სოფიო ღლონტი

ჟესტების ენიდან პოეზიამდე „იქნებ დაბრუნდეს კაცი"