უძველესი ქართული იარაღი

დევებთან და ქაჯებთან მეომარი გმირები, ანუ უძველესი ქართული ღვთაებები

424
424
თემები:
იცით თუ არა, რომ... (346)