ნინო გვალია

ბათუმელი მეზღაპრე ვენაში, ანუ ნინო ველის ცხოვრებისეული და მოგონილი „ზღაპრო-ბანი“