ბენეფიციარების  ნამუშევრები

შეუზღუდავი უნარები: სოციალური თერაპიის სახლი, სადაც 53 შშმ პირი საქმიანობს