უძველესი ქართული იარაღი

დევებთან და ქაჯებთან მეომარი გმირები, ანუ უძველესი ქართული ღვთაებები

302
თამაზ ჩიქვანაია
302
თემები:
იცით თუ არა, რომ... (278)