ლარის კუპიურები

რა კავშირშია ლარის კურსის ცვლილება მიმოქცევაში ლარის მასის ცვლილებასთან

260
(განახლებულია 12:54 13.12.2019)
ლარის კურსი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმაზე, რა მოცულობის ლარი ტრიალებს ქვეყანაში - კურსი დოლარის და ლარის მასის თანაფარდობით ყალიბდება.

როდესაც ლარის მასა უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე დოლარი შემოდის, ლარი უფასურდება. ლარის მასის ზრდის მთავარი წყარო ეროვნული ბანკის მიერ მიმოქცევაში დამატებითი ლარის გამოტანაა. ლარის მოცულობა იმ შემთხვევაშიც იზრდება, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმაზე მეტს ხარჯავს, ვიდრე იმავე პერიოდში ეკონომიკიდან საბიუჯეტო შემოსავლების სახით იღებს. ექსპერტების განცხადებით, ლარის კურსზე უდიდეს გავლენას ახდენს რეფინანსირების სესხებიც, რასაც ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს აძლევს. ამ შემთხვევაშიც ლარის მასა იზრდება და დამატებითი წნეხი ჩნდება ლარის გაუფასურებაზე.

მიმდინარე წლის ოქტომბრის მონაცემებით, მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა 4,124 მლრდ ლარის ტოლია. იანვარში 3,289 მლრდ ლარი იყო. ზოგადად, ეს მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იმატებს, თუმცა იყო თვეებს შორის ისეთი მცირე მონაკვეთებიც, როდესაც ლარის მასა იკლებდა. ლარის კურსის ცვლილებისთვის გასათვალისწინებელია როგორც ეკონომიკის ზრდა, ასევე საგარეო ფაქტორები. აღსანიშნავია, რომ ძირითადად კურსი ემთხვევა ლარის მასის სწრაფი ზრდის დინამიკას. ლარის საშუალო კურსი იანვარში თუ 2.66 იყო, ოქტომბერში 2,97-ს მიაღწია.

იზრდება სარეზერვო ფულიც (M1 – ეროვნული ბანკის მიერ მიმოქცევაში გამოშვებულ ნაღდ ფულს (M0) დამატებული კომერციული ბანკების დეპოზიტები ეროვნულ ბანკში), რომელიც იანვარში თუ 7,48 მლრდ იყო, ოქტომბერში 9,013 მლრდ ლარს მიაღწია.

ასევე იზრდება ფართო ფული M2 (მიმოქცევაში არსებულ ლარს დამატებული კომერციულ ბანკებში არსებული დეპოზიტები ლარში, საბანკო და სამთავრობო სექტორების დეპოზიტების გარეშე). იანვარში თუ ეს მაჩვენებელი 9,23 მლრდ-მდე იყო, ოქტომბერში 11,363 მლრდ-ს გადააჭარბა.

მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი აგრეთვე ფართო ფული M3 (M2 და კომერციულ ბანკებში უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტების საერთო თანხა). იანვარში ეს მაჩვენებელი 20,185 მლრდ ლარის ტოლი იყო, ოქტომბერში კი 24,373 მლრდ-ს მიაღწია.

ცალკე თემაა რეფინანსირების სესხები, რომელთაც ეროვნული ბანკი მოკლე ვადით სესხად აძლევს კომერციულ ბანკებს. ასეთი სესხებით კომერციული ბანკები ლიკვიდობის დეფიციტს ირეგულირებენ. რეფინანსირების სესხის აღება მხოლოდ კომერციულ ბანკებს შეუძლიათ და მათი მიღება საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ-ის) აუქციონზეა შესაძლებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც მეტ რეფინანსირების სესხს გასცემს სებ-ი, მით უფრო იზრდება ლარის მასა. ეკონომისტები ამ მაჩვენებელზეც ამახვილებენ ყურადღებას და ლარის გაუფასურების ერთ-ერთ ფაქტორად სწორედ დიდი მოცულობით გაცემულ რეფინანსირების სესხებს ასახელებენ. რაც შეეხება დინამიკას, 2019 წლის იანვარში ხუთჯერ გაიმართა აუქციონი და კომერციულმა ბანკებმა ჯამში 4.55 მლრდ ისესხეს. ოქტომბერში ასევე ხუთჯერ გაიმართა აუქციონი და ჯამურად ნასესხებმა თანხამ 11.05 მლრდ ლარი შეადგინა. 

როგორც ცნობილია, ეროვნულმა ბანკმა გასულ წლებში ჯერ ეკონომიკის სტიმულირების, შემდეგ ბანკებისთვის ლიკვიდობის პრობლემის მოტივით რეფინანსირების სესხების მოცულობის ზრდა დაიწყო. ცხადია, ერთი მხრივ იაფი ფული ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობია, თუმცა, ფულის ხელმისაწვდომობის ზრდა, თავის მხრივ, ფულის მასის ზრდას იწვევს, რაც შემდეგ უკვე ლარის კურსის ვარდნის ხელშემწყობიც არის და ინფლაციის ზრდისაც. ამიტომ კონკრეტულ მომენტში განაკვეთის ზუსტი ბალანსია საპოვნელი.

თუ რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების დინამიკას შევხედავთ, ვნახავთ, რომ მაქსიმალური პროცენტი 2008 წელს იყო – მაშინ განაკვეთი აპრილში 12%-მდე გაზარდეს. სავარაუდოდ, მაშინდელი ზრდის მიზანი ინფლაციის მაღალი ტემპის შემცირება იყო, თანაც დაერთო აგვისტოს ომი და, როგორც მთელ ეკონომიკას, ფულად-საკრედიტო პოლიტიკასაც დიდი დარტყმა მიადგა. შემდგომში რეფინანსირების განაკვეთი  პერიოდულად იკლებდა და იმატებდა. 2013 წლის აგვისტოში მინიმალურ 3,75%-მდე შემცირდა. მაშინდელი ასეთი კლების მიზანი ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობა იყო. თუმცა, იმავდროულად დაწყებულმა ლარის გაუფასურებამ, თავის მხრივ, რეფინანსირების განაკვეთის მატების საფუძველიც გააჩინა. 2015 წლის ბოლოს განაკვეთმა 8%-ს მიაღწია. შემდეგ კვლავ კლება იყო.  

უკვე წელს, თუ მარტში რეფინანსირების განაკვეთმა 6,5%-მდე დაიწია, სექტემბრიდან მოყოლებული მომატება დაიწყო და ოთხშაბათს სებ-მა უკვე ახალი – 9%-იანი ნიშნული გამოაცხადა. შედეგად, სესხები ლარში გაძვირდა და ფულის ხელმისაწვდომობაც შეიზღუდა.

აქედან გამომდინარე საინტერესოა ლარის გაუფასურების კვალდაკვალ ფულის მართვის ქრონოლოგია. ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ 2014 წლის შემოდგომით დაწყებულ ლარის მკვეთრ გაუფასურებას, გარე ფაქტორებთან ერთად, ხელი შეუწყო ქვეყნის შიგნით განვითარებულმა არასწორმა ფისკალურმა და მონეტარულმა პოლიტიკამ. 2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დეფიციტური ხარჯვა აღინიშნებოდა, ამასთან ერთად ნოემბრიდან ბიუჯეტის ხარჯების და რეფინანსირების სესხის მოცულობების ზრდა ლარის მოცულობაზე მნიშვნელოვნად აისახა.

2014 წლის დეკემბერში, იმავე წლის ნოემბერთან შედარებით, მიმოქცევაში არსებული ეროვნული ვალუტა უპრეცედენტო მაჩვენებლით – 241.5 მლნ ლარით გაიზარდა. გასულ წლებში ერთი თვის განმავლობაში ლარის მასა ამ მოცულობით არასდროს გაზრდილა. ე.წ. სარეზერვო ფული, რომელიც მიმოქცევაში არსებულ ნაღდ ფულთან ერთად ბანკების დეპოზიტებსაც მოიცავს, იმავე დეკემბერში 450 მლნ ლარით გაიზარდა.

ერთბაშად მსგავსი მასშტაბით არა, მაგრამ მთლიანობაში საკმაოდ მაღალი ზრდა იყო წლევანდელ იანვარ-სექტემბრის პერიოდშიც. როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, მიმოქცევაში არსებული ლარის მასა 3,289 მლრდ-დან 4,125 მლრდ-მდე გაიზარდა.

ეკონომისტთა ნაწილი სებ-ის მიერ ბაზარზე ფულის მასის მიწოდების ზრდაში ლარის გაუფასურებაზე პირდაპირ გავლენას ხედავს. ჯერ კიდევ სექტემბრის ბოლოს, როდესაც ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა რეფინანსირების განაკვეთი 7,5%-მდე გაეზარდა, ამ გზით ბაზარზე ლარის მასის ზრდა შეეზღუდა და, შესაბამისად, ლარის გაუფასურება შეეჩერებინა, მეორე დღესვე უპრეცედენტოდ დიდი მოცულობის – 1,9 მლრდ ლარის მოცულობის რეფინანსირების სესხები გასცა კომერციულ ბანკებზე. იმავე დღეს სებ-მა გამოაცხადა, რომ ლარის გასამყარებლად მომდევნო დღეს 40 მილიონ დოლარს გაყიდდა რეზერვებიდან. მოკლედ რომ ვთქვათ, ერთი ხელით თუ ფულის მასის შემცირებას ცდილობდა დოლარის გაყიდვით, მეორე ხელით ეს მასა იმავე დღეს გაზარდა სესხების გაცემით...

ეკონომისტი პაატა შეშელიძე ასეთ ქმედებას გაუმართლებლად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ეს არის დანაშაულებრივი სქემა, რასაც ლარის გაუფასურებაც მოსდევს და ინფლაციის ზრდაც.

„ეს არის დანაშაულებრივი სქემა, არანაირი კავშირი ეკონომიკასთან არ აქვს და მთავრობა ამას ხელს აფარებს. ფინანსთა მინისტრის განცხადებები არის პირდაპირი დემონსტრირება იმისა, რომ მთავრობა ამას ხელს აფარებს. ამასთან, მაჭავარიანი ცრუობს, როდესაც ლაპარაკობს, რომ ფისკალური პოლიტიკა გავლენას არ ახდენს ლარის კურსზე“, – აცხადებს შეშელიძე.

მისი თქმით, ეროვნული ბანკი ღია ბაზარზე გასცემს რეფინანსირების სესხს, დეპოზიტად კი ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებებს იტოვებს, შესაბამისად, კომერციული ბანკები ამ ფულს აძლევენ ფინანსთა სამინისტროს. ანუ ეროვნული ბანკი ინფლაციის ხარჯზე ირიბად აფინანსებს მთავრობას.

რეფინანსირების განაკვეთის მატებას გამოეხმაურა სებ-ის ყოფილი ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე.

„ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების სესხების პროცენტი ასწია. სწორია, მაგრამ რა აზრი აქვს ამას, თუ ყოველკვირეულად 2,5 მილიარდი ლარი აძლია სესხად კომერციულ ბანკებს?! გინდ გქონია და გინდ არა მაღალი პროცენტი, თუ რამდენსაც მოგთხოვენ ბანკები, იმდენი გაეცი“, – წერს გოცირიძე „ფეისბუქის“ გვერდზე. 

თვალსაჩინოებისთვის ვნახოთ გრაფიკზე რა თანაფარდობაა ლარის მასის ზრდასა და ლარის კურსს შორის. კურსის ცვლილებასთან ყველაზე ახლოს, როგორც ვხედავთ, რეფინანსირების სესხის მაჩვენებელია.

 ლარის მასის ზრდასა და ლარის კურსს შორის თანაფარდობის გრაფიკი
photo: courtesy of Temur Ioseliani
ლარის მასის ზრდასა და ლარის კურსს შორის თანაფარდობის გრაფიკი

თემურ იოსელიანი

 

260
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი

ლარის კურსი 22 ოქტომბერს

60
(განახლებულია 08:24 22.10.2020)
წინა ნიშნულთან შედარებით ქართული ეროვნული ვალუტის კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0,0052 ლარით გაუფასურდა.

თბილისი, 22 ოქტომბერი – Sputnik. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის კურსი აშშ დოლარის მიმართ 3,2274 GEL/$1 ნიშნულზე დაადგინა.

წინა ნიშნულთან შედარებით ქართული ეროვნული ვალუტის კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0,0052 ლარით გაუფასურდა. 

ლარის კურსი 22 ოქტომბერს

 

60
თემები:
ლარის კურსი დღეს
ღამის თბილისი

როგორია საქართველოში ბიზნესის განწყობა ბიზნეს-ასოციაციამ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა

28
(განახლებულია 19:19 21.10.2020)
BAG ინდექსი ყოველკვარტალურად მზადდება და ის საქართველოში ბიზნეს-კლიმატის შეფასების ინდიკატორს წარმოადგენს.

თბილისი, 21 ოქტომბერი – Sputnik. საქართველოს ბიზნეს-ასოციაციამ (BAG) ქვეყანაში ბიზნესის განწყობის განახლებული ინდექსი გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნულია, რომ 2020 წლის მესამე კვარტალში ორგანიზაციის წევრებმა თავიანთი მიმდინარე მდგომარეობა უარყოფითად, ხოლო მომდევნო ექვსი თვის მოლოდინი დადებითად შეაფასეს.

BAG ინდექსი წარმოადგენს საქართველოში ბიზნეს-კლიმატის შეფასების ინდიკატორს, რომელსაც საქართველოს ბიზნეს-ასოციაცია და PMCG კვლევითი ცენტრი ყოველკვარტლურად აწარმოებს ეკონომიკური კვლევების გერმანული ინსტიტუტის IFO-ს მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით.

კვლევა რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. ესენია: BAG ბიზნეს-კლიმატი, BAG დასაქმების ბარომეტრი და შრომითი რესურსების საჭიროების კვლევა.

BAG ბიზნეს-კლიმატის მაჩვენებელი გამოითვლება BAG-ის წევრების გამოკითხვის საფუძველზე. BAG-ის წევრი კომპანიები აფასებენ თავიანთ მიმდინარე მდგომარეობას და მომდევნო ექვსი თვის მოლოდინს.

ბიზნეს-ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად, 2020 წლის III კვარტალში სექტორებს შორის BAG ბიზნეს-კლიმატის მაჩვენებელი ყველა სექტორისთვის დადებითია მომსახურების სექტორის გარდა.

  • „მომსახურების სექტორში ბიზნეს-კლიმატის მაჩვენებელი მცირედ უარყოფითია, რაც მიმდინარე მდგომარეობის მკვეთრად უარყოფითმა შეფასებამ განაპირობა. ამასთან, მომსახურების სექტორის მომდევნო ექვსი თვის მოლოდინი ოპტიმისტურია“, – ნათქვამია გამოქვეყნებულ კვლევაში.

2020 წლის III კვარტალში ბიზნეს-საქმიანობისთვის ყველაზე მეტად ხელის შემშლელად შემდეგი ოთხი ფაქტორი დასახელდა: პროდუქციასა თუ მომსახურებაზე მოთხოვნის სიმცირე, სამართლებრივი და ადმინისტრაციული ბარიერები, სპეციალისტების ნაკლებობა და შეზღუდული ფინანსური რესურსები.

რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის აშშ დოლარის მიმართ გაცვლით კურსთან დაკავშირებულ მოლოდინს, ის სრულ თანხვედრაშია იმ დინამიკასთან, რაც თავად გაცვლით კურსს აქვს. კერძოდ, 2020 წლის III კვარტალში, 2020 წლის II კვარტალთან შედარებით, გამოკითხული კომპანიების წილი, რომელთაც ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მოლოდინი ჰქონდათ, გაიზარდა 41%-დან 67%-მდე. შესაბამისად, იმ კომპანიების პროცენტული წილი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ლარის გაცვლითი კურსი დოლარის მიმართ არ შეიცვლება, შემცირდა 52%-დან 28%-მდე.

დოკუმენტში ასევე მოცემულია ის მოლოდინები, რომლებიც კომპანიებს მოკლევადიან პერიოდში გააჩნიათ.

მაგალითად, გამოკითხული კომპანიების 21.1% 2020 წლის IV კვარტალში, III კვარტალთან შედარებით, მოელის გაყიდვების ფასების ზრდას, მაშინ, როცა 64.9% არ ელოდება ამ მაჩვენებლის ცვლილებას, ხოლო 14%-ის მოლოდინია, რომ ფასები დაიკლებს. გამოკითხული BAG-ის წევრების 12.3% ასევე მოელის დაქირავებულთა რაოდენობის გაზრდას, მაშინ, როცა 82.4% არ ელოდება ამ მაჩვენებლის ცვლილებას, ხოლო 5.3% კლებას ვარაუდობს.

კვლევაში BAG დასაქმების ბარომეტრის მაჩვენებლის მისაღებად კომპანიები აფასებენ მომავალ სამ თვეში დასაქმების სავარაუდო ცვლილებას.

2020 წლის III კვარტალში BAG-ის გამოკითხულმა წევრებმა დასაქმების ცვლილების მოლოდინი დადებითად შეაფასეს. სექტორების მიხედვით, 2020 წლის III კვარტალში BAG-ის გამოკითხული წევრების მიერ დასაქმებასთან მიმართებით ნეგატიური მოლოდინი მხოლოდ მომსახურების სექტორში დაფიქსირდა.

BAG ინდექსის მესამე კვარტლის კვლევის ფარგლებში ასოციაციის წევრი კომპანიები ასევე გამოიკითხა შრომითი რესურსების საჭიროებებთან დაკავშირებით.

  • გამოკითხვის უმთავრეს შედეგს წარმოადგენს ფაქტი, რომ გამოკითხულ კომპანიათა 75%-ზე მეტი სირთულეებს აწყდება საჭირო კადრების მოძიებისას. ამასთან, აღნიშნულ პრობლემას ყველაზე მწვავედ მომსახურებისა და მრეწველობის სექტორში განიცდიან, სადაც კომპანიათა 80%-ზე მეტი სირთულეებს აწყდება პერსონალის მოძიებისას.

სხვა სექტორებთან შედარებით, კადრების მოძიების სირთულე ყველაზე ნაკლებად მშენებლობის სექტორში იგრძნობა, თუმცა აქაც გამოკითხულთა 43% აღნიშნულ საკითხს პრობლემურად ასახელებს.

სამუშაო არის, მაგრამ კვალიფიციური კადრები – არა>>

რაც შეეხება კონკრეტულ პროფესიებს, გამოკითხვის თანახმად, განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს ტექნიკური პერსონალის, ტექნოლოგების, დეველოპერებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტების, ინჟინრების, ოპერატორებისა და აგრონომების მოძიება.

28
თემები:
საქართველოს ეკონომიკა
ტრამპისა და ბაიდენის ტელედებატები

მოსაზრება: ბაიდენის არჩევნებში დამარცხებას რუსეთს ვერ დააბრალებენ

0
(განახლებულია 15:56 22.10.2020)
წინასაარჩევნო კამპანია ამერიკაში ფინიშს უახლოვდება — დღეს დონალდ ტრამპი და ჯო ბაიდენი ბოლოჯერ შეხვდებიან ტელედებატებში

პიოტრ აკოპოვი

ამასთან ეს შეხვედრა, პრინციპში, შეიძლება უკანასკნელიც იყოს მათ ცხოვრებაში. აშშ–ში ახლა ვნებათაღელვა იმდენად მძაფრია, რომ ამ ორი ადამიანის კიდევ ოდესმე ერთად წარმოდგენა ძალიან ძნელია. საოცრებაც რომ მოხდეს და ბაიდენმა არჩევნები მოიგოს, ტრამპმა შეიძლება არც კი აღიაროს შედეგები, ან უბრალოდ, სულ ცოტა, ინაუგურაციაზე არ მივიდეს — ყველა ტრადიციის დარღვევთ. აი ბაიდენი კი არაფრის ფასად არ დაესწრება ტრამპის ინაუგურაციას. ასე რომ ხუთშაბათს მათ ბოლო შესაძლებლობა ექნებათ, უთხრან ერთმანეთს ის, რაც სურთ. და ისინი ამ შესაძლებლობას სრულად გამოიყენებენ.

ტრამპი ბაიდენს მთავარი დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვალეს უწოდებს და ჯოს ჩასმას მოითხოვს ციხეში (ვაჟთან, ჰანტერთან ერთად). ჯო ციხეში არ ჩაჯდება, მაგრამ როცა არჩევნებს წააგებს, მედიასაშუალებები იტყვიან, რომ ის „ოქტომბრის სიურპრიზმა“ მოცელა — ჰანტერის კომპიუტერში ნაპოვნმა და ამ დღეებში გამოქვეყნებულმა კომპრომატმა, რომელიც ყოფილ ვიცე–პრეზიდენტს სიცრუესა და კორუფციაში ამხელს. მაგრამ ბაიდენი ამ მასალების გარეშეც წააგებდა არჩევნებს, უბრალოდ იმიტომ რომ ტრამპი გამარჯვებისთვისაა განწირული. მაგრამ ეს როგორ, როცა ყველა გამოკითხვა ბაიდენის უპირატესობაზე მეტყველებს? ხომ არ  შეიძლება, რომ შედეგები გამოგონილი იყოს?

შეიძლება. იმიტომ რომ ფსონები ისე მაღალი, როგორც არასდროს. და არ არსებობს ისეთი ტყუილი, რომელსაც ტრამპის წინააღმდეგ მოთამაშეები არ წავლენ.

„მე კენჭს ვიყრი არა მარტო მემარცხენე მედიასაშუალებების, არამედ დიდი ტექნოლოგიური კომპანია–გიგანტებისა („ფეისბუქი“, „ტვიტერი“, „გუგლი“) და „ვაშინგტონური ჭაობის“ წინააღმდეგ“, — განაცხადა ტრამპმა ცოტა ხნის წინ. და ამის საუკეთესო დასტურად იქცა ამ სამთავიანი მონსტრის რეაქცია ბაიდენის ოჯახის შესახებ გამოჩენილ კომპრომატზე. „ნიუ–იორკ პოსტის“ პუბლიკაცია უბრალოდ დაბლოკეს — ის არ ცანდა „გუგლის“ საძიებელში, ხოლო „ფეისბუქმა“ და „ტვიტერმა“ მისი გადაზიარების საშუალება მოსპო. რაღა თქმა უნდა, მედიასაშუალებებიც ცდილობდნენ, უბრალოდ არ შეემჩნიათ სკანდალური პუბლიკაცია, ხოლო პოლიტიკოსების უმეტესობა ისეთ სახეს იღებდა, თითქოს არაფერი სერიზული არ მომხდარა. ანუ სამივე ძალა სინქრონულად მოქმედებდა, რითაც ტრამპის აიმართლეს ამტკიცებდა. ამასთან მაშინვე გაჟღერდა ბრალდებებიც რუსეთის წინააღდეგ — ხომ გასაგები, რომ მოსკოვი ისევ ჩაერია ამერიკულ არჩევნებში და ბაიდენზე კომპრომატი შემოაგდოო.

ამაზე საუბრობდნენ არა მარტო კომენტატორები და კონგრესმენები, არამედ სპეცსამსახურების თანამშრომლებიც. ყოფილი თანამშრომლები — ვინაიდან აშშ–ის ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ჯონ რეტკლიფმა განაცხადა, რომ ბაიდენის ნოუთბუქში ნაპოვნი ინფორმაცია „რუსეთის რაიმე დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილი არ არის“. მაგრამ ორმოცდაათამდე ყოფილმა მზვერავმა (რეტკლიფის წინამორბედ ჯიმ კლეპერის ჩათვლით, რომელიც სიცრუეში ამხილეს) ღია წერილი დაწერეს, გამოცდილება „გვაიძულებს, სერიოზულად დავეჭვდეთ, რომ ამ საქმეში მნიშვნელოვანი როლი რუსეთის მთავრობამ ითამაშაო“:

„აშშ–ში პოლიტიკურ არენაზე გამოჩენილი ელექტრონული წერლები, რომლებიც სავარაუდოდ ვიცე–პრეზიდენტ ბაიდენის ვაჟს ეკუთვნის და რომელთა დიდი ნაწილი იმ პერიოდს განეკუთვნება, როდესაც ის უკრაინულ გაზის კომპანია Burisma–ს ხელმძღვანელობაში მუშაობდა, რუსეტის ინფორმაციული კამპანიის ყველა ნიშანს ატარებს“.

ანუ რუსეთს იმაში კი არ ადანაშუალებენ, რომ მან ბაიდენზე კომპრომატები გააყალბა, არამედ იმაში, რომ მან ისინი გაავრცელა. მაგრა როგორ, როცა რუდი ჯულიანის (ტრამპის ყოფილი ადვოკატი) თქმით, ჰანტერ ბაიდენის კომპიუტერის მყარი დისკის შემადგენლობა უკვე შვიდი თვის წინ გადაეცა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს? ანუ მოსკოვს ეს მასალები „ოქტომბრის სიურპრიზის“ სამზადისში დამალული ჰქონდა? თუ თავად ტრამპის შტაბმა და მისმა მრჩევლებმა გააკეთეს, იგივე ჯულიანის ჩათვლით? უი, არა, ჯულიანი ხომ პუტინზე მუშაობს... და ეს ხუმრობა არ არის: როგორც სენატორმა კრის მერფიმ განაცხადა, „ამჯერად რუსებმა ამერიკელების თავის აგენტებად დამუშავება გადაწყვიტეს. ისინი ცდილობენ განავრცონ თავიანთი პროპაგანდა მეინსტრიმულ მედიაში... და მათ წარმატებას მიაღწიეს. იცოდეთ, რუდი ჯულიანი ახლა არსებითად რუსეტის აგენტია“.

დიახ, რა თქმა უნდა. თუკი თავად ტრამპი მუშაობს კრემლზე, მის თანამშრომლებსა და დაახლოებულ პირებზე რაღა ითქმის. სიცილი სიცილად, მაგრამ ვითარების სწორედ ასეთი არაადეკვატური შეფასება და ამერიკელებისთვის „რუსეთის ჩარევის“ მიყიდვის მცდელობა, ბაიდენების ოჯახზე კომპრომატების ისტორიაშიც კი, საუკეთესო დასტურია იმისა, რომ ტრამპმა უკვე გაიმარჯვა. იმიტომ რომ მისი მოწინააღმდეგეები სრულად გამოგონილ სამყაროში ცხოვრობენ, რომელშიც რუსები გავლენას ახდენენ აშშ–ის არჩევნების შედეგებზე, ხოლო ბაიდენისა და ტრამპის რეიტინგებს შორის სხვაობა ორნიშნა რიცხვებით გამისაზღვრება. თანაც ეს ყველაფერი  ერთდროულად ხდება და ერთმანეთს არანაირად არ ეწინააღმდეგება.

მაგრამ რეალურ სამყაროში ჩვენ სულ სხვა რამეს ვხედავთ: ტრამპის მომხრეთა უზარმაზარ რაოდენობას მის დაუსრულებელ მიტინგებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, და ენთუზიაზმის არარსებობას ბაიდენის იშვიათ შეხვედრებზე მცირე რაოდენობის მომხრეებით; ტრამპის  მხარდაჭერის ზრდას უმცირესობის (მაგალითად, ფერადკანიანებისა და მუსლიმების) წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც საერთოდაც არ შეადგენენ ელექტორატს, ტრამპის რუსეთთან კავშირის დაუსაბუთებლობასა და ბაიდენის ოჯახის სიცრუისა და კორუფციონერობის სულ ახალ მტკიცებულებებს. და რაც ყველაზე მთავარია: რეალურ სამყაროში ამერიკელები დიდი ხნის წინ განიხიბლნენ პოლიტიკური ელიტისა და ზეპარტიული „ვაშინგტონური ჭაობისგან“ და სწორედ ამიტომ ტრამპის ერთადერთ სერიოზულ ალტერნატივად არასისტემური სენატორი სანდერსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. მაგრამ სწორედ თავისი არასისტემურობის გამო არ დაუშვა ის არჩევნებზე „კოლექტიურმა ბაიდენმა“.

რიგითი ამერიკელები რეალურ სამაროში ცხოვრობენ და არა პროპაგანდისა, ამიტომ 3 ნოემბრის არჩევნების შედეგი ბედისწერითაა განსაზღვრული. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საჭირო „მერყევ შტატებში“ ხმებს წაიმატებენ პასიური დემოკრატიული ელექტორატის ფოსტით ხმის მიცემაზე მობილიზაციის გზით — ეს იმიტომ რომ იმ შტატებშიც შეინიშნება იმათი რაოდენობის ზრდა, ვინც რესპუბლიკელებს წინასწარ მისცა ხმა.

გამოგონილი სამყარო 3 ნოემბერს დამარცხდება, თუნდაც ქაოსი მოაწყოს და არ აღიაროს რეალობა. სამთავიან ჰიდრას რევანშის იმედი ექნება და ამაზე იმუშავებს როგორც ამერიკის, ისე გლობალური მასშტაბით. და აი იქ უკვე ექნება მას სრული უფლება, დაადანაშაულოს რუსები თავის წარუმატებლობაში.

რედაქცია შესაძლოა არ ეთანხმებოდეს ავტორის მოსაზრებებს!

0
თემები:
რუსეთი დღეს