გიორგი მეურმიშვილი

თანამედროვეობისგან გაქცევა და არქაულთან დაბრუნება ცხოვრება ფოტოკადრებში