თამარ ბარბაქაძე

ლოტბარი, რომელმაც ხალხური სიმღერა ზემო იმერეთში თითქმის ყველას შეასწავლა