ქვიშის საათი

როგორ ეძებდა ჩეკისტი ქობულოვი ნოსტეში „ვინმე“ გიორგი სააკაძეს - ეს უნდა იცოდეთ

678
(განახლებულია 12:57 17.05.2019)

ვანო სულორი

საქართველოს ისტორია მდიდარია ამაღელვებელი, საამაყო და მნიშვნელოვანი მოვლენებით. საზოგადოებამ ბევრი რამ იცის, თუმცა ყველაფრის ცოდნა შეუძლებელია.

ამიტომ გთავაზობთ რამდენიმე ფაქტს, რომელიც შესაძლოა აქამდე არც გსმენიათ.

 

678
თემები:
იცით თუ არა, რომ... (361)
სამეფო გვირგვინი

ამბავი ქართლის მეფისთვის ნაჩუქარი ძვირფასი ჯიღისა: თვალთმაქცური ქურდობა

89
(განახლებულია 19:41 26.05.2020)
სპარსეთის მბრძანებელი შაჰ აბას პირველი, დაუზავდა რა ოსმალეთს, აქტიურად შეუდგა ქართლ-კახეთში ლაშქრობისთვის სამზადისს. თუმცა მანამდე ის დიდად ეპირფერებოდა ქართლისა და კახეთის მეფეებს — ლუარსაბ მეორესა და თეიმურაზ პირველს.

განსაკუთრებით „მოწყალე“ ლუარსაბის მიმართ იყო, რომელსაც ოსმალთა მოსისხლე მტრად მიიჩნევდა. უფრო მეტიც, დაუმოყვრდა კიდეც ქართლის მეფეს — მისი და ლელა (თინათინი) შეირთო და ცოლისძმის თხოვნით თბილისიდან სპარსული გარნიზონიც გაიყვანა.

მაშინ შაჰი ქართველთა გადამტერებას მოერიდა, რადგან ოსმალეთთან ჰქონდა ომი და ეშინოდა, ოსმალთა მხარე არ დაეჭირა საქართველოს. მაგრამ როგორც კი დაუზავდა ოსმალებს, ხელ-ფეხი გაეხსნა და ნამდვილი ზრახვებიც გამოამჟღავნა. 

1614 წელს, კახეთის აოხრების შემდეგ, შაჰ აბასმა ურიცხვი ჯარი ქართლში შეიყვანა. ქართლის მეფე ლუარსაბ მეორემ ვერ გაუწია სპარსელებს წინააღმდეგობა და კახეთიდან დევნილ თეიმურაზ მეორესთან ერთად იმერეთს გაიხიზნა. შაჰი გორს მივიდა, გორისა და სურამის ციხეები გაამაგრა და იქ სპარსული მეციხოვნენი შეიყვანა.

აბას პირველმა იმერეთში სარუ ხოჯა მოჰამედ რეზა გაგზავნა და იმერეთის მეფე გიორგი მესამეს თხოვნით შეუთვალა, თქვენ ჩემი ქვეშევრდომნი — ლუარსაბი და თეიმურაზი შეგიხიზნიათ, ორივე გამომიგზავნეთ და სამაგიეროდ დიდძალ ოქრო-ვერცხლსა და თვალ-მარგალიტს მოგართმევთ; მაგრამ უკეთუ ჩემს თხოვნას არ შეიწყნარებთ, ჯარს გამოვგზავნიო.

შაჰ აბასი, რა თქმა უნდა, ამგვარი თხოვნით თავს არ შეიწუხებდა, მაგრამ ვინაიდან ხონთქარი დასავლეთ საქართველოს თავის სამფლობელოდ მიიჩნევდა, მრისხანე აბასი ოსმალებთან ომის განახლებას მოერიდა.

თანაც, სანამ შაჰი ქართლიდან ქუთაისამდე მივიდოდა, ხშირი და დაბურული ტყეები უნდა გაევლო. ლიხის ქედის გადალახვა კი ვერც ჯალალედინმა შეძლო და ვერც მონღოლებმა მოახერხეს. მხოლოდ თემურლენგმა სცადა ეს ერთხელ და ქუთაისამდე მაინც ვერ მიაღწია, დიდად დაზარალებული უკან გამოიქცა. ჰოდა, შაჰ აბასიც ვერ ბედავდა იმერეთში გადასვლას — დაბურულ ტყეებში მისი ჯარი ვერც ზარბაზნებს გამოიყენებდა ჩასაფრებული ქართველების წინააღმდეგ და ვერც თოფ-იარაღისა თუ რიცხობრივ უპირატესობას.

ამიტომაც არად ჩააგდეს ქუთაისის სასახლეში „ირანის ლომის“ ულტიმატუმი. პირიქით, აბასის წერილმა ისე განარისხა იმერეთის მეფე გიორგი, რომ სიბრაზე სპარსელ ელჩთანაც ვერ დამალა. უარით გაისტუმრეს შაჰის დესპანი. 

აბასი ვერ ეგუებოდა ამ მარცხს და კიდევ ერთხელ ესტუმრა სარუ ხოჯა იმერეთს — ამჯერად ლუარსაბის მოთაფვლა ჰქონდა დავალებული. შაჰი ლუარსაბს ამუნათებდა, მე ურჩი თეიმურაზის კახეთი ავაოხრე, თორემ შენი სამეფოსთვის ხელიც არ მიხლია, ნუ უჯერებ მრჩევლებს, ქართლში დაბრუნდი და შენი სამეფო ჩაიბარეო.

მაგრამ არ ირწმუნა ქართლის მეფემ შაჰის შენათვალი და სარუ ხოჯა ისევ ხელცარიელი დაბრუნდა ქართლში.

ცოფებს ჰყრიდა დამცირებული „ირანის ლომი“, როცა მსხნელად შადიმან ბარათაშვილი მოევლინა — ლუარსაბ მეფის გამზრდელი, მისი მამა-მძუძე, სუფრაჯი და ქვემო ქართლის სადროშოს მეთაური. დაემხო აბასის წინაშე და შეჰღაღადა, მე გადმოვიყვან ლუარსაბ მეფეს იმერეთიდან, თუ მიბრძანებ, მე დამიჯერებს ჩემი გაზრდილიო.

შაჰი დაეთანხმა შადიმანის შეთავაზებას, იმანაც კიდევ ერთხელ დაუკოცნა ფეხები მტერს და სარუ ხოჯასთან ერთად მიაშურა იმერეთს.

არ გასჭირვებია ენამზე შადიმან ბარათაშვილს გაზრდილის დათანხმება, ყოვლისშემძლე შაჰს ხლებოდა. რა თქმა უნდა, მოღალატე შადიმანი შაჰის გულის მოსაგებად ყველაფერს კადრულობდა, მაგრამ როცა ლუარსაბს მოსალოდნელი მოვლენების სურათს უხატავდა, მაინცდამაინც არ ტყუოდა: სპარსელებმა კახეთი კი გაასწორეს მიწასთან, მაგრამ ქართლი ამ აოხრებას, ავად თუ კარგად, გადაურჩა. და თუ ლუარსაბი შაჰთან არ გამოცხადდებოდა, განრისხებული აბასი ქართლში კახეთზე უფრო დიდ უბედურებას დაატრიალებდა. ამ შემთხვევაში ქართლის მეფეს ორი გზა რჩებოდა: ან უნდა შებრძოლებოდა სპარსელებს და გაედევნა ისინი საქართველოდან (რაც მის შესაძლებლობას აღემატებოდა), ან შაჰის მრისხანების დასაცხრობად და ქართლის გადასარჩენად მასთან გამოცხადებულიყო და დემეტრე თავდადებულის მსგავსად თავი გაეწირა ქვეყნისათვის.

და ლურსაბს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაში შადინამ ბარათაშვილის ენამჭევრობა დაეხმარა. 

იმერთა მეფეც, დადიანიცა და გურიელიც ურჩევდენ, არ ჩავარდნილიყო მტარვალის ხელში, მაგრამ მტკიცე და შეუვალი იყო ქართლის მეფე:

„შაჰი მოვიდა და დადგა ჩვენი სამშობლოს შუაგულში და მთხოვს მშვიდობის ჩამოგდებას. უკეთუ არ მიუვალ, მთელს ქვეყანას იავარჰყოფს, ააოხრებს და წაბილწავს. ეკლესიებს დაანგრევს, ქართველობას ამოხოცავს და ტყვედ წაიყვანს და ყოველივე ამის მიზეზი ვიქნები მე. სინდისდამძიმებულ ცხოვრებას ამ ხანმოკლე საწუთროში და ამდენი ხალხის ცოდვის ტვირთვის უმჯობესია, ვეახლო შაჰს და ვიხსნა მთელი ქვეყანა, რამეთუ ჩემის მიზეზით ჩემი სამშობლო არ აოხრდეს. ღვთის იმედით პირდაპირ წავალ მასთან, ხოლო იქ რაც მომელის, სიკვდილი თუ სიცოცხლე, იყოს ნება კურთხეულ უფლისა“.

ლიხის ქედთან შეეგება შაჰი ცოლისძმას, ლუარსაბს ცხენდაცხენ მიეჭრა, გადაეხვია და შეჰბღავლა: „როგორ შემიძლია მოგაგო ბოროტი რამე ეგზომ ახოვანსა, მშვენიერსა და ერთგულსა ძესა ჩემსა?!“

დიდი მისართმეველი მიართვა ფარისეველმა აბასმა ლუარსაბს. დიდებული სანადიმო სუფრაც გაუშალა და იმის მერე გვერდიდან არ მოუშორებია ქართლის მეფე. ზარ-ზეიმით ჩაიყვანა ცოლისძმა გორში, იქაც „დიდის სიყვარულითა“ და „სიწრფოებით“ ინადიმ–ინადირეს. 

საქმე ისაა, რომ სპარსეთის ხელმწიფე ქართლში მთლად დაცულად ვერ გრძნობდა თავს. შიში ჰქონდა, ვაითუ თავზეხელაღებული ქართველები თავს დამესხნენო და ამიტომაც იყო დათაფლული ცოლისძმის მიმართ. თანაც, ეჭვების გასაფანტად დაპირებებსაც უხვად იძლეოდა.

ამ ფარისევლობით აბას პირველმა ლუარსაბის მომხრეებს აფიქრებინა, რომ ქართლის მეფეს მართლა არ ემუქრებოდა საფრთხე... მაგრამ თბილისში ყველაფერი გაცხადდა. როცა შაჰმა ლუარსაბს ყარაიას ველზე ნადირობა შესთავაზა, უკვე ყველა მიხვდა, რომ მტარვალი მეფის საქართველოში დატოვებას არ აპირებდა.

ნადირობისას ქართლის მეფემ ყველა დაჯაბნა — თვით შაჰ აბასიც კი, რომელიც მართლა კარგი მონადირე იყო. ლუარსაბს შაჰზე ცხრამეტით მეტი ნადირი მოეკლა. ქება შეასხა აბასმა ლუარსაბს, მოეფერა და მიუალერსა, მაგრამ მალულად დაიბოღმა მარცხის გამო. არადა, ურჩევდა ლუარსაბს თავისი და, არ ეჩვენებინა სიმარჯვე შაჰისთვის. მაგრამ ქართლის მეფემ მშვიდად მიუგო დას: „უწყი, რამეთუ არღარა განმიტევებს, ამისთვის უმჯობეს არს სიკეთისა ჩუენება, ვიდრე სიავისა“.

სტამბულიდან დაბრუნებულმა ირანის ელჩმა მოჰამედ ბეგ თალიშმა შაჰს ამცნო, რომ იმერეთში ყოფნისას თეიმურაზსა და ლუარსაბს ოსმალი ხონთქრისთვის ქვეშევრდომობა და ირანის წინააღმდეგ საომარი დახმარება ეთხოვათ. ამ ცნობამ შაჰი გააცოფა, მაგრამ თავი შეიკავა. თუმცა, რომ არ გაჰპარვოდა, ცოლისძმას დაცვა გაუძლიერა, თანაც ეს ისე გააკეთა, თითქოს ლუარსაბის უსაფრთხოებას იცავდა.

ერთ დღეს შაჰ აბასმა ლუარსაბ მეფეს თავზე ძვირფასი ქვებით მოჭედილი ოქროს ჯიღა დაადგა თავზე — ეს ჯიღა ჩემი სიყვარულის ნიშნად გქონდეს და ყოველთვის თავზე გედგას ჩემთან შეხვედრის ჟამსო, უთხრა.

მართლაც, რამდენიმე დღე ასე ხვდებოდა შაჰს ქართლის მეფე, მაგრამ ერთხელაც ლუარსაბი თავშიშველი შეხვდა ირანის ხელმწიფეს. 

— ჯიღა სად არის, შვილო ჩემო? — იკითხა შაჰმა, როცა ისინი სპარსელ დიდებულებთან ერთად მიუსხდნენ სუფრას.

დავკარგეო, მიუგო ლუარსაბმა, სხვა ნივთებთან ერთად მოუპარავთო ქურდებს.

გაცოფდა შაჰი, სპარსელ დიდებულებს „დაერია“ და უბრძანა, ყველაზე მამაცი და ფხიზელი ჩაუშები დაუნიშნეთ ყარაულად ლუარსაბს, რათა დღე და ღამე თვალდაუხუჭავად იცავდნენ მის სიცოცხლესა და ქონებასო.

არადა, ნათელი იყო, რომ ის ძვირფასი ჯიღა სწორედ შაჰის გაწვრთნილმა ქურდებმა მოიპარეს მისივე დავალებით, რათა ლუარსაბ მეფე, მისი დაცვის მომიზეზებით, შინაპატიმრობაში მოექციათ.

ამ დროს ირანისკენ მიმავალი ურდო ყარაბაღს იდგა. ირანამდე სიტყვა არ დაუძრავს შაჰს სარწმუნოების შეცვლაზე, მაგრამ მაზანდერანს მისვლისთანავე მოსთხოვა ქართლის მეფეს რჯულის შეცვლა. სანაცვლოდ კი პატივსა და უთვალავ სიმდიდრეს აღუთქვამდა. 

მაგრამ ლუარსაბმა „არად შერაცხა რისხვა მძლავრისა, არამედ ეგო, ვითარცა ანდამატი და შეუძვრელ, ვითარცა კლდე უშიშ იყო, ვითარცა ლომი საყოფელსა თვისსა“.

ამ საქმიდან რომ არაფერი გამოვიდა, ქართლის მეფე შეიპყრეს და ასტრაბადის ციხეში ჩააგდეს, მერე შირაზს გადაიყვანეს გულაბყალას ციხეში. იქაც არ აძლევდნენ მოსვენებას, შვიდი წლის განმავლობაში ყოველდღე შედიოდნენ მასთან მოლები, რომ „ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე“ მოექციათ ქართლის მეფე, მაგრამ ლუარსაბი მტკიცე იყო და შეუვალი.

იდგა 1622 წელი. ლუარსაბ მეორის გასათავისუფლებლად შაჰთან რუსთა ხელმწიფემ მიხელ რომანოვმაც იშუამდგომლა. შაჰი რუსის ელჩებს მის გათავისუფლებას კი შეპირდა, მაგრამ შირაზში სასწრაფოდ გაგზავნა მსახური და ქართველთა მეფეს ქრისტეს უარყოფა უკანასკნელად მოსთხოვა. მეფემ პასუხის ღირსიც არ გახადა ირანის ლომი. და განრისხებულმა აბასმა ლუარსაბის წამებით მოკვდინება ბრძანა.

ლოცვის უფლება ითხოვა მეფემ სიკვდილის წინ. ლოცვის დამთავრებისთანავე ჯალათები შევიდნენ დილეგში და მშვილდის საბლით მოაშთეს ღვთისმოსავი მეფე. მერე სხეული ციხის ეზოში დაფლეს, მოკვეთილი თავი კი შაჰს გაუგზავნეს, რომელმაც ყურში წაავლო ხელი და უფსკრულისკენ მოისროლა იგი.

დღემდე ირანში განისვენებს ქართლის მოწამე მეფის ცხედარი... 

89
თემები:
იცით თუ არა, რომ... (361)
რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტის ავიამზიდი

ყირიმში უნივერსალურ სადესანტო ხომალდებს ააგებენ: რუსული „მისტრალების“ თავისებურებანი

43
(განახლებულია 17:20 26.05.2020)
თავდაცვისუნარიანობისა და მაღალტექნოლოგიური შეიარაღების სფეროებში რუსეთი არ არის დამოკიდებული უცხოელ პარტნიორებზე. ეს დასტურდება თანამედროვე გემთმშენებლობის ხარისხითა და ტემპებით რუსეთის სამხედრო–საზღვაო ფლოტის ინტერესებში.

ალექსანდრ ხროლენკო 

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ და ქერჩის გემთმშენებელმა ქარხანა „ზალივმა“ ხელი მოაწერეს კონტრაქტს პირველი ორი უნივერსალური სადესანტო ხომალდის აგების შესახებ. გარიგების ფასი, მასმედიის მონაცემებით, დაახლოებით 100 მლრდ რუბლია. სავარაუდოდ, ხომალდების აგება ზაფხულში დაიწყება. პროექტი ზელენადოლსკის საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიუროშია დამუშავებული. 

მსგავსი ხომალდები რუსეთის სამხედრო-საზღვაო ფლოტში აქამდე არ ყოფილა. ფრანგული „მისტრალების“ რუსული ანალოგები ქვეყნის საზღვაო ფლოტს მსოფლიო ოკეანის შორეულ წერტილებში ოპერატიულად განთავსების საშუალებას მისცემს. მთავარი უნივერსალური სადესანტო ხომალდი ფლოტის საბრძოლო შემადგენლობაში 2026 წელს უნდა შევიდეს. სერიის აგება შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს.

რუსეთის სამხედრო ოპერაციამ სირიაში დაამტკიცა მსხვილი სადესანტო ხომალდების მნიშვნელობა. გემთმშენებლობის ამ სექტორს ყურადღება ყველაზე მაღალ დონეზე ექცევა — პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 2020 წლის 9 იანვარს სევასტოპოლში ნახიმოვის სახელობის უმაღლესი სამხედრო-საზღვაო სასწავლებელი მოინახულა, გაეცნო სამხედრო-საზღვაო ფლოტის განვითარების ექსპოზიციას და ასევე უნივერსალური სადესანტო ხომალდების ზოგ მახასიათებელს.

მანამდე РИА Новости-ს წყარომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქერჩში 2020 წელს საფუძველი ჩაეყრებოდა ორი უნივერსალური სადესანტო ხომალდის მშენებლობას, რომელთა ბორტზეც 16 ვერტმფრენის განთავსებაა შესაძლებელი. სხვა მონაცემებით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უნივერსალური ხომალდების ბორტებზე 20 მძიმე ვერტმფრენის განთავსებას გეგმავს. ამასთან, გემები აღიჭურვება სადოკო კამერებით სადესანტო კატარღებისთვის და დაახლოებით 900 საზღვაო ქვეითის გადასროლის შესაძლებლობა ექნება.

მას შემდეგ, რაც 2014 წელს ფრანგულმა მხარემ რუსეთისთვის „მისტრალის“ ტიპის ორი ვერტმფრენმზიდის აგების კონტრაქტი ჩაშალა, რუსმა დამპროექტებლებმა დიდი გზა გაიარეს და ახლა მზად არიან ბევრი პარამეტრით გადაუსწრონ ფრანგებს.

საბრძოლო კიდობანი 

ხომალდი რთული აგებულებისაა. უნივერსალური სადესანტო გემის დანიშნულება ჯარისა და ტექნიკის გადასროლა და გადასხმაა სანაპიროზე სადესანტო ოპერაციებისას სამხედრო მხარდაჭერის ვერტმფრენების მონაწილეობით. ხომალდს აქვს უნარი, წყალზე განათავსოს ნაღმური და ქსელური წინაღობები, მოწინააღმდეგის სუბმარინებზე დაკვირვების სისტემის ჰიდროაკუსტიკური ტივტივები. ტექნოლოგიურად შესაძლებელია დესანტის ჰორიზონტს მიღმა გადასხმაც.

უნივერსალური სადესანტო ხომალდის ბორტზე აუცილებელია განთავსდეს ჯარების ოპერატიული დაჯგუფების შტაბი და დაახლოებით ათასი მედესანტე, მოიერიშე და სატრანსპორტო ვერტმფრენები, ასეთივე ტიპის კატარღები, 76 მმ უნივერსალური არტილერია, თავდაცვის საზენიტო საშუალებები, ასევე საზღვაო ქვეითთა ჯავშანტექნიკა და მნიშვნელოვანი არსენალი.

თავდაპირველად ნავარაუდევი იყო, რომ რუსულ უნივერსალურ სადესანტო ხომალდებს „მისტრალებზე“ დიდი ავიაჯგუფი (ანუ 16 ვერტმფრენზე მეტი) და თავდაცვის უფრო ძლიერი საშუალებები ექნებოდა. საამისოდ რუსეთს შესანიშნავი საგემბანე ვერტმფრენები ჰყავს: Ка-52К „კატრანი“, ნავსაწინააღმდეგო Ка-27, სატრანსპორტო-საბრძოლო Ка-29 და რადიოლოკაციური დაზვერვის Ка-31. ამერიკული გამოცემა Military Watch იუწყებოდა, რომ რუსული უნივერსალური სადესანტო ხომალდების ბორტებზე შესაძლოა გამოჩენილიყო ვერტიკალური აფრენის გამანადგურებლებიც. 

საწარმოო ბაზა

ქერჩის ქარხანა „ზალივს“ სამხედრო გემთმშენებლობაში დიდი გამოცდილება აქვს და „ყირიმული „მისტრალის“ ასაგებად ყველა ტექნოლოგიურ შესაძლებლობას ფლობს. „ზალივს“ 300 მეტრი სიგრძისა და 150 ათასი ტონა წყალწყვის ხომალდის აგება შეუძლია. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გემთმშენებელი საწარმოა ევროპაში — აუცილებელი აღჭურვილობითა და მაღალი კლასის პროფესიონალებით.

რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის საბრძოლო მწყობრში არც ისე ბევრი სადესანტო ხომალდია და ისინი სრულად ვერ პასუხობენ დროის მოთხოვნებს. მაგალითად, 1171 საბრძოლო სადესანტო ხომალდიდან 775 ჯერ კიდევ 1974 – 1991 წლებშია აგებული პოლონეთის გდანსკის ვერფებზე. რაღა თქმა უნდა, რუსეთის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის ამ სექტორში მალე ტექნოლოგიური რევოლუციაა მოსალოდნელი — რუსეთის შეიარაღების სახელმწიფო პროგრამაზე 2027 წლამდე 19 ტრილიონი რუბლის გამოყოფაა განსაზღვრული, ხოლო თანამედროვე საოკეანო სამხედრო-საზღვაო ფლოტის აგება — ეს რუსეთის თავდაცვისუნარიანობის განვითარებაში ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულებაა.

43
დაცარიელებული მცხეთა

კორონავირუსი საქართველოში: საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ შეზღუდვების სრული სია/27 მაისი

78335
23 მაისიდან საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა აღარ მოქმედებს, მაგრამ მთავრობამ შეზღუდვების ნაწილი ძალაში დატოვა.

თბილისი, 27 მაისი – Sputnik. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის მოხსნის შემდეგ, კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს მთავრობამ შეზღუდვების და აკრძალვების ნაწილი ძალაში დატოვა. ეს შესაძლებელი გახდა პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებებით კანონში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“. ახლა მთავრობას მიენიჭა უფლება შემოიღოს შეზღუდვები საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის მოხსნის შემდეგ.

ცვლილებები 15 ივლისამდე იმოქმედებს.

მოქმედი ძირითადი შეზღუდვების ჩამონათვალი:

 • დაკეტილია რესტორნები, სასტუმროები, ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის მაღაზიები, სავაჭრო მოლები, სპორტდარბაზები;
 • რესტორნებს აქვთ მხოლოდ კერძების მიწოდების სერვისით მუშაობის უფლება, აგრეთვე ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის მაღაზიებს შეუძლიათ ონლაინ ვაჭრობა;
 • ტაქსის მძღოლისთვის სავალდებულოა პირბადის ტარება, ტაქსით ორზე მეტი მგზავრის გადაყვანა არ შეიძლება, ისიც უკანა სავარძელზე
 • აკრძალულია კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გამართვა;
 • კაზინოების და ტოტალიზატორების მუშაობა დაშვებულია მხოლოდ ონლაინ;

მთავრობა საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოქმედი რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდებს.

ტრანსპორტი

 • აკრძალულია საერთაშორისო სამგზავრო სახმელეთო და საზღვაო მიმოსვლა;
 • აკრძალულია პირდაპირი საერთაშორისო რეგულარული ავიარეისები, ჩარტერულის გარდა, რომელიც ინიშნება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეთა დაბრუნების მიზნით;
 • აკრძალულია სარკინიგზო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა;
 • აკრძალულია საქალაქთაშორისო და მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანა სამარშრუტო ტაქსებითა და ავტობუსებით;
 • აკრძალულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის, მეტროპოლიტენითა და საბაგიროთი გადაადგილება.

საზოგადოებრივი ცხოვრება

 • აკრძალულია 10-ზე მეტი ადამიანის თავშეყრა ტრადიციულ სოციალურ ღონისძიებებზე (ქორწილი, ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ა.შ.);
 • ყველა სახის ტრენინგი, კონფერენცია და სემინარი უნდა ჩატარდეს დისტანციურად;
 • სკოლებსა და უნივერსიტეტებში სასწავლო პროცესი კვლავ დისტანციურად განხორციელდება;
 • დასაშვებია უნივერსიტეტში პრაქტიკული/ლაბორატორიული სამუშაოებისა და გამოცდების ჩატარება არადისტანციურად, მაგრამ რეკომენდაციების შესაბამისად;
 • კულტურული ღონისძიებები მხოლოდ დისტანციური ფორმით ჩატარდება;
 • აკრძალულია მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, შეკრებების და შეჯიბრებების ჩატარება;

ეკონომიკური საქმიანობა

 • აკრძალულია რესტორნებში, ბარებში, კაფეებსა და სასადილოებში მომხმარებლის ადგილზე კვების მომსახურება;
 • აკრძალულია ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის მაღაზიების მუშაობა;
 • აკრძალულია სავაჭრო ცენტრების და ბაზრობების მუშაობა, აგრარული ბაზრობების გარდა;
 • აკრძალულია სპორტული, კულტურული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება და გამართვა;
 • აკრძალულია ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მუშაობა;
 • აკრძალულია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობები და პროცედურები.

ამ მომენტისათვის ინფიცირებულთა რაოდენობა 732 ადამიანს შეადგენს, აქედან 537 გამოჯანმრთელდა, 12 კი გარდაიცვალა. კიდევ სამი ინფიცირებული მოქალაქე სამკურნალოდ სხვა ქვეყნებიდან ჩამოიყვანეს. ეპიდემიოლოგები მიიჩნევენ, რომ ჯერჯერობით აუცილებელია სოციალური დისტანციის უზრუნველყოფა და მოქალაქეთა მობილობის შეზღუდვა.

კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების უმრავლესობა შიდა გადაცემას უკავშირდება.

საქართველო სხვა ქვეყნებისთვის კორონავირუსთან ბრძოლაში სამაგალითოა >>

უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭო ოპერატიულად აფასებს სიტუაციას და შეიმუშავებს ახალ რეკომენდაციებს და შეზღუდვებს.

მთავრობის სპეციალურ ვებ-გვერდზე stopcov.ge გამოქვეყნებული ბოლო მონაცემების თანახმად, საკარანტინო სივრცეში იმყოფება 3076, სტაციონარებში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 300 ადამიანია.

მთავრობა მოსახლეობას მოუწოდებს, ქვეყანაში კორონავირუსთან დაკავშირებით მხოლოდ და მხოლოდ გადამოწმებულ და ოფიციალურად დადასტურებულ ინფორმაციას ენდონ. ყველა ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია მთავრობის მიერ სპეციალურად შექმნილ ვებ-გვერდზე StopCoV.ge.

„ცხელი ხაზის“ ნომრები: ცხელი ხაზი კარანტინის რეჟიმის საკითხებზე – 144. საქართველოს ჯანდაცვა – 15 05 (დღე-ღამის განმავლობაში); დაავადებათა კონტროლის ცენტრი – 116 001 (21:00-მდე სამუშაო დღეებში და 18:00-მდე დასვენების დღეებში).

ყველა მოხალისეს, რომელსაც აქვს დრო და სურვილი დაეხმაროს ხანდაზმულ ადამიანებს, ასევე მათ, ვისაც სპეციალური დახმარება ესაჭიროება, შეუძლია დარეკოს მერიის ცხელ ხაზზე (032)2722222 და წითელი ჯვრის ცხელ ხაზზე - 0800 000 018.

კორონავირუსი საქართველოში: შეზღუდვების მოხსნის ეტაპები
© Sputnik / Konstantin Ivanov.
კორონავირუსი საქართველოში: შეზღუდვების მოხსნის ეტაპები
78335
თემები:
COVID-19 საქართველოში