არჩევნებზე

არჩევნები-2020 ახლებურად ჩატარდება: ცვლილებები მეორე მოსმენით დამტკიცდა

52
(განახლებულია 00:26 03.07.2020)
ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ეხება პარტიების ფინანსირებას და საუბნო კომისიების დონეზე საარჩევნო ადმინისტრაციების რეფორმას

თბილისი, 2 ივლისი - Sputnik. საქართველოს პარლამენტმა ხუთშაბათს მეორე მოსმენით დაამტკიცა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტი და მისგან გამომდინარე ის ცვლილებები, რომლებიც ქვეყანაში არჩევნების პროცესს არეგულირებს.

საპარლამენტო არჩევნები 2020: „ჩინოვნიკებს" ლუპით დააკვირდებიან >>

ცვლილებები შემუშავებულია რეკომენდაციების საფუძველზე, რომლებიც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით საერთაშორისო დამკვირვებლებმა გასცეს. ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ეხება პარტიების ფინანსირებას და საუბნო კომისიების დონეზე საარჩევნო ადმინისტრაციების რეფორმას.

მეორე მოსმენით ცვლილებებს მხარი 83-მა დეპუტატმა დაუჭირა. ეს მოსმენა საკვანძოა კანონპროექტის მიღების პროცესში, რადგან მესამე მოსმენით შესაძლებელია მხოლოდ სარედაქციო ცვლილებების შეტანა, რომლებიც სტილისტიკას და ორთოგრაფიას ეხება.

საუბნო კომისიები და მათი დამოუკიდებლობა

საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებში საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების ახალი წესები გაჩნდა. ეს იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნა თავისუფალი არჩევნების უზრუნველსაყოფად.

ახალი წესებით, საუბნო კომისიის ექვსი დამოუკიდებელი წევრი უნდა დაამტკიცონ არამარტო საოლქო კომისიის პარტიული კვოტით გასულმა წევრებმა, არამედ მინიმუმ სამმა დამოუკიდებელმა წევრმა.

ამ ექვს წევრ შორის ვერ მოხვდებიან ისინი, ვინც საარჩევნო კომისიაში პარტიული კვოტით გასულ არჩევნებზე მუშაობდა.

ცვლილებები ასევე გამორიცხავს ნებისმიერ ნათესაურ კავშირს საუბნო და საოლქო კომისიების წევრებს შორის.

ახალ პროექტში გაჩნდა ახალი სავალდებულო წესი - შემაჯამებელ ოქმს ხელი უნდა მოაწეროს კომისიის ყველა წევრმა, რაც ადრე არ ხდებოდა. ამგვარად, ოქმზე იქნება ყველა ხელმოწერა ან კომისიის კონკრეტული წევრის მიერ ხელმოწერაზე უარის შემთხვევაში უნდა იყოს მიწერილი ამ უარის მიზეზი.

პარტიების ფულადი თანხები

ცვლილებები არეგულირებს საკმაოდ მტკივნეულ საკითხს საქართველოსთვის - პარტიების დაფინანსების თემას.

საარჩევნო კოდექსში და კანონში „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ცვლილებების თანახმად, პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსება და შემოწირულობები უცხოეთიდან და ოფშორებიდან აიკრძალება. ამასთან, შემომწირველების ფინანსები ლეგალური წარმოშობის უნდა იყოს.

პარტიების საერთო წლიური ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს წინა წლის მშპ-ს 0,1%-ს.

ასევე ცვლილებებით განისაზღვრა ყველა პარტიისთვის სახელმწიფო დაფინანსების ოდენობა არჩევნების შედეგების მიხედვით. პირველი 50 ათასი მიღებული ხმისთვის პარტია თითო ხმაში 15 ლარს მიიღებს, შემდგომი ხმებისთვის - 5 ლარს.

ასევე კოდექსში გათვალისწინებულია წინა არჩევნების დროს დაშვებული შეცდომები და ამიერიდან მესამე მხარისგან რომელიმე სუბიექტის სასარგებლოდ რეკლამის/ანტირეკლამის განთავსება ჩაითვლება კონკრეტული პარტიის სასარგებლოდ გაკეთებულ შემოწირულობად.

ასევე, სამინისტროებისა და სხვა უწყებების მიერ განხორციელებული ან დაგეგმილი პროექტების რეკლამა არჩევნებამდე ორი თვის მანძილზე აიკრძალება.

პარტიებისთვის განკუთვნილი საეთერო დრო

ცვლილებების ავტორებმა კიდევ ერთი პრეტენზია გაითვალისწინეს - პოლიტიკური რეკლამის დრო. მისი განაწილება უცვლელი დარჩა, მაგრამ ტელეარხებს და რადიოსადგურებს დღიური მაუწყებლობის 15%-ზე მეტი დროის დათმობა რეკლამისთვის აეკრძალათ.

საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუცია 36-ჯერ შეცვალა - რისთვის იყო ეს საჭირო >>

მთელი რეკლამა მკაცრად რეგლამენტირებული იქნება, პარტიები იმაზე მეტ დროს ვერ მიიღებენ რეკლამისთვის, ვიდრე ეს ხელშეკრულებაში იქნება განსაზღვრული.

აიკრძალება ერთი პარტიის რეკლამა, რომელიც სხვა პარტიის სასარგებლოდ აგიტაციას ეწევა.

პოლიტიკური რეკლამა შეწყდება კენჭისყრამდე 8 საათით ადრე - ღამის 12:00 საათზე. კენჭისყრის ბოლომდე პარტიები ამომრჩევლებს ვერ დაურეკავენ და ვერ გაუგზავნიან შეტყობინებებს, როგორც ეს ბოლო არჩევნებზე ხდებოდა.

ეგზიტპოლის საკითხი

ეგზიტპოლები, რომლებიც საქართველოში ბევრ კამათს იწვევდა, არ აიკრძალა, მაგრამ მათში სერიოზული ცვლილებები შევიდა. ახლა მათი გამოქვეყნება შესაძლებელი გახდება იმ შემთხვევაში, თუ მათი საიმედოობა იქნება 95%, ხოლო ცდომილება არ აღემატება 3%-ს.

მათი გამოქვეყნება დაშვებული იქნება მხოლოდ საიმედოობისა და ობიექტურობის შემოწმების შემდეგ.

ამასთან მეცნიერული დასაბუთების წარმოდგენა იმ შემთხვევაში გახდება საჭირო, თუ სხვადასხვა ეგზიტპოლების შედეგები ერთმანეთისგან განსხვავებული იქნება.

წინააღმდეგ შემთხვევაში დამკვეთს 1500 ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა მოუწევს.

არჩევნების დღე

ცვლილებების თანახმად, არჩევნების დღეს დაუშვებელი იქნება ამომრჩევლების შეჩერება საარჩევნო უბანზე გარდა ეგზიტპოლის გამოკითხვის მიზნით, ისიც უბნიდან 25 მეტრის რადიუსის დაშორებით. ამავე რადიუსში დაუშვებელია პარტიების სააგიტაციო მასალების განთავსება.

ეს ნორმა გაჩნდა პროექტში ოპოზიციის აღშფოთების შემდეგ, რომელსაც იწვევდნენ უბნებთან მდგომი მმართველი პარტიის აგიტატორები.

წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან კენჭისყრის დასრულებამდე აკრძალული იქნება ამომრჩევლებისთვის საჩუქრების, ფულადი თანხისა ან სხვა ფასეულობების გადაცემა, ასევე ხმის სანაცვლოდ რაიმე მატერიალური სიკეთეების შეპირება.

მეორე ტური

ცვლილებების თანახმად, საარჩევნო კოდექსში მეორე ტურის კონკრეტული თარიღი გაჩნდება - მესამე შაბათი კენჭისყრის შემდეგ.

მეორე ტურში გასვლის პირობები უცვლელია - მეორე ტურში საუკეთესო შედეგების მქონე ორი კანდიდატი გადადის.

ამ პერიოდში კომისიის შემადგენლობის შეცვლა აკრძალულია. მეორე ტურის მონაწილეებს თანაბარი უფასო საეთერო დრო დაეთმობათ.

არჩევნებში მონაწილეობის მიღება

არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად პარტიებმა უნდა წარადგინონ თავიანთი მხარდამჭერების არა მხოლოდ „ქაღალდის“ სიები, არამედ ელექტრონული სახითაც. საჭირო იქნება მხოლოდ ხუთი ათასი ხელმოწერის შეგროვება და მხოლოდ მათთვის, ვინც წინა არჩევნებზე სულ მცირე 15 ათასი ხმა ვერ მიიღო.

ცვლილებები გენდერული ბალანსსაც ითვალისწინებს - პარტიულ სიაში ყოველი მეოთხე უნდა იყოს ქალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტია რეგისტრაციაც ვერ მიიღებს.

52
თემები:
საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება (119)
კახა კალაძე

„ქართულმა ოცნებამ“ კახეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წარადგინა

36
დეპუტატის მანდატისთვის მმართველი პარტიიდან კახეთში ამავე რეგიონის ყოფილი გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი იბრძოლებს

თბილისი, 10 აგვისტო – Sputnik. მმართველმა პარტია „ქართულმა ოცნებამ“ თელავი–ახმეტა–ყვარელი–ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარობის კანდიდატი ოფიციალურად წარადგინა. ის რეგიონის ყოფილი გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი იქნება.

ამომრჩეველთან შეხვედრაზე თელავში კანდიდატი პარტიის გენერალურმა მდივანმა, თბილისის მერმა კახა კალაძემ წარადგინა.

კალაძემ აღნიშნა, რომ კახეთი ყოველთვის იყო და არის საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა. „ლაღი, მშრომელი ადამიანებით დასახლებულ ამ მშვენიერ და სტუმართმოყვარე მხარეს ყოველთვის გადამწყვეტი წვლილი შეჰქონდა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში“.

მისი თქმით, კახეთი მალე გახდება უფრო ძლიერი და მდიდარი, ხოლო რეგიონის წარმატებისთვის ბრძოლაში ყველა ერთად უნდა ჩაებას.

შეკრებილების წინაშე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ–მინისტრი გიორგი გახარია. მთავრობის მეთაური უფრო კონკრეტული იყო და რეგიონის მიღწევებზე 2012 წლის შემდეგ ციფრებით ისაუბრა.

პრემიერმა აღნიშნა, რომ უნდა გაგრძელდეს ყველა პროექტი და პროგრამა, რომლებიც კახეთის განვითარებისთვის ხორციელდება, და ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატ ირაკლი ქადაგიშვილთან ერთად.

„ქართული ოცნების“ ლიდერები გამარჯვების მოლოდინში: ასპარეზზე ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა>>

„ყველას კარგად გვახსოვს რამხელა კონცენტრირებული ყურადღება იყო მიმართული კახეთისკენ. მარტივი მაგალითს მოგიყვანთ – 2012 წელს კახეთში მოიკრიფა დაახლოებით 52 000 ტონა ყურძენი, 2019 წელს კი 278 000 ტონა ყურძენი, 5 – ჯერ მეტი, ეს არის ჩვენი, ყველას ერთობლივი შრომის შედეგი და, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გავაგრძელოთ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს თავის ფერმერზე, გვერდში უნდა დაუდგეს თითოეულ მშრომელ ადამიანს, რომელსაც მოჰყავს ყურძენი, რომელიც აკეთებს მსოფლიოში საუკეთესო ღვინოს. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ კახელი გლეხის შრომა იყოს დაფასებული“, – განაცხადა გახარიამ.

გახარიას განცხადებით, ირაკლი ქადაგიშვილმა კარგად იცის რეგიონის პრობლემები და არჩევნებიდან მეორე დღესვე დაიწყებს მუშაობას რეგიონის შემდგომ განვითარებაზე.

დეპუტატობის კანდიდატმა კი განაცხადა, რომ „ქართული ოცნება“ არჩევნებზე ქართველ ხალხთან ერთად გაიმარჯვებს.

„ოთხი წლის წინ, როდესაც მქონდა შემოთავაზება, თბილისში გამეგრძელებინა ჩემი პოლიტიკური საქმიანობა თუ წამოვსულიყავი კახეთში, მე უყოყმანოდ ავირჩიე აქ წამოსვლა, იმიტომ, რომ ეს ჩემთვის იყო გარკვეული გამოწვევა, ჩემი მშობლიური მხარისთვის მემსახურა, გამეკეთებინა ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმი“, – განაცხადა ქადაგიშვილმა.

მან კახეთის გუბერნატორობის ოთხწლიან პერიოდს საუკეთესო წლები უწოდა.

„გირჩის“ ლიდერი პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატობას აპირებს>>

ის ამომრჩეველს დაჰპირდა, რომ განავითარებს რეგიონის სოციალურ–ეკონომიკურ პოტენციალს, ხელს შეუწყობს მნიშვნელოვანი პროექტების რეალიზაციასა და ინვესტიციების მოზიდვას.

კანდიდატმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას სჭირდება მშვიდობა, ცოდნა, შრომა და გამდიდრება.

„მხოლოდ მდიდარ, განათლებულ, თავის თავში დარწმუნებულ, ღირსების მატარებელ ქვეყანას შეუძლია იამაყოს თავისი წარსულით, აწმყოთი, მომავლით“, – განაცხადა ქადაგიშვილმა.

ქადაგიშვილის მთავარი მეტოქეები თელავი–ახმეტა–ყვარელი–ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში იქნებიან ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები: „ევროპული საქართველოდან ზურაბ ჭიაბერაშვილი და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ გიორგი ბოტკოველი.

36
თემები:
საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები 2020
ზურაბ ჯაფარიძე

„გირჩის“ ლიდერი პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატობას აპირებს

53
(განახლებულია 15:20 10.08.2020)
ზურაბ ჯაფარიძის ერთ-ერთი ძირითადი კონკურენტი დიდუბე-ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში მმართველი პარტიის წარმომადგენელი გია ვოლსკი იქნება.

თბილისი, 10 აგვისტო – Sputnik. ყველაზე არაორდინარული პარტია „გირჩის“ ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე დიდუბე–ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში იყრის კენჭს. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა თავის Facebook-გვერდზე დაწერა.

„ავტომობილი საჩუქრად“ – რა სიურპრიზს უმზადებს არჩევნებზე მისულ ამომრჩეველს „გირჩი“>>

როგორც ჯაფარიძემ დაწერა, პარტია „გირჩი“ რამდენიმე კვირის წინ ოპოზიციას ერთობლივი კანდიდატების შერჩევის პროცესიდან გამოეყო.

„ეს გადაწყვეტილება განპირობებული იყო სურვილით – გაადვილებულიყო შეთანხმება ერთიან კანდიდატებზე. მე საჯაროდ დავუჭირე მხარი „ევროპული საქართველოს“ კანდიდატს ვაკის მაჟორიტარულ ოლქში, ქ-ნ ელენე ხოშტარიას და ვრჩები ამ გადაწყვეტილების ერთგული. ამავე დროს, იმის გამო, რომ დროში გაიწელა თბილისის 6 ოლქის გარდა სხვა ოლქებში ერთიან ოპოზიციურ კანდიდატებზე შეთანხმების პროცესი, „გირჩმა“ მიიღო გადაწყვეტილება ჩაერთოს მაჟორიტარულ არჩევნებში“, – დაწერა ჯაფარიძემ.

მისი თქმით, სანამ ამგვარ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მან კონსულტაცია გაიარა რამდენიმე ოპოზიციურ პარტიასთან და მათ ეს ნაბიჯი დადებითად შეაფასეს.

ჯაფარიძეს ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერის იმედი აქვს.

ზურაბ ჯაფარიძე: როგორც ნაცრისფერ მასას, ისე ვუყურებ პოლიტიკურ პარტიებს>>

ზურაბ ჯაფარიძის ერთ-ერთი ძირითადი კონკურენტი დიდუბე–ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში მმართველი პარტიის წარმომადგენელი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი იქნება.

„საბჭოთა საქართველოზე ოცნებიდან ჩემი კონკურენტი დიდუბე-ჩუღურეთის ოლქში იქნება ბ-ნი გია ვოლსკი, რომელსაც ამ წუთიდან ვიწვევ საჯაროდ სასაუბროდ ქვეყნისთვის საჭირბოროტო ნებისმიერ თემაზე, იქნება ეს ეკონომიკა თუ იქნება ეს დეოკუპაცია, მისთვის მისაღებ ნებისმიერ მედიაპლატფორმაზე, ნებისმიერ დღეს, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ფორმატში“, – დაწერა ჯაფარიძემ.

დიდუბე–ჩუღურეთის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის სურვილი ივლისის ბოლოს მოძრაობის „ხალხისთვის“ ლიდერმა ანა დოლიძემაც გამოთქვა.

ეს დოლიძისთვის არჩევნებზე კანდიდატის სახით ბრძოლის პირველი გამოცდილებაა. ის დიდი ხანი მუშაობდა არასამთავრობო სექტორში, შემდეგ იყო პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, ხოლო 2018 წელს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი გახდა. ეს პოსტი ეკავა მას მიმდინარე წლის ივნისამდე – ამ დროს განაცხადა თავისი პოლიტიკური ამბიციებისა და პოლიტიკური პლატფორმის შექმნის შესახებ.

პარტია „გირჩისთვის“ ეს პირველი საპარლამენტო არჩევნებია, თუმცა ზურაბ ჯაფარიძეს წინასაარჩევნო რბოლაში მონაწილეობის გამოცდილება აქვს. მან საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმების 2% მიიღო.

ანა დოლიძე: თამარ მეფემ დიდუბეში გადაიხადა ქორწილი...>>

„გირჩი“ პოლიტიკურ სარბიელზე 2015 წელს გამოჩნდა, პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილმა წევრებმა შექმნეს.

პარტია ლიბერალური მიმართულებისაა და ცნობილია თავისი არაორდინარული საქციელითა და კანონის გვერდის ავლის უნარით. შეიძლება ითქვას, რომ მარიხუანის მოხმარების დეკრიმინალიზაციაში „გირჩმა“ ერთ-ერთი მთავარი როლი შეასრულა.

53
თემები:
საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები 2020
მაია ასათიანი

ასეთი მაია ასათიანი ჯერ არ გინახავთ - ჟურნალისტის შეუდარებელი გარდასახვა

0
(განახლებულია 14:38 31.07.2020)
თოქ-შოუ „პროფილის“ ავტორი და წამყვანი ახალი გადაცმის ჩაწერისთვის ემზადება. მაია ახალი იმიჯით აღფრთოვანებას იწვევს. ნახეთ მისი ახალი ვარცხნილობა და გამომწვევი კაბა

მისი სოციალური ქსელის ფოტო-ვიდეოების უმეტესობა სახლშია გადაღებული. კადრებზე ჰარმონიული ხედი, ბუნება, მისი უსაყვარლესი ძაღლები და კატა დომინირებს. მაიამ სიმშვიდე საკუთარ თავთან განმარტოებაში იპოვნა, თუმცა ოჯახის წევრებს უფრო და უფრო დაუახლოვდა. რამდენიმე თვის წინ, გადაცემაში დედაც ჰყავდა მიწვეული, რომელმაც ჟურნალისტის ცხოვრების ბევრი ფაქტი გაიხსენა. მაიამ კი, თავის მხრივ, დედას ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოში პანდემიის შემსუბუქებით  გადაცემების დაგეგმვა დაიწყო. მაია ასათიანმა უახლესი სურათი სტუდიიდან გამოაქვეყნა. შეუდარებელ ფორმაში გამოწყობილი ის ახალი გადაცემის სტუმრებს ელოდებოდა, მანამდე კი, საკუთარი „ლუქი“ „ფოლოვერებს“ გაუზიარა. ნახეთ როგორ გამოიყურება 43 წლის ტელესახე.

View this post on Instagram

A post shared by maia asatiani (@maia.assatiani) on

პოპულარული ჟურნალისტი სკანდალური ცხოვრების მიუხედავად უამრავ ადამიანს უყვარს. მის გარშემო განსაკუთრებულად გულწრფელი ადამიანები ერთადერთი ქალიშვილის გარდაცვალების შემდეგ გამოჩნდნენ. მათ შორის არიან მაიას დედა, ნახევარდები და მამინაცვალი, რომლებიც მას გვერდიდან არ შორდებიან. როგორც ოჯახის წევრებს შეეფერებათ, მაიას დებთან ძალიან ახლო და მეგობრული ურთიერთობა აქვს. უმცროსი და ვერონიკა მაიას ჰგავს, გოგონები ერთად ხშირად მოგზაურობენ მიუხედავად იმისა, რომ მაიას ბოლო პერიოდის მანძილზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოჩენა აღარ ხიბლავს. თუმცა ბოლო პერიოდის მანძილზე სოციალურ ქსელში გააქტიურდა და თაყვანისმცემლებს ყოველდღიურ რუტინას სულ უფრო და უფრო ხშირად უზიარებს.

View this post on Instagram

A post shared by maia asatiani (@maia.assatiani) on

მაია ასათიანს სოციალურ ქსელში დიდი ხნის მანძილზე აბულინგებდნენ. ამის შესახებ ტელესახემ საჯაროდ არაერთხელ ისაუბრა, თუმცა – უშედეგოდ. მისი მისამართით უმიზეზო ჩაგვრა-დამცირება არ წყდებოდა. მის სატელევიზიო იმიჯს უამრავი ადამიანი განიხილავდა, ხოლო მაიას მიერ დასმული კითხვებით სარკასტულ მიმებს აკეთებდნენ და ვირტუალურ სივრცეში გაბოროტებული კომენტარები არ წყდებოდა. ამის შესახებ, ჟურნალისტმა არა ერთი განცხადება გაავრცელა, თუმცა უშედეგოდ. ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე მან საკუთარი გვერდის კონტენტი შეცვალა და გულშემატკივრები სხვა ინტერესებით გააერთიანა.

0
თემები:
სელებრითების ცხოვრება