საავადმყოფოს პალატა

„საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამის მორიგი დეფიციტი

125
(განახლებულია 23:52 01.03.2020)
2019 წელს „საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამას 75 მილიონი ლარის დამატებამ მოუწია – 40 მილიონი მიმდინარე გადახარჯვა და 35 მილიონიც წინა წლების დავალიანება... რა იწვევს ნაქებ პროგრამაში თანხის გადახარჯვას?

2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 13,313 მლრდ ლარი იყო. აქედან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 3,978 მლრდ ლარს შეადგენდა. როგორც ვხედავთ, მთელი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის თითქმის 30% ამ სამინისტროზე მოდის. შესაბამისად, ყველაზე დიდი დაფინანსებაც ეკატერინე ტიკარაძის უწყებას ეკუთვნის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რასაც ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხა ხმარდება, ხელისუფლების საამაყო „საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამაა. ადრეც ვწერდით, რომ პროგრამა დეფიციტურია და ბიუჯეტის დამტკიცებისას განსაზღვრული თანხა წლის ბოლომდე არასოდეს ჰყოფნის. ასე იყო გასულ წელსაც. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებისას ამ პროგრამას 754 მილიონი ლარი განუსაზღვრეს, რაც მთელი ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის თითქმის მეხუთედია. წლის დასრულების შემდეგ გაირკვა, რომ „საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამამ დაახლოებით 40 მილიონი ლარით მეტი ხარჯი გასწია, შესაბამისად, აღნიშნული თანხის დამატება სამინისტროს სხვა წყაროებიდან მოუწია.

უწყებაში განმარტავენ, რომ პროგრამის ხარჯების სრულად დასაფინანსებლად საჭირო გახდა ასიგნებების გაზრდა, ასევე სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსებისა (38 806 020 ლარი) და იანვარ-დეკემბრის თვეებში გამოცხადებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიების გამოყენება (900 200 ლარი).

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს „საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამის ფარგლებში წინა წლების განმავლობაში დაგროვილი აქვს დავალიანება, რომლის დასაფარად შარშან, 19 დეკემბრის განკარგულებით დამატებით 35 მილიონი ლარი გამოიყო.

ასე რომ, 2019 წელს „საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამას 75 მილიონი ლარის დამატებამ მოუწია – 40 მილიონი მიმდინარე გადახარჯვა და 35 მილიონიც წინა წლების დავალიანება.

შეგვიძლია აქვე გავიხსენოთ პროგრამაზე თანხის დაკლების ტენდენცია:

2018 წელს 713 მლნ ლარს სამინისტრომ 43 მლნ დაამატა;

2017 წელს 660 მლნ-ს 40 მლნ დაუმატეს;

2016 წელს 570 მლნ-ს 53 მლნ დაუმატეს;

2015 წელს 470 მლნ-ს 100 მლნ დაუმატეს;

2014 წელს თავიდან 200 მლნ იყო, გაწეულმა ხარჯებმა კი 338 მილიონი შეადგინა.

სულ, ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 2014-2019 წლებში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტში წარმოქმნილმა დეფიციტმა 360 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა.

შარშან აქტუალური გახდა და დღესაც არ კარგავს მნიშვნელობას მთავრობის 520-ე დადგენილება, რომლის თანახმადაც „საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული სერვისების ტარიფები ყველა კლინიკისთვის გათანაბრდა. დადგენილების ამოქმედების მიზანი საბიუჯეტო თანხების დაზოგვაა.

„საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამის დეფიციტურობის რამდენიმე მიზეზი

ექსპერტების თქმით, რამდენიმე მიზეზია, რის გამოც „საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამაზე თავდაპირველად გამოყოფილ თანხას დამატება სჭირდება ხოლმე.

როგორც „საქართველოს უნივერსიტეტის“ კვლევითი ინსტიტუტის - „გნომონ ვაიზის“ (Gnomon Wise) მკვლევარი ეგნატე შამუგია ჟურნალ „ფორბსში“ წერს, დეფიციტის მიზეზი ჯანდაცვის ხარჯების ზრდასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის სხვაობაა. კერძოდ, ჯანდაცვის რეალური დანახარჯები უფრო სწრაფი ტემპით იზრდება, ვიდრე ეკონომიკა. მაგალითად, 2008-2013 წლებში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრ ქვეყნებში ერთ სულ მოსახლეზე ჯანდაცვის ხარჯები საშუალოდ 1%-ით იზრდებოდა. მომდევნო ხუთწლიან პერიოდში კი ზრდა საშუალოდ 2.4%-ია, მაშინ, როცა 2013-2018 წლებში ერთ სულ მოსახლეზე ეკონომიკა საშუალოდ მხოლოდ 1.7%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, მთლიანი დანახარჯების ზრდასთან ერთად სოციალური დაზღვევის ხარჯებიც იზრდება.

ჯანდაცვის დანახარჯების ზრდის უმთავრესი მიზეზები ტექნოლოგიური გაუმჯობესება (მკურნალობის ახალი მეთოდები, რაც უფრო ძვირადღირებულია) და მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდაა (ასაკოვანი ადამიანები უფრო მეტად საჭიროებენ სამედიცინო სერვისებს).

შამუგიას თქმით, 2014 წელს „საყოველთაო ჯანდაცვის“ პროგრამის დანაკლისმა გეგმის 69.3% შეადგინა, რაც მომდევნო წლებში შემცირდა, თუმცა გასული წლის დეფიციტი დაახლოებით 8.0% მაინც იყო. დიდი ალბათობით, სწორედ ეს გახდა მთავრობის მხრიდან ცვლილების განხორციელების მიზეზი. მაგრამ 520-ე დადგენილების სახით მიღებული გადაწყვეტილება ჯანდაცვის საჯარო ხარჯებისა და პროგრამის დეფიციტის შემცირების საშუალება არ არის. პირიქით, პრობლემას კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს.

ზოგადად, სადაზღვევო კომპანიებისთვის თანხების გადახარჯვის ერთ-ერთ მიზეზად ექსპერტი ასახელებს მზღვეველის ნაკლებ ინფორმირებულობას: დამზღვევი უფრო ნაკლებ ინფორმაციას ფლობს დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ვიდრე თავად დაზღვეული ან დაზღვევის მსურველი. ასეთ დროს სადაზღვევოს მიერ შეიძლება ისეთი ადამიანი იქნას დაზღვეული, რომლის სამედიცინო საჭიროების რისკი მაღალია. შედეგად, სადაზღვევო კომპანიას ნავარაუდებზე მეტი ხარჯის გაწევა უწევს. ასეთი რისკი არსებობს კერძო კომპანიების შემთხვევაში, კიდევ უფრო რთულად არის საქმე სახელმწიფო მზღვეველის შემთხვევაში და დანახარჯებიც უფრო მეტია ნავარაუდებთან შედარებით. 

დეფიციტის მომდევნო მიზეზად ექსპერტი ინფორმაციის ასიმეტრიულობის კიდევ ერთ მაგალითზე ამახვილებს ყურადღებას – როცა ერთ მხარეს კარგად ინფორმირებული ექიმი  დგას, ხოლო მეორე მხარეს – სუსტად ინფორმირებული პაციენტი.

„თუ სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის (ექიმის) ინტერესი უფრო მეტი შემოსავლის მიღებაა, მაშინ ამის მიღწევა უფრო მეტი მომსახურების მიწოდებითაა შესაძლებელი. ასეთ პირობებში ექიმი სამკურნალო მეთოდების/საშუალებების შესახებ ცოდნის უპირატესობის გამოყენებით ზრდის მომსახურების მოცულობას. მეორე მხრივ, პაციენტის ქცევაც იცვლება მას შემდეგ, რაც ის მოიპოვებს სადაზღვევო პოლისს და სერვისის ხარჯების დაფარვა მესამე მხარის მიერ ხორციელდება. მაშინ, როცა მომხმარებლისთვის (პაციენტი) მომსახურების მიღება „უფასოა“, მას უჩნდება მიდრეკილება, ისარგებლოს უფრო მეტი სამედიცინო სერვისით, ვინაიდან ხარჯებზე მზღვეველი იღებს პასუხისმგებლობას და არა პაციენტი“.

იმ პირობებში, როცა სამედიცინო მომსახურების მიღების ხარჯები მესამე მხარის – სადაზღვევოს მხრიდანაა უზრუნველყოფილი, ორივეს – პაციენტისა და ექიმის ინტერესების დამთხვევის ალბათობა მაღალია. ინტერესთა თანხვედრის შედეგი უფრო მეტი მოცულობის სამედიცინო მომსახურების გაწევაა. შედეგად კი სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხები სულ უფრო მეტად იხარჯება.

აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნეს-სკოლის დეკანი ალექსანდრე რაქვიაშვილი მთავრობის 520-ე დადგენილებისგან სიტუაციის გაუმჯობესებას არ ელოდება. მისი თქმით, „საყოველთაო ჯანდაცვის“ სისტემა ისეა აწყობილი, რომ დასაწყისშივე განწირული იყო დეფიციტურობისთვის და მსგავსი მოდელები ყველგან ანალოგიური შედეგით მთავრდება.

„ფაქტობრივად, როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი ბიუჯეტის ხარჯზე მკურნალობს, არც ერთ მხარეს – არც ექიმებს, არც კლინიკების მენეჯმენტს, არც სადაზღვევო კომპანიებს და არც თვითონ პაციენტს – არა აქვს სტიმული, იზრუნოს რესურსების ეფექტიან გამოყენებაზე“, – წერს რაქვიაშვილი.

მისი თქმით, ახლანდელი მდგომარეობა მარტივად პროგნოზირებადი იყო, რადგან ამგვარი ოპორტუნისტული ქცევა ეკონომისტების განსაკუთრებული ინტერესის ობიექტი ჯერ კიდევ 1960-იან წლებში გახდა, როცა საბაზრო ეკონომიკის მქონე არაერთ ქვეყანაში სოციალისტური სისტემის სხვადასხვა ელემენტი დაინერგა და მკაფიოდ გამოჩნდა, თუ რამდენად დესტრუქციული ხდება ადამიანის ქცევა „საყოველთაო“ სისტემების ფარგლებში. დღეს კი ყველა ასეთი საკითხი დეტალურად არის შესწავლილი და ეკონომიკური თეორიის სახელმძღვანელოებშია აღწერილი. შესაბამისად, კლინიკების და ჯანდაცვის სამინისტროს დავა 520-ე დადგენილების ირგვლივ სასურველ შედეგს ვერ მოიტანს.

„დღევანდელი დაპირისპირება მორიგი ეტაპია იმ უსასრულო პროცესის, სადაც: მინისტრი ცდილობს არაეფექტიანი სისტემის ეფექტიანობა გაზარდოს, კლინიკები მოგების მიღების მარტივი გზის შენარჩუნებას ლობირებენ, ექსპერტები კი ექსპერტობენ. მაგრამ ვინც არ უნდა გამოვიდეს ამ ბრძოლაში გამარჯვებული, ისტორიას happy end არ ექნება, ვინაიდან ჩვენ ვცდილობთ ფუნდამენტურად არასწორი სისტემის გაუმჯობესებას, ნაცვლად იმისა, რომ მისი გაუქმების გზების ძიება დავიწყოთ“, – ამბობს რაქვიაშვილი.

ზემოხსენებული „გნომონ ვაიზის“ ანგარიშის მიხედვით ასევე ირკვევა, რომ კლინიკები სხვადასხვა შემთხვევების დროს „საყოველთაოს“ პაციენტებს საშუალოდ 6.2 საათით მეტხანს აყოვნებენ. მიზეზი კი ბანალურია – სახელმწიფო პროგრამიდან რაც შეიძლება მეტი თანხის მიღება...

თემურ იოსელიანი

125
ცარიელი რესტორნები

შესაძლოა რესტორნებმა ღამის საათებში კვლავ განაგრძონ ფუნქციონირება

53
რესტორნების 22:00 საათზე დახურვის გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობა კიდევ ერთხელ გადახედავს. საკითხის ხელახლა განხილვასთან დაკავშირებით პირობა რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელმა მთავრობის მეთაურისგან მიიღო.

თბილისი, 24 ოქტომბერი - Sputnik. პრემიერ-მინისტრისგან მივიღეთ პირობა, რომ რესტორნების 22:00 საათზე დახურვის გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ გადაიხედება. ამის შესახებ საქართველოს რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელმა და ვიცე-პრეზიდენტმა, შოთა ბურჯანაძემ განაცხადა. ინფორმაციას „საქართველოს პირველი არხი“ იუწყება.

ბურჯანაძის თქმით, საუბარია რესტორნების დივერსიფიკაციაზე, რომლებსაც შესაძლებლობა ექნებათ, იმუშაონ 22:00 საათის შემდეგ ისე, რომ ვირუსის გადაცემის რისკი მაქსიმალურად შემცირდეს.

 „კონკრეტული დაპირება მიღებულია შეთავაზებიდან გამომდინარე. ბოლო რეგულაცია, რომელიც 22:00 საათზე რესტორნების დახურვას ეხება, გადაიხედება და ჩვენ აუცილებლად შევთავაზებთ იმ სიტუაციას, რითაც შეიძლება მდგომარეობის გაუმჯობესება და ამაზე შეპირება კონკრეტული მიღებულია“, – განაცხადა ბურჯანაძემ.

შოთა ბურჯანაძის თქმით პრემიერთან შეხვედრაზე მთავრობის მეთაურს ბიზნესის სფეროში არსებული პრობლემები გააცნეს.

რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი აცხადებს, რომ პანდემიის გამო სამასპინძლო ბიზნესზე დიდი დარტყმაა, რის გამოც 300 000 ადამიანზე მეტს სამსახურის დაკარგვა ემუქრება.

 „ჩვენი ასოციაციის სახელით მოთხოვნა იყო პრემიერთან შეხვედრა იმ პრობლემებთან დაკავშირებით სასაუბროდ, რომელიც დღეს აღნიშნულ სფეროში არსებობს. პრემიერმა აღნიშნა, რომ პრობლემა ძალიან დიდია და აუცილებელია სახელმწიფოს ჩარევა ბიზნესის დახმარების კუთხით“, - განაცხადა შოთა ბურჯანაძემ.

მისი თქმით, აუცილებელია ბიზნეს სექტორში სამუშაო ადგილების გადარჩენა, აღნიშნული საკითხი კი პრემიერის მხრიდან სრულად და ადეკვატურად იქნა გაზიარებული.

შეხვედრაზე ასევე იმსჯელეს დღგ-ს გადასახადზე და ბანკებთან ურთიერთობებზე.

ბურჯანაძის განცხადებით, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც არსებული სიტუაციის გაუმჯობესებაზე იმუშავებს.

შეგახსენებთ, რესტორნები თბილისსა და იმერეთის რეგიონში, კორონავირუსის პანდემიის გავრცელების აღკვეთის მიზნით, 16 ოქტომბრიდან მუშაობის შეზღუდულ რეჟიმზე გადავიდნენ – მათ სტუმრების მომსახურება მხოლოდ 22:00 საათამდე შეუძლიათ.

20 ოქტომბერს კი რესტორნების სამუშაო გრაფიკი მცხეთის მუნიციპალიტეტშიც შეიზღუდა.

საქართველოში ბოლო დროს კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები ძალიან გაიზარდა. ქვეყანა ფაქტობრივად უკვე გადავიდა ისეთ რეჟიმში, როდესაც ინფიცირებულთა ყოველი მომდევნო სტატისტიკა რეკორდულია.

ბოლო დღეებში საქართველოში ახალი კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ბოლო დღე-ღამეში ინფიცირებულთა რიცხვმა 1941-ით იმატა და საერთო რაოდენობა 26503-ს შეადგენს. მონაცემები საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებ-გვერდზე stopcov.ge დღის პირველ ნახევარში განახლდა.

საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დაფიქსირდა.

53
თემები:
COVID-19 საქართველოში
ფოთის პორტი

ფოთის პორტი გაფართოვდება: ინვესტორებმა შეთანხმება უკვე გააფორმეს

40
(განახლებულია 11:26 24.10.2020)
APM Terminals Poti მოახდენს ინვესტირებას 400 მეტრის სიგრძის ნავმისადგომის მშენებლობაში და 13.5 მეტრამდე ფსკერის დაღრმავებაში, ხოლო კორპორაცია განახორციელებს ინვესტიციას მშრალი და ნაყარი ტვირთებისთვის განკუთვნილ ახალ ინფრასტრუქტურაში

თბილისი, 24 ოქტომბერი – Sputnik. კომპანიამ APM Terminals Poti და „ფოთის ახალი ტერმინალების კორპორაციამ“ (PNTC) ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ჩრდილოეთით მშრალი და ნაყარი ტვირთების ახალი ტერმინალის ერთობლივად განვითარებაზე, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.

აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად, APM Terminals Poti მოახდენს ინვესტირებას 400 მეტრის სიგრძის ნავმისადგომის მშენებლობაში და 13.5 მეტრამდე ფსკერდაღრმავებითი სამუშაოებში, ხოლო კორპორაცია განახორციელებს ინვესტიციას მშრალი და ნაყარი ტვირთებისთვის განკუთვნილ ახალ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც მოიცავს მასშტაბური საოპერაციო ზონის მოწყობას და სარკინიგზო ხაზთან კავშირის უზრუნველყოფას ფოთში.

ინვესტიციების განხორციელება შესაბამისი სამშენებლო ნებართვების მიღებაზეა დამოკიდებული.

ფოთის პორტის გაფართოება

ფოთის პორტის მფლობელმა კომპანია APM Terminals Poti-მ მიწათსარგებლობის ნებართვა მიიღო, რაც ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის ნებართვის მოპოვების სამსაფეხურიანი პროცედურის საწყის ეტაპს წარმოადგენს.

კომპანიას ფოთის ნავსადგურის გაფართოება სურს, რათა საქართველოს გააჩნდეს თანამედროვე ლოგისტიკური კარიბჭე, რომელიც Panamax-ის ტიპის გემებს მოემსახურება.

APM Terminals Poti პროექტის განხორციელებას 24-30 თვეში გეგმავს. ის ორი ფაზისგან შედგება.

პირველი ფაზა 1,7 ათასი მეტრი სიგრძის მოლის მშენებლობასა და ასევე 400 მ სიგრძისა და 13,5 მ სიღრმის მრავალფუნქციური ნავმისადგომის მოწყობას ითვალისწინებს. ეს პორტს 9 ათას TEU–მდე წყალტევადობის ხომალდების მიღების  და დამატებით 150 ათას TEU-მდე მოცულობის ტვირთების გადამუშავების საშუალებას მისცემს.

მეორე ფაზა 300 მეტრიანი საკონტეინერო ნავმისადგომის მშენებლობას მოიაზრებს, სადაც სამი ამწე იქნება განთავსებული და რაც წლიურ ტვირგამტარობას 1 მლნ TEU–მდე გაზრდის.

ფოთის პორტი ღრმაწყლოვანი ანაკლიის აშენებამდე გახდება >>

კომპანია მშრალი ტვირთების ოპერირებას გეგმავს. ეს იქნება რკინის ჯართი მთელი რეგიონიდან, სასუქი, ასევე მარცვლეული აზერბაიჯანიდან, თურქმენეთიდან და ყაზახეთიდან.

40
თემები:
საქართველოს ეკონომიკა
ნანიკო ხაზარაძე

„გასაყიდი გოჭი“- ნანიკო ხაზარაძის ქალიშვილმა დედა მხარზე მოიგდო - სახალისო ფოტო

0
ლილუ ნუცუბიძის და ნანიკო ხაზარაძის ერთი მხიარული დღე. ტელეწამყვანი პოზიტიურ ფოტოს საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს. ნახეთ როგორ მოიგდო მხარზე შვილმა დედა

ნანიკო ხაზარაძე მეგობარ შვილთან ერთად გართობას არ წყვეტს. დედა-შვილს შესაშური დამოკიდებულება აქვთ და ერთმანეთის დიდი მესაიდუმლეებიც არიან. ნანიკო ხაზარაძის განცხადებით, შვილს არაფერში ზღუდავს. მხიარული ფოტო კი, ნანიკომ საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა და „ფოლოვერები“ სახალისო განწყობაზე დააყენა.

View this post on Instagram

A post shared by ნანიკო (@naniko.khazaradze) on

უსაყვარლესმა გოგონამ ლილუ ნუცუბიძემ სამსახური 16 წლის ასაკში დაიწყო. ყვავილებით დაინტერესებულმა თავისუფალმა და დამოუკიდებელმა სკოლის მოსწავლემ სამსახური თბილისის ცენტრში იპოვა. ამის შესახებ ნანიკო ხაზარაძემ საკუთარ გვერდზე სულ ცოტა ხნის წინ დაწერა. „ლილუ სამსახურში“ – ამ სათაურით გამოქვეყნებულმა ფოტომ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ ლილუს დედა უზრუნველყოფს, გოგონამ საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება მიიღო. ლილუ ნუცუბიძე გამყიდველად მუშაობს „ყვავილების ქარხანაში", რომელიც პეტრიაშვილის ქუჩის დასაწყისშია.

View this post on Instagram

@eeeelilu

A post shared by ნანიკო (@naniko.khazaradze) on

საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების გამო ცნობილი სახეების შვილებს სოციუმში თავის დამკვიდრება უჭირთ. ეს სტერეოტიპი ნანიკო ხაზარაძეს და მის ლაღ ქალიშვილს არ ეხებათ. წარმატებული ტელეწამყვანის თქმით, ერთადერთ ქალიშვილს არასდროს არაფერს უკრძალავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ნანიკო და ლილუს მამა ძალიან მალე დაშორდნენ, ნანიკომ ყველა ძალა მოიკრიბა და ცხოვრება შვილთან ერთად ახალი ფურცლიდან დაიწყო. ლილუ და ნანიკო, ფაქტობრივად, ერთად გაიზარდნენ. ტელეწამყვანსა და მის ქალიშვილს საოცარი მეგობრობა აკავშირებთ. ლილუ სკოლის მოსწავლეა, თუმცა დედა დამოუკიდებლობას არ უშლის.

„გასაყიდი გოჭი“,- ასე დაასათაურა უახლესი ფოტო ნანიკომ. „ვახ, რა ჯანზეა ლილუ!“; „ორი ერთნაირი. ღმერთმა დალოცა თქვენი დედაშვილობა...“; „რა საყვარლად ჰყავხარ მოგდებული...“- წერენ ნანიკოს მეგობრები.

0
თემები:
სელებრითების ცხოვრება