ლაშა ბოლქვაძე

მშობლიური ადგილი, იაპონური ღირებულებები და თვითგანვითარებაზე  ზრუნვა