თბილისი

სავაჭრო ბრუნვა იზრდება, ინვესტიციები მცირდება... რატომ?

1090
(განახლებულია 12:27 20.07.2019)
საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები... უცხოური ინვესტიციების შემცირების მიზეზები... რა პერსპექტივა აქვს ქვეყნის ეკონომიკას ახალ რეალობაში, სადაც პოლიტიკა დომინირებს?

სამსონ ხონელი

პირველი ექვსი თვე გაილია და უკვე შუალედური შედეგების შეჯამების დროა... საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური სხვადასხვა სფეროში მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისის შედეგები გამოაქვეყნა. გამონაკლისი არც საგარეო ვაჭრობაა. „საქსტატის“ მონაცემებით, საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ, არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე, 5.968.3 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 0.6 პროცენტით ნაკლებია. მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში საგარეო სავაჭრო ბუნვაში ექსპორტი 1.775.4 მილიონ ამერიკულ დოლარს, იმპორტი კი 4.192.9 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტის მაჩვენებელი 11.5 პროცენტით მეტია, იმპორტის კი პირიქით 4.9 პროცენტით ნაკლებია. ექსპერტ-ანალიტიკოსების შეფასებით, ეს ციფრები იმპორტის ზრდის ექსპორტით გადაფარვის დადებით ტენდენციაზე მიანიშნებს. მიმდინარე წლისს იანვარ-ივნისში უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2.417.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.5 პროცენტია.

ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით იკვეთება, რომ უკანასკნელ პერიოდში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდასთან ერთად, იზრდებოდა წმინდა ექსპორტი და შესაბამისად, მნიშვნელოვნად მცირდებოდა უარყოფითი სავაჭრო სალდო. ანალიტიკოსების შეფასებით, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნებულია მიმდინარე წელსაც.

საგულისხმოა, რომ თუ 2016 წლის პირველ ექვს თვეში უარყოფითი სავაჭრო სალდოს მაჩვენებელი 54.6 პროცენტი იყო, მომდევნო წლებში კლება დაიწყო და შარშან 47.7 პროცენტამდე შემცირდა, ხოლო მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის მიხედვით, ისტორიულ მინიმუმზეა. ერთი სიტყვით, ბოლო ოთხ წელიწადში უარყოფითი სავაჭრო სალდო შემცირეულია თითქმის 14 პროცენტით.

ანალიტიკოსი გიორგი ცუცქირიძე: „საგარეო ვაჭრობის სფეროში, ბოლო წლებში გამოკვეთილი ეს პოზიტიური პროცესი, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია საგარეო მოწყვლადობის და შესაბამისად, ლარის კურსზე დაწოლის შემცირების თვალსაზრისით. ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, სწორედ მაღალი საგარეო მოწყვლადობის შემცირებაა. სწორედ მაღალი საგარეო მოწყვლადობა ზემოქმედებს ნეგატიურად საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტზე, სავალუტო კურსზე და ზოგადად ეკონომიკურ ზრდაზე...“

ლარი
© Sputnik / Alexander Imedashvili

საინტერესოა, რა ფაქტორებმა განაპირობეს სავაჭრო ბალანსის დეფიციტის შემცირება, არის თუ არა ეს ეკონომიკის გაჯანსაღების პირდაპირი შედეგი? ანალიტიკოსების შეფასებით, ბოლო პერიოდში უარყოფითი სავაჭრო სალდოს შემცირება გამოწვეულია, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, ისე ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის მოცულობის ზრდის შედეგად. კვლავაც „საქსტატის“ მონაცემებს მოვიშველიებ. 2019 წლის იანვარ-მაისში, საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტმა 360.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 22.1 პროცენტით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე და საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 24.6 პროცენტს შეადგენს. ექსპერტ-ანალიტიკოსები მიანიშნებენ, რომ ხელისუფლების პოლიტიკამ, რაც ბაზრების დივერსიფიკაციისკენ იყო მიმართული შედეგი გამოიღო. ექსპორტის ზრდის დინამიკა, ძალზე პოზიტიურია, რაც მომავალ წლებში მხოლოდ დადებითად აისახება ეკონომიკის ზრდაზეც.

ამ რეალობაში პოლიტიკური ისტებლიშმენტის ოპოზიციური ნაწილი, აცხადებს, რომ ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი რჩება. ქვეყანაში კი არასწორი ეკონომიკური კურსია არჩეული. მსოფლიოს უმდიდრეს ქვეყნებს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი აქვთ, მაგრამ ეს მთლიან შიდა პროდუქტზე ნეგატიურად არ აისახება.

ანალიტიკოსების შეფასებით,  მართალია, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი აქვს ისეთ განვითარებულ ქვეყნებს, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი თუ  ლუქსემბურგი, მაგრამ მთლიან შიდა პროდუქტთან თანაფარდობა საგარეო სავაჭრო ბალანსის დეფიციტის თანაფარდობა არსად არის 3 პროცენტზე მეტი. ევროზონის ქვეყნებში მისი საშუალო მაჩვენებელი საერთოდ დადებითია. მაღალი სავაჭრო დეფიციტის მაჩვენებელი, საშუალოდ − 15 პროცენტზე მეტი კი პირიქით, დაბალი შემოსავლების მქონე განვითარებად ქვეყნებშია, სადაც ერთ სულ მოახლეზე შემოსავლები მსყიდველობითი უნარიანობის მიხედით 3500 ამერიკულ დოლარზე ნაკლებია. ეს კი საქართელოსთან შედარებით სამჯერ ნაკლებია, განვითარებული, ეკონომიკის ქეყნებზე რომ არაფერი ითქვას.

გიორგი ცუცქირიძე: „სავაჭრო დეფიციტი გარკვეულწილად ბალანსდება ისეთი კომპონენტებით, როგორიც არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ტურიზმი და ფულადი გზავნილები, თუმცა, ის მაინც რჩება ეკონომიკური სწრაფი ზრდის და დასაქმების არასაკმარის ფაქტორად. უნდა ითქვას, რომ სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება ეკონომიკის მაღალი იმპორტდამოკიდებულების და, შესაბამისად, ექსპორტის ზრდითაა შესაძლებელი, რასაც, ორივე შემთხვევაში, ადგილობრივი წარმოების სტიმულირებისაკენ მივყავართ. ამას ეკონომიკური ინკლუზიური ზრდისათვის ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. წლების განმავლობაში დეფიციტის გაღრმავება გამოწვეული იყო იმით, რომ გასულ წლებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება დიდწილად ხდებოდა საგარეო ვაჭრობასთან კავშირის არმქონე სექტორებში, მშენებლობასა და მომსახურების სექტორში და არა წარმოებაში. აქედან გამომდინარე, პრობლემა არა საგარეო-სავაჭრო ბალანსის დეფიციტია, არამედ მისი სიდიდე...“

რაც შეეხება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობას, სპეციალისტების მოსაზრებით, კლებამ სახიფათო ხასიათი მიიღო. „საქსტატის“ მონაცემებით, მიმდინარე წლის უკვე პირველ სამ თვეში ის 6.3 პროცენტით შემცირდა, 281.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეს ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე ურესი მაჩვენებელია. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ოდენობა 2018 წელსაც შემცირდა. წინა წელთან შედარებით კლება თითქმის 35 პროცენტი იყო. „საქართველო კუნძული არ არის, ეს არის ქვეყანა, რომელიც დაკავშირებულია მსოფლიოსთან. დაცემაც და ზრდაც მომდინარეობს არა კონკრეტულად საქართველოდან, არამედ მისი სამეზობლოდან...“ – ეს ოქროს სიტყვები სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორს მერსი ტემბონს ეკუთვნის. ქართველი სპეციალისტები და ექსპერტ-ანალიტიკოსები კი საინვესტიციო ვარდნის მიზეზებს შორის სხვა ფაქტორებსაც ასახელებენ. მათი შეფასებით, დღევანდელი მძიმე რეალობა განპირობებულია გაურკვევლობით ენერგეტიკისა და ანაკლიის პორტის მიმართულებით... მათი მოსაზრებით სწორედ ამ ფაქტორებმა გამოიწვია ინვესტორების ყოყმანი. სამწუხაროდ, ობიექტური ფაქტორებისა და მოლოდინის გამო ინვესტიციები შესაძლოა უფრო მეტადაც შემცირდეს... ვნახოთ, დაველოდოთ მიმდინარე კვარტლის შედეგებს და ამ საკითხსაც მოგვიანებით დავუბრუნდეთ...

 

 

  

1090
ნათუა თურნავა

მინისტრი: საქართველოში ენერგეტიკის სექტორი პანდემიის მიუხედავად ვითარდება

26
(განახლებულია 12:51 22.01.2021)
თურნავას განცხადებით, მთავრობის ძირითადი ამოცანაა საკუთარი ენერგეტიკული რესურსების განვითარება და ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის გაძლიერება.

თბილისი, 22 იანვარი – Sputnik. მიუხედავად კორონავირუსის გავრცელებასთან ბრძოლისა და ქვეყანაში პანდემიის შედეგების აღმოფხვრისკენ მიმართული ზომებისა, არც ერთი ენერგეტიკული პროექტი არ გაჩერებულა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ. 

თურნავამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ  ორგანიზებულ ვებინარში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც COVID-19 - ის პანდემიის შედეგად გლობალური ენერგეტიკის გამოწვევებსა და სექტორის პოსტპანდემიურ განვითარებას შეეხებოდა.

„საქართველოში არ შეჩერებულა ენერგეტიკული პროექტები, რომლებიც კერძო ინვესტიციით ხორციელდება. საუბარია როგორც პანდემიამდე, ისე 2020 წლის განმავლობაში დაწყებულ პროექტებზე. 670 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურები ან შევიდნენ ექსპლუატაციაში, ან მშენებლობის ეტაპზე გადავიდნენ“, – განაცხადა თურნავამ ვებინარზე.

გასულ წელს რეალიზებულია მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტები, რომლებიც ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის განმტკიცებაზეა მიმართული: ექსპლუატაციაში შევიდა ან მშენებლობის ეტაპზე გადავიდა 670 მეგავატის საერთო დადგმული სიმძლავრის ჰიდროსადგურები. ექსპლუატაციაში შევიდა 230 მეგავატი სიმძლავრის თბოელექტროსადგური „გარდაბანი-2“, რომელიც უახლესი ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი. ასევე დასრულდა ინტერესთა გამოხატვა რიგით მესამე კომბინირებული ციკლის თბოსადგურზე „გარდაბანი-3“ (272 მეგავატი სიმძლავრის). 

ასევე რეალიზებულია მრავალრიცხოვანი პროექტები ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით: აშენდა ორი მაგისტრალური გაზსადენი, ქვესადგურები, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზები.

როგორც თურნავამ ვებინარზე აღნიშნა, პანდემიამ სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა ქართული ენერგეტიკაც. „მსოფლიოში ეკონომიკური ვარდნა ენერგეტიკისთვის რიგ ნეგატიურ მოვლენებს იწვევს - მოხმარებისა და გადახდისუნარიანობის შემცირება  როგორც ბიზნესში, ისე მოსახლეობაში, ასევე პროექტების შეჩერება. ამ თვალსაზრისით საქართველო გამოირჩევა იმით, რომ ჩვენმა სახელისუფლებო გუნდმა ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთ ღონისძიებად დაისახა ოჯახებისთვის ენერგეტიკული დანახარჯების სუბსიდირება. ამით ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ოჯახების 2/3-ს, რომლებიც ელექტროენერგიისა და ბუნებრივ აირის მომხმარებლები არიან,“ - განაცხადა მინისტრმა. 

რაც შეეხება პანდემიის შედეგების შემსუბუქებას და მოსახლეობის დახმარებას, მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო მოქალაქეებისთვის ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის (შესაბამისად, 200 კვტ/სთ და 200 მ3) ხარჯების დაფარვის შესახებ. მთავრობამ მოქალაქეებისთვის კომუნალური ხარჯების დაფარვა გასული წლის ნოემბრიდან დაიწყო და მიმდინარე წლის თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება. პირველ ეტაპზე დახმარებით უკვე ისარგებლა 1,1 მლნ–ზე მეტმა აბონენტმა.

ენერგოდამოუკიდებლობა  პრიორიტეტულია

ენერგოდამოუკიდებლობისკენ ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ერთ–ერთი ყველაზე მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურის – „ენგურჰესის“  რემონტის პროექტია. დერივაციული (ჰიდროტექნიკური) გვირაბის დაგეგმილი სამუშაოების გამო სადგურის ხუთივე აგრეგატი 20 იანვრიდან 1 მაისამდე გამოირთვება.  ეს მასშტაბური სამუშაოები საბოლოოდ ურუნველყოფს სადგურზე წყლის დანაკარგის შემცირებას და მისი გამომუშავების გაზრდას. 

თურნავა: „ენგურჰესის“ რემონტი მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებისთვის>>>

სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ცხრა წლის შემდეგ საქართველო შეიძლება სერიოზული ენერგოდეფიციტის წინაშე აღმოჩნდეს. პროგნოზების თანახმად, ელექტროენერგიის მოხმარება უკვე 2030 წლისთვის 22 მლრდ კვტ/სთ-ს მიაღწევს.

ამიტომ საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტულია რაც შეიძლება მეტი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, რადგან ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე მთლიანად დაყრდნობა არ შეიძლება. ქარის სადგურებს ჰიდროენერგეტიკის 100%-ით ჩანაცვლება არ შეუძლია. ასეთ სადგურებს აქვთ სტაბილურობასა და გენერაციასთან დაკავშირებული პრობლემები.

26
თემები:
საქართველოს ენერგეტიკა
ბათუმის პორტი

2020 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 1,5 მლრდ დოლარით შემცირდა

32
(განახლებულია 12:47 22.01.2021)
საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორები 2020 წლის დასაწყისიდან არიან თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი.

თბილისი, 22 იანვარი – Sputnik.  კორონავირუსის პანდემიის ფონზე საქართველოს ეკონომიკა ვარდნას აგრძელებს – 2020 წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გასულ წელთან შედარებით 14,8%–ით შემცირდა და 11,3 მლრდ ლარი შეადგინა, ნათქვამია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატის“ მასალებში. 

2020 წელს 3,3 მლრდ დოლარის ღირებულების ქართული პროდუქცია გავიდა –  2019 წელთან შედარებით 12%–ით ნაკლები.

გასულ წელს იმპორტმა 8 მლრდ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც 2019 წელთან შედარებით 15,9%-ით ნაკლებია.

2020 წელს საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 4,7 მლრდ დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41,1%-ია.

რით ვაჭრობს საქართველო

საქართველოდან საქონლის ფართო ასორტიმენტი გააქვთ – სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, ფეროშენადნობები, მსუბუქი ავტომობილები, ნატურალური ღვინო, სამკურნალო საშუალებები, მინერალური წყლები, დამუშავებული ან ნახევრადდამუშავებული ოქრო, თხილი და სხვ. 

2020 წლის დასაწყისიდან გაიზარდა სპილენძის მადნებისა და კონცენტრატების (12,3%), სპირტიანი სასმელების (3,8%), ოქროს (751,3%) და თხილის (40 9%) ექსპორტი. 

ამავე დროს შემცირდა მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 44,9%-ით, ფეროშენადნობების – 18,5%-ით, ნატურალური ყურძნის ღვინის – 5,6%-ით, სამკურნალო საშუალებების – 42,6%-ით, აზოტოვანი სასუქების – 12,7%-ით და ა.შ.

საქართველოში შემოდის ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მსუბუქი ავტომობილები, ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, სამკურნალო საშუალებები, ხორბალი, ელექტროენერგია, სატელეფონო აპარატები და სხვ.

2020 წლის დასაწყისიდან გაიზარდა მხოლოდ ძვირფასი ლითონების მადნების იმპორტი – 1106,8%.

ამავე დროს მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აღნიშნულ პერიოდში დაეცა 31,4%-ით, სპილენძის მადნებისა და კონცენტრატების – 11,6%-ით, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების — 34,2%-ით, სამკურნალო საშუალებების – 7,9%-ით, ნავთობის აირებისა და აირისებრი ნახშირწყალბადების – 10,2%-ით და ა.შ.

ვისთან ვაჭრობს საქართველო

საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორები 2020 წლის დასაწყისიდან არიან თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი — ამ ქვეყნებთან სავაჭრო ბრუნვამ გასულ წელს  4,1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, რაც მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის 36,2%-ია.  

პირველ ადგილზეა თურქეთი –  2020 წელს მეზობელ ქვეყანასთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ დაახლოებით 1,6 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც საქართველოს მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის 14,1%-ია. ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა, 2019 წელთან შედარებით, 12,1%-ით შემცირდა.

2020 წლის დასაწყისიდან თურქეთში გავიდა 34,1 ათასი ტონა ფეროშენადნობები, დაახლოებით 1,3 ათასი ტონა ტრიკოტაჟის ნაწარმი, 5,6 ათას ტონაზე მეტი თევზის ან ზღვის ძუძუმწოვრების ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები და სხვა საქონელი.

აღნიშნულ პერიოდში თურქეთიდან შემოვიდა დაახლოებით 67,2 ათას ტონაზე მეტი შავი ლითონების მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, 528,4 ტონა სამკურნალო პრეპარატები, დაახლოებით 23,5  ათასი ტონა შავი ლითონების მეტალოკონსტრუქციები და ა.შ.

მეორე ადგილზეა რუსეთი

2020 წელს საქართველოსა და რუსეთს შორის ბრუნვა, 2019 წელთან შედარებით,  9,9%–ით შემცირდა და 1,3 მლრდ დოლარზე მეტი შეადგინა– საქართველოს მთლიანი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 11,7%. 

 

საქართველოდან რუსეთში გავიდა დაახლოებით 108,3 ათასი ტონა ფეროშენადნობები, 41,1 ათას ტონაზე მეტი ყურძნის ნატურალური ღვინო, 78,4 ათას ტონაზე მეტი მინერალური და მტკნარი წყალი, დაახლოებით 6,7 ათასი ტონა სპირტიანი სასმელი და ა.შ.
რუსეთი საქართველოში საწვავის ყველაზე მსხვილი მომწოდებელია. რუსეთიდან წლის დასაწყისიდან 348,7 ათას ტონაზე მეტი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები შემოვიდა.

რუსეთიდან ასევე შემოვიდა 488,3 ათას ტონაზე მეტი ხორბალი, დაახლოებით 172,1  ათასი ტონა  ნავთობის აირები, დაახლოებით 42 ათასი ტონა მზესუმზირის ზეთი და ა.შ.

ჩინეთი მესამე ადგილზეა

საქართველოს საგარეო ბრუნვამ ჩინეთთან  დაახლოებით 1,2 მლრდ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც მთლიანი საგარეო ბრუნვის 10,4%-ია. სავაჭრო ბრუნვა ორ ქვეყანას შორის, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 9,5%-ით გაიზარდა. 

წლის დასაწყისიდან საქართველოდან ჩინეთში გავიდა დაახლოებით 266,3  ათასი ტონა  სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, 13,2 ათას ტონაზე მეტა ძვირფასი ლითონები, დაახლოებით 3,5 ათასი ტონა ყურძნის ნატურალური ღვინო და ა.შ.

ჩინეთიდან შემოვიდა 38,5 ათას ტონაზე მეტი ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისგან, დაახლოებით 2,2  ათასი ტონა ნათურები და გამანათებელი მოწყობილობები, 699,9 ტონა  აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისთვის  და ა.შ.

საქართველო ასევე ვაჭრობს სხვა ქვეყნებთან

საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების ათეულში ასევე შედიან: აზერბაიჯანი – 934,5 მილიონ დოლარზე მეტი, სომხეთი – დაახლოებით 610  მილიონი დოლარი, უკრაინა – 607,2 მილიონ დოლარზე მეტი, აშშ – დაახლოებით 620,9  მილიონი დოლარი, გერმანია –  დაახლოებით 466,9  მილიონი დოლარი, ბულგარეთი – 422,7 მილიონ დოლარზე მეტი, იტალია – 216 მილიონ დოლარზე მეტი.

32
თემები:
საქართველოს ეკონომიკა
რუსთაველის თეატრი

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს ეროვნული თეატრის სტატუსი მიენიჭა

0
(განახლებულია 12:45 22.01.2021)
შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრი — საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და უძველესი თეატრია, რომელსაც მე-19 საუკუნეში ჩაეყარა საფუძველი

თბილისი, 22 იანვარი – Sputnik. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს ეროვნული თეატრის სტატუსი მიენიჭა, ამის შესახებ ინფორმაციას რუსთაველის თეატრი ავრცელებს.

ბრძანება 2020 წლის დეკემბრის თვეში დამტკიცდა.

„ამიერიდან თეატრის სახელწოდებაა – შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი“, – აღნიშნულია რუსთველის თეატრის „ფეისბუქ"–გვერდზე.

ქართული დრამის თეატრს შოთა რუსთაველის სახელი 1921 წლის 25 ნოემბერს ეწოდა, მაგრამ თეატრის ისტორია ბევრად ადრე დაიწყო. პირველი სეზონი 1879 წელს „დრამატული კომიტეტის’’ წევრების – ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთელის, დიმიტრი ყიფიანის, დავით ერისთავისა და ივანე მაჩაბლის დიდი ძალისხმევით გაიხსნა ბარბარე ჯორჯაძის კომედიით „რას ვეძებდი და რა ვჰპოვე“.

თეატრის ამჟამინდელ შენობას საძირკველი 1898 წელს ჩაეყარა და საზეიმოდ 1901 წელს გაიხსნა.

რუსთაველის თეატრს სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდნენ კოტე მარჯანიშვილი (1922-1926 წლები), ალექსანდრე ახმეტელი (1926-1935), მიხეილ თუმანიშვილი (1968-1969), თემურ ჩხეიძე. 1979 წლიდან დღემდე დასის ხელმძღვანელი გახლავთ რეჟისორი რობერტ სტურუა. 

რუსთაველის სცენაზე მოღვაწეობდნენ ისეთი არაჩვეულებრივი მსახიობები, როგორიც იყვნენ: ალექსანდრე იმედაშვილი, ვალერიან შალიკაშვილი, უშანგი ჩხეიძე, ვერიკო ანჯაფარიძე, აკაკი ხორავა, გოგი გეგეჭკორი, კოტე მახარაძე, კახი კავსაძე, სალომე ყანჩელი, მედეა ჩახავა, ჯემალ ღაღანიძე, გოგი ხარაბაძე, რამაზ ჩხიკვაძე და სხვ.

0
თემები:
საქართველო და კულტურა