თამარ კიკნაძე

,,ენდია“-ის გამოკითხვით ,,საქართველოს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას 31% უჭერს მხარს“

18
18