თეა გოგოტიშვილი

თეა გოგოტიშვილი: როცა ვამბობთ, რომ ადამიანი ემოციურია, რეალურად ეს იმას ნიშნავს, რომ...

65
თეა გოგოტიშვილი საუბრობს თემაზე - რამდენად მნიშვნელოვანია ემოციური ინტელექტი და რა როლს ასრულებს ჩვენ ცხოვრებაში.

„ემოციური ადამიანი უნდა გავმიჯნოთ იმისგან, რასაც ემოციური ინტელექტის ცნება მოიაზრებს“, - ამბობს თეა გოგოტიშვილი სატელევიზიო გადაცემაში.

თეა გოგოტიშვილი – ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, მეთოდოლოგიის ტრენერი. ფსიქოთერაპიული კვლევების საერთაშორისო საზოგადების - SPR ნამდვილი წევრი, დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი.

65