უძველესი ქართული იარაღი

დევებთან და ქაჯებთან მეომარი გმირები, ანუ უძველესი ქართული ღვთაებები

354
თამაზ ჩიქვანაია
354
თემები:
იცით თუ არა, რომ... (291)