უძველესი ქართული იარაღი

დევებთან და ქაჯებთან მეომარი გმირები, ანუ უძველესი ქართული ღვთაებები

433
433
თემები:
იცით თუ არა, რომ... (352)