ფონდის იალქანი ქველმოქმედება სოციალურად დაუცველ ოჯახს

სიკეთის ზურგის ქარი „იალქანს“, ანუ „სხვა რომ გაათბო“