შეყვარებულები

„უნდა ადგე და წახვიდე“, ანუ როდის ღლით მას სიყვარულით და ხდებით ურთიერთობაზე დამოკიდებული

254
(განახლებულია 17:10 21.02.2020)
რუბრიკა „ფასილიტატორის“ სტუმარი – ფსიქოლოგი, სპეციალური მასწავლებელი სკოლაში ნატო ბაქრაძე საუბრობს თანადამოკიდებულებაზე, როგორც „ურთიერთობაზე დამოკიდებულ“ ადამიანებზე.

თანადამოკიდებულია ადამიანი, რომელსაც აქვს დისფუნქციური, ცალმხრივი ურთიერთობა მეორე ადამიანთან, როდესაც ის მთლიანად დამოკიდებულია მეორეზე ყველა ემოციური თუ პირადი საჭიროების თვალსაზრისით. თანადამოკიდებულება ჩნდება, ადამიანებს შორის სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობების დროს. ეს შესაძლოა იყოს მეგობრული, წყვილის ან ოჯახური ურთიერთობები.

ეს არის ქცევითი და ემოციური მდგომარეობა, რომელიც ხელს უშლის ადამიანს, ჰქონდეს ჯანსაღი ურთიერთობა, სადაც ორივე მხარე კმაყოფილია. ის ასევე ცნობილია, როგორც „ურთიერთობაზე დამოკიდებულება“, რადგან თანადამოკიდებულ ურთიერთობაში მყოფი ადამიანები ხშირად აყალიბებენ ან ინარჩუნებენ ურთიერთობას, რომელიც არის ცალმხრივი, ემოციურად დამანგრეველი და/ან ძალადობრივი. 

თანადამოკიდებულება ხშირად მოიცავს ემოციურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას, როდესაც ადამიანის წარსულში არსებობს  ტრავმული გამოცდილებები მოძალადე, ალკოჰოლდამოკიდებული ან ნარკოდამოკიდებული ოჯახის წევრი. ხშირად ასეთ ადამიანებს   პრობლემები ჰქონიათ მშობლებთან ურთიერთობისას, ბავშვობაში ან თინეიჯერობის პერიოდში, როდესაც თავს ნაკლებ მნიშვნელოვნად ან სრულიად უმნიშვნელოდ გრძნობდნენ.

შეყვარებულები
© CC0 / Pixabay
შეყვარებულები

რა სხვაობაა დამოკიდებულებასა და თანადამოკიდებულებას შორის?

ურთიერთობების დროს ბუნებრივია, როდესაც ჩნდება გარკვეული ტიპის დამოკიდებულება ორ ადამიანს შორის. მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვეულებრივ დამოკიდებულების დროს ადამიანებს აქვთ ემოციური კავშირი, ერთმანეთისადმი  გამოხატავენ სიყვარულსა და მხარდაჭერას.  ურთიერთობა ორივე მხარისათვის ღირებული და პრიორიტეტულია, თუმცა მათ აქვთ სხვა ინტერესები და მისწრაფებები, ჰყავთ მეგობრები. ორივე მხარე გამოხატავს ემოციებს, სურვილებს და ეძებენ გზებს, რომ ურთიერთობა ორივესთვის სასარგებლო გახდეს. ამ ტიპის დამოკიდებულების დროს ურთიერთობაში პასუხისმგებლობები თანაბრად ნაწილდება.

თანადამოკიდებულების დროს, პიროვნებას განცდა აქვს, რომ ის არ სჭირდებათ, თავს გრძნობს არასასურველად, ნაკლებ ღირებულად. იგი მზად არის შეასრულოს მეორე მხარის ნებისმიერი სურვილი; ბედნიერია,  როცა უწევს ძლიერი მსხვერპლის გაღება პარტნიორისთვის, რომელიც ხშირად შესაძლოა დაუფასებელი იყოს მეორე მხარის მიერ. თანადამოკიდებულების დროს ადამიანისათვის  მნიშვნელოვანია  გრძნობდეს თავის  საჭიროებასა და აუცილებლობას სხვის ცხოვრებაში.  თანადამოკიდებულების დროს არ არსებობს არანაირი პიროვნული სურვილები და ინტერესები გარდა ამ ურთიერთობისა. ერთი მხრივ,  გრძნობს, რომ მისი გრძნობები არ არის მნიშვნელოვანი და არ უნდა გამოხატოს, შესაბამისად ვერ ხედავს მათ და რთულად აცნობიერებს ან საერთოდ ვერ აცნობიერებს საკუთარ გრძნობებსა და სურვილებს.  

მსგავსი ტიპის თავგანწირვა აზიანებს როგორც ზოგადად ურთიერთობებს, ისე თვით პიროვნებას. თანადამოკიდებული ადამიანი არ ცდილობს ისწავლოს როგორ იყოს დამოუკიდებელი და ჰქონდეს თანაბარუფლებიანი, ორმხრივი ურთიერთობა პარტნიორთან, სადაც გათვალისწინებული იქნება მისი, როგორც პიროვნების სურვილები და მისწრაფებები.

შეყვარებულები
შეყვარებულები

თანადამოკიდებული ადამიანისთვის დამახასიათებელი ნიშნები

დაბალი თვითშეფასება - ასეთ დროს პიროვნება გრძნობს, რომ  არასაკმარისად კარგია, თავს ადარებს სხვებს. თან ახლავს დანაშაულის განცდა და პერფექციონიზმი, ის თვლის, რომ თუ ყველაფერს უნაკლოდ გააკეთებს, აღარ დარჩება მიზეზი რის გამოც შესაძლოა ცუდი იყოს.

სხვებისათვის სიამოვნების მინიჭება - კარგია, როცა ადამიანს სურს სხვებს ასიამოვნოს, თუმცა თანადამოკიდებული ადამიანები ხშირად თვლიან, რომ მათ სხვა არჩევანი არ აქვთ და ამის გამო ხშირად აქვთ შფოთვა. ზოგიერთისთვს რთულია უარის თქმა.  ისინი საკუთარ ინტერესებს უკანა პლანზე აყენებენ და ცდილობენ მოერგონ სხების საჭიროებებს.

სუსტი პიროვნული საზღვრები -  საზღვრები, ეს არის გარკვეული სახის წარმოსახვითი ხაზი კონკრეტული პიროვნების „მე“-ს და სხვა ადამიანის „მე“-ს  შორის. ის ყოფს საკუთარსა და სხვისას და განსაზღვრავს არა მხოლოდ სხეულებს შორის საზღვარს, არამედ ემოციებს, ფიქრებსა და საჭიროებებს. თანადამოკიდებულ ადამიანებს ხშირად სუსტი პირადი საზღვრები აქვთ და  ამის ფონზე ისინი პასუხისმგებლობას იღებენ სხვა ადამიანების ქცევებზე, გრძნობებსა და პრობლემებზე.

რეაქტიულობა - სუსტი საზღვრების შედეგი ხშირად ისაა რომ, ადამიანი რეაგირებს სხვა ადმაინების ფიქრებსა და გრძნობებზე.  პიროვნება განსხვავებულ აზრზე მძაფრად რეაგირებს. იგი ცდილობს საკუთარი აზრი შეცვალოს და დაეთანხმოს მეორე მხარეს. ის თითქოს იწოვს მის სიტყვებს, რადგან არ არსებობს მკვეთრად გამოყოფილი პიროვნული საზღვრები. ასეთ დროს მას უჭირს მეორე ადამიანის სიტყვების, აზრის,  შეხედულების აღქმა და ცდილობს დაეთანხმოს და მიიღოს ის უპირობოდ, საკუთარი აზრის უგულებელყოფის ხარჯზე.

გარშემომყოფებზე დამოკიდებულება - თანადამოკიდებულ ადამიანს სჭრიდება იგრძნოს ის, რომ სხვებს მოსწონთ. მას ეშინია უარყოფისა და გარიყვის. მუდმივად სჭირდება ურთიერთობა, მარტო თავს ცუდად გრძნობს და აქვს დეპრესიული ტენდენციები.

თანადამოკიდებული ადამიანების მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ისინი სხვაზე ზრუნვის სახელით საკუთარ თავს უგულებელყოფენ. პიროვნული ღერძი, რომელიც მოიცავს საკუთარი თავის პატივისცემას, ადეკვატურ თვითშეფასებას, საკუთარი ემოციების, გრძნობების, აზრების  გაცნობიერებას და ა.შ,  რომელიც თავად პიროვნებაში უნდა ფორმირდებოდეს, ეყრდნობოდეს და მთელი ცხოვრება ვითარდებოდეს, თანადამოკიდებული ადამიანების შემთხვევაში ფორმირდება პირადი საზღვრების გარეთ, უმეტესად კი იმ ადამიანში, რომლის მიმართაც განიცდიან თანადამოკიდებულებას. ცდილობენ მუდმივად გაიღონ მსხვერპლი, ისეთ რამისათვის, რაც რეალურად არ მოითხვოს მათგან თავგანწირვას. როგორც წესი  ასეთი ტიპის საყრდენი არამყარია და ხშირად ასეთი ადამიანი ფრუსტრირებული რჩება ურთიერთობებში. რაც მისთვის ქმნის იმის მყარ საფუძველს, რომ ის არასაკმარისად კარგია და არავის სჭირდება. ეს ერთგვარი ჩაკეტილი წრეა.

შეყვარებულები ბარათაშვილის ხიდზე
ბესიკ ფიფია
შეყვარებულები ბარათაშვილის ხიდზე

რეკომენდაციები:

- იზრუნეთ საკუთარ სურვილებსა და პირადი შინაგანი სამყაროს განვითარებაზე, ამას თქვენ მაგივრად არავინ გააკეთებს;

- მნიშვნელოვანია საკუთარ თავს აღიქვამდეთ სხვებისგან დამოუკიდებლად მნიშვნელოვნად და სასურველად;

- არ არის აუცილებელი მსხვერპლის გაღება სხვებთან ურთიერთობისას;

- ნუ უგულებელყოფთ საკუთარ თავს, სურვილებს, ემოციებსა და პირად საზღვრებს ისინი მნიშვნელოვანია!

საკუთარი თავისათვის ყველაზე ძლიერი საყრდენი თქვენ თვითონვე ხართ! თანადამოკიდებული ადმიანებისათვის მნიშვნელოვანია ფსიქოთერაპია. მათ მცირე ნაბიჯებით უნდა შეძლონ თანადამოკიდებული ურთიერთობიდან გამოცალკევება. მათ სჭირდებათ საკუთარი თავის მნიშვნელოვნების გაცნობიერება, რაშიც საჭიროებენ გარშემომყოფთა მხარდაჭერასა და წახალისებას.

 

254
თეა თავაძე

ქართველი ექიმი, რომელიც სტამბულში ქალებს ჰიპნოზით ამშობიარებს

13
(განახლებულია 17:30 03.06.2020)
 ჩვენი რუბრიკა „ქართველები უცხოეთში“ თურქეთში მცხოვრებ წარმატებულ ქართველ ექიმს თეა თავაძეს გაგაცნობთ.

ქართველი ექიმი სტამბულის ერთ-ერთ კერძო სამედიცინო უნივერსიტეტის მეან-გინეკოლოგიური კლინიკის წამყვანი სპეციალისტია. ის ურთულეს გინეკოლოგიურ ოპერაციებს ატარებს და იმავე კლინიკაში კლინიკაში წყალში მშობიარობის განყოფილების დამაარსებელიც გახლავთ. ამავე სფეროში კოლეგებთან ერთად, მუშაობს ისეთ ინოვაციურ მეთოდზე, როგორიცაა, ჰიპნოზით მშობიარობა. ფლობს რადიოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის სერთიფიკატებს.

თავის დროზე, დიპლომი დაიცვა ისეთ თემაზე, როგორიცაა, ვაგინალური ექოსკოპიის როლი ადრეული ორსულობის პერიოდში, რაც შემდგომ წიგნის სახით გამოიცა. დღეს კლინიკაში (Atlas Üniversitesi Edicine hospital) მუშაობის პარალელურად ლექციებსაც კითხულობს.

თეა თავაძე
თეა თავაძე

- ქალბატონო თეა, როგორ და როდის აღმოჩნდა ქართველი მედიკოსი თურქეთის სამედიცინო სფეროში?

- თურქეთში ჩამოსვლამდე, 1998 წელს, საქართველოში პეტრე შოთაძის სამედიცინო აკადემია დავამთავრე. თურქეთში ჩემი ჩამოსვლა დეიდაჩემის, ნესტან სოფაძის რჩევით განხორციელდა. იმ პერიოდში, დეიდა თურქეთში ერთერთ კონსერვატორიაში მუსიკის პედაგოგად მოღვაწეობდა. სწორედ  მისგან გავიგე, რომ იმ პერიოდში თურქეთსა და საქართველოს შორის სტუდენტური გაცვლითი პროგრამები მოქმედებდა. ექვსი თვის მანძილზე თურქ სტუდენტებთან ერთად კლინიკაში ვიყავი და მონაწილეობას ვიღებდი პრაქტიკულ სამუშაოებში.

თეა თავაძე სამუშაო გარემოში
თეა თავაძე სამუშაო გარემოში

- რამ მოახდინა თქვენზე მაშინ შთაბეჭდილება?

- იმ ექვსი თვის განმავლობაში ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა თურქეთის სამედიცინო განათლების დონემ. გადავწყიტე, რომ ისევ დავბრუნებულიყავი სტამბულში და მაგისტრატურაში აქ ჩამებარებინა. ძალიან დიდი შრომისა და გარკვეული გამოცდების ჩაბარების შემდეგ, (რისთვისაც სამი წელი დამჭირდა) მარმარის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტში მოვხვდი მეან-გინეკოლოგის სპეციალობაზე, სადაც ექვსი წელი ვისწავლე და ერთ-ერთი  წარმატებული სპეციალისტი ვიყავი.

ექიმი თეა თავაძე პაციენტთან ერთად
ექიმი თეა თავაძე პაციენტთან ერთად

- ამ ეტაპზე რა სახის კვლევებზე გიწევთ მუშაობა?

- ვაწარმოებ გარკვეულ კვლევებს და ვახორციელებ ფიზიოლოგიურ მშობიარობას პირველი, მეორე და მესამე საკეისროს შემდეგ, რომელიც ძალიან რთული პროცესია. მოგეხსენებათ თურქული ტრადიციები მრავალშვილიანობის მომხრეა და საკეისრო კვეთა მრავალშვილიანობას ასე თუ ისე აფერხებს. მე როგორც ერთ-ერთი მეან-გინეკოლოგიური კლინიკის ხელმძღვანელი, რთულ მშობიარობებს ვუწევ მეთვალყურეობას. გარდა ამისა, რომ მეან-გინეკოლოგი ვარ, დამატებით ვფლობ რადიოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის სერთიფიკატებს, რომელსაც მხოლოდ ჩემს სპეციალობაში ვიყენებ.

თეა თავაძე
თეა თავაძე

- თურქეთში ისეთ უჩვეულო და უნიკალურ მეთოდზე მუშაობთ, როგორიცაა, ჰიპნოზით მშობიარობა, როგორ ხდება მსგავსი რამ?

- ჰიპნოზი ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს ძილს, ცნობიერების შეცვლილ მდგომარეობას, რომელიც ხასიათდება ღრმა მოდუნებით, შთაგონებისადმი მიმღებლობით, აღქმნის, მეხსიერების, მოტივაციის და თვითკონტროლის ცვლილებებით. ჰიპნოზში მყოფი პაციენტი გარეგნულად ძილის მაგვარ მდგომარეობაში იმყოფება, თუმცა პაციენტი თავისუფლად გამოხატავს ემოციას: ტირის, ყვირის, შეკითხვებზე თავისუფლად გცემს პასუხს. ისინი გრძნობენ, რომ მათი ქცევა ყოველგვარი ცნობიერი განზრახვისა და ძალისხმევის გარეშე ხორციელდება. მოკლედ რომ ვთქვათ, ორსულობის პერიოდში შთაგონების მეშვეობით ვახერხებთ პაციენტის ქვეცნობიერის კონტროლს, რომელიც მშობიარობის პერიოდში ექიმის მითითებებს ექვემდებარება.

თეა თავაძე ოჯახურ გარემოში
თეა თავაძე ოჯახურ გარემოში

- რამდენად უსაფრთხოა ეს მეთოდი?

-ჰიპნოზით მშობიარობა სრულიად უსაფრთხო მეთოდია, რომელიც საერთოდ არ მოქმედებს პაციენტის ჯანმრთელობაზე. მშობიარობის შემდეგ პაციენტი რამდენიმე წამში გარკვეული მითითების შემდეგ ისევ უბრუნდება ჩვეულებრივ მდგომარეობას. ეს ახალი ტენდენციაა თურქეთში და ჩვენი უნივერსიტეტი ჯერჯერობით მხოლოდ მეორე იქნება, სადაც  ჰოპნოზით მშობიარობა განხორციელდება.

თეა თავაძე
თეა თავაძე

- ვიცი, რომ დისერტაციაზეც მუშაობთ, რა თემას ეხება თქვენი ნაშრომი?

- ამჟამად საერთაშორისო კლინიკის თანამშრომლებთან ერთად ვმუშაობ თემაზე, რომელიც ეხება ორსულობამდე და ორსულობის დროს მიღებული ფსიქოლოგიური ტრავმების შედეგებს მშობიარობის პერიოდში.

თეა თავაძე
თეა თავაძე

- თქვენი მეუღლე თურქეთელი ქართველების შთამომავალია, ალბათ ამანაც განაპირობა შემდეგში ამ ქვეყანაში თქვენი ოჯახის საბოლოოდ დამკვიდრება...

- ჩემი მეუღლე, ქემალ იემი (iyem) ირემაძე, წარმოშობით მაჭახელადანაა. დედამთილი, მარიამ ქავთარაძეა, მამამთილი, ნევზათ ირემაძე აწ გარდაიცვლილია. იმ პერიოდში თურქეთის არასტაბილური ეკონომიური მდგომარეობის გამო, მეუღლის მშობლები საცხოვრებლად გადავიდნენ ბელგიაში, სადაც ჩემი მეუღლე დაიბადა და გაიზარდა. იქ ცხოვრობდნენ ოცი წლის განმავლობაში, მიიღეს ბელგიის მოქალაქეობა, მაგრამ შემდეგ საცხოვრებლად ისევ სტამბულში გადავიდნენ. შემდეგ ჩემმა მეუღლემ დაიწყო თურქეთსა და საქართველოს შორის წარმატებული ბიზნეს-საქმიანობა, რის გამოც ორმაგი მოქალაქეობა მიენიჭა, ჩემს ორივე შვილსაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვს.

თეა თავაძე ოჯახთან ერთად
თეა თავაძე ოჯახთან ერთად

- საქართველოში რამდენად ხშირად ჩამოდიხართ და სამომავლოდ საქმიანობის აქ გაგრძელებას თუ აპირებთ?

- რაც შეეხება საქართველოში ჩემს მუშაობას, მიუხედავად იმისა, რომ წამყვანი კლინიკებიდან სერიოზული შემოთავაზებები მქონდა, ჯერჯერობით არ ვაპირებ, ვინაიდან ამ ეტაპზე ჩემთვის პრიორიტეტი პროფესიონალური გეგმების განხორციელებაა. ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა, თბილისი, სადაც დავიბადე და გავიზარდე, სადაც ჩემი მშობლები და ოჯახის წევრები ცხოვრობენ. იქ ძალიან ხშირად ჩავდივარ ოჯახთან ერთად. ჩემი შვილები მთელი ზაფხულის განმავლობაში ბებიასთან და ბაბუასთან ისვენებენ. ისინი ქართულს ძალიან კარგად ფლობენ, ისიც კარგად იციან, რომ მათ  გენებში ქართული სისხლია, საქართველო კი მათი მშობლიური ქვეყანა...

 

13
თემები:
ქართველები უცხოეთში
საკვებით შექმნილი კომპოზიცია

შვილისთვის საკვებით შექმნილი საოცარი კომპოზიციები, რაზეც უჭმელი ბავშვიც კი არ იტყვის უარს

99
(განახლებულია 18:15 03.06.2020)
ბლოგერი მედეა ზაბახიძე 25 წლისაა. ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი – დანო. მედეა მთელ დროს მის აღზრდას უთმობს, ცდილობს შვილის ყოველდღიურობა უფრო ლამაზი და მრავალფეროვანი გახადოს.

მედეა საკვებით, ხილით, ბოსტნეულით შვილისთვის სახალისო და საინტერესო კომპოზიციებს ქმნის. საუზმეზე, რომელსაც შვილისთვის ამზადებს, ყველაზე უჭმელი ბავშვიც კი ვერ იტყვის უარს. მედეამ შვიდი თვის წინ ინსტაგრამზე ბლოგიც გააკეთა, რისი საშუალებითაც მშობლებს თავის გამოცდილებას უზიარებს.

- პროფესიით ფარმაცევტი ვარ. ვმუშაობდი ერთ-ერთ სააფთიაქო ქსელში, თუმცა აღმოვაჩინე, რომ ეს პროფესია ემოციურად ჩემგან ძალიან შორსაა. ჩემი გატაცება სამზარეულოა. ყველაფერი მიყვარს და მაინტერესებს, რაც სამზარეულოში ხდება და დიდი იმედი მაქვს, როგორც კი ჩემი შვილი მომცემს საშუალებას, ჩემ პროფესიადაც ვაქცევ.

ერთი შვილი მყავს. დანო წლის და ცხრა თვისაა. წარმოუდგენლად თბილი და მოსიყვარულეა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ძალიან პატარაა, ყოველთვის ახერხებს ყურადღების ცენტრში ყოფნას. დანოს დაბადებამ სამყარო შეცვალა ჩემში. ის საუკეთესოა ჩემს ცხოვრებაში და მე არ მაქვს უფლება არ ვიყო კარგი. იმხელა სითბო და სიყვარული მაჩუქა, არ ვიცი ეს როგორ უნდა დავუბრუნო. ჩემი ყოველი დღე მას ეკუთვნის და ასე იქნება სიცოცხლის ბოლომდე!

მედეა ზაბახიძე
photo: courtesy of Medea Zabakhidze
მედეა ზაბახიძე

- რატომ დაიწყეთ მისთვის საკვებით, ხილით, ბოსტნეულით სახალისო კომპოზიციების კეთება – უჭმელი ბავშვია?

- დანომ ბუნებრივ კვებას წლის და ოთხი თვის ასაკში დაანება თავი და, შესაბამისად, უკვე გაჩნდა აუცილებლობა, რომ ყველა მისთვის საჭირო და სასარგებლო პროდუქტი მიმეწოდებინა. მინდოდა მისთვის განსხვავებული, ფერადი, სახალისო და ლამაზი ყოფილიყო ის საკვები, რაც სასარგებლო და აუცილებელია ბავშვის ზრდა-განვითარებისთვის და ეს იდეაც ასე დაიბადა. უჭმელი არასოდეს ყოფილა, მეტიც, ძალიან ღორმუცელაა. თუმცა ეს ხერხი ძალიან ეფექტურია უჭმელ ბავშვებთან მიმართებაში.

თუ სასარგებლოდ ვმართავთ ბავშვის ემოციებს, ბავშვი „უჭმელი" აღარ იქნება. გამოთქმა "თვალი ჭამს", ყველაზე მეტად ბავშვების საკვების მიმართ დამოკიდებულებაში ამართლებს.

საკვებით შექმნილი კომპოზიცია
photo: courtesy of Medea Zabakhidze
საკვებით შექმნილი კომპოზიცია

- ფაქტიურად ხატავთ საკვებით. ფანქრით ხატვაც გეხერხებათ?

- არა, არასოდეს მიცდია ხატვა, ვფიქრობ, ფანქარზე უკეთ სამზარეულოს დანებს ვფლობ.

- თავად თუ იღებს მონაწილეობას ამ კომპოზიციების შექმნაში?

- ჯერ პატარაა მაგ საქმისთვის, თუმცა მომავალში აუცილებლად ჩავრთავ და, იმედი მაქვს, დანოსთვისაც სასიამოვნო გასართობი იქნება მსგავსი გაფორმებები.

საკვებით შექმნილი კომპოზიცია
photo: courtesy of Medea Zabakhidze
საკვებით შექმნილი კომპოზიცია

- რატომ გადაწყვიტეთ თქვენი ისტორია ხალხისთვის გაგეზიარებინათ, როგორ გაჩნდა ბლოგის შექმნის იდეა?

- როცა დანო წლის და თვეების გახდა, მე ცოტა დრო გამოვნახე და მოვიცალე სხვა რაღაცებისთვისაც. გავაკეთე ისტაგრამ-გვერდი, თავიდან ბლოგად არ იყო ჩაფიქრებული, უბრალოდ მინდოდა დანოს ფოტოები და ვიდეოები ერთ სივრცეში მქონოდა, თუმცა ძალიან მალე ბევრი ხელმომწერი გვყავდა და გადავწყვიტე, რადგან დანოს დაბადებიდან სრულიად მარტო ვზრდით მე და ჩემი მეუღლე, ჩემი გამოცდილება და ცოდნა სხვებისთვის გამეზიარებინა, ასევე სხვა მშობლებისგანაც მიმეღო რჩევები. მერე უკვე დავიწყე ბლოგების წერა.

საკვებით შექმნილი კომპოზიცია
photo: courtesy of Medea Zabakhidze
საკვებით შექმნილი კომპოზიცია

- რა გამოხმაურება მოჰყვა ბლოგს ქართველი მშობლების მხრიდან?

- საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მოჰყვა და საკმაოდ მცირე დროში მოვახერხე ბევრი დედიკოს დამეგობრება. შვიდი თვეა რაც ბლოგების წერა დავიწყე და უკვე 6000 ხელმომწერი მყავს. ამ მცირე დროში ეს შედეგი ნამდვილად კარგია.

View this post on Instagram

🍎 🍏 🍊 ხილი და ბოსტნეული სასარგებლოა, მაგრამ,როგორ უნდა მივირთვათ ისინი ისე, რომ მათგან მაქსიმალური სარგებელი მივიღოთ? შეიძლება არ იცით, მაგრამ ხილსა და ბოსტნეულს გათლისას სასარგებლო ნივთიერებების მნიშვნელოვანი ნაწილი შორდება. გეტყვით,რომ ხილის კანი ხილზე არანაკლებ სასარგებლოა და უმჯობესია კანიანად მივირთვათ 🍎 იცოდით? თუ კანგაუცლელ ხილსა და ბოსტნეულს მიირთმევთ, ნაკლებად მოგშივდებათ😀 ხილისა და ბოსტნეულის კანში შემავალი ნივთიერებები შიმშილის გრძნობას თრგუნავს! ამას ძირითადად უჯრედისი (საკვები ბოჭკო) განაპირობებს. ხილში არსებული უჯრედისის მესამედი სწორედ ხილის კანშია მოთავსებული. ასევე უჯრედისი კუჭ-ნაწლავის ჯანმრთელ ფუნქციონირებასა და კუჭის მიკროფლორის შენარჩუნებას უწყობს ხელს👌 🍎 🍊 🍏 პ.ს როგორ მინდა ყველა სახლი 🌍ასეთი ფერადი იყოს რეალობაშიც 🌈🏘✨♥️☀️ 🍎 🍊 🍏 #ბლოგერი #ბლოგი #ბლოგერსაქართველო #ბლოგერიდედა #ინსტახალხი #ინსტაბლოგერი #ინსტაგრამი #ინსტაგრამინფლუენსერი #ინსტაგრამრჩეული #ინფლუენსერი #გაფორმება #foodart #babyfoodideas #babyfoodart #kidsfood #kidsfoodideas #kidsfoodart

A post shared by 🦕 DaNo 🦕 (@baby.dano.and.mommy) on

- ალბათ შიდა იზოლაციის დროს მეტი დრო გქონდათ თქვენი ფანტაზიის განსახორციელებლად...

- თვითიზოლაციისას ჩემი ცხოვრება დიდად არ შეცვლილა, მე ისედაც სულ სახლში ვარ უკვე მეორე წელია. თუმცა ჩემი მეუღლის სახლში ყოფნა ძალიან დამეხმარა და ჩემი ბლოგისთვის მეტი დრო მრჩებოდა.

99
სოფო ნიჟარაძე

ასეთი სოფო ნიჟარაძე არავის უნახავს - წითელთმიანი მომღერლის შოკის მომგვრელი გარდასახვა

0
(განახლებულია 17:59 03.06.2020)
ექსტრავაგანტული არტისტის მოულოდნელი გარდასახვა. წითელთმიანი მომღერლის ძველი იმიჯი. როგორ გამოიყურებოდა წლების წინ სოფო ნიჟარაძე წითელი თმით?

გამოჩენილ ქართველ მომღერალს ცვლილებები არ ხიბლავს. მრავალდეროვანი კოსტიუმების მორგების გარდა, სოფო ნიჟარაზე იმიჯს სხვაგვარად, ფაქტობრივად, არასდროს ეხება. სელებრითებს შორის ყველა დახვეწილი და ელეგანტურია. ძველ სურათზე სოფოს წითლად შეღებილმა თმამ ფურორი მოახდინა. არავის ახსოვს პოპულარული შემსრულებელი ასეთი გარეგნობით.

„ბევრი მომღერალი იმაზე მუშაობს, რომ რაც შეიძლება სკანდალური იყოს და ბევრი ილაპარაკოს პირად ცხოვრებაზე. ჩემთვის კი უკეთესია, ნაკლებად გავხდე საჭორაო თემა. ვიცი, როგორ უნდა მოვიქცე, რომ ჩემზე ნაკლებად ილაპარაკონ. მე და ჩემი შევარებული არ დავდივართ ისეთ ადგილებში, სადაც პრესა და ტელევიზიაა. შეიძლება ასეთ ღონისძიებაზე ვიყოთ, მაგრამ ვერავინ შენიშნავს, რომ ჩვენს შორის რაიმე სიმპათია არსებობს“, – აცხადებდა სოფო. მის ცხოვრებაში, ამბობდნენ, რომ სკანდალები იყო თუმცა, სოფომ არც ერთ მათგანს საჯაროდ არ უპასუხა. მომღერლის პირად ცხოვრებას აქტიურად განიხილავენ, ის კი, კვლავინდებურად დუმს.

მრავალ ნომინაციაში გამარჯვებული მომღერალი საზღვარგარეთის დიდ სცენებს სირთულეების გარეშე იპყრობს. სოფო ნიჟარაძე შეუდარებელ ფორმაშია. ის რამდენიმე პროექტის ჟიურის წევრობა მოხდენილად შეითვისა და ერთ-ერთი გამორჩეული და სამართლიანი წევრი გახდა. 2017 წელს ულამაზესი მომღერალი საუკეთესო მომღერალ ქალად აღიარეს სიმღერით „მაპატიე“.

View this post on Instagram

#beforequarantine

A post shared by Sofia Nizharadze (@sofianizharadze) on

სოფო იშვიათად ანებივრებს სოცქსელის მომხმარებლებს ბუნებრივი ფოტოებით, ვინაიდან მისი ცხოვრების დიდი ნაწილი კონცერტებთანაა დაკავშირებული და გრიმით ყოფნა უწევს. გარდა ამისა, მას ექსპერიმენტებიც არ ხიბლავს. სელებრითებს შორის, ყველაზე თავდაჭერილი და კონსერვატიული სტილი, სწორედ, სოფოს აქვს. ასე აფასებენ მას მისი თაყვანისმცემლები. როგორ შეაფასებდით სოფო ნიჟარაძის ძველ გადაწყვეტილებას? ბუნებრივი, თუ წითელი თმა?

0
თემები:
სელებრითების ცხოვრება