ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მიკროფონი

„რუსთავი 2“-ის საქმე: ევროპის სასამართლოს კითხვები გაუჩნდა

405
(განახლებულია 23:29 17.07.2019)
სტრასბურგის სასამართლო ტელეარხ „რუსთავი 2“-ისა და მისი მფლობელების საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საჩივრის დასაშვებობის განხილვა დაიწყო

თბილისი, 10 დეკემბერი — Sputnik. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 28 ნოემბერს „შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ საჩივრის დასაშვებობის განხილვა დაიწყო და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას რამდენიმე კითხვით მიმართა, ნათქვამია იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში.

„რუსთავი 2“-ის მფლობელებმა ევროპის სასამართლოს საჩივრით მას შემდეგ მიმართეს, რაც 2017 წლის მარტში საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ორი ქვედა ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა, რომლის თანახმად ტელეკომპანია მთლიანად ქიბარ ხალვაშსა და მის კომპანია „პანორამას“ გადაეცა.

სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულება საქმის განხილვის დასრულებამდე შეაჩერა.

სტრასბურგის სასამართლოში საქმეზე „შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ ოთხი მომჩივანია: შპს „სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“, შპს „ტელეკომპანია საქართველო“, რომელიც „რუსთავი 2“-ის 51%-იან წილს ფლობს და ძმები ლევან და გიორგი ყარამანიშვილები, რომლებიც „რუსთავი 2“-ისა და „ტელეკომპანია საქართველოს“ 40%-იან წილს ფლობენ.

2015 წლის აგვისტოში, როდესაც საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილებოდა, მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ მოსარჩელის თხოვნით ტელეარხის ქონებასა და მისი მფლობელების წილებს ყადაღა დაადო. 2016 წლის მაისში, როდესაც საქმე სააპელაციო სასამართლოში შევიდა, ყადაღა „ტელეკომპანია საქართველოს“ 51%-იან წილს მოეხსნა.

„რუსთავი 2“-ის ქონებას ისევ ყადაღა ადევს, მაგრამ სააპელაციო სასამართლომ მისი იჯარით გადაცემის აკრძალავა მოხსნა.

ევროპის სასამართლოს ამ საქმეზე ხუთი ძირითადი კითხვა გააჩნია.

მოცემულ საქმეზე „რუსთავი 2“ პირველი მომჩივანია. ამასთან დაკავშირებით ევროპული სასამართლო დაინტერესდა შემდეგი საკითხით − შეიძლება თუ არა, კომპანია დაზარალებულად ჩაითვალოს და ამოწურა თუ არა მან შიდა გასაჩივრების გზები, ვიდრე ევროპულ სასამართლოს მიმართავდა. 

ევროპის სასამართლოს ასევე აინტერესებს, ქართული კანონმდებლობის საფუძველზე შეიძლებოდა თუ არა ქონების ყადაღასთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება მაშინ, როდესაც „რუსთავი 2“ ძირითად საქმეში მხარეს არ წარმოადგენდა.

კითხვებს შორის შემდეგი საკითხიც დგას: ტელეკომპანია „რუსთავი2“-მა ითხოვა თუ არა ძირითად საქმეში (საკუთრების დავა) მესამე პირად ჩართვა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ან უზენაეს სასამართლოში?

მეორე კითხვა შემდეგნაირად ისმის: შეიძლება თუ არა  გამოყენებულ იქნეს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებასთან მიმართებით კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გატარდა თუ არა შესაბამისი ღონისძიებები.

„რუსთავი 2“-ის შესაბამისი ბრალდებების გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე მზია თოდუა იყვნენ დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები, როგორც ამას მოითხოვს კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი?— დაინტერესდა ევროპის სასამართლო.

მესამე საკითხი: სარჩელის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ პროცედურებში დაირღვა თუ არა „რუსთავი 2“-ის თავისუფლება, განსაკუთრებით მისი უფლება, რომ გაავრცელოს ინფორმაცია და მოსაზრებები? კერძოდ, შეიძლება თუ არა დადასტურებული კავშირი არსებობდეს სარჩელის უზრუნველყოფის პროცედურებსა და სახელმწიფოს მხრიდან პირველი მომჩივნის სარედაქციო დამოუკიდებლობის შეზღუდვის სავარაუდო მცდელობას შორის? 

მეოთხე საკითხი ეხება აქტივებს. „რუსთავი 2“-ის აქტივებზე ყადაღის დადება, რაც, სავარაუდოდ, მისი ფინანსური მდგრადობის მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორია, წარმოადგენს თუ არა არხის თავისუფლებაში ჩარევას − გაავრცელოს ინფორმაცია და მოსაზრებები?

წარმოადგენდა თუ არა „რუსთავი 2“-ის აქტივებზე ყადაღის დადება საკუთრებით შეუფერხებელი სარგებლობის მის უფლებაში ჩარევას? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ეს ჩარევა იყო თუ არა აუცილებელი საკუთრებით სარგებლობის კონტროლისთვის?

გარდა ამისა, იყო თუ არა „რუსთავი 2“-ის აქტივებზე ყადაღის გაგრძელება კანონიერი მას შემდეგ, რაც ის აღარ წარმოადგენდა მოპასუხე მხარეს საქმეში?

მეხუთე კითხვა შემდეგია: პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლის ბუნების გათვალისწინებით, კერძოდ, რაც შეეხება ამ დებულებით გათვალისწინებული პირდაპირი ან ნაგულისხმევი შეზღუდვების საკითხს, შეიძლება თუ არა მე-18 მუხლის გამოყენება ამ უკანასკნელ დებულებასთან მიმართებით?

დადებითი პასუხის შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლოს აინტერესებს, სარჩელის უზრუნველყოფის პროცედურებთან დაკავშირებით, რა მიზანსა თუ მიზნებს ისახავდა ხელისუფლება კონვენციის მე-10 მუხლისა („აზრის გამოხატვის თავისუფლება“) და პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ სავარაუდოდ დაწესებულ შეზღუდვებთან მიმართებით? 

კერძოდ, განსხვავდებოდა თუ არა რომელიმე მიზანი ამ უკანასკნელი დებულებით დაშვებული შეზღუდვის მიზნებისგან? რომელი იყო ძირითადი, თუ ხელისუფლება ერთზე მეტ მიზანს ისახავდა? დაირღვა თუ არა მე-18 მუხლი კონვენციის მე-10 მუხლთან ან პირველი დამატებითი ოქმის პირველ მუხლთან ერთობლიობაში?

საქართველოს მთავრობას კითხვებზე პასუხის გასაცემად ვადა 2018 წლის 29 მარტამდე მიეცა.


405
თემები:
Rustavi2 - რუსთავი 2 Live Televizia online (17)
სალომე ზურაბიშვილი

ზურაბიშვილი ვიზიტის ფარგლებში ქართველი სტუდენტების სწავლის საფასურის თემას აგრძელებს

21
სალომე ზურაბიშვილმა ევროკომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრისას პანდემიასთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობები განიხილა

თბილისი, 23 იანვარი - Sputnik. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ქართველი სტუდენტებისა და ევროკავშირის ქვეყნების სტუდენტების სწავლის საფასურის გათანაბრების საკითხი ევროკომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრისას განიხილა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს.

ადმინისტრაციის ცნობით, საქართველოს პრეზიდენტმა შეხვედრისას კიდევ ერთხელ დასვა ქართველი სტუდენტების დაფინანსების საკითხი, რათა ევროკავშირის ქვეყნებში სასწავლებლად ჩასული საქართველოს მოქალაქეების სწავლის საფასური გაუთანაბრდეს ამავე ქვეყნების სტუდენტების სწავლის საფასურს.

პარასკევს ზურაბიშვილმა ქართველი და ევროკავშირის ქვეყნების სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გათანაბრება ევროპარლამენტს სთხოვა. სალომე ზურაბიშვილმა თხოვნით მიმართა ევროპარლამენტის პრეზიდენტს – რეკომენდაციით მიმართოს ამ გადაწყვეტილების მიმღებ შესაბამის ინსტანციებს.

აღნიშნულ საკითხზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა არსებული მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოითხოვა და საკითხზე მუშაობის მზაობა გამოთქვა.

სალომე ზურაბიშვილი ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს ბრიუსელში ვიზიტისას შეხვდა. მათ ასევე ისაუბრეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული ურთიერთობების განვითარებისა და უფრო ღრმა და სექტორული ინტეგრაციის ხელშეწყობის საკითხებთან დაკავშირებით.

შეხვედრისას ძირითადი ყურადღება დაეთმო მსოფლიოში არსებული პანდემიის თემას, მასთან ბრძოლის გზებს, კოვიდსოლიდარობასა და ვაქცინის გამოყოფის საკითხს.

ბრიუსელში ორდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრები ევროკავშირისა და ნატოს ხელმძღვანელ პირებთან. კერძოდ, პრეზიდენტი უკვე შეხვდა და შეხვდება ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს ჟოზეპ ბორელს, ევროპარლამენტის პრეზიდენტს დავიდ სასოლის, ევროკომისიის აღმასრულებელ ვიცე-პრეზიდენტს ეკონომიკურ საკითხებში ვალდის დომბროვსკის, ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს დევიდ მაკალისტერსა და ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს.

ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი 23 იანვარს დასრულდება.

21
მამუკა მდინარაძე

მამუკა მდინარაძე „ქართული ოცნების“ აღმასრულებელი მდივანი გახდა

29
მამუკა მდინარაძემ ამ პოსტზე შეცვალა ირაკლი კობახიძე, რომელიც ცოტა ხნის წინ მმართველი პარტიის თავმჯდომარე გახდა

თბილისი, 23 იანვარი – Sputnik. მმართველი პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ პოლიტსაბჭოს სხდომაზე პარტიის სამდივნო აირჩიეს.

პოლიტსაბჭოს 21-წევრიანი შემადგენლობა დღეს პირველად შეიკრიბა. სხდომა დახურულ ფორმატში ერთ საათზე მეტ ხანს მიმდინარეობდა. მას პარტიის ახალი თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე უძღვებოდა.

მმართველი პარტიის სამდივნოს შემადგენლობა ასეთია:

  • გენერალური მდივანი - კახა კალაძე;
  • პოლიტიკური მდივანი - ირაკლი ღარიბაშვილი;
  • საერთაშორისო მდივანი - კახა კუჭავა;
  • რეგიონალური მდივანი - დიმიტრი სამხარაძე;
  • აღმასრულებელი მდივანი - მამუკა მდინარაძე.

სამდივნოს არჩევის გარდა, სხდომაზე სხვა საკითხებიც განიხილეს.

„ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, გამოწვევებზე, პარტიის გაძლიერებაზე. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ ბუნებრივია, ჩვენი პარტია დგას ახალი გამოწვევის წინაშე და ჩვენ ამ გამოწვევას ერთობლივი ძალისხმევით, პარტიული სტრუქტურების კიდევ უფრო გაძლიერებით ერთად შევძლებთ დარწმუნებული ვარ“, – განაცხადა განაცხადა პარტიის ახალარჩეულმა აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკა მდინარაძემ. მანამდე ამ თანამდებობას იკავებდა პარტიის ახლანდელი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელიც ამ პოსტზე პარტიის დამფუძნებლის, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან და პარტიიდან წასვლის შემდეგ აირჩიეს.

მდინარაძის თქმით, პარტიული სტრუქტურებში რაიმე განსაკუთრებული ცვლილება არ იგეგმება.

„გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად მუშაობას. ჩვენ შევეცდებით, რომ გავაძლიეროთ რეგიონალური მიმართულებით მუშაობა. პარტიული სტრუქტურების რაიმე განსაკუთრებული ცვლილება როგორც ასეთი, არ იგეგმება“, - განაცხადა მდინარაძემ.

პარტიის თავმჯდომარის პოსტი მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც 11 იანვარს მმართველი პარტიის დამფუძნებელმა და თავმჯდომარემ, მილიარდერმა ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 

29
აშშ-ის სამხედრო ტექნიკა და დროშა

მოსაზრება: რა ჩაიფიქრეს ნატოში რუსეთის მოწყვლად ადგილზე დასარტყმელად

0
სამხედრო კონტინგენტის ზრდა, საჯარისო ინფრასტრუქტურის შემდგომი საერთაშორისო კონსოლიდაციის აგება - 2021 წელს ნატო რუსეთის დასავლეთ საზღვრებზე ზეწოლას გააძლიერებს.

ანდრეი კოცი
მაის-ივნისში ალიანსი ცივი ომის შემდეგ ყველაზე დიდ მანევრებს, Defender Europe 2021-ს ჩაატარებს. ამაზე პასუხი იქნება რუსეთისა და ბელარუსის არანაკლებ მასშტაბური ერთობლივი წვრთნები „დასავლეთი-2021“, რომელიც სექტემბრისთვისაა დანიშნული. რით შეიძლება დასრულდეს ეს ყოველივე?

ბრძოლის ველი — ევროპა

Defender Europe 2021-ზე, როგორც წარსულში, დამუშავდება თავდაცვითი და შემტევი მოქმედებები აღმოსავლეთ ევროპასა და ბალტიისპირეთში. სწავლების ლეგენდის თანახმად, ნატოს ჯარებს კალინინგრადის ოლქზე შეტევა, რუსეთის დასავლეთ ოლქების ბლოკირება და ასევე „რუსების მასირებული შეტევის“ მოგერიება მოუწევთ.

გასული წლებისგან განსხვავებით, 2021 წელს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არა აღმოსავლეთ, არამედ სამხრეთ ევროპას. მანევრები დაგეგმილია ჩერნოგორიაში, კოსოვოსა და ალბანეთში. ბულგარეთსა და რუმინეთში ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სწავლებები და „ხმელეთი-ხმელეთი“ ტიპის რაკეტებით სროლები ჩატარდება, ხოლო უნგრეთი „ომის“ ღრმა ზურგი გახდება.

ამერიკელები ევროპაში მნიშვნელოვან ძალებს გადაისვრიან, მათ შორის პირველი კავალერიული და 82-ე საჰაერო-სადესანტო დივიზიების ქვედანაყოფებს. ატლანტიკის გავლით გადაიტყორცნება სხვადასხვა დანიშნულების ასობით ერთეულ სამხედრო ტექანიკას. გარდა ამისა, ფლორიდის შტატიდან ადგილზე ჩავა 53-ე ქვეითი ბრიგადა. გამორიცხული არ არის, რომ სწავლების შემდეგ შეიარაღების ნაწილი ამერიკელებს კვლავ „დაავიწყდეთ“ ევროპაში, როგორც ეს არაერთხელ იყო. სპეციალისტების აზრით, პენტაგონი ამგვარად ზრდის რეგიონში საიერიშო შესაძლებლობებს წლიდან წლამდე.

Defender Europe 2021-ზე პასუხად რუსეთი და ბელარუსი სექტემბერში მანევრებს ჩაატარებენ სახელწოდებით „დასავლეთი 2021“. როგორც ბელარუსის თავდაცვის მინისტრმა ვიკტორ ხრენინმა განაცხადა, „ერთობლივი სწავლებები შესაძლებელს გახდის... შეფასდეს შეიარაღებისა და ტექნიკის ახალი და მოდერნიზებული ნიმუშები“.

მინსკში ხაზი გაუსვეს, რომ სტრატეგიული მანევრები „მტკიცე მოკავშირულ ურთიერთობებსა და ბელარუსისა და რუსეთის თვადაცვითი უწყებების შეხედულებათა ერთიანობას ასახავს მოკავშირე სახელმწიფოს სამხედრო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად“.

ძალის ჩვენება

არცერთ მხარეს არ გამოუყენებია ჩვეული დიპლომატიური ფორმულირებები იმის შესახებ, რომ მანევრები არ არის მიმართული რომელიმე სახელმწიფოსა თუ ბლოკის წინააღმდეგ. ნატოს ძალების კალინინგრადის იერიშის დამუშავება და რუსი სამხედროების მომზადება ქალაქში ბრძოლებისთვის, ნათლად მეტყველებს იმაზე, თუ ვინ ვისთან აპირებს ბრძოლას. რა თქმა უნდა, სრულმასშტაბიანი შეიარაღებული კონფლიქტის შანსი მცირეა, მაგრამ სრულიად რეალური.

სპეციალისტების აზრით, ნატოს ქმედებებზე 2021 წელს პირდაპირ გავლენას მოახდენს აშშ-ში პრეზიდენტის შეცვლა. დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის ოთხი წლის განმავლობაში ნატოს ერთიანობა შესამჩნევად შესუსტდა. თეთრი სახლის პატრონი არ მალავდა, რომ პირველ რიგში ამერიკის ინტერესებს იცავდა და ალიანსიდან გასვლასაც არ გამორიცხავდა. ასეთი რიტორიკა ევროპაში ძლიერ შეშფოთებას იწვევდა და კვალვ წამოიჭრა ევროკავშირის არმიის შექმნის საკითხი. ახალი პრეზიდენტი, აშკარაა, რომ შეეცდებაზ, ყველაფერი გამოასწოროს.

ფულის გამომუშავება

ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ რეალურად ნატოს არ აქვს აშკარა აგრესიული გეგმები რუსეთის მიმართ. ხოლო ალიანსის შემდგომი გაფართოება ამერიკელებისთვის - ეს ფულის შოვნისა და ევროპის კიდევ მეტად მიბმის მეთოდია. ვაშინგტონი ტრამპამდელ ეპოქას დაუბრუნდება და ევროპის საქმეებში ჩარევას გააძლიერებს.

„მეჩვენება, რომ 2021-ში ნატო წარმოაჩენს, როგორ ყალიბდება სამხედრო ორგანიზაციიდან რაღაც გლობალურ კორპორაციად, — განმარტავს პოლიტოლოგ-ამერიკანისტი სერგეი სუდაკოვი. — ალიანსის საკვანძ პრობლემა შველებურად აქტუალურია — ეს ფინანსირებაა. ვინც იხდის, მუსიკასაც ის უკვეთავს. ბიუჯეტის ორ მესამედს აშშ უზრუნველყოფს და ეს არავისთვის არ არის საიდუმლო. ჩვენ შესანიშნავად ვიცით, რომ ხარჯებმა უკვე გადააჭარბა ტრილიონ დოლარს — უპირველესად სწორედ ვაშინგტონის წყალობით. ევროპული სახელმწიფოები აშშ-იდან მოწოდებების იმედად არიან — მშრალი საკვების ჩათვლით. ამას უზრუნველყოფს კოლოსალური ამერიკული თავდაცვითი ბიუჯეტი — კორპორაციები, რომლებიც ნატოს ინტერესებში მოქმედებენ, უზარმაზარ თანხებს შოულობენ“.

ექსპერტი შენიშნავს, რომ ალიანსის მოღვაწეობა უკვე დღეს გამოიყურება, როგორც ფულის ერთი ჯიბიდან მეორეში გადატანა. ვაშინგტონი ნატოს თანხებს გამოუყოფს, მოკავშირეები ამ ფულით ამერიკულ ტექნიაკსა და შეიარაღებას ყიდულობენ და წრე იკეტება.

ბაიდენის პირობებში ევროპა აშშ-სთვის სამხედრო პროდუქციის გასაღების ერთ-ერთ ძირითად ბაზრად დარჩება. გამოდის, რომ ოკეანის გაღმიდან ანტირუსული რიტორიკის გაძლიერებას უნდა ველოდოთ. მაგრამ სპეციალისტთა უმეტესობა დარწმუნებულია: ვაშინგტონი და ბრიუსელი არ წავლენ მსოფლიოში სიმძლავრით მეორე არმიის ნამდვილ გამოცდაზე.

რედაქცია შესაძლოა არ ეთანხმებოდეს ავტორის მოსაზრებებს!

0
თემები:
რუსეთი დღეს