უძველესი ქართული იარაღი

დევებთან და ქაჯებთან მეომარი გმირები, ანუ უძველესი ქართული ღვთაებები

394
394
თემები:
იცით თუ არა, რომ... (313)