Тსაბანკო ტერმინალი

რა უნდა იცოდე, ვიდრე ბანკში სესხს აიღებ...

1064
(განახლებულია 20:24 15.02.2021)
რა მოცულობის თანხაა გასესხებული კომერციული ბანკების მიერ, როგორია ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში გაცემული კრედიტების თანაფარდობა, რა ტიპის სესხებზე მოდის საკრედიტო პორტფელის ყველაზე დიდი წილი, რამდენია ვადაგადაცილებული და უმოქმედო სესხების მოცულობა...

სამსონ ხონელი

გადავწყვიტე წინამდებარე სტატიაში კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელი მიმოვიხილო. კერძოდ, ვეცდები გავარკვიო, ჯამურად რა მოცულობის სესხია გაცემული; როგორია კრედიტების ლარიზაციისა და დოლარიზაციის კოეფიციენტი; რა ტიპის სესხებს გვთავაზობს საბანკო სექტორი და როგორია საპროცენტო განაკვეთები. სხვა პარამეტრებითაც დავინტერესდები. თანმიმდევრულად მივყვეთ...

მიმდინარე წლის იანვრის პირველ დღეს კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელის მთლიანი მოცულობა 38.8 მილიარდ ლარს შეადგენდა. ბევრია ეს თუ ცოტა? − სავარაუდოდ, ჩამეძიება მკითხველი. გაგიკვირდებათ, არ მაქვს პასუხი. დახმარებისთვის საბანკო სფეროს ექსპერტს მივმართე. მთხოვა და ვინაობას არ გავამხელ, დიდი ხნის მეგობარია. „არც ბევრია და არც ცოტა. აბა, რა გითხრა, გააჩნია ვისთვის“, − მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. რა გაეწყობა, თავად განვაგრძობ თხრობას. ფაქტია, COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული მწვავე ეკონომიკური კრიზისის პირობებშიც, როცა ერთმანეთს ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაწესებული გლობალური და წერტილოვანი შეზღუდვები პერიოდულად ენაცვლებოდა, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 2.9 მილიარდი ლარით გაიზარდა, ხოლო უცხოურ ვალუტაში ზრდა 3.7 მილიარდი ლარია. გასული წლის ბოლოს საკრედიტო პორტფელის ზრდა გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 9 პროცენტი იყო. ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს ეს მაჩვენებელი 5-10 პროცენტის ფარგლებში იქნება.

გამართლდება თუ არა ქვეყნის მთავარი ბანკირის პროგნოზი, დრო გვიჩვენებს, მანამდე კი, შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ პირველ რიგში საკრედიტო პორტფელის გეოგრაფიით დავინტერესდები. არაფერი მოულოდნელი, საბანკო სექტორის მიერ როგორც ეროვნულ, ისე უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების მოცულობით დედაქალაქი ლიდერობს. დიახ, ლარში გაცემული 16.94 მილიარდი ლარის კრედიტიდან თბილისის წილი 63.6 პროცენტია, 7.4 პროცენტით მეორე ადგილს იმერეთი იკავებს. მესამე პოზიციაზე აჭარაა 7.1 პროცენტით. ყველაზე მცირე წილი, 0.12 პროცენტი რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთზე მოდის. უცხოური ვალუტით გაცემული კრედიტების შემთხვევაშიც პირველი სამეული უცვლელია, თუმცა რიგითობა განსხვავებულია. ლიდერის პოზიცია თბილისს კიდევ უფრო მყარად უკავია. მისი წილი 82 პროცენტია. იმერეთმა და აჭარამ ადგილები გაცვალეს. 9.9 პროცენტით მეორე ადგილზე აჭარაა. მესამე პოზიციაზე იმერეთია, რომლის წილი 2.9 პროცენტზე  ნაკლებია. უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებშიც აუტსაიდერი რაჭა-ლეჩხუმია 0.005 პროცენტით. მთლიან საკრედიტო პორტფელში, როგორც ლარში ასევე უცხოურ ვალუტაში, თბილისის წილი 73.9 პროცენტია, აჭარის − 8.7 პროცენტი, ხოლო იმერეთის 4.9 პროცენტი. მართალია, ეს სხვა „ოპერიდან“ არის, მაგრამ აქვე მოგახსენებთ: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 70 პროცენტიც დედაქალაქზე მოდის. არც არის გასაკვირი, თბილისში ხომ ოფიციალურად მოსახლეობის 32 პროცენტი, რეალურად კი ნახევარზე მეტი ცხოვრობს და ეკონომიკური საქმიანობის უდიდესი წილიც ქვეყნის დედაქალაქზე მოდის.

ახლა კი დროა, საკრედიტო პორტფელის მიზნობრიობას გადავხედოთ. გაცემულ სესხებში 87.8 პროცენტი იპოთეკური და ბიზნეს-სესხების წილია. სამომხმარებლო კრედიტების წილი კი მხოლოდ 12.2 პროცენტია. ბოლო ერთ წელიწადში სამომხმარებლო სესხების მოცულობა 15 პროცენტით გაიზარდა. მთლიანი საკრედიტო პორტფელის ლარიზაციის მაჩვენებელი 45 პროცენტს აღწევს, თუმცა სამომხმარებლო კრედიტებში ეს მაჩვენებელი 87.7 პროცენტს აჭარბებს. ძალიან დიდი სხვაობაა, რატომ, რის ხარჯზე? − შესაძლოა ჩამეძიოს მკითხველი. რა გაეწყობა, განვმარტავ, სამომხმარებლო სესხების აბსოლუტური უმრავლესობა 200.000 ლარზე ნაკლებია და ბანკს მისი უცხოურ ვალუტაში გაცემა აკრძალული აქვს. გამონაკლისი მხოლოდ ის პირები არიან, რომლებსაც შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში აქვთ. დიახ, ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რომელიც კრედიტის აღებისას უნდა გაითვალისწინოთ, სწორედ ეს არის: თანხა იმ ვალუტაში უნდა ისესხოთ, რომელშიც შემოსავალი გაქვთ!..

სამომხარებლო სესხების თითქმის 96 პროცენტი გრძელვადიანია. სხვა ტიპის კრედიტებთან შედარებით, სამომხმარებლო კრედიტზე, მცირე მოცულობისა და შედარებით მაღალი რისკის გათვალისწინებით, პროცენტი უფრო მაღალია, საშუალოდ 17.3 პროცენტს შეადგენს. ბოლო ერთ წელიწადში ლარში გაცემული სესხები 0.8 პროცენტით – 17.6-დან 18.4 პროცენტამდე გაძვირდა.

საბანკო კრედიტების 64.8 პროცენტი უზრუნველყოფილია უძრავი ქონებით. ეს იპოთეკური სესხებია, რომელთა მოცულობა ერთი წლის განმავლობაში 6 მილიარდი ლარით გაიზარდა. ლარიზაციის კოეფიციენტი 33.6 პროცენტია. როგორც ლარში, ასევე უცხოურ ვალუტაში იპოთეკური სესხების აბსოლუტური უმრავლესობა ერთ წელზე მეტი ვადისაა, კერძოდ, ლარში ერთ წელზე მეტი ვადით გაცემული იპოთეკური სესხების რაოდენობა 94 პროცენტს აღწევს, ხოლო უცხოურ ვალუტაში − 94.5 პროცენტს.

ეროვნულ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხების 67 პროცენტი ფიზიკურ პირებზე მოდის. მათი წილი 43 პროცენტამდე მცირდება უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებში. რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთებს, ბუნებრივია, ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები კრედიტორისთვის ნაკლებ რისკს შეიცავს და ის სამომხმარებლო სესხზე იაფია. ფიზიკურ პირებს გრძელვადიან სესხში საშუალოდ 11.8 პროცენტის გადახდა უწევთ, იურიდიულ პირებს − 12.4 პროცენტის. უცხოური ვალუტის შემთხვევაში სესხს 6.7 პროცენტი ერიცხება. ფიზიკური პირებისთვის – 6.3 პროცენტი, ხოლო იურიდიული პირებისთვის − 7 პროცენტი.

მიმდინარე წლიდან საყურადღებო ტენდენცია გამოიკვეთა. კერძოდ, „თიბისი კაპიტალის“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით, გაირკვა, რომ სუბსიდირების პროგრამის დასრულების შემდეგ ახალი იპოთეკური სესხების რაოდენობა 43.7 პროცენტით შემცირდა. დოკუმენტში ისიც აღნიშნულია, რომ თბილისში უძრავი ქონების გაყიდვების მაჩვენებელმაც მოიკლო, დაახლოებით 7 პროცენტით. აქვე შეგახსენებთ, რომ იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამა 2020 წლის ივლისიდან ამოქმედდა. პროგრამის ბიუჯეტი ჯამში 70 მილიონ ლარს შეადგენდა და მის ფარგლებში სესხების თანადაფინანსება 5 წელი გაგრძელდება.

მოგეხსენებათ, კოვიდეკონომიკამ მოქალაქეთა შემოსავლებზე უკიდურესად ნეგატიურად იმოქმედა. ზუსტი მონაცემები არ არსებობს, თუ რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური და რამდენს შემოსავალი შეუმცირდა, თუმცა არავინ დავობს, რომ მათი რაოდენობა ათასობით ითვლება. ეს პროცესი საკრედიტო პორტფელში ვადაგადაცილებული სესხების წილზეც აისახა. ბოლო ერთ წელიწადში ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა 46 პროცენტით გაიზარდა. ერთი წლის წინ პრობლემური სესხების მოცულობა საკრედიტო პორტფელის 1.13 პროცენტს შეადგენდა, დღეს ის უკვე 1.37 პროცენტია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, მომსახურების პრობლემა უმეტესწილად უცხოურ ვალუტაში გაცემულ კრედიტებს შეექმნა, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ასეთ კრედიტებს გაცვლითი კურსის რისკები ახლავს თან.

კობა გვენეტაძის განცხადებით, საბანკო სესხების 8.8 პროცენტი რესტრუქტურიზებულია. პანდემიის დაწყებამდე რესტრუქტურიზებული სესხების წილი პორტფელის 3.7 პროცენტი იყო. მთავარი ბანკირის განმარტებით, ბანკები სესხების რესტრუქტურიზების ყველაზე მეტ მოთხოვნებს უცხოურ ვალუტაში გაცემულ კრედიტებზე იღებენ. მათ შორის კი პირველ ადგილზე ევროში დაკრედიტებული იპოთეკური სესხებია, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ მოქალაქეებს, რომლებმაც თავის დროზე სესხები ევროში აიღეს, კურსის გაუარესების გამო, ახლა მნიშვნელოვანი პრობლემები შეექმნათ. 

ვადაგადაცილებული სესხები საკრედიტო პორტფელის ნეგატიური წილის მხოლოდ ერთი ნაწილია და თანაც ისეთი, რომელსაც გასტუმრების პერსპექტივა მეტ-ნაკლებად მაინც აქვს. არსებობს კიდევ ე.წ. უმოქმედო სესხები. ეს კომერციული ბანკების მიერ არასტანდარტული, საეჭვო და უიმედო კატეგორიად კლასიფიცირებული სესხების ჯამია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიმდინარე წლის განმავლობაში საბანკო სისტემაში არსებული უმოქმედო სესხების 10 პროცენტამდე ზრდას პროგნოზირებს. ამჟამად ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 8.4 პროცენტს შეადგენს.

და, ბოლოს, რა არის ის მთავარი, რაც ბანკში თანხის სესხებამდე უნდა ვიცოდე? − შესაძლოა, ჩამეძიოს მკითხველი, რითიც მოკრძალებულად მიმანიშნებს, რომ სტატიის სახელწოდებად დასმულ კითხვაზე პირდაპირი პასუხი ვერ მიიღო. რეპლიკას უპასუხოდ არ დავტოვებ და მოგახსენებთ: სანამ ნასესხებ თანხას სალაროსთან დათვლით, კრედიტ-ოფიცერთან კარგად გათვალეთ თქვენი შემოსავლები. იმდენი ისესხეთ, რამდენის გასტუმრებასაც შეძლებთ. გახსოვდეთ, ბოლო ჟამს ფულის სესხება ადვილი აღარ არის, მაგრამ ჩასესხება კიდევ უფრო ძნელია! აი, სულ ეს არის...

 

1064
კორონავირუსის ეპიდემია

COVID-19-ის ერთი წლის ქრონიკა და ინფიცირებული ეკონომიკის ანამნეზი...

316
(განახლებულია 15:57 01.03.2021)
რატომ და როგორ იზრდებოდა საქართველოში კოვიდ-ინფიცირებულთა რაოდენობა. ერთი წლის ქრონიკა ციფრებში. დაუშვა თუ არა მთავრობამ შეცდომა, როცა შეზღუდვების შემსუბუქების გადაწყვეტილება მიიღო და რა დაღი დაასვა COVID-19-მა ქვეყნის ეკონომიკას?

სამსონ ხონელი

ერთი წელი გავიდა, რაც მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ გვაუწყა, რომ საქართველოში COVID-19-ით ინფიცირების პირველი შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურდა. ვფიქრობ, ურიგო არ იქნება, განვლილ პერიოდს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი, ვნახოთ, როგორი იყო ვირუსის გავრცელების დინამიკა, რა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა სახელმწიფომ უხილავ მტერთან საბრძოლველად და, რაც მთავარია, როგორ აისახა COVID-19-ის პანდემია ქვეყნის ეკონომიკაზე.

ამთავითვე უნდა ითქვას, მთავრობამ ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციები გაითვალისწინა და COVID-19-თან საბრძოლველად მზადება ჯერ კიდევ 2019 წლის დეკემბერში დაიწყო. მომდევნო წლის იანვრის თვის ბოლოს ვირუსის გავრცელების პრევენციის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა, 29 იანვარს ჩინეთთან, ხოლო 23 თებერვალს ირანთან საჰაერო მიმოსვლა შეაჩერა.

მას შემდეგ, რაც COVID-19-მა საქართველომდეც მოაღწია, მარტის დასაწყისში სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესი შეწყდა, დაიხურა საბავშვო ბაღებიც. მარტის პირველ კვირაში იტალიასთან ავიამიმოსვლა აიკრძალა, ხოლო მაღალი გავრცელების ზონის ქვეყნებიდან ჩამოსულ მოგზაურებს ორკვირიანი კრანტინი და თვითიზოლაცია დაუწესდა.

მარტის თვის მეორე დეკადაში ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის საზღვარი ჩაიკეტა. ამავე პერიოდში დაიხურა სამთო კურორტები, აიკრძალა სამარშრუტო მიკროავტობუსების მოძრაობა, დაიხურა ყველა ტიპის ბაზრობები და სავაჭრო ცენტრები. 21 მარტს კი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. აიკრძალა ათ ადამიანზე მეტის შეკრება და შესაძლო დარღვევევბზე საკმაოდ მაღალი ჯარიმა დაწესდა – ფიზიკური პირებისთვის 3000 ლარი, იურიდიული პირებისთვის – 15 000 ლარი.

31 მარტს საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდა. აიკრძალა საქალაქთაშორისო და ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტი. მგზავრობა ნებადართული დარჩა მხოლოდ კერძო ავტომობილებით, ასევე ტაქსით. საღამოს 21:00 საათიდან დილის 06:00 საათამდე კომენდანტის საათი გამოცხადდა, ხოლო დიდ ქალაქებში საკონტროლო-გამშვები პუნქტები მოეწყო. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სასაფლაოები ჩაიკეტა. ამავე პერიოდიდან დახურულ სივრცეში პირბადის ტარება სავალდებულო გახდა.

აპრილის თვის ბოლოს მკაცრი შეზღუდვების ეტაპობრივი მოხსნა დაიწყო, თუმცა საგანგებო მდგომარეობა მაისის თვის ბოლომდე გახანგრძლივდა. ამავე პერიოდში ხალხის რჩეულებმა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონში ცვლილებები შეიტანეს. მთავრობას თითქმის იგივე უფლებები მიენიჭა, რაც საგანგებო მდგომარეობის დროს, იმ განხვავებით, რომ პრეზიდენტისა და პარლამენტის თანხმობა საჭირო უკვე აღარ იყო. კანონის მოქმედების ბოლო ვადა 15 ივლისით განისაზღვრა, თუმცა ის ჯერ მიმდინარე წლის 1 იანვრამდე, ბოლოს კი 1 ივლისამდე გახანგრძლივდა.

ზაფხულის თვეებში, სავარაუდოდ, ტურისტული სეზონის გადასარჩენად შეზღუდვების დიდი ნაწილი უკვე მოხსნილი იყო. 2020 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით, ინფიცირების სულ 1487 და გარდაცვალების 19 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული. ეს, მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით, მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი იყო. ეპიდემიოლოგთა დიდი უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საშემოდგომოდ ინფიცირების რაოდენობის მატება სწორედ საზაფხულოდ კოვიდ-რეგულაციების შემსუბუქების შედეგია.

სექტემბრის ბოლოს COVID-19-ით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 6192-ს მიაღწია. ზუსტად ერთი თვის შემდეგ ეს მაჩვენებელი 40 ათასს მიუახლოვდა. ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობამ პიკს ნოემბერ-დეკემბერში მიაღწია. თუ გიორგობისთვის ბოლოს ქვეყანას 136.000-მდე კოვიდ-ინფიცირებული ჰყავდა, გასული წლის ბოლოს მათი რაოდენობა 227.000-მდე გაიზარდა.

მთავრობა იძულებული გახდა, ოქტომბრიდან შეზღუდვები ისევ გაემკაცრებინა. პირბადე გარე სიცრცეშიც სავალდებულო გახდა. ნოემბრის პირველი დეკადის ბოლოს გადაადგილება 21:00 საათიდან 05:00 საათამდე აიკრძალა. კომენდატის საათის გამოცხადებიდან მალევე, 28 ნოემბრიდან ქვეყანა კიდევ ერთხელ ჩაიკეტა, ანუ „ლოკდაუნი“ მეორედ გამოცხადდა. აქვე მოგახსენებთ, რომ 2020 წლის 21 მარტიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით კოვიდ-რეგულაციების დარღვევის გამო თითქმის 37 მილიონი ლარის ჯარიმა გამოიწერა.

დარწმუნებული ვარ, მკითხველს კარგად მოეხსენება, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ახლად დამტკიცებულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სულ რამდენიმე დღის წინ საზოგადოებას კოვიდ-რეგულაციების ეტაპობრივად მოხსნის გეგმა გააცნო. გარკვევით ითქვა ისიც, რომ თუ მოსახლეობა პირბადის ტარებისა და დისტანციის დაცვის წესს გაითვალისწინებს, ქვეყანა თანდათან ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება. როგორ აისახება შეზღუდვების მორიგი მოხსნა ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე, ამას დრო გვიჩვენებს, მანამდე კი საზოგადოებაში არ წყდება დისკუსია − როდიდან და რა სახის რეგულაციები უნდა დაწესებულიყო, როგორია კოვიდ-შეზღუდვების ეფექტი ეპიდსიტუაციაზე და მისი ნეგატიური ზემოქმედების ხარისხი ეკონომიკაზე?

არახალია, ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმეა. თანმიმდევრულად მივყვეთ და რამდენიმე პარამეტრი მიმოვიხილოთ.

მთლიანი შიდა პროდუქტი − გასულ წელს ქვეყანაში ეკონომიკური ვარდნის მაჩვენებეელი 1994 წლიდან მოყოლებული ყველაზე უარესი – 6.1 პროცენტი იყო, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირების მსოფლიო მაჩვენებელს 2.1 პროცენტით აღემატება. არასახარბიელოა მიმდინარე წლის პროგნოზიც. მართალია, ბიუჯეტი 4.3 პროცენტიან ეკონომიკურ ზრდაზე დაიგეგმა, ხოლო ეროვნული ბანკის შეფასებით, მიმდინარე წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 4 პროცენტით უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ახალი წლის პირველი თვე ეკონომიკის 11.5 პროცენტიანი შემცირებით დასრულდა. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები − სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს გასული წლის საბოლოო შედეგები ჯერ არ გამოუქვეყნებია და ჩვენც ისღა დაგვრჩენია, პირველი სამი კვარტლის მონაცემებით ვიხელმძღვანელოთ. ამ პერიოდში საქართველოში 719 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, რაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24 პროცენტით ნაკლებია და ბოლო ათი წლის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია.

საგარეო ვაჭრობა − გასულ წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა შემცირდა, კერძოდ, ექსპორტი 11.1 პროცენტით, ხოლო იმპორტი − 16.6 პროცენტით შემცირდა. ანალიტიკოსთა შეფასებებით, იმპორტის შედარებით უფრო დიდი მოცულობით შემცირება მისი ადგილობრივი ნაწარმით ჩანაცვლებამ კი არა, ნავთობზე ფასების ვარდნამ და მსყიდველობითუნარიანობის კლებამ განაპირობა.

ფულადი გზავნილები − გასული წლის განმავლობაში საქართველოში საზღვარგარეთიდან რეკორდული ოდენობის − 1.886 მილიარდი დოლარის ფულადი გზავნილი განხორციელდა, რაც 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 8.8 პროცენტით მეტია, ხოლო მიმდინარე წლის იანვარში ეს მაჩვენებელი, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 19 პროცენტით გაიზარდა. ანალიტიკოსთა შეფასებით, COVID-19-ის პანდემიისა და ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, როდესაც საგარეო ვაჭრობაც შემცირდა, ინვესტიციების მოცულობაც, ტურიზმიც და პრაქტიკულად ყველა სხვა ეკონომიკური აქტივობა, უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების ზრდაში გარკვეული როლი მისმა ბოლომდე გაოფიციალურებამაც შეასრულა. სატრანსპორტო მიმოსვლის აკრძალვის გამო ემიგრანტებმა თანხის ახლობლისთვის ხელზე გატანების საშუალება დაკარგეს. ფულადი გზავნილები კონკრეტულ ადრესატამდე საბანკო სისტემის გავლით მიდიოდა და, შესაბამისად, მარტივად აღირიცხებოდა.

ტურიზმი − არავის გაუკვირდება, სფეროდან შემოსავალი ფაქტობრივად განულდა. სექტორი 2000-იანი წლების მაჩვენებლებს დაუბრუნდა.   

უმუშევრობა − გასული წლის მეოთხე კვარტალში უმუშევრობა 3.8 პროცენტით გაიზარდა და 20.4 პროცენტი შეადგინა, რაც 2018 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 1,197 მილიონს დაუბრუნდა, რაც შვიდი წლის წინანდელი მაჩვენებელია.  

ეროვნული ვალუტა − თავისი არსებობის მეოთხედსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში პირველად გასცდა სამიან ნიშნულს. გასულ წელს ლარი საშუალოდ 16 პროცენტით გაუფასურდა.

და, ბოლოს, სიღარიბისა და უკიდურესი სიღარიბის ზუსტი სტასტისტიკა უცნობია, მაგრამ ცნობილია, რომ გასულ წელს სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა თითქმის 100 ათასით გაიზარდა და ნახევარ მილიონს გადააჭარბა.

ასეთია COVID-19-ის ერთი წლის არასრული სტატისტიკა. ვნახოთ, რა იქნება კიდევ ერთი წლის შემდეგ. შეძლებს თუ არა საქართველო დროულად დაიწყოს ვაქცინაციის პროცესი, გაუსწორდეს პანდემიას, დაამარცხოს უხილავი მტერი და დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ რიტმს... მანამდე კი, სხვა რა დაგვრჩენია, გავიკეთოთ პირბადე, დავიცვათ დისტანცია და ხშირად დავიბანოთ ხელები.

 

316
ვალუტის გაცვლის პუნქტი

ლარის კურსი 1 მარტს

62
(განახლებულია 08:39 27.02.2021)
წინა ნიშნულთან შედარებით, ქართული ეროვნული ვალუტის კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0,0010 ლარით გამყარდა.

თბილისი, 1 მარტი – Sputnik. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის კურსი აშშ დოლარის მიმართ 3,3255 GEL/$1 ნიშნულზე დაადგინა.

წინა ნიშნულთან შედარებით, ქართული ეროვნული ვალუტის კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0,0010 ლარით გამყარდა.

ლარის კურსი 1 მარტს
ლარის კურსი 1 მარტს
62
თემები:
ლარის კურსი დღეს
ლევან გორგაძე

ტოჩინოშინი დაქვეითდა - ქართველი სუმოისტი მარტის ბაშოზე მე-7 მაეგაშირა იქნება

0
ტოჩინოშინისთვის მარტის სუპერტურნირი მის კარიერაში რიგით 90-ე ბაშო იქნება. ბაშო ტოკიოში გაიმართება და მას მაყურებელიც დაესწრება.

თბილისი, 1 მარტი - Sputnik. ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე, იგივე ტოჩინოშინი, დაქვეითდა, ამას იაპონიის სუმოს ასოციაციის მარტის რეიტინგი ცხადყოფს.

ქართველმა სუმოისტმა წლის პირველი ბაშო უარყოფითი ბალანსით (4-11) დაასრულა, რაც განახლებულ რეიტინგზეც აისახა. ტოჩინოშინი აღმოსავლეთის მე-4 მაეგაშირას სტატუსს ატარებდა, ახლა კი ის აღმოსავლეთის მე-7 მაეგაშირაა.

მარტის ბაშოზე იოკუძუნას სტატუსით ორი სუმოისტი, ჰაკუჰო და კაკურიო იასპარეზებენ. ოძეკის რანგში შოდაი, ასანოიამა და ტაკაკეიშო გამოვლენ, ხოლო ტერუნოფუჯი და ტაკანოშო სეკივაკეს რანგში იქნებიან.

ტოჩინოშინი პროფესიულ სუმოში 2006 წლიდან გამოდის. უმაღლეს, მაკუუჩი დივიზიონში მისი დებიუტი 2008 წელს შედგა. რაც შეეხება მიღწევებს, ქართველ სუმოისტს იმპერატორის თასი ერთხელ აქვს მოგებული. ლევან გორგაძე კარიერის განმავლობაში შვიდჯერ იყო ოძეკის რანგში წარდგენილი. ქართველისთვის მარტის სუპერტურნირი 90-ე ბაშო იქნება.

მარტის (ჰარუ) ბაშო მსოფლიოში გავრცელებული პანდემიის გამო ტოკიოში 14-28 მარტს გაიმართება. ჩვეულებრივ ჰარუ ბაშოს იაპონიის ქალაქი ოსაკა მასპინძლობს ხოლმე.

0