს ყოველდღიურ კალენდარს და შეიტყვეთ, რა საქმიანობა იქნება წარმატების მომტანი ამა თუ იმ დღეს ღამის მანათობლის განწყობის მიხედვით.

მთვარეს უზარმაზარი ძალა გააჩნია და დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ადამიანებზე, რადგან ყველა კოსმოსურ ობიექტს შორის დედამიწასთან ყველაზე ახლოს იმყოფება.

20 სექტემბერი, კვირა. ამ დღეს მზე მართავს. მზარდი მთვარე მორიელის ნიშანშია.

მორიელის დღე ძალზე ემოციურია, ადვილად ვლინდება გაღიზიანება, აგრესია, მოუთმენლობა, დეპრესიისადმი მიდრეკილება. ამ დროს, სჯობს, შეზღუდოთ კონტაქტები როგორც ხელმძღვანელობასთან, ისე საქმიან პარტნიორებთან.

მთვარე მორიელში ხელს უწყობს აზრების კონცენტრაციას და ამასთან ზრდის კრიტიკულობას. ეს საუკეთესო პერიოდია ყველაზე სარისკო და სერიოზული გადაწყვეტილებების მისაღებად.

ამ დღეს არ ღირს ახალი საქმეების დაწყება, ახალი ვალდებულებების აღება საკუთარ თავზე, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეების გაკეთება.

რაც შეეხება ურთიერთობებს, ესაა ვნებებისა და არშიყის დრო. მთვარე მორიელში ხელს უწყობს მგზნებარე რომანების დაწყებას, ასევე, ის ურთიერთობებს მყარს საძირკველს უყრის.

როგორ მოქმედებს მთვარის ფაზები ადამიანის ენერგეტიკაზე>>

მთვარე მორიელში თავის დაღს ასვამს ყველაფერს, მათ შორის ამ დროს დაწყებულ ურთიერთობებს. ეჭვიანობა, დაუსაბუთებელი წყენა თუ ბობოქარი აღტაცება – ეს და ბევრ სხვა რამ ახასიათებს ამ პერიოდს, თან ჭარბად.

რეკომენდებულია დაწყებული საქმეების გაგრძელება, ფინანსური საქმეების ანალიზი და სუსტი ადგილების გამოსწორება, ახალი ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი, ბიზნესის რაციონალიზაცია, წარმოების გაზრდა, სავაჭრო ოპერაციები, განსაკუთრებით დღის პირველ ნახევარში.

არარეკომენდებულია პროვოკაციებზე აყოლა, ჩხუბსა და კონფლიქტებში ჩართვა, ახალი საქმეების დაწყება.

არცთუ ხელსაყრელი დღეა მგზავრობისთვის.

თმის შეჭრა, შეღებვა: მორიელის დღეს კარგია თმის შეღებვა, მაგრამ არა მკვეთრად განსხვავებულ ფერში. შეჭრისთვის ნეიტრალური დღეა. თმის შეჭრა უფრო უპრიანი იქნება სუსტი თმისთვის, რადგან ის გაძლიერდება და მტკიცე გახდება.

მანიკურისთვის ნეიტრალური დღეა.

მებაღეობა: შეიძლება სამკურნალო მცენარეების შეგროვება და გამოშრობა, პიკირება, გაზონების შეჭრა, ოთახისა და ივნის მცენარეების მორწყვა, ყვავილებისთვის სასუქის მიცემა, ნაყოფიანი ხეებისა და ბუჩქების შეწამვლა, მოსავლის აღება.

არასასურველია ბოსტნეულისთვის სასუქის მიცემა, ხეების მოჭრა.

0