ხმა ვის მივცე?

ხმა ვის მივცე?

72
ხმა ვის მივცე?

საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 28 ოქტომბერს იმართება. მასში მონაწილეობისათვის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 25 ადამიანი დაარეგისტრირა.

72