„თორელის ხელოვნების ლაბორატორიაში“

ბორჯომელი ხელოვანის მრავალფეროვანი შემოქმედება და ხეზე კვეთის საუცხოო ნიმუშები